Χρωστᾶτε τήν ἀλήθεια στήν μνήμη τῶν ἀξιωματικῶν μας!

Τί πράγματι συνέβη στήν Λιβύη – Σέ φονική ἐνέδρα σκοτώθηκαν στελέχη τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων; – Φωτογραφία ντοκουμέντο ἐμφανίζει τό ὄχημα μεταφορᾶς διάτρητο ἀπό βλήματα – Καί σύλληψις Τούρκων κατασκόπων στόν Πόρο

Η ΟΔΥΝΗ διακατέχει ὁλόκληρη τήν χώρα. Ὁ τραγικός θάνατος τριῶν στελεχῶν τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων καί δύο Ἑλλήνων πολιτῶν οἱ ὁποῖοι μετεῖχαν σέ παράδοση ἀνθρωπιστικῆς βοηθείας στούς πληγέντες τῆς Λιβύης, μᾶς ἔχει συγκλονίσει. Χάσαμε καί ἄλλους ὡραίους Ἕλληνες. Ὑπάρχουν ὅμως ἐρωτήματα πού μένουν ἀναπάντητα καί τά ὁποῖα ταλανίζουν σύμπασα τήν κοινωνία μας.

Ἐρωτήματα πού ἔχουν νά κάνουν μέ τά γεγονότα αὐτά καθ’ ἑαυτά, μέ τούς χειρισμούς γιά αὐτά τοῦ ἑλληνικοῦ Κράτους καί μέ τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο ἐδημοσιοποιήθησαν οἱ πληροφορίες σχετικῶς μέ τά περιστατικά. Συγκεκριμένα, πέντε Ἕλληνες, τρία στελέχη τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων (ἕνα στέλεχος τοῦ Εἰδικοῦ Τάγματος ἀλεξιπτωτιστῶν καί δύο γυναῖκες ἀξιωματικοί τοῦ Ὑγειοναμικοῦ Σώματος τοῦ Ναυτικοῦ καί τῆς Ἀεροπορίας) καί δύο πολῖτες μέλη τῆς ἑλληνικῆς κοινότητος τῆς Λιβύης, βρῆκαν τραγικό θάνατο στήν Ντέρνα. Δεκατρεῖς ἀκόμη Ἕλληνες, ὑπαξιωματικοί τῶν Εἰδικῶν Δυνάμεων, ἔχουν τραυματισθεῖ. Τό αὐτοκίνητο μέ τό ὁποῖο μετέφεραν ἐφόδια τῆς ἀνθρωπιστικῆς ἀποστολῆς τοῦ ΓΕΕΘΑ ἀνεφλέγη ὑπό ἀδιευκρίνιστες συνθῆκες, χωρίς τίποτε νά ἀποκλείεται. Ἀκόμη καί τό νά ἔπεσαν θύματα ἐνέδρας. Χαρακτηριστική εἶναι ἡ δήλωσις τοῦ κυβερνητικοῦ ἐκπροσώπου κ. Παύλου Μαρινάκη, ὁ ὁποῖος ἐτόνισε ὅτι «δέν μποροῦμε νά ποῦμε τίποτα μέ βεβαιότητα πρίν γίνει ἡ σχετική ἔρευνα καί δοθοῦν οἱ ἐπίσημες ἀπαντήσεις ἀπό τό ὑπουργεῖο Ἄμυνας.»

Τά ἐρωτήματα λοιπόν πλανῶνται. Τό βαρύτερο ἀπό ὅλα εἶναι, τί ἀκριβῶς συνέβη; Πῶς ἕνα λεωφορεῖο πού ἐκινεῖτο σέ μειωμένης κινήσεως διαδρομές ἀνεφλέγη ξαφνικά; Ἦταν μετωπική σύγκρουσις μέ ἄλλο ὄχημα, ὅπως ἀρχικῶς εἶχε ἀναφερθεῖ; Ἦταν ἐπίθεσις βομβιστοῦ «καμικάζι»; Ἐδέχθη τό λεωφορεῖο πυρά; Σέ φωτογραφίες πού κυκλοφόρησαν φαίνεται τό καμμένο κουφάρι τοῦ ὀχήματος διάτρητο μέ σημεῖα πού θά μποροῦσαν νά εἶναι πλήγματα ὅπλων. Ἴσως φορητῶν, ἴσως βαρυτέρων. Καί τό γεγονός ὅτι τό συμβάν συνέβη στήν Λιβύη, σέ μιά χώρα πού τελεῖ ὑπό ἔντονη τουρκική ἐπιρροή καί ὅπου ὑπάρχει σημαντική τουρκική στρατιωτική παρουσία, ἐνισχύει τά ἐρωτήματα καί τίς ἀμφιβολίες. Ποιός πιστεύει ὅτι διανύουμε στ’ ἀλήθεια περίοδο βελτιωμένων σχέσεων μέ τήν γείτονα;

