Χάρτης μέ σφραγῖδα ΗΠΑ ἀπάντησις στόν Τσαβούσογλου

Παραλήρημα τοῦ Τούρκου ὑπουργοῦ στό συνέδριο τῶν πρέσβεων

ΑΠΟ τήν μία οἱ ὑπουργοί τεσσάρων χωρῶν σχεδιάζουν τό ἐνεργειακό μέλλον τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου. Ἀπό τήν ἄλλη ὁ Μεβλούτ Τσαβούσογλου παραληρεῖ, ἀπευθυνόμενος στούς πρέσβεις τῆς Τουρκίας σέ ξένες χῶρες, πρός τούς ὁποίους παρουσίασε χάρτη μέ τίς μεγαλοϊδεατικές ὀνειρώξεις τῆς Ἀγκύρας γιά τήν ΑΟΖ πού θά ἤθελε νά ἔχει.

Τό ἰσχυρό μήνυμα-δικαίωσις γιά τήν ἑλληνική πλευρά δίδεται σήμερα κατά τήν 1η Ἐνεργειακή Ὑπουργική Διάσκεψη πού πραγματοποιεῖται στήν Ἀθήνα μέ συμμετοχή τῶν ΗΠΑ τῆς Κύπρου καί τοῦ Ἰσραήλ. Στήν διάσκεψη πού πραγματοποιεῖται στό ξενοδοχεῖο Χίλτον μετέχουν ὁ ὑπουργός Περιβάλλοντος καί Ἐνέργειας κ. Κωστῆς Χατζηδάκης, ὁ ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν, ἁρμόδιος γιά Ἐνεργειακούς Πόρους τῶν ΗΠΑ, Φράνσις Φάνον, ὁ ὑπουργός Ἐνεργείας καί Ὑδατίνων Πόρων τοῦ Ἰσραήλ Γιουβάλ Στάινιτζ καί ὁ ὑπουργός Ἐνεργείας, Ἐμπορίου καί Βιομηχανίας τῆς Κύπρου Γιῶργος Λακκοτρύπης.

Ἐπειδή εἶναι ἡ πρώτη φορά πού οἱ ΗΠΑ μετέχουν σέ κυβερνητικό ἐπίπεδο σέ διάσκεψη γιά τά ἐνεργειακά ζητήματα τῆς περιοχῆς, οἱ χάρτες πού θά ἀναπτυχθοῦν σέ αὐτήν ἔχουν τήν ἀξία τοῦ αὐθεντικοῦ, τήν διεθνῆ ἀναγνώριση καί τήν σφραγῖδα τῆς Οὐάσιγκτων. Καί κατά τοῦτο συνιστοῦν καταλυτική ἀπάντηση πρός τόν Τοῦρκο ὑπουργό Ἐξωτερικῶν καί τούς ὑπερφίαλους ἰσχυρισμούς του.

Οἱ πληροφορίες μάλιστα πού θέλουν νά πλησιάζει τήν περιοχή τοῦ Καστελλορίζου ἀμερικανικό ἀεροπλανοφόρο μέ τήν ὁμάδα μάχης του, ἀναδεικνύουν τήν πρόθεση τῶν ΗΠΑ νά στηρίξουν τοῖς πράγμασι τήν ἐνεργειακή ἀξιοποίηση τῆς περιοχῆς, βάσει τοῦ διεθνοῦς δικαίου. Ἄλλωστε, ἡ Οὐάσιγκτων δέν κρύβει τίς ἀνησυχίες της γιά τήν τουρκική στάση. Ἰδιαιτέρως καθώς θεωροῦν πώς ἡ συσσώρευσις ναυτικῶν δυνάμεων ἀπό τήν Τουρκία ἀπειλεῖ τήν Ἑλλάδα, τήν Κύπρο, τό Ἰσραήλ καί τήν Αἴγυπτο, χῶρες πού ἔρχονται πιό κοντά σέ θέματα ἐνεργείας καί ἀσφαλείας καί μέ τίς ὁποῖες συντάσσονται καί οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες.

Κατά τήν σημερινή Ὑπουργική Διάσκεψη, θά ἀναγνωρισθοῦν ἐνεργειακοί τομεῖς δυνητικῆς συνεργασίας, πού ἐνδιαφέρουν καί τά τέσσερα κράτη τά ὁποῖα συμμετέχουν, καί θά συγκροτηθεῖ μιά ὁμάς ἐργασίας μέ ὑψηλόβαθμους πολιτικούς καί ὑπηρεσιακούς ἀξιωματούχους, προκειμένου νά προσδιορίσει συγκεκριμένα προγράμματα ἐπί τῶν ὁποίων καί οἱ τέσσερεις χῶρες θά συνεργασθοῦν δημιουργικά. Φυσικά ἡ διάσκεψις θά ἀποτελέσει ὤθηση γιά μιά διακυβερνητική συμφωνία ὥστε νά προωθηθεῖ ἡ δημιουργία τοῦ ἀγωγοῦ EastMed.

