Ἀτμόσφαιρα ἐθνικῶν συμβιβασμῶν μέ Τουρκία – Σκόπια γιά Αἰγαῖο – Μακεδονία

Μέ ἀποκλεισμό ἀπό τά ψηφοδέλτια τῆς ΝΔ ἀπειλοῦνται ὅσοι Βουλευτές καταψηφίσουν τό ὄνομα «Bόρεια Μακεδονία» – Τό «χαλί» γιά Ἑλσίνκι 2 στρώνει πρός τήν Κυβέρνηση ὁ Ἀλέξης Τσίπρας

ΜΕ ΒΑΣΗ δύο ὁρόσημα κινεῖται ἡ ἑλληνική ἐξωτερική πολιτική μετά τό τέλος τῶν περιοριστικῶν μέτρων γιά τήν πανδημία. Τό πρῶτο εἶναι οἱ συναντήσεις Μπάιντεν –Ἐρντογάν καί Μπάιντεν – Μητσοτάκη στήν Σύνοδο τοῦ ΝΑΤΟ στίς 14 Ἰουνίου στό Βερολῖνο. Ἀπό τήν ἔκβασή τους –εἰδικῶς τῆς πρώτης– θά κριθεῖ τό μέλλον τῆς περιοχῆς. Τό δεύτερο εἶναι ἡ κύρωσις τῶν μνημονίων στρατιωτικῆς συνεργασίας Ἑλλάδος – Σκοπίων ἀπό τό κοινοβούλιο μέσα στό καλοκαίρι, πρίν ἀπό τήν ὁλοκλήρωση τῶν διαπραγματεύσεων μέ τίς ΗΠΑ γιά τήν ὑπογραφή νέας συμφωνίας ἀμυντικῆς συνεργασίας. Ἤδη ὁ Πρόεδρος τοῦ Κοινοβουλίου Κωνσταντῖνος Τασούλας συνηντήθη στό Μαξίμου γιά τόν προγραμματισμό τοῦ νομοθετικοῦ ἔργου μέ τόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ἐνῶ προηγήθηκε καί συνάντησίς του στήν Βουλή μέ τόν διευθυντή τοῦ γραφείου τοῦ Πρωθυπουργοῦ Γρηγόρη Δημητριάδη. Αὐτό πού λέγεται γιά τά μνημόνια εἶναι «πώς δέν βιαζόμαστε». Ὅσον ἀφορᾶ τά ἑλληνο-τουρκικά διαμορφώνεται σταδιακῶς μία ἀτμόσφαιρα συμβιβασμοῦ ἡ ὁποία προκύπτει ὄχι μόνον ἀπό τήν προετοιμασία τῆς συναντήσεως Ἐρντογάν – Μητσοτάκη μέσω τῶν Ὑπουργείων Ἐξωτερικῶν ἀλλά καί ἀπό μία σειρά ἐξελίξεων στίς ὁποῖες μετέχει ὑποστηρικτικῶς καί ἡ ἀξιωματική ἀντιπολίτευσις! Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι:

– Τό Σαββατοκύριακο εἶδε τό φῶς τῆς δημοσιότητος ἔρευνα τῆς μή κυβερνητικῆς ὀργανώσεως «διαΝΕΟσις», πού πιστοποιεῖ ὅτι οἱ δύο λαοί, ἑλληνικός καί τουρκικός, δέν ἐπιθυμοῦν τήν ἔνταση καί κατ’ οὐσίαν ἐπιθυμοῦν τόν συμβιβασμό.

– Ὁ ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως Ἀλέξης Τσίπρας μιλώντας στό Φόρουμ τῶν Δελφῶν, γνωστῆς γεωπολιτικῆς ταυτότητος, πρότεινε νά συνδεθεῖ ἡ τελωνειακή ἕνωσις Τουρκίας – ΕΕ μέ τήν προσφυγή στήν Χάγη γιά ὑφαλοκρηπῖδα-ΑΟΖ. Διατύπωσις, πού παραπέμπει στόν μηχανισμό ἐπιλύσεως διαφορῶν τοῦ Ἑλσίνκι.

