Aὐτή εἶναι ἡ μοῖρα τῶν «προθύμων»: Πρῶτα ἡ βράβευσις, μετά ἡ πτῶσις

Μέ ἀφορμή τήν παραίτηση τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῶν Σκοπίων Ζόραν Ζάεφ ἀπό τήν πρωθυπουργία μετά τήν βαρειά ἧττα του στίς δημοτικές ἐκλογές

Ο ΖΟΡΑΝ ΖΑΕΦ ἀπελάμβανε μέχρι πρό τινος τήν ἐξουσία του καί θεωροῦσε ὅτι χάρις εἰς τήν στήριξιν τῆς Δύσεως, θά μακροημερεύσει. Οἱ Ἕλληνες ἐπισκέπτες, ἀξιωματοῦχοι καί ἄλλοι, στό κίτς κυβερνητικό μέγαρο μέ τίς παχιές κόκκινες μοκέττες καί ἀρχιτεκτονική πού νά θυμίζει κάπως τόν Λευκό Οἶκο, τόν ἄκουγαν τακτικῶς νά ἀλλάζει συζήτηση καί ἀπό τήν ἐπίσημη ἀτζέντα νά μετακινεῖται καί νά θέτει ζητήματα «ἐπενδυτικῶν εὐκαιριῶν» στήν περιοχή τῶν Βαλκανίων. Ὡσάν νά ἐπρόκειτο γιά ἀτζέντη παρά γιά πρωθυπουργό. Μεθυσμένος ἀπό τό –κατά Κίσσινγκερ– ἀφροδισιακό ποτό τῆς ἐξουσίας καί κολακευμένος ἀπό τήν πρόσφατη βράβευσή του (μαζί μέ τόν Ἀλέξη Τσίπρα) γιά τήν συμφωνία τῶν Πρεσπῶν ἀπό τό κρατίδιο τῆς Βεστφαλίας, ὁ Ζόραν Ζάεφ θεωροῦσε ὅτι θά παραμείνει γιά πολύ καιρό στήν θέση τοῦ πρωθυπουργοῦ. Οἱ δημοτικές ἐκλογές ἦταν τό τελευταῖο ἐμπόδιο, γι’ αὐτό καί ζήτησε ἀπό τήν Ἀθήνα στήριξη μέ δύο τρόπους: ἀποχή ἀπό κάθε ρητορεία πού θά μποροῦσε νά τόν βλάψει, ὁ πρῶτος. Ἐπίσημος ἐπίσκεψις τοῦ Προέδρου Πενταρόφσκι στήν Ἀθήνα λίγο πρίν ἀπό τίς δημοτικές, συνοδευόμενη ἀπό φιλόφρονα λόγια γιά τήν ἐνταξιακή προοπτική τῆς γείτονος, ἡ δεύτερη. Ἔγιναν καί τά δύο. Ἀλλά δέν ἦσαν ἀρκετά γιά νά τόν γλυτώσουν ἀπό τήν βαρειά ἧττα μέ 14 μονάδες στόν Δῆμο Σκοπίων. Ἔτσι ἀπό χθές ὁ κύριος Ζάεφ ἠκολούθησε τήν γνωστή μοῖρα τῶν προθύμων πού κάνουν ἐξυπηρετήσεις στίς μεγάλες δυνάμεις, ἀλλά ὅταν ἔλθει ἡ ὥρα τοῦ ταμείου γιά τά συμπεφωνημένα ἀνταλλάγματα ἐκεῖνες δέν εἶναι 100% ἐκεῖ. Ὁ κύριος Ζάεφ κέρδισε ἀπό τήν Ἑλλάδα τήν ἀναγνώριση τῆς μακεδονικῆς ἐθνότητος καί τῆς μακεδονικῆς γλώσσης, κέρδισε καί τό ὄνομα Μακεδονία –στήν σύνθετή του μορφή ἔστω– ἀλλά στό δεύτερο σκέλος τῆς συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν πού προέβλεπε ὅτι θά δοθεῖ ἀποφασιστική ὤθησις στήν ἔνταξη τῆς χώρας του στήν ΕΕ, οὐδέν ἀπεκόμισε ἀπό τούς συμμάχους. Τρία χρόνια μετά τήν ὑπογραφή τῶν Πρεσπῶν, τά Σκόπια εἶναι ἀκόμη στό «περίμενε» τῆς Εὐρώπης. Γεγονός πού δέν τούς δίδει τό παραμικρό κίνητρο γιά νά ἐφαρμόσουν τά ὑπόλοιπα τή Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν. Γεγονός πού ἀποδεικνύει σήμερα πόσο διάτρητες ἦσαν οἱ ρῆτρες πού ὑπέγραψε ἡ κυβέρνησις τοῦ ΣΥΡΙΖΑ γιά νά ἐκχωρήσει τό ὄνομα τῆς Μακεδονίας καί τά συναφῆ θέματα. Τρία χρόνια μετά λοιπόν, καί ἐνῶ οὐδεμία πρόοδος ἔχει συντελεσθεῖ, ὁ πένης λαός τῶν Σκοπίων, πού νοιώθει περικυκλωμένος ἀπό τούς Βουλγάρους καί τούς Ἀλβανούς πού τόν ἐπιβουλεύονται, ρίχνει στά πολιτικά ἀζήτητα τόν κύριο Ζάεφ.

