Χλιδή καί οἰκογενειοκρατία

Ὁ Στέφανος Κασσελάκης & Ὁ Γιῶργος Παπανδρέου

Ἀκίνητο ἀξίας ἑκατομμυρίων εὐρώ ἠγόρασε ὁ προστάτης τῶν ἀδυνάμων κ. Κασσελάκης στό Κολωνάκι Διευθυντής τοῦ Ἐθνικοῦ Κήπου ὁ υἱός τοῦ Γιώργου Παπανδρέου

Η ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ εἶναι χαρακτηριστικό τῆς ἀριστερᾶς καί τῶν παραφυάδων της. Σύνηθες νά καταγγέλλουν οἱ ἀριστεροί τήν πλουτοκρατία, ἐνῷ οἱ ἴδιοι ἐξασφαλίζουν γιά τόν ἑαυτό τους συνθῆκες πολυτελοῦς διαβιώσεως πού ξεπερνοῦν κατά πολύ τίς ἀντίστοιχες τῶν πλουτοκρατῶν τούς ὁποίους καταγγέλλουν. Στό ἴδιο μῆκος κύματος ἀριστεροί καί σοσιαλιστές καταγγέλλουν τήν οἰκογενειοκρατία ἐνῷ καί οἱ ἴδιοι τήν καλλιεργοῦν.

Δύο παραδείγματα ἀπό τήν τρέχουσα εἰδησεογραφία εἶναι τά ἀκόλουθα:

Ὁ Στέφανος Κασσελάκης ἀγοράζει διαμέρισμα ἀξίας 1,7 ἑκατομμυρίων εὐρώ –ὅπως ἰσχυρίζονται ἱστότοποι– στό Κολωνάκι, προκειμένου νά κατοικήσει μετά τοῦ συζύγου του. Αὐτός εἶναι ἀρχηγός ἀριστεροῦ κόμματος. Ὁ νέος δήμαρχος Ἀθηναίων Χάρης Δούκας διόρισε ὡς διευθύνοντα σύμβουλο στόν Ἐθνικό Κῆπο τόν Ἀνδρέα Γ. Παπανδρέου. Γιά ὅσους δέν ἔχουν καταλάβει πρόκειται γιά τόν υἱό τοῦ πρώην Πρωθυπουργοῦ Γιώργου Παπανδρέου. Ὁ Χάρης Δούκας ἐξελέγη ὡς γνωστόν προταθείς ἀπό τό σοσιαλιστικό ΠΑΣΟΚ καί στηριχθείς στίς ψήφους τοῦ ἀριστεροῦ ΣΥΡΙΖΑ.

Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ὁ Στέφανος Κασσελάκης δέν ἔκρυψε ποτέ τήν τάση του πρός τήν χλιδή καί τήν καλοπέραση. Κατά τό διάστημα ἄλλως τε πού εἶναι ἀρχηγός τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, δέν ἄφησε τίς κομματικές ὑποχρεώσεις νά διαταράξουν τόν τρόπο ζωῆς του, τίς ἀνέμελες διακοπές μέ τόν σύντροφο-σύζυγό του Τάυλερ καί τήν καθημερινή του διασκέδαση, γιά τήν ὁποία δηλώνει ὅτι εἶναι ἐξαιρετικά κοινωνικός, ὅ,τι καί ἄν ἐννοεῖ μέ αὐτό. Ἐμφανιζόμενος στήν Ἀθήνα ὁ κ. Κασσελάκης ἐγκατεστάθη στό Κουκάκι ἀπό ὅπου συντόμως μετεκόμισε στό πολυτελές συγκρότημα κατοικιῶν One Acropolis στήν περιοχή Μέτς, μέ θέα τήν Ἀκρόπολη. Αὐτό ἦταν συμφώνως πρός ὅσα εἶχε παλαιότερα δηλώσει τό βασικό κριτήριο γιά τήν ἐπιλογή τοῦ διαμερίσματός του. Πλέον καί ἐνῷ ἑτοιμάζεται γιά τήν ἐκπλήρωση τῶν 20ημέρων στρατιωτικῶν ὑποχρεώσεών του, ὁ κ. Κασσελάκης δηλώνει ὅτι δέν ἐπιθυμεῖ πλέον νά μένει «στό νοίκι» (καί τίς δύο προαναφερθεῖσες κατοικίες του εἶχε μισθώσει μέσῳ πλατφόρμας βραχυχρονίων μισθώσεων) καί φυσικά δέν ἐπέλεξε γιά μόνιμη κατοικία του κάποια ἀπό τίς λαϊκές συνοικίες στίς ὁποῖες ἀναζητεῖ τούς –συνεχῶς μειουμένους– ψηφοφόρους τοῦ κόμματός του, ἀλλά τό Κολωνάκι. Καί ὄχι ὁποιοδήποτε διαμέρισμα. Θά ἐγκατασταθεῖ μετά τοῦ συντρόφου-συζύγου του Τάυλερ σέ διαμέρισμα 250 τετραγωνικῶν μέτρων. Ἡ ἀγορά καί ἡ μεταβίβασις τοῦ ἀκινήτου στόν Στέφανο Κασσελάκη ἀναμένεται νά γίνει πολύ σύντομα.

Καί ἐνῷ ἡ χλιδή χαρακτηρίζει τήν προσωπική ζωή τοῦ ἀνθρώπου ὁ ὁποῖος προβάλλεται ὡς ἀρχηγός τῆς ἀριστερᾶς ἐν Ἑλλάδι, ὁ κεντροαριστερός δήμαρχος Ἀθηναίων Χάρης Δούκας, τήν ἑπομένη τῆς ἐκλογῆς του, φαίνεται νά ἐλησμόνησε τούς μύδρους πού ἐξαπέλυε προεκλογικῶς κατά τοῦ ἀνθυποψηφίου του Κώστα Μπακογιάννη, τόν ὁποῖο ἐγκαλοῦσε γιά οἰκογενειοκρατία.

Εὐθυγραμμιζόμενος μέ τήν δική του κομματική οἰκογενειοκρατία ἀπεφάσισε νά διορίσει διευθύνοντα σύμβουλο στόν Ἐθνικό Κῆπο τῶν Ἀθηνῶν τόν υἱό τοῦ πρώην Πρωθυπουργοῦ Γιώργου Παπανδρέου, Ἀνδρέα. Ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου εἶναι 42 ἐτῶν, ἐγγονός τοῦ ἱδρυτοῦ τοῦ ΠΑΣΟΚ καί υἱός τοῦ Γιώργου Παπανδρέου ἀπό τόν πρῶτο γάμο του μέ τήν Εὔα Ζησιμίδου. Οἱ σπουδές του οὐδεμία σχέση ἔχουν μέ τό ἀντικείμενο. Εἰδικώτερα, ἄρχισε ἀπό τό Ἀμερικανικό Κολλέγιο καί ἐν συνεχείᾳ βρέθηκε στήν Βοστώνη, προκειμένου νά σπουδάσει οἰκονομικά. Ὡστόσο πολύ γρήγορα ἐγκατέλειψε τίς ΗΠΑ καί βρέθηκε στήν Σουηδία προκειμένου νά σπουδάσει Κοινωνιολογία. Ὅμως οὔτε ἡ Κοινωνιολογία τοῦ ἄρεσε, καί ἔτσι δύο χρόνια μετά βρέθηκε στό Λονδῖνο, γιά νά ὁλοκληρώσει τίς σπουδές του στίς Διεθνεῖς Σχέσεις στό Πανεπιστήμιο τοῦ Κέντ.

Μέχρι τόν διορισμό του στήν διοίκηση τοῦ Ἐθνικοῦ Κήπου, ζοῦσε καί δούλευε στήν Κρήτη. Ἐκεῖ ἄρχισε νά ἀσχολεῖται μέ τόν βελονισμό καί τίς ἐναλλακτικές θεραπεῖες, ἐνῷ ἔχει δημιουργήσει μιά ὁμάδα μέ τήν δική της ἱστοσελίδα πού ἀναλαμβάνει τήν διοργάνωση κρουαζιέρων στό Αἰγαῖο μέ ἱστιοπλοϊκό.

Ἀναμενόμενο βεβαίως νά ὑπάρξει πληθώρα ἀντιδράσεων ἰδιαίτερα στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως. Οὐδείς ἐκ τῶν ἀμέσως ἐνδιαφερομένων ὅμως προβληματίζεται. Εἴπαμε, ἀριστεροί καί σοσιαλιστές. Δέν ἱδρώνει τό αὐτί τους.

Κεντρικό θέμα