Αὐστηρῶς ἀκατάλληλος δι’ ἐνηλίκους

Ἔκλεψε τά ΑΦΜ καί σχεδίαζε μυστικά δραχμή μέ τό πάτημα ἑνός κουμπιοῦ!

ΜΙΑ ἀπό τίς πλέον ἐνδιαφέρουσες σκηνές τῆς ταινίας «Ἐνήλικοι στήν Αἴθουσα» διαδραματίζεται στό δωμάτιο ἑνός ξενοδοχείου, παρόντος τοῦ πρώην ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν Γιάνη Βαρουφάκη. Ὁ νῦν Πρόεδρος τοῦ «ΜέΡΑ25» συσκέπτεται μέ Ἕλληνες καί Ἀμερικανούς Συμβούλους του μπροστά ἀπό ἕνα μικρό ψυγεῖο. Πρίν ἀρχίσει ἡ σύσκεψις, ἡ γραμματεύς τοῦ Βαρουφάκη συλλέγει τά κινητά τῶν μελῶν τῆς μυστικῆς ὁμάδος, ξένων κατά βάσιν ἀξιωματούχων –οἱ ὁποῖοι ἦταν σέ ἀνοικτή γραμμή μέ τό Ἐθνικό Συμβούλιο Ἀσφαλείας τῶν ΗΠΑ– καί τά τοποθετεῖ τό ἕνα ἐπάνω στό ἄλλο μέσα σέ ἕνα τάπερ. Μέ τήν παράδοση καί τοῦ τελευταίου τό κουμπώνει, ἀνοίγει τήν πόρτα τοῦ ψυγείου καί τό τοποθετεῖ στήν συντήρηση. Μέ αὐτόν τόν τρόπο διεσφαλίσθη πώς δέν θά ὑποκλαπεῖ ἦχος κατά τήν διάρκεια τῆς συσκέψεως στήν ὁποία Βαρουφάκης καί Ἀμερικανοί συζήτησαν ἀναλυτικῶς καί εἰς βάθος τό παράλληλο σύστημα πληρωμῶν πού ἑτοίμαζαν, γιά νά ἀποφύγουν τίς ἐπιπτώσεις τοῦ κλεισίματος τῶν τραπεζῶν. Ὁ Γαβρᾶς ἐπιλέγει νά παρουσιάσει αὐτήν τήν σκηνή –ὅπως καί ἄλλες κορυφαῖες– στεγνά, ἀφυδατωμένα. Παρά τήν περιγραφή Βαρουφάκη στό βιβλίο ἀλλά καί ὅσα ἀπεκάλυψε ἀργότερα ὁ σύμβουλος τοῦ πρώην ὑπουργοῦ Τζαίημς Γκαλμπραίηθ, στό βιβλίο Καλωσόρισες στήν μαρτυρική ἀρένα. Στήν ἑλληνική ἔκδοση τοῦ βιβλίου, μάλιστα, ὁ Βαρουφάκης λέει ὅτι τό παράλληλο σύστημα πληρωμῶν θά ἦταν σέ εὐρώ. Δέν ἀναφέρει τίποτε γιά δραχμή.

Ὡστόσο, νεώτερα στοιχεῖα πού ἔρχονται σήμερα στήν δημοσιότητα ἀποκαλύπτουν ὅτι ὁ πρώην ὑπουργός ἔλεγε ψέμματα. Ἑτοίμαζε μυστικά τήν μετάβαση στήν δραχμή. Σέ νέο νόμισμα. Κάτι πού ἀποτελοῦσε τόν μύχιο πόθο καί συγκεκριμένων κέντρων τοῦ ἐξωτερικοῦ πού στόχευαν μέσω Ἑλλάδος νά ξηλώσουν τό πουλόβερ καί νά διαλύσουν τήν Εὐρωζώνη. Ὅσα ἀπεκάλυψε ὁ κ. Βαρουφάκης στό φόρουμ OMFIF καί δημοσίευσαν ἑλληνικοί ἱστότοποι (iefimerida) ἐπιβεβαιώνουν τήν ἄποψη, ὅτι ὁ πρώην ὑπουργός σχεδίαζε τήν μετάβαση τῆς Ἑλλάδος σέ νέο νόμισμα. Εἴτε δραχμή εἴτε bitcoin. Ἀκολουθεῖ ἀπομαγνητοφωνημένο τό κείμενο τῆς ὁμολογίας Βαρουφάκη σέ ἠχητικό ἀπόσπασμα πού ἐδόθη στήν δημοσιότητα κατόπιν ἀδείας του. Λογικό, ἀφοῦ τά ὅποια ἀδικήματα βάσει τοῦ νόμου περί Εὐθύνης Ὑπουργῶν ἔχουν παραγραφεῖ.

«Πρίν κερδίσουμε τίς ἐκλογές, ὁ Πρωθυπουργός [Ἀλέξης Τσίπρας], πρίν γίνει πρωθυπουργός, μοῦ εἶχε δώσει τό πράσινο φῶς νά ἐπινοήσω ἕνα “Σχέδιο Β”.

Συγκρότησα μιά ὁμάδα πέντε ἀνθρώπων καί ἐργαζόμασταν ἀπό τέλη Δεκεμβρίου, ἀρχές Ἰανουαρίου.