Οἱ Ἀμερικανοί πῆραν αὐτό πού ἤθελαν, τήν ἔνταξη τῆς βάσεώς τους στό ΝΑΤΟ, οἱ Εὐρωπαῖοι τό ἴδιο, γιά νά μήν τοῦ ἔχουν ὑποχρέωση τόν βράβευσαν κιόλας μαζί μέ τόν ἕτερο Καππαδόκη Ἀλέξη Τσίπρα ἐν χορδαῖς καί ὀργάνῳ, καί …ὅλα καλά. Τώρα ὁ Ζάεφ διαμαρτύρεται ὅτι οἱ ἀντίπαλοί του ἐβασίσθησαν στό ξένο χρῆμα. Ἀλλά ὡς γνωστόν μετά τήν ἀπομάκρυνση ἐκ τοῦ ταμείου, οὐδέν λάθος ἀναγνωρίζεται. Ἄς εὐχηθοῦμε ὅτι τό πάθημα τοῦ Ζόραν Ζάεφ, ἡ ἐγκατάλειψίς του ἀπό τούς συμμάχους ἀφοῦ προηγουμένως τούς ἔκανε τήν δουλειά, θά ἀποτελέσει ἕνα ὡραῖο μάθημα γιά τό σύνολο τῆς πολιτικῆς τάξεώς μας. Ἡ ὁποία κατά καιρούς καί ἀνάλογα μέ τήν συγκυρία δείχνει τήν αὐτή προθυμία μέ τόν κύριο Ζάεφ.

Σημειωτέον ὅτι ὁ Ζάεφ παρητήθη μετά τήν συντριπτική ἧττα πού ὑπέστη τό κυβερνῶν Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SDSM) στόν δεύτερο γῦρο τῶν δημοτικῶν ἐκλογῶν πού διεξήχθησαν τήν Κυριακή, καθῶς ἔχασε μέ μεγάλη διαφορά τόσο στόν δῆμο τῶν Σκοπίων ὅσο καί σέ ὅλους τούς ἄλλους μεγάλους δήμους τῆς χώρας. Συγκεκριμένα, στήν πρωτεύουσα τῆς χώρας ἡ ἀνεξάρτητη ὑποψήφια γιά τόν δῆμο τῶν Σκοπίων πού ὑποστηρίζεται ἀπό τό ἀντιπολιτευόμενο κόμμα VMRO-DPMNE, Ντανιέλα Ἄρσοβσκα, ἔλαβε τό 55,85% τῶν ψήφων, ἐνῶ ὁ νῦν σοσιαλδημοκρατικός δήμαρχος Πέτρε Σιλέγκοφ ἔλαβε μόνο τό 40,6%. Ἡ παραίτησις τοῦ Ζόραν Ζάεφ ἀπό τό ἀξίωμα τοῦ Πρωθυπουργοῦ δέν σημαίνει πάντως ἀπαραιτήτως τήν διεξαγωγή πρόωρων βουλευτικῶν ἐκλογῶν στά Σκόπια. Ὁ ἴδιος ὁ κ. Ζάεφ, στήν δήλωση παραιτήσεώς του, ἐπανέλαβε ὅτι ἡ παροῦσα κυβέρνησις ἔχει ἀκόμη 2,5 χρόνια γιά νά ὁλοκληρώσει τήν θητεία της καί πρέπει νά συνεχίσει τό ἔργο της. Ἡ κυβέρνησις Ζάεφ διατηρεῖ τήν κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ἔστω ἰσχνή (ὑποστηρίζεται ἀπό 62 βουλευτές ἐκ τῶν 120 πού ἀριθμεῖ τό νομοθετικό σῶμα τῆς χώρας.) Ὡς ἐκ τούτου, τό μεγαλύτερο κόμμα τοῦ κυβερνητικοῦ συνασπισμοῦ, τό SDSM, εἰς συνεννόησιν μέ τούς κυβερνητικούς ἑταίρους του, μπορεῖ νά ὁρίσει νέο πρωθυπουργό, ὁ ὁποῖος θά πρέπει νά ἐξασφαλίσει ψῆφο ἐμπιστοσύνης ἀπό τήν Βουλή. Ὡστόσο, οὐδείς μπορεῖ νά ἀποκλείσει τό ἐνδεχόμενο κάποιο –ἤ κάποια– ἀπό τά μικρότερα κόμματα τοῦ κυβερνητικοῦ συνασπισμοῦ νά ἄρει τήν ἐμπιστοσύνη του στήν παροῦσα κυβέρνηση καί τήν «μεταπήδηση» στήν ἀντιπολίτευση καί στό VMRO-DPMNE, τό ὁποῖο, στήν περίπτωση αὐτή, θά μποροῦσε νά ἡγηθεῖ ἑνός νέου κυβερνητικοῦ σχήματος καί μάλιστα ἄνευ ἐκλογῶν.

Κεντρικό θέμα