ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024

Χαιρετισμός Βούτση στό… «Μακεδονικό Ἔθνος»

Θά προλογίσει βιβλίο Ἑλλήνων πανεπιστημιακῶν μέ θέσεις ὑπέρ τῶν Σκοπίων

ΠΑΡΩΝ στήν παρουσίαση τοῦ βιβλίου τοῦ ἱστορικοῦ Κωστῆ Καρπόζηλου καί τοῦ πανεπιστημιακοῦ Δημήτρη Χριστόπουλου «10 + 1 ἐρωτήσεις καί ἀπαντήσεις γιά τό Μακεδονικό» (κυκλοφορεῖ ἀπό τίς ἐκδόσεις «Πόλις») θά δώσει τήν ἑπομένη Πέμπτη 19 Ἀπριλίου ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐθνικοῦ μας Κοινοβουλίου Ν. Βούτσης. Ἡ παρουσίασις τοῦ βιβλίου αὐτοῦ, πού ἐπιχειρεῖ νά ἐκλαϊκεύσει τό ζήτημα τοῦ Μακεδονικοῦ ἀπό μία ἄλλη ὀπτική, διαφορετική ἀπό τήν κρατοῦσα, θά γίνει ἀπό τούς πανεπιστημιακούς Χρῆστο Ροζάκη καί Ἔφη Γαζῆ, ἐνῶ χαιρετισμό θά ἀπευθύνει καί ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς.

Θά ἀναμένουμε μέ ἐνδιαφέρον τό περιεχόμενο τοῦ χαιρετισμοῦ τοῦ Προέδρου τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, δεδομένου ὅτι βασική θέσις τῶν δύο συγγραφέων εἶναι ὅτι ἡ Ἑλλάς πρέπει νά ἀναγνωρίσει «μακεδονικό ἔθνος» καί «μακεδονική γλῶσσα», θέσις πού συμπίπτει ἀπολύτως μέ τίς «κόκκινες γραμμές» τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῶν Σκοπίων Νίκολα Δημητρώφ στίς ἐπίπονες διαπραγματεύσεις πού ἔχει μέ τόν Ἕλληνα ὁμόλογό του Νῖκο Κοτζιᾶ.

«Πιστεύω –γράφει ὁ Δημήτρης Χριστόπουλος στό βιβλίο– ὅτι ἔθνος καί γλῶσσα εἶναι ἀξιακά ἀδιαπραγμάτευτα γιά τήν ταυτότητα κάποιων ἀνθρώπων», ἐνῶ ὁ ἕτερος συγγραφεύς ἱστορικός Κωστῆς Καρπόζηλος προσθέτει σέ συνέντευξή του στό Vice τοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ «Ἀντέννα» ὅτι «τό ὄνομα ἑνός ἔθνους δέν ἀλλάζει. Τό ὄνομα ἑνός κράτους εἶναι πιό μαχητό». Καί μετά τήν ἐπισήμανση ὅτι «ἡ Ἑλλάδα δέν ἔχει δίκιο στό Σκοπιανό», οἱ συγγραφεῖς διακηρύσσουν ἀκόμη πιό ἀνοικτά ὅτι «ἐμεῖς δέν μασᾶμε τά λόγια μας ὅταν ἀναφερόμαστε σέ μακεδονική ἐθνότητα καί μακεδονική γλῶσσα».

Ἡ «Ἑστία» θά ἀναμένει μέ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον τίς ἀπόψεις τοῦ Προέδρου τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων γιά ὅσα ἀναφέρονται στό αἱρετικό αὐτό βιβλίο καί βεβαίως θά ἐπανέλθει γιά νά σχολιάσει. Γιά τήν ὥρα, χωρίς νά θέλει κανείς νά ὑποδείξει σέ κανέναν τίποτε –σέ φιλελεύθερη δημοκρατία ζοῦμε, ὅποιος ἔχει τήν ἐλευθερία ἔχει καί τήν εὐθύνη– περιοριζόμαστε νά σημειώσουμε ὅτι ἡ παρουσία τοῦ κ. Βούτση σέ ἐκδήλωση βιβλίου μέ θέσεις ἀντικειμενικά ταυτόσημες μέ τῶν Σκοπιανῶν (στήν Ἑλλάδα δέν ὑπάρχει ὁμοφωνία ἐπ’ αὐτῶν) συνιστᾶ πολιτική ἐπιλογή.