Ἡ δυσκολία ἦταν νά πᾶμε ἀπό τούς πέντε ἀνθρώπους πού τό σχεδίαζαν στούς 1.000 ἀνθρώπους πού θά ἔπρεπε νά τό ἐφαρμόσουν. Γιά αὐτό χρειαζόμουν μιά νέα ἐντολή (authorization), τήν ὁποία ποτέ δέν ἔλαβα. Τό σχέδιο αὐτό δέν τό ἤξεραν οἱ φορολογούμενοι.

Μέ βάση τά ἠλεκτρονικά φορολογικά στοιχεῖα τῶν πολιτῶν, σχεδιάζαμε νά δημιουργήσουμε ἀποθεματικούς λογαριασμούς (reserve accounts) πού θά συνδέονταν μέ κάθε φορολογικό ἀρχεῖο. Αὐτό θά μᾶς ἐπέτρεπε νά δίνουμε ἀριθμούς PIN σέ ὅλους τούς φορολογούμενους καί νά συγκροτήσουμε ἕνα παράλληλο τραπεζικό σύστημα γιά πληρωμές, ἀφοῦ ἔκλεισαν οἱ τράπεζες λόγω τῆς ἐπιθετικῆς πολιτικῆς τῆς ΕΚΤ.

Οἱ φορολογούμενοι καί οἱ δημόσιοι ὀργανισμοί θά μποροῦσαν νά κάνουν μεταφορές χρημάτων καί πληρωμές. Αὐτοί οἱ λογαριασμοί θά ἦταν σέ εὐρώ, ἀλλά μέ τό πάτημα ἑνός κουμπιοῦ θά μποροῦσαν νά μετατραποῦν σέ μία νέα δραχμή.

Ἡ γενική γραμματεία Δημοσίων Ἐσόδων ἐλέγχεται ἀπό τήν τρόικα –φανταστεῖτε ἡ ἐφορία τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου νά ἐλέγχεται ἀπό τίς Βρυξέλλες. Ὅμως, ἡ γενική γραμματεία Πληροφοριακῶν Συστημάτων ἐλέγχεται ἀπό ἐμένα.

Διόρισα ἕναν καλό παιδικό μου φίλο, πού εἶχε γίνει καθηγητής Πληροφορικῆς στό Πανεπιστήμιο Κολούμπια, μία ἑβδομάδα ἀφοῦ πήγαμε στό ὑπουργεῖο, μέ κάλεσε καί μοῦ εἶπε πώς αὐτός ἐλέγχει τά μηχανήματα, ἀλλά τό λογισμικό ἐλέγχεται ἀπό τήν τρόικα. Μοῦ εἶπε πώς ἄν ρωτοῦσε τήν γ.γ. Δημοσίων Ἐσόδων θά καταλάβαιναν ἀμέσως ὅτι σχεδιάζαμε νά φτιάξουμε ἕνα σύστημα παράλληλων πληρωμῶν.

Θά διαψεύσω ἄν βγεῖ κάτι ἀπό αὐτά πού λέω.

Ἀποφασίσαμε νά χακάρει τό Ὑπουργεῖο μου, ὥστε νά ἀντιγράψει τό φορολογικό σύστημα καί νά μπορέσει νά δουλέψει γιά τόν σχεδιασμό καί τήν ἐφαρμογή τοῦ παράλληλου τραπεζικοῦ συστήματος.

Καί ἤμασταν ἕτοιμοι νά πάρουμε τό πράσινο φῶς ἀπό τόν Πρωθυπουργό ὅταν ἔκλεισαν οἱ τράπεζες. Νά πᾶμε στά γραφεῖα τῆς γενικῆς γραμματείας Δημοσίων Ἐσόδων –πού δέν ἐλέγχεται ἀπό ἐμᾶς– νά συνδέσουμε τό λάπτοπ καί νά ἐνεργοποιήσουμε αὐτό τό σύστημα.

Προσπαθῶ νά σᾶς μεταφέρω τά θεσμικά ἐμπόδια πού εἴχαμε νά ἀντιμετωπίσουμε ὥστε νά ἐφαρμόσουμε μιά ἀνεξάρτητη πολιτική γιά νά βελτιώσουμε τίς συνέπειες τοῦ κλεισίματος τῶν τραπεζῶν ἀπό τήν ΕΚΤ.»

Γιά τήν ἱστορία, θυμίζουμε πρῶτον ὅτι τά περί δραχμῆς τά εἶχε ὁμολογήσει ὁ Γκαλμπραίηθ τό 2016 ἀλλά ὄχι ὁ κ. Βαρουφάκης, καί δεύτερον ὅτι ἡ «Ἑστία» ἀπεκάλυψε ὅτι ὁ πρώην ὑπουργός Οἰκονομικῶν τῶν ΗΠΑ τηλεφώνησε τήν ἄνοιξη τοῦ 2015 ἐκ μέρους τοῦ Προέδρου Ὀμπάμα καί τοῦ ζήτησε «νά πιστεύεις ἐμᾶς, ὄχι τόν ὑπουργό σου ἐπί τῶν Οἰκονομικῶν». Αὐτό δέν διεψεύσθη ποτέ.

Κεντρικό θέμα