Χρησμός Μητσοτάκη γιά ἐκλογές

«Ὁ πολιτικός χρόνος πυκνώνει» διεμήνυσε – Νέα ἐξαγγελία μέτρων ὑπέρ εὐάλωτων ὁμάδων, ἐπιχειρήσεων καί ἀγροτῶν

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ χθές ὁ Πρωθυπουργός ἀπέστη τῆς δεσμεύσεως, ὅτι θά ἐξαντλήσει τήν τετραετία. Ἀπευθυνόμενος στό Ὑπουργικό Συμβούλιο ἔδωσε τόν χρησμό, ὅτι «ὁ πολιτικός χρόνος πυκνώνει», δηλαδή ὅτι μικραίνει ὁ χρόνος μέχρι τίς ἐθνικές ἐκλογές καί ἄφησε μιά χαραμάδα στούς ὑποψιασμένους ἐδῶ καί καιρό ὑπουργούς περί διενέργιας ἐκλογῶν πρίν ἀπό τήν λήξη τῆς τετραετίας.

Συμφώνως πρός πληροφορίες, ὡς πιθανή ἡμερομηνία ἐξετάζεται ἡ 22α Μαΐου, ὁπότε καί τά εὐνοϊκά μέτρα ὑπέρ ἑκατομμυρίων πολιτῶν θά ἔχουν ἀνακοινωθεῖ, καί ἡ αὔξησις τοῦ κατώτατου μισθοῦ θά ἔχει ἤδη γίνει γνωστή ἀπό τήν 1η Μαΐου. Ὅπως ἀνεμένετο, ὁ χρησμός τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη πυροδότησε ἐκ νέου τά σενάρια περί πρόωρων ἐκλογῶν, τά ὁποῖα πρώτη ἔσπευσε νά διαψεύσει ἡ Ντόρα Μπακογιάννη. Μέ ἀνάρτηση στά κοινωνικά δίκτυα, ἡ πρώην ὑπουργός ἔγραψε: «Σᾶς διαβεβαιώνω ὅτι ὁ Ἕλληνας Πρωθυπουργός ἀσχολεῖται μέ τά μεγάλα προβλήματα πού ἔχουμε, καί δέ νομίζω πώς ἔχει, οὔτε τόν καιρό οὔτε τή διάθεση νά κάνει ἐκλογές».

Ὁ κ. Μητσοτάκης ἦταν σαφής. Τά βλέμματα τῆς Κυβερνήσεως μπορεῖ νά εἶναι στραμμένα στίς διεθνεῖς ἐξελίξεις, ὅμως προτεραιότης εἶναι ἡ «θωράκιση» τοῦ εἰσοδήματος τῶν πολιτῶν καί τῶν ἐπιχειρήσεων ἀπό τίς ἀνατιμήσεις. «Μέ αὐτούς τούς προσανατολισμούς ἡ Κυβέρνηση κινεῖται στό ἐσωτερικό μέτωπο, ἀλλά ταυτόχρονα κινεῖται καί στό εὐρωπαϊκό πλαίσιο, ἀλλά καί στό πεδίο τῆς ἐγγύτερης περιοχῆς μας. Σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τό πρῶτο, τό ἐσωτερικό μέτωπο, νά ἐπαναλάβω τή δέσμευσή μας ὅτι ἡ στήριξη ἐπιχειρήσεων, νοικοκυριῶν καί ἀγροτῶν θά συνεχιστεῖ ὅσο διαρκεῖ ἡ ἐνεργειακή ἀναστάτωση. Τό ἑπόμενο δεκαήμερο, μάλιστα, πιστεύω ὅτι θά εἴμαστε σέ θέση, μέ τούς συναρμόδιους Ὑπουργούς, νά ἀνακοινώσουμε καί νά δρομολογήσουμε ἕνα πλῆρες πρόσθετο πρόγραμμα στήριξης, ἀξιοποιῶντας τόσο ἐθνικούς ὅσο καί εὐρωπαϊκούς πόρους» δήλωσε ὁ Πρωθυπουργός. Συμφώνως πρός πληροφορίες θά ἀνακοινωθοῦν μείωσις ΦΠΑ σέ προϊόντα, αὔξησις τοῦ κατώτατου μισθοῦ καί ἐνδεχομένως μείωσις τοῦ εἰδικοῦ φόρου γιά τό ἀγροτικό πετρέλαιο. Τέτοιες ἀνακοινώσεις συνήθως γίνονται λίγους μῆνες πρίν ἀπό τήν προσφυγή στίς κάλπες, ὅταν δηλαδή «πυκνώνει ὁ πολιτικός χρόνος». Τό γεγονός δέ ὅτι στό χθεσινό Ὑπουργικό Συμβούλιο, τό ὁποῖο μονοπώλησε ὁ πόλεμος, οἱ ἀνατιμήσεις στήν ἐνέργεια καί ἡ συνάντησις μέ τόν Ἐρντογάν, ἀνεφέρθη καί στό νομοσχέδιο γιά τήν ἀναδιοργάνωση τῆς Πρωτοβάθμιας Φροντίδος Ὑγείας πού θά βελτιώσει τήν καθημερινότητα τῶν Ἑλλήνων, ἐνισχύει ἀκόμη περισσότερο τά σενάρια περί ἐκλογῶν. Ἡ πανδημία, κατά τόν Πρωθυπουργό, ἀπετέλεσε ἀφορμή γιά παρεμβάσεις στό ΕΣΥ, μέ σημαντικώτερη νά ἔχουν «ὅλοι οἱ Ἕλληνες πολῖτες ἕνα προσωπικό ἰατρό, ὁ ὁποῖος θά τούς παρακολουθεῖ καί θά τούς συμβουλεύει.»