Μπορεῖ νά γίνονται ἐπαφές σέ ἐπίπεδο ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν καί ἡγετῶν, ὅμως πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες εἴχαμε ἕνα αἱματηρό περιστατικό στήν Ἀρτέμιδα Ἀττικῆς, ὅπου ὅλα δείχνουν ἐμπλοκή τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν τῆς γείτονος. Ἡ διείσδυσις στήν μουσουλμανική μειονότητα συνεχίζεται μέ τό θράσος τῶν Τούρκων νά κορυφώνεται, καθώς γίνεται προσπάθεια νά παίξουν ρόλο καί στίς αὐτοδιοικητικές ἐκλογές προωθῶντας πρόσωπα ἐπιλεγμένα ἀπό τήν Ἄγκυρα. Χθές ἀκόμη ἀπεκαλύφθη ἡ δρᾶσις Τούρκων κατασκόπων, οἱ ὁποῖοι παρακολουθοῦσαν μέ μή ἐπανδρωμένα ἀεροχήματα τήν βάση τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ στόν Πόρο. Καί δέν χρειάζεται νά ἐπαναλάβουμε τά γνωστά γιά τήν δράση προσώπων (κατόχων εὐρωπαϊκῶν διαβατηρίων) ὑπέρ τῶν τουρκικῶν ὑπηρεσιῶν στά νησιά τοῦ ἀνατολικοῦ Αἰγαίου.

Νά θεωρήσουμε λοιπόν τυχαῖο καί ἄσχετο μέ τήν τουρκική ἐπιθετικότητα τό περιστατικό τῆς Λιβύης; Ἴσως νά εἶναι νωρίς γιά τήν διατύπωση ὁριστικῶν συμπερασμάτων, ὅμως αὐτή δέν πρέπει νά ἀργήσει. Τά ἐρωτήματα πλανῶνται. Καί ὅσο ἀργοῦν νά ἀπαντηθοῦν τόσο γίνονται ἐντονώτερα.

Ἐξ ἀρχῆς ἄλλως τε ὁ ἐπικοινωνιακός χειρισμός τοῦ τραγικοῦ συμβάντος ἦταν τοὐλάχιστον ἀτυχής. Κατ’ ἀρχήν ἐξεδόθη ἀνακοίνωσις τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Ἐθνικῆς Ἀμύνης στήν ὁποία ἀνεφέρετο μεταξύ ἄλλων: «Συγκεκριμένα, σύμφωνα μέ πληροφορίες ἀπό τίς ἁρμόδιες διπλωματικές ἀρχές τῆς Ἑλλάδας, ἀπό τήν σύγκρουση πού συνέβη κάτω ἀπό ἀδιευκρίνιστες μέχρι στιγμῆς συνθῆκες, στελέχη ἔχουν ὑποστεῖ ἐλαφρούς τραυματισμούς. Ὅλοι οἱ τραυματίες ἔχουν μεταφερθεῖ σέ κοντινά νοσοκομεῖα τῆς περιοχῆς».

Τήν ἴδια σιγμή τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ἀνακοίνωνε: «Ἡ ἑλληνική ἀποστολή πού μετέβη πρός παροχή ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας στή Λιβύη, εἶχε σήμερα αὐτοκινητιστικό ἀτύχημα κατά τή διάρκεια τῆς ὁδικῆς μετάβασής της στήν πόλη Ντέρνα. Σέ συντονισμό μέ τό Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Ἄμυνας, τόν ΟΗΕ καί τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, τό Γενικό Προξενεῖο τῆς Ἑλλάδας στή Βεγγάζη εἶναι σέ ἑτοιμότητα γιά νά παράσχει βοήθεια στήν ἀποστολή καί νά συνδράμει στόν ἐπαναπατρισμό της».