Ἡ εἴδησις γιά τήν παρουσίαση τοῦ βιβλίου γιά τήν ἀναγνώριση τῆς «μακεδονικῆς ταυτότητας» στό ὁποῖο θά παραστεῖ ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς, συμπίπτει:

• μέ τίς θέσεις πού ἐξέφρασε χθές, σέ συνέντευξη πού ἔδωσε, ὁ ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως καί Πρόεδρος τῆς ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης στούς ξένους ἀνταποκριτές. Σέ αὐτήν θεώρησε προϋπόθεση γιά τήν ἐπίλυση τόν σεβασμό τῶν ἑλληνικῶν θέσεων σέ θέματα τροποποιήσεως συντάγματος καί ταυτότητος. Ἀναλυτικῶς, ὁ κ. Μητσοτάκης δήλωσε: «Θά ἐκφράσουμε τήν ἐντονότατη διαφωνία μας σέ περίπτωση πού ἡ συμφωνία ἔρθει ὅπως εἶναι σήμερα, χωρίς νά εἶναι ἑνιαία, συνολική καί ὁριστική λύση πού νά θέτει ὡς προαπαιτούμενο τήν συνταγματική ἀναθεώρηση στή γείτονα χώρα καί τήν ἀντιμετώπιση ζητημάτων ἐθνότητας καί ἀλυτρωτισμοῦ. Ἀλλά αὐτό ἀφορᾶ τήν στάση μας στήν Βουλή ὅταν καί ἐφόσον ἔρθει ἡ συμφωνία»

• μέ τήν ἐκπεφρασμένη θέση τοῦ πρώην πρωθυπουργοῦ Κώστα Καραμανλῆ, ὅτι «δέν ὑφίσταται μακεδονικό ἔθνος»

• μέ τήν ἀπαίτηση τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῶν Σκοπίων Νίκολα Δημητρώφ στίς διαπραγματεύσεις τῆς Ἀχρίδας νά ἀναγνωρισθεῖ «μακεδονική γλῶσσα» καί «μακεδονική ταυτότητα», καθώς καί μέ τό ἀπαράδεκτο αἴτημά του νά πάψει ὁ …ἀλυτρωτισμός τῆς Ἑλλάδος κατά τῶν Σκοπίων

• μέ τήν ἀμηχανία πού ὑπεδέχθη τήν προβολή αὐτῶν τῶν αἰτημάτων ὁ Ἕλλην ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Νῖκος Κοτζιᾶς, ὁ ὁποῖος περιορίσθη νά δηλώσει ὅτι «προσπαθοῦμε νά λύσουμε προβλήματα πού δημιουργήθηκαν ἄλλες ἐποχές ἀπό ἄλλους “ἀλλά’’ δουλειά τῆς διπλωματίας εἶναι αὐτή, νά κάνουμε τά δύσκολα θέματα, εὔκολα». Ὅπως διεφάνη ἐκεῖ, οἱ Σκοπιανοί συζητοῦν θεωρητικῶς χρονοδιάγραμμα ἀλλαγῆς Συντάγματος ἐντός ἑξαμήνου, μετά τήν Σύνοδο τοῦ ΝΑΤΟ τόν Ἰούλιο!

Ἡ παρουσίασις τοῦ βιβλίου γιά τό «μακεδονικό ἔθνος», στό ὁποῖο θά δώσει τό «παρών» ὁ κ. Νῖκος Βούτσης, θά πραγματοποιηθεῖ δεκαπέντε περίπου ἡμέρες πρίν ἀπό τήν νέα συνάντηση Κοτζιᾶ – Δημητρώφ. Αὐτή ἔχει προσδιορισθεῖ γιά τίς 3-4 Μαΐου στήν Θεσσαλονίκη.

Κεντρικό θέμα