Μαζί ὅμως μέ τά εὐνοϊκά μέτρα γιά τίς ἐπιχειρήσεις καί τούς ἀγρότες θά συμπέσουν χρονικά καί οἱ ἀνακοινώσεις γιά τό ἔκτακτο βοήθημα, τήν «ἐπιταγή ἀκρίβειας», πρός τούς ἀδύναμους πολῖτες. Ἤδη ὁ κ. Μητσοτάκης ἔχει ὑποσχεθεῖ ὅτι ἀπό τήν 1η Μαΐου θά ὑπάρχει σημαντική αὔξησις τοῦ κατώτατου μισθοῦ, μεγαλύτερη τοῦ 2%, πού ἐδόθη τούς προηγούμενους μῆνες. Στόν χρησμό πού ἔδωσε χθές ὁ Πρωθυπουργός, πρέπει νά προσθέσουμε καί τήν νέα μείωση, ὕψους 13%, στόν ΕΝΦΙΑ, πού τήν χαρακτήρισε «δίκαιη» γιά τήν κοινωνία ἀπέναντι στήν «πολιορκία ἀπό τή διεθνῆ ἐνεργειακή κρίση καί τίς ἀνατιμήσεις». Περίπου 8 στούς 10 πολῖτες θά πληρώσουν μικρότερο ΕΝΦΙΑ.

Δέν εἶναι ὅμως μόνον ὁ Πρωθυπουργός πού μέ τίς κινήσεις του ἐνισχύει τά σενάρια γιά πρόωρες ἐκλογές. Ὑπουργοί ἔχουν ἀρχίσει νά προβαίνουν σέ παροχές καί οἰκονομικές ἐνισχύσεις. Ὁ ὑπουργός Οἰκονομικῶν Χρῆστος Σταϊκούρας δήλωσε, μόλις πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες, ὅτι θά αὐξηθοῦν κατά 20 ἑκατ. εὐρώ οἱ ἐνισχύσεις, στά μέτρα στηρίξεως ὕψους 170 ἑκατ. εὐρώ πού ἔχουν ἤδη ἐξαγγελθεῖ γιά τούς ἀγρότες. Καί φυσικά δέν παρέλειψε νά πεῖ ὅτι τό συνολικό ὕψος τῆς ἐπιστροφῆς τοῦ εἰδικοῦ φόρου καταναλώσεως αὐξάνεται στά 60 ἑκατ. ἀπό τά 50 ἑκατ. εὐρώ!

Ἐπί πλέον δέν θά μποροῦσε νά περάσει ἀπαρατήρητη καί ἡ ἀπόφασις τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν στά μέσα Φεβρουαρίου, νά δημοσιεύσει σέ ΦΕΚ τόν τρόπο κατανομῆς καί χρήσεως τῶν χώρων πού παραχωροῦνται ἀπό τά δημοτικά συμβούλια στά πολιτικά κόμματα γιά τήν προεκλογική προβολή τους, καθώς καί ἄλλων λεπτομερειῶν μέ «ἐκλογικό ἄρωμα». Ἀπό τόν χρησμό τοῦ Πρωθυπουργοῦ δέν θά μποροῦσαν νά ἀπουσιάσουν οἱ δημόσιοι ὑπάλληλοι μέ τό ὑπουργεῖο νά σχεδιάζει νά δοθεῖ μπόνους παραγωγικότητος ἕως καί 15% ἐπί τοῦ βασικοῦ μισθοῦ καί τοῦ ἐπιδόματος εὐθύνης. Ἡ ἡγεσία τοῦ ὑπουργείου δέν ἀποκλείει νά ὑλοποιηθεῖ τό μέτρο ἔστω καί πιλοτικῶς, ἐντός τοῦ 2022. Ὅλες αὐτές οἱ ἀνακοινώσεις καί ἐξαγγελίες ὄχι μόνο συμπίπτουν χρονικῶς ἀλλά καί ἐπικεντρώνονται σέ κοινωνικές ὁμάδες πού διαμορφώνουν τό ἐκλογικό ἀποτέλεσμα καί δίδουν τό «κλειδί» τῆς νίκης.

Κεντρικό θέμα