Ἐνῷ ὅμως τό ΓΕΕΘΑ προέβη ἀργότερα σέ διευκρινιστική ἀνακοίνωση, τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν εἶχε τήν ἀνωτέρω ἀνακοίνωση ἀνηρτημένη τοὐλάχιστον μέχρι χθές ἀργά τό βράδυ.

Στό διευκρινιστικό ἐνημερωτικό σημείωμα τοῦ ΓΕΕΘΑ ἀνεφέρετο μεταξύ ἄλλων: «Ἡ ἀρχική πληροφόρηση βασιζόταν στήν ἐνημέρωση πού παρεῖχαν οἱ ἀρχές τῆς Λιβύης πρός τίς ἁρμόδιες ἀρχές τῆς Ἑλλάδας, στήν ὁποία ἀναφερόταν κατηγορηματικά ὅτι δέν ὑπῆρχαν θύματα μεταξύ τῶν μελῶν τῆς ἑλληνικῆς ἀποστολῆς ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας.

»Εἶναι εὐνόητο ὅτι στίς ἰδιαίτερες συνθῆκες πού ἐπικρατοῦσαν ἐπί τοῦ πεδίου δέν ὑπῆρχε ἄλλος τρόπος διασταύρωσης τῆς σχετικῆς πληροφόρησης, πλήν τῆς ἐνημέρωσης ἀπό τίς ἀρχές τῆς Λιβύης διά τῆς διπλωματικῆς ὁδοῦ, δεδομένου ὅτι δέν λειτουργοῦσε στήν περιοχή δίκτυο κινητῆς τηλεφωνίας, καί τά δορυφορικά τηλέφωνα πού εἶχε μαζί της ἡ ἑλληνική ἀποστολή καταστράφηκαν κατά τήν πυρκαγιά πού ἀκολούθησε τή σύγκρουση τῶν ὀχημάτων».

Εἶναι εὐνόητο ὅτι τό δορυφορικό τηλέφωνο κατεστράφη στήν πυρκαϊά τοῦ ὀχήματος. Ὅμως δέν παρακολουθοῦσε δορυφορικῶς τό Ἐθνικό Κέντρο ἐπιχειρήσεων τήν πορεία τῆς ἑλληνικῆς ἀποστολῆς; Αὐτό συμβαίνει σέ ὅλες τίς στρατιωτικές ἀποστολές ἐκτός συνόρων. Μάλιστα, ἀφοῦ δέν ἔχουν οἱ Ἔνοπλες Δυνάμεις ἀξιόπιστη δυνατότητα δορυφορικῆς ἐπιτηρήσεως ἀνά τόν κόσμο, ὑπάρχουν συνεργασίες μέ ἑταιρεῖες πού καλύπτουν αὐτό τό κενό. Οἱ συνεργασίες αὐτές ἔχουν κατ’ ἐπανάληψιν δοκιμασθεῖ κατά τό παρελθόν, ἰδιαίτερα σέ περιπτώσεις ἀνθρωπιστικῶν ἐπιχειρήσεων καί ἐκκενώσεως ἀμάχων. Εἶναι λοιπόν ἀπορίας ἄξιον τό πῶς τώρα μοναδική πηγή πληροφορήσεως ἦσαν οἱ ἀρχές τῆς Λιβύης. Ἀξιοποιήθηκε ἡ δορυφορική δυνατότης ἐπιτηρήσεως;

Καί ἄν ὄχι, γιατί; Δέν ἐκρίθη ἄξιον ἀνησυχίας τό γεγονός ὅτι στείλαμε μιάν ἀνθρωπιστική ἀποστολή σέ χώρα ἡ ὁποία εἶναι σφηκοφωλιά τῶν τουρκικῶν ὑπηρεσιῶν;

Ὅσο περνάει ὁ χρόνος καί τά ἐρωτήματα μένουν ἀναπάντητα, οἱ ἀνησυχίες πού βαραίνουν τούς Ἕλληνες πολῖτες γίνονται ἐντονώτερα. Δέν ἐπιτρέπεται αὐτή ἡ κατάστασις νά διαιωνισθεῖ!!!

Κεντρικό θέμα