– Ἡ ἑλληνική ἐξωτερική πολιτική διεκήρυξε τήν ἐγκατάλειψη τῶν ἐρευνῶν ὑδρογονανθράκων στό Αἰγαῖο καί τήν ἀντικατάστασή της ἀπό τήν πράσινη ἀνάπτυξη. Γεγονός πού ἀποφόρτισε τήν συζήτηση γιά τήν ἐκμετάλλευση τῶν ἐνεργειακῶν πόρων στό Αἰγαῖο καί τήν Μεσόγειο.

– Ὑπάρχουν διεργασίες σέ ἐξέλιξη, στό ἐπίπεδο διακομματικῆς ἐπιτροπῆς γιά τήν Θράκη, καθώς βουλευτές τῆς ΝΔ εἶναι σέ ἀνοικτή γραμμή μέ βουλευτές ἀπό τόν ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου νά ἱκανοποιήσουν τό αἴτημα τῆς Ἀγκύρας γιά ἐκλογή Μουφτῆ.

– Ἀναμένεται μέ ἐνδιαφέρον ἡ ἀπόφασις τοῦ Ἀρείου Πάγου γιά τήν ἀναγνώριση ἤ μή τῆς αὐτοαποκαλούμενης «Τουρκικῆς Ἑνώσεως Ξάνθης». Οἱ Τοῦρκοι πιέζουν γιά τήν ἀναγνώριση τῶν σωματείων αὐτῶν.

– Ἔχει διακοπεῖ ὁ διάλογος μέσω τῶν διερευνητικῶν ἐπαφῶν σέ ἐπίπεδο πρέσβεων καί διεξάγεται σέ ἐπίπεδο ὑπουργῶν.

Τήν ἴδια ὥρα, οἱ Βουλευτές τῆς ΝΔ γίνονται δέκτες προειδοποιήσεων, πώς ἄν ἀπόσχουν ἀπό τήν ψηφοφορία γιά τήν συνεργασία μέ τήν γειτονική χώρα ἤ καταψηφίσουν τό ὄνομα «Βόρεια Μακεδονία» θά τεθοῦν ἐκτός ψηφοδελτίων κόμματος στίς προσεχεῖς ἐκλογές καί θά διαγραφοῦν. Γιά τήν δημιουργία κλίματος ἐφωτογραφήθη μέ τόν Σκοπιανό Πρωθυπουργό ὁ ὑπουργός Ἀναπτύξεως Ἄδωνις Γεωργιάδης!!!

Ἐντύπωση ὅμως προκαλεῖ τό γεγονός ὅτι ταυτοχρόνως ἐμφανίζονται τά εὑρήματα ἐρεύνης πού πραγματοποίησαν ἡ «διαΝΕΟσις» καί τό ΕΛΙΑΜΕΠ, καί πού εὐθυγραμμίζονται μέ τήν ἐφεκτική πολιτική. Συμφώνως πρός αὐτά, τόσο οἱ Ἕλληνες (68,1%) ὅσοι καί οἱ Τοῦρκοι (73,5%) ὑποστηρίζουν τήν ἐξεύρεση ἑνός τρόπου εἰρηνικῆς συνυπάρξεως. Ὡστόσο, τό 36,1% τῶν Ἑλλήνων καί τό 31,6% τῶν Τούρκων κρίνει ὡς δύσκολη τήν συνεννόηση τῶν δύο λαῶν καί ἀπαντᾶ ὅτι πρέπει πάντα νά ὑπάρχει ἀμυντική δυνατότης. Τό βασικώτερο πρόβλημα, ὅπως ἀναδεικνύεται ἀπό τήν ἔρευνα, εἶναι ὁ ὁρισμός τῶν θαλασσίων ζωνῶν. Τό 58% Ἑλλήνων καί Τούρκων θεωροῦν ὅτι τά ζητήματα τῆς θαλάσσης καί τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου εἶναι τά σημαντικώτερα. Ἐν ἀντιθέσει ἡ δημοσκόπησις ὑποστηρίζει ὅτι περίπου τό 11-12% τῶν ἐρωτηθέντων καί στίς δύο χῶρες ἀξιολογεῖ ὡς ἐξ ἴσου σοβαρό τό Κυπριακό!

Ἐπίσης, συμφώνως πρός τήν δημοσκόπηση, οἱ Ἕλληνες πιστεύουν ὅτι