«Χρησιμοποιεῖτε τό ὄνομα Μακεδονία γιά ἐδαφικές βλέψεις!»

Στό φῶς ντοκουμέντα τοῦ Βουκουρεστίου: ἡ μυστική ἐπιστολή Καραμανλῆ στό ΝΑΤΟ, τό «over my dead body» τῆς Ντόρας, ἡ καμπάνια Ρουσόπουλου

ΑΓΝΩΣΤΑ ντοκουμέντα τῆς Συνόδου τοῦ Βουκουρεστίου ἡ ὁποία ἐσφραγίσθη ἀπό τό βέτο πού ἔθεσε ὁ πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλῆς παρουσιάζονται σήμερα τό ἀπόγευμα στήν Παλαιά Βουλή, στήν ἐκδήλωση γιά τό βιβλίο Ὥρα Ἑλλάδος, Βουκουρέστι (ἐκδόσεις «Ἔναστρον» 2018).

Τό βιβλίο πού θά παρουσιάσουν παρόντος –ἐκτός ἀπροόπτου– τοῦ Κώστα Καραμανλῆ οἱ Θόδωρος Ρουσόπουλος, Γιῶργος Κουμουτσάκος, Σοφία Βούλτεψη, Ἀλέξανδρος Μαλλιᾶς, ἔγραψε ὁ δημοσιογράφος Νῖκος Στέφος καί μεταξύ ἄλλων ὁ ἀναγνώστης θά διαβάσει:

• Τό περιεχόμενο τῆς μυστικῆς ἐπιστολῆς πού ἔστειλε ὁ πρώην Πρωθυπουργός σέ ὁμολόγους του ἀλλά καί σέ Προέδρους ὅλων τῶν χωρῶν μελῶν τοῦ ΝΑΤΟ, λίγες μέρες πρίν ἀπό τό Βουκουρέστι. Σέ αὐτήν χαρακτήριζε τό Σκοπιανό «πραγματικό πολιτικό πρόβλημα πού παραμένοντας ἀνεπίλυτο δηλητηριάζει τίς διμερεῖς σχέσεις καί τίς σχέσεις καλῆς γειτονίας στά Βαλκάνια». Καί τοῦτο, ὅπως παρατηροῦσε, «ἐξαιτίας τῆς ἐπιμονῆς τῆς ΠΓΔΜ στό ὄνομα “Μακεδονία”». Προειδοποιοῦσε ἐπίσης ὅτι «οἱ ἐλπίδες γιά λύση εἶναι περιορισμένες».

• Νεώτερα στοιχεῖα γιά τό περιεχόμενο τῆς παρεμβάσεώς του στό δεῖπνο τῶν ἡγετῶν, παραμονές τῆς Συνόδου, ὅπου ἀφοῦ κατήγγειλε ὅτι «τά Σκόπια χρησιμοποιοῦν τό ὄνομα τῆς Μακεδονίας ὡς ὄχημα ἀλυτρωτικῶν, ἐθνικιστικῶν καί ἔμμεσων ἐδαφικῶν διεκδικήσεων ἀπό τήν Ἑλλάδα», ἔθεσε τό βέτο.

• Τόν ἐκρηκτικό τηλεφωνικό διάλογο Μπακογιάννη – Κοντολίζα Ράις, στόν ὁποῖο ἦταν παρών ὁ τότε ἐκπρόσωπος τύπου τοῦ ΥΠΕΞ Γιῶργος Κουμουτσάκος.

• Στοιχεῖα γιά τήν ἐπικοινωνιακή καμπάνια πού ἔκανε στόν ἀγγλόφωνο Τύπο γιά τό ὄνομα ὁ τότε ὑπουργός Ἐπικρατείας Θόδωρος Ρουσόπουλος μέ τό σύνθημα «What’s in a name».

Ὁ πρώην ὑπουργός ἀποκαλύπτει μιά συγκλονιστική φράση πού τοῦ εἶπε ὁ Κώστας Καραμανλῆς γιά τό Σκοπιανό ἐν πτήσει ἀπό τήν Ἑλβετία στήν Ἑλλάδα μετά τίς διαπραγματεύσεις γιά τό σχέδιο Ἀννάν. «Ξέρεις, ὅταν πρέπει νά πάρεις μεγάλες ἀποφάσεις γιά τό Ἔθνος, τότε εἶναι καλό νά θυμᾶσαι πώς κρίνεσαι ὄχι μόνον ἀπό τούς πολῖτες ἀλλά καί ἀπό τά φαντάσματα τῶν ἡρώων προγόνων τῆς πατρίδας σου.»

Τό περιεχόμενο τῆς μυστικῆς ἐπιστολῆς Καραμανλῆ στούς ἡγέτες τῶν χωρῶν μελῶν τοῦ ΝΑΤΟ ἔχει ὡς ἑξῆς:

«Ἀγαπητέ Πρόεδρε, πρωθυπουργέ,

(ἀνάλογα μέ τήν ἰδιότητα τοῦ ἡγέτη στόν ὁποῖο ἀπευθυνόταν)

Γνωρίζετε φυσικά ὅτι ἡ διεύρυνση τοῦ ΝΑΤΟ θά εἶναι ἕνα ἀπό τά κύρια θέματα τῆς ἐπικείμενης Συνόδου Κορυφῆς τῆς Συμμαχίας, ἀργότερα αὐτή τήν ἑβδομάδα, στό Βουκουρέστι. Αὐτή θά εἶναι ἡ τρίτη διεύρυνση τῆς Συμμαχίας ἀπό τό τέλος τοῦ ψυχροῦ πολέμου καί θά σηματοδοτήσει τήν πολιτική τῶν ἀνοιχτῶν θυρῶν ἔναντι τῶν πρώην ἀντιπάλων του.

Οἱ Ὑπουργοί μας τῶν Ἐξωτερικῶν συνῆλθαν στίς Βρυξέλλες, στίς ἀρχές Μαρτίου, ἀξιολόγησαν τήν πρόοδο πού ἔχει ἐπιτευχθεῖ ὥς τώρα ἀπό τίς τρεῖς χῶρες τοῦ MAP μέ σεβασμό πρός τήν προσφορά τους νά ἐνταχθοῦν στό ΝΑΤΟ καί προχώρησαν κατά συνέπεια σέ μιά ἀνοιχτή καί εἰλικρινῆ ἀνταλλαγή ἀπόψεων γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν ἀντίστοιχων ὑποψηφιοτήτων. Ἡ τελική ἀπόφαση ἀφέθηκε φυσικά στή Σύνοδο τοῦ ΝΑΤΟ.

Κατά τή διάρκεια αὐτῆς τῆς συνάντησης, ἡ Ἑλληνίδα Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν δήλωσε ὅτι ἡ Ἑλλάδα ἀναγνωρίζει καί σταθμίζει θετικά τίς προσπάθειες τῆς Κροατίας καί τῆς Ἀλβανίας νά γίνουν μέλη τῆς Συμμαχίας καί εἶναι ἕτοιμη νά συναινέσει στήν ὑποβολή πρόσκλησης μέ τήν ὁποία θά ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις ἔνταξής τους.

Ἐντούτοις, πρόσθεσε ὅτι ἡ Ἑλλάδα ἀντιμετωπίζει ἕνα σοβαρό ζήτημα μέ τήν ὑποψηφιότητα τῆς τρίτης χώρας, συγκεκριμένα τῆς πρώην Γιουγκοσλαβικῆς Δημοκρατίας τῆς Μακεδονίας, σχετικά μέ τό ὄνομά της τό ὁποῖο, παρά τίς συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις ὑπό τήν αἰγίδα τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν, τά τελευταῖα δεκατρία χρόνια, παραμένει ἀνεπίλυτο.

Θά ἤθελα, μέ τήν εὐκαιρία, νά ὑπογραμμίσω ὅτι γιά τήν Ἑλλάδα τό θέμα τοῦ ὀνόματος τῆς FYROM δέν συνιστᾶ ἁπλῶς καί μόνο ἕνα πρόβλημα μέ ἱστορική, ψυχολογική καί συναισθηματική διάσταση. Εἶναι ἕνα πραγματικό πολιτικό πρόβλημα. Παραμένοντας ἀνεπίλυτο, δηλητηριάζει τίς διμερεῖς καί καλῆς γειτονίας σχέσεις στά Βαλκάνια, μιά κατεστραμμένη ἐπί αἰῶνες περιοχή ἀπό πολέμους μεταξύ ἐθνῶν ἀλλά κι ἀπό ἐμφύλιους πολέμους, μίση καί ἀστάθεια. Ἐξαιτίας τῆς ἐπιμονῆς στό ὄνομα “Μακεδονία” καί μέ δεδομένο ὅτι τό τελευταῖο ἔχει σχέση μέ μιά εὐρύτερη γεωγραφική περιοχή ἡ ὁποία κατά τό μεγαλύτερο μέρος της ἀνήκει στήν Ἑλλάδα, ἡ πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία τῆς Μακεδονίας ἐπιδιώκει νά ἀκολουθήσει ἀλυτρωτικές πολιτικές, μετά βίας ἀποκρυπτόμενες, στά νότια Βαλκάνια μέ προφανῆ ἀρνητικά ἀποτελέσματα γιά τήν ἀσφάλεια καί τή σταθερότητά τους.

Σέ κάθε περίπτωση, παρόμοιες πολιτικές δέν ἔχουν τίποτα κοινό μέ τήν ἀληθινή φύση τῶν συμμαχικῶν δεσμῶν, τήν ἀλληλεγγύη, τήν ἐμπιστοσύνη καί καλή γειτονία, ἀλλά μᾶλλον ἐξυπηρετοῦν ἀπηρχαιωμένα σχέδια συμπεριφορᾶς τοῦ 19ου καί τοῦ 20οῦ αἰῶνα μέ ἐθνικιστικούς στόχους, λογική καί ρητορική.

Οἱ προσπάθειες προσέγγισης μιᾶς ἀμοιβαίας ἀποδεκτῆς λύσης στό θέμα τοῦ ὀνόματος ὅπως ἐπιτάσσει τό Συμβούλιο Ἀσφαλείας τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν ἔχουν ἀποδειχθεῖ ὥς τώρα ἄκαρπες λόγω τῆς ἀδιαλλαξίας τῶν Σκοπίων καί τῆς ἔλλειψης πολιτικῆς βούλησης νά καταλήξουμε σέ ἕνα ἀποτέλεσμα, τό ὁποῖο θά μποροῦσε νά ὁδηγήσει σέ μιά ὠφέλιμη κατάσταση γιά ὅλους.

Καθώς θά συναντηθοῦμε αὐτή τήν ἑβδομάδα στό Βουκουρέστι, οἱ ἐλπίδες γιά νά διορθώσουμε τήν κατάσταση καί νά καταλήξουμε σέ μιά συναινετική πρόσκληση πρός τά τρία ἔθνη φαίνονται πραγματικά περιορισμένες. Ἐάν ἡ ὑπόθεση αὐτή καταλήξει ὁριστικά κατά αὐτόν τόν τρόπο, εἰλικρινά πιστεύω ὅτι οἱ διαπραγματεύσεις ὑπό τήν αἰγίδα τῶν ΗΕ θά συνεχιστοῦν μετά τό Βουκουρέστι καί ὅτι ἡ πολιτική τῶν ἀνοιχτῶν θυρῶν τοῦ ΝΑΤΟ παραμένει οὐσιαστικά ἀνοιχτή σέ κάθε Εὐρωπαῖο πού φιλοδοξεῖ πραγματικά νά μοιρασθεῖ τίς ἀξίες μας, τίς ἀρχές καί τούς κοινούς μας στόχους.

Ἀποβλέποντας σέ μιά παραγωγική Σύνοδο τοῦ ΝΑΤΟ στό Βουκουρέστι,

Μέ ἐκτίμηση
Κώστας Καραμανλῆς
(Yours sincerely, K. Karamanlis)».

Τό περιεχόμενο τῆς παρεμβάσεως Καραμανλῆ στό δεῖπνο τῶν ἡγετῶν παρόντος τοῦ Προέδρου Μπούς εἶχε ὡς ἑξῆς:

«Ἄκουσα μέ πολλή προσοχή τά ὅσα εἶπε ὁ Πρόεδρος Μπούς γιά τή διεύρυνση γενικότερα τοῦ ΝΑΤΟ καί γιά τήν πρόσκληση τῆς FYROM εἰδικότερα. Ὅ,τι θά πῶ δέν ἀποτελοῦν μόνο ἀπόψεις τῆς ἑλληνικῆς κυβέρνησης ἀλλά ἔχουν καί τήν ἔγκριση καί ὑποστήριξη ὁλόκληρου τοῦ πολιτικοῦ φάσματος στήν Ἑλλάδα, πέρα ἀπό κομματικές γραμμές. Στήν πραγματικότητα ἀποτελοῦν μιά πολιτική ἐντολή πού ἐξουσιοδοτεῖ τό πρόσωπο τό ὁποῖο ἀντιπροσωπεύει σήμερα τήν Ἑλλάδα νά τονίσει τά ἀκόλουθα…».

[…]

«Κανένα κράτος δέν μπορεῖ νά ἐνταχθεῖ στό ΝΑΤΟ ὑπό αὐτές τίς συνθῆκες! Δεσμοί καλῆς γειτονίας καί συμμαχίας δέν μποροῦν νά οἰκοδομηθοῦν σέ ἀσταθές ἔδαφος. Ἐάν ἐπιτρέψουμε νά ἐνταχθεῖ ἡ FYROM στό ΝΑΤΟ χωρίς νά ἔχουμε ἐπιλύσει αὐτό τό ἐκκρεμές πρόβλημα, ὄχι μόνο θά διακυβεύονταν οὐσιαστικά ἑλληνικά συμφέροντα ἀλλά καί ὁλόκληρη ἡ λειτουργία τοῦ ΝΑΤΟ θά ἐτίθετο σέ κίνδυνο.»

• Ἡμερολογιακῶς προηγήθηκε τῆς Συνόδου τό ἐπεισόδιο τῶν ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν Μπακογιάννη – Ράις, τό ὁποῖο ἐξελίχθηκε ὡς ἑξῆς:

«Σέ λίγη ὥρα χτυπᾶ τό τηλέφωνό της. Εἶναι ἡ Κοντολίζα. Ἡ φωνή της δέν ἔχει πιά οὔτε γιά τά προσχήματα τή γνωστή διπλωματική εὐγένεια…»

«Ἔχουμε πρόβλημα» τῆς λέει ἀμέσως.

«Ναί, ἔχουμε, τό καταλαβαίνω» ἀπαντᾶ ἡ Ντόρα…

«Καί πρέπει νά τό λύσουμε τώρα» ἐπιμένει ἡ Ἀμερικανίδα…

«Ἄκου, τίς προϋποθέσεις γιά νά τό λύσουμε τίς ξέρεις. Ἡ ἄλλη πλευρά δέν κάνει καμμία ἀπολύτως ὑποχώρηση. Ἑπομένως τί ἄλλο μπορῶ ἐγώ νά κάνω πιά;»

«Ντόρα, ἄκουσέ με, πρέπει νά δεχτεῖτε νά μποῦν στό ΝΑΤΟ…»

«Σοῦ ἔχω πεῖ πώς ὅσο δέν λύνεται τό θέμα τοῦ ὀνόματος, αὐτό ἀποκλείεται…» ἀπαντᾶ ἡ Ντόρα.

«Γνωρίζεις καλά ὅτι εἶναι προσωπική ἐπιθυμία τοῦ Προέδρου (σ.σ. Μπούς) νά λυθεῖ τό πρόβλημα καί νά μποῦν στή Συμμαχία.».

Ἡ ἀτμόσφαιρα στόν μικρό χῶρο τοῦ ξενοδοχείου ἀρχίζει νά μυρίζει μπαροῦτι. Στό πρόσωπο τῆς Ντόρας δέν διακρίνεται πιά τό γνωστό της χαμόγελο καί ἡ ἔντασις τῆς φωνῆς της ἀνεβαίνει ὅλο καί πιό πολύ. Εἶναι φανερό πώς ἔχει χάσει τήν ὑπομονή της. Δέν ἀντέχει ἄλλο τήν πίεση τόσων μηνῶν…

«Φυσικά καί τό γνωρίζω, ἀλλά σοῦ ἐπαναλαμβάνω ὅτι αὐτό πού μοῦ ζητᾶς, νά μποῦν ἄν δέν ἔχει βρεθεῖ ἀμοιβαία ἀποδεκτή λύση στό ὄνομα, δέν μπορεῖ νά γίνει.»

«Κι ἐγώ σοῦ λέω ὅτι πρέπει νά δεχτεῖτε τήν ἔνταξη! Ἄς μποῦν μέ τή προσωρινή τους ὀνομασία! Δέν γίνεται νά μήν τό δεχτεῖτε!»

«Over my dead body!!! (πάνω ἀπό τό πτῶμα μου)»

Ἡ ἀπροσδόκητη αὐτή ἀπάντησις τῆς Ντόρας κάνει τήν Ἀμερικανίδα νά χάσει τήν ψυχραιμία της. Φωνάζει ἔντονα στό τηλέφωνο κι ἡ φωνή της ἀκούγεται ἀκόμα κι ἀπό τούς παριστάμενους Κουμουτσάκο καί Χαλαστάνη, παρόλο πού ἡ Ντόρα δέν τήν ἔχει βάλει σέ ἀνοιχτή ἀκρόαση!

«Θέλω νά γνωρίζεις ὅτι ὁ Πρόεδρος θά στεναχωρηθεῖ πολύ ἀπό αὐτή τήν ἐπιμονή σας…»

«Ἔ, δέν θά εἶναι καί ἡ πρώτη φορά πού ὁ Πρόεδρος θά στεναχωρηθεῖ» ἀπαντᾶ ἡ Ντόρα μέ ἐμφανῆ δόση εἰρωνείας…

«Ἀντιλαμβάνεσαι τί μοῦ λές;» ἀκούγεται νά λέει ἡ Ράις…

«Τό ἀντιλαμβάνομαι πολύ καλά!»

Καί τότε ἡ Ἀμερικανίδα πέρασε στίς ἀνοιχτές ἀπειλές…

«Νά ξέρεις ὅτι θά σέ ἀπομονώσουμε!!!»

«Ἔχω μαζί μου ἑκατόν τριάντα γερουσιαστές καί βουλευτές τοῦ ἀμερικανικοῦ λαοῦ πού στηρίζουν τίς ἑλληνικές θέσεις» ἦρθε ἡ ἀπάντηση τῆς Ντόρας καί συμπλήρωσε σέ αὐστηρό τόνο:

«Listen Condi, (Ἄκου Κόντι), θά πρέπει κι ἐσύ νά ἀντιληφθεῖς ὅτι ἐμεῖς οἱ δύο ἔχουμε μιά διαφορά. Ἐγώ εἶμαι ἐκλεγμένη ὑπουργός ἐνῶ ἐσύ εἶσαι διορισμένη!!!».

Κεντρικό θέμα