Χωρίς ρεῦμα, νερό καί διαδίκτυο κρίσιμο γιά τήν ἐθνική μας ἄμυνα νησί

Ἀνοικτή ἐπιστολή τῆς κ. Κατερίνας Καραγιάννη, ἡ ὁποία ὑπῆρξε στενή συνεργάτις τοῦ Προέδρου Γιοῦνκερ, πρός τόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, γιά τήν κατάσταση πού ἐπικρατεῖ στόν Ἕβρο.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ λίγες ἡμέρες οἱ κάτοικοι τοῦ Ἕβρου ἔκαναν πορεία ἀπό τό λιμάνι μέχρι τίς Φερές, γιά νά διαμαρτυρηθοῦν γιά τήν ἀνεξέλεγκτη εἰσβολή παρανόμων μεταναστῶν, πού κυκλοφοροῦν ἀσύδοτοι παρανομῶντας καί θέτοντας σέ κίνδυνο τήν ζωή τῶν Ἑλλήνων. Σήμερα, ἀφοῦ ὁ μεθοριακός αὐτός νομός ἔχει γίνει παρανάλωμα τοῦ πυρός, ἐκεῖνα τά προβλήματα τῆς προστασίας τῶν συνόρων φαίνονται πολύ μακρυνά καί πολύ μικρά σέ σύγκριση μέ τήν καταστροφή πού ἔχει ἐπέλθει. Τήν ἴδια στιγμή ἡ Σαμοθράκη, νησί κρίσιμο γιά τήν ἐθνική μας ἄμυνα, παραμένει ἐπί ἡμέρες χωρίς ἠλεκτρικό ρεῦμα, χωρίς νερό, χωρίς διαδίκτυο, καί μέ ἀνεπαρκῆ ἀκτοπλοϊκή σύνδεση…

Ἡ κατάστασις ξεπερνᾶ τά ὅρια τοῦ τραγικοῦ. «Ὁ Ἕβρος πέφτει κι ἐσεῖς δέν κάνετε τίποτε» εἶναι ἡ φωνή ἀγωνίας πολίτου ἀπό τόν ἀκριτικό νομό, πού ἀπευθύνει ἀνοικτή ἐπιστολή πρός τόν Πρωθυπουργό καί περιμένει μίαν ἀνταπόκριση. Περιμένει ἀπό τήν Πολιτεία νά ἐγκύψει στά προβλήματα καί νά δώσει λύσεις. Νά δώσει ζωή στόν ἀκριτικό νομό.

«Ὁ Ἕβρος δέν πέφτει» γράφαμε μέ ὑπερηφάνεια ἀπό αὐτές ἐδῶ τίς στῆλες τήν ἄνοιξη τοῦ 2020. Τότε πού ἡ Ἑλλάς ἀντιμετώπιζε τήν εἰσβολή τῶν «ἀτάκτων» πού εἶχε ἐξαπολύσει ὁ Ἐρντογάν ἐναντίον μας. Τότε πού ἡ Ἐθνοφυλακή καί ὁ Στρατός μέ τήν στήριξη τῆς κοινωνίας ὁλόκληρης εἶχαν ὑψώσει ἀδιαπέραστο τεῖχος ἀπέναντι στούς εἰσβολεῖς.

Πῶς ἔχουμε γίνει τώρα ἔτσι; Γιατί μέσα σέ τρία μόλις χρόνια οἱ κάτοικοι ἀγωνιοῦν καί προειδοποιοῦν ὅτι ὁ Ἕβρος «πέφτει»; Ποιός φταίει γιά τήν κατάντια αὐτή; Διαβάζοντας τίς γραμμές τῆς ἀνοικτῆς ἐπιστολῆς, ἡ καρδιά μας ἀναπετᾶ, καθώς ἡ ἀγωνία τῶν συμπολιτῶν μας ἀπό τόν ἀκριτικό νομό γίνεται ἀγωνία ὅλων. Ὁ Ἕβρος δέν πρέπει νά πέσει.

Δέν θά ποῦμε περισσότερα. Ἡ κ. Κατερίνα Καραγιάννη, ἡ ὁποία διετέλεσε στενή συνεργάτις τοῦ Πρώην Προέδρου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς Ζάν Κλώντ Γιοῦνκερ, Πολίτης τοῦ Ἕβρου σήμερα, ὀργανώτρια τοῦ Οἰκονομικοῦ Φόρουμ Θράκης, ἀποτυπώνει ἐναργῶς τήν κατάσταση στήν ἀνοικτή ἐπιστολή, τήν ὁποία μέσῳ τῆς ἐφημερίδος μας ἀπευθύνει πρός τόν Πρωθυπουργό. Δέν ἔχουμε νά προσθέσουμε οὔτε μία λέξη.

Ἁπλῶς προσυπογράφουμε:

«Ἀνοικτή ἐπιστολή στόν πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη

»Ἀξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,

Τίς τελευταῖες ἡμέρες ἔγινε ἕνα ὁλοκαύτωμα στόν Ἕβρο.

Σύμφωνα μέ ἐπίσημα στοιχεῖα πού ἐλπίζω ὅτι γνωρίζετε, στόν Ἕβρο κάηκαν 723.000 στρέμματα καί ἀποτελοῦν τήν μεγαλύτερη καμένη ἔκταση ἀπό πυρκαγιές ἐπί Εὐρωπαϊκοῦ ἐδάφους! Σπίτια καί περιουσίες κάηκαν ἐνῷ χάθηκαν καί ἀνθρώπινες ζωές. Καί γιά ὅλα αὐτά ὑπεύθυνος εἶστε ἐσεῖς!

Οἱ πυρκαγιές αὐτές ἀποτέλεσαν μιά ἀκόμα βολή –ἴσως τήν χαριστική– στόν ἐρημωμένο Ἕβρο πού καθημερινά ψυχορραγεῖ χωρίς ἐσεῖς ὡς κυβερνήτης αὐτῆς τῆς χώρας νά ἔχετε κάνει τό παραμικρό γιά νά ἀντιστρέψετε τήν τραγική εἰκόνα τοῦ ἐρημωμένου Ἕβρου.

Ἀνεργία, μεταναστευτικές ροές, ἀνύπαρκτες ὑποδομές, δημογραφικό, ἔχουν ἀπαξιώσει τό σημαντικότερο κομμάτι γῆς τῆς Ἑλλάδας, τόν Ἕβρο. Χωριά ὁλόκληρα ἔχουν ἐρημωθεῖ ἤ στήν καλύτερη τῶν περιπτώσεων ἔχουν ὡς κατοίκους τους λίγους ὑπερήλικες πού ζοῦν κυριολεκτικά μόνοι τους στό ἔλεος τοῦ Θεοῦ.

Οἱ νέοι ἀλλά καί οἱ μεγαλύτεροι σέ ἡλικία φεύγουν πρός τά μεγάλα ἀστικά κέντρα ἤ καί σέ χῶρες τοῦ ἐξωτερικοῦ ἀποδεχόμενοι ὅτι στόν τόπο τους, στόν Ἕβρο, δέν ὑπάρχει καμμία ἐλπίδα καί καμμία προοπτική.

Ὅσοι κάτοικοι ἔχουν μείνει στόν Ἕβρο προσπαθοῦν μέ ἴδιες δυνάμεις νά ἀντιμετωπίσουν ἕνα σωρό προβλήματα πού ἐσεῖς κάνετε ὅτι δέν βλέπετε.

Ἀποφάσισα νά σᾶς ἀπευθύνω τήν ἐπιστολή μέσῳ τῆς ἐφημερίδας “ΕΣΤΙΑ” σέ μιά ὕστατη προσπάθεια νά διαβάσετε αὐτά πού ὅλοι ἐμεῖς ἐδῶ πάνω στόν Ἕβρο ξέρουμε καί λαχταρᾶμε νά δοῦμε νά ἀλλάζουν.

Ὁ Ἕβρος πέφτει κι ἐσεῖς δέν κάνετε τίποτα. Ὁ Ἕβρος δέν χρειάζεται φράχτες ἀλλά ζωή, δηλαδή χρειάζεται Ἕλληνες πού θά ἔρθουν νά μείνουν ἐδῶ, νά κάνουν οἰκογένεια, νά ἔχουν σοβαρές καί καλά ἀμειβόμενες ἐργασίες, νά ἔχουν σχολεῖα, νοσοκομεῖα καί ἀνάπτυξη.

Δεῖτε τί κάνουν ἄλλες χῶρες, πῶς ἐπιδοτοῦν μέ τεράστια ποσά τίς γεννήσεις τῶν παιδιῶν καί τήν ἀνατροφή αὐτῶν. Ἀναρωτιέμαι, πόσο δύσκολο εἶναι γιά ἕναν πρωθυπουργό νά σκεφτεῖ πώς ὁ Ἕβρος, τό σημαντικότερο σύνορο τῆς χώρας, πρέπει νά ἔχει χιλιάδες κατοίκους; Πάνω ἀπό 500.000 ἐννοῶ.

Δῶστε οὐσιαστικά κίνητρα, δηλαδή σπίτια, γῆ καί δουλειές, καί κάντε ἐποικισμό Ἑλλήνων στήν περιοχή.

Πόσο δύσκολο εἶναι γιά ἕναν πρωθυπουργό νά ἀντιληφθεῖ ὅτι ὁ ἄνθρωπος στήν ζωή του γιά νά εὐτυχήσει καί νά εὐημερήσει χρειάζεται μιά καλή καί μέ προοπτικές ἐργασία προκειμένου νά δομήσει τή ζωή του;

Τολμῆστε λοιπόν, κ. Πρωθυπουργέ, νά δημιουργήσετε μιά Εἰδική Οἰκονομική Ζώνη (ΕΟΖ) στόν βόρειο Ἕβρο –μία ὑπογραφή σας καί μιά τῆς καλῆς σας φίλης, τῆς προέδρου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς, κ. Φόν Ντέρ Λάϊεν, ἀρκοῦν γιά νά γίνει– καί θά δεῖτε πῶς οἱ μεγάλες ἑταιρεῖες πού θά ἔρθουν ἀπό ὅλο τόν κόσμο, ἀλλά καί οἱ ἑλληνικές, θά δημιουργήσουν ἕνα μοναδικό κοινωνικό ἐργασιακό καί οἰκονομικό πλέγμα, ἐνῷ τήν ἴδια ὥρα ἀπό τή ζωή πού θά πάρει ὁ τόπος θά μειώσει καί τίς μεταναστευτικές ροές ἀφοῦ πλέον δέν θά ὑπάρχουν ἔρημα χωριά καί μονοπάτια. Ἡ ΕΟΖ θά γίνει ἡ γεωστρατηγική ἀσπίδα ὅλης τῆς περιοχῆς καί κατ’ ἐπέκταση τῆς χώρας.

Ὁ Ἕβρος, κ. Πρωθυπουργέ, εἶναι τό πιό σημαντικό καί πλέον τό πιό ἐκτεθειμένο τμῆμα τῆς Ἑλλάδας καί ἐσεῖς τό ἔχετε χαρίσει στούς “φίλους” μέσα ἀπό τό Λιμάνι τῆς Ἀλεξανδρούπολης, μόνο πού πρέπει νά ξέρετε ὅτι δέν ὑπάρχουν κράτη φίλοι, παρά μόνο σύμμαχοι καί κοινά συμφέροντα.

Τί ἀπέγινε ἡ ἰδιωτικοποίηση τοῦ λιμανιοῦ, ἀλήθεια, πού περίμεναν πῶς καί πῶς οἱ κάτοικοι τῆς περιοχῆς; Ἄν τό σχέδιο ἦταν νά γίνει μόνο ἡ Σούδα τοῦ βορρᾶ θά ἔπρεπε νά μᾶς τό εἴχατε πεῖ. Γιατί ὅλοι ἐδῶ στόν Ἕβρο ἔχουμε καταλάβει ὅτι τό ἀπώτερο σχέδιο τῶν “φίλων” μας εἶναι νά γίνει μιά νεκρή στρατιωτική ζώνη. Ἔτσι κι ἀλλιῶς τά δημογραφικά στοιχεῖα δείχνουν ὅτι σέ λίγα χρόνια ὁ τόπος δέν θά ἔχει ζωή καί μέ τή βοήθεια τῆς ἀδράνειας ἐκ μέρους σας θά γίνει μιά στρατιωτική ζώνη “φίλων” καί ἴσως καί ὁ στόχος ὅσων ἔχουμε κάνει ἐχθρούς.

Ἀκόμα καί τόν ἀρχαιολογικό τόπο τῆς Σαμοθράκης –τοῦ μοναδικοῦ αὐτοῦ νησιοῦ ἀπό τό ὁποῖο στά χρόνια τῆς ἀρχαιότητας πέρασαν οἱ μεγάλοι ἡγέτες τῆς ἐποχῆς καί ἄφησαν τό ἀποτύπωμά τους– ἡ Πολιτεία τό χάρισε στούς Ἀμερικανούς. Κάθε καλοκαίρι βλέπουμε τούς Ἀμερικανούς φοιτητές νά κάνουν ἀνασκαφές στόν χῶρο χωρίς νά βρίσκεται οὔτε ἕνας Ἕλληνας φοιτητής ἀρχαιολογίας.

Στό Μουσεῖο ὑπάρχει μιά τηλεόραση πού δείχνει κάτι βίντεο καί δέν ὑπάρχουν προθῆκες μέ ἐκθέματα. Ἀλλά καί οἱ καταστροφές πού προκλήθηκαν σέ ὁλόκληρο τόν ἀρχαιολογικό τόπο πρίν ἀπό λίγα χρόνια μέ τίς πλημμύρες ἀκόμα δέν ἔχουν ἀποκατασταθεῖ! Γιατί τέτοια ἐγκατάλειψη, κ. Πρωθυπουργέ, στόν χῶρο τῆς ἱστορίας πού ἀνήκει σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα; Καί σήμερα ὅμως ἡ Σαμοθράκη εἶναι μέρες χωρίς ἠλεκτρικό, χωρίς ἐπικοινωνίες (ἴντερνετ) καί χωρίς ἀκτοπλοϊκή σύνδεση.

Αὐτό πού ἔχουμε ἀντιληφθεῖ πλήρως ὅλοι ἐμεῖς οἱ Ἑβρίτες, κ. Πρωθυπουργέ, εἶναι ἡ συνεχής ἀπαξιωτική συμπεριφορά καί ἡ κοροϊδία τῆς Ἀθήνας πρός ἐμᾶς, πρός τόν τόπο πού ζοῦμε καί πού θυμᾶστε ὅταν μία στίς τόσες κάνετε καμμιά προεκλογική ἐπίσκεψη.

Ἔχουμε ἀνεχτεῖ πολλά, καί δέν θά ἀνεχτοῦμε τίποτα ἄλλο. Δέν θά ἀνεχτοῦμε νά ὑποτιμᾶτε ἄλλο τή νοημοσύνη μας. Ὁ Ἕβρος σύσσωμος θά βγεῖ στό δρόμο γιά νά σταματήσει ἡ ἀπαξιωτική συμπεριφορά τῶν Ἀθηνῶν πρός ὅλους ἐμᾶς.

Μέ τιμή
Κατερίνα Καραγιάννη
Πολίτης Ἕβρου»

 

Κεντρικό θέμα