Ἔναντι αὐτῆς τῆς συγκροτημένης συνεργασίας ὁ Τσαβούσογλου ἔχει νά ἀντιτάξει κραυγές. Μέ χαρακτηριστική ἀνατολίτικη πονηρία ὁμίλησε γιά χεῖρα συνεργασίας τήν ὁποία τείνει ἡ Τουρκία καί ἐπαναλαμβάνοντας ὅσα καί ὁ Ἐρντογάν ἔχει διακηρύξει, ὑπεστήριξε πώς οἱ προτάσεις τῆς χώρας του ἀποβλέπουν σέ ἕνα σενάριο ἀμοιβαίου ὀφέλους (win-win).

Ἔτσι τήν παρουσίαση τῶν χαρτῶν, στούς ὁποίους ἡ ΑΟΖ τῆς Κύπρου ἔχει ἐξαφανισθεῖ, διάνθισε μέ δηλώσεις γιά τήν ἐπιθυμία τῆς Ἀγκύρας γιά συνεργασία μέ τήν Ἀθήνα. Πῶς θά μποροῦσε νά γίνει αὐτό ὅταν ὁ χάρτης του περιλαμβάνει ὡς τμῆμα τῆς τουρκικῆς ὑφαλοκρηπῖδος ὅλη τήν περιοχή νοτίως τοῦ Καστελλορίζου καί τῆς Ρόδου, φθάνοντας μέχρι καί τήν Κρήτη, εἶναι κάτι τό ὁποῖο οὐδείς λογικά σκεπτόμενος ἄνθρωπος θά μποροῦσε νά κατανοήσει. Ἀκόμη χειρότερα ὅμως ὁ Τσαβούσογλου συνέχισε μέ μίαν ἐπιθετική ρητορική, δηλώνοντας ὅτι «μετά τό γεωτρύπανο Φατίχ δέν θά ἐπιτρέψουμε καμμία δραστηριότητα πού δέν λαμβάνει ὑπ’ ὄψιν τά συμφέροντα τῶν Τούρκων καί τῶν Τουρκοκυπρίων». Τά συμφέροντα βεβαίως, ὅπως μόνον ἡ Ἄγκυρα τά ἀντιλαμβάνεται. Καί μέ τό σύνηθες θράσος πού χαρακτηρίζει τούς Τούρκους πολιτικούς ὁμιλεῖ γιά «δίκαιο μοίρασμα τοῦ ὑποθαλασσίου πλούτου»! Ὑποστηρίζει ὅτι: «Θέλουμε νά δοῦμε τήν Ἑλλάδα ὡς ἑταῖρο γιά ὅλα τά θέματα τῆς περιοχῆς στά πλαίσια τοῦ καζάν-καζάν, δηλαδή τοῦ win-win. Ἐλᾶτε νά ἐργασθοῦμε γιά τήν εὐημερία τῶν λαῶν μας».

Καί τοῦτο, τήν στιγμή κατά τήν ὁποία ἡ εὐημερία τοῦ τουρκικοῦ λαοῦ εἶναι τό τελευταῖο πρᾶγμα πού θά μποροῦσε νά ἐνδιαφέρει τήν κυβέρνηση Ἐρντογάν. Μοναδικός στόχος της εἶναι ἡ ἐφαρμογή τῶν ἐπεκτατικῶν σχεδίων της. Σχεδίων πού σήμερα ξεδιπλώνονται στήν Συρία καί τό Κουρδιστάν, ἐνῶ τίθενται οἱ βάσεις ὥστε πολύ σύντομα νά κινηθοῦν καί δυτικά. Πρός Κύπρο, Καστελλόριζο καί Κρήτη. Γι’ αὐτό καί ἡ τετραμερής διάσκεψις, ὅσες ἀνάλογες ἔχουν προηγηθεῖ, καθώς καί αὐτές πού θά ἀκολουθήσουν, εἶναι ἡ ἰσχυρότερη θωράκισις γιά τά ἑλληνικά δίκαια. Πόσω μᾶλλον, ὅταν σέ αὐτές τίς συνεργασίες προεξάρχουσα θέση ἔχουν οἱ Ἀμερικανοί.

Κεντρικό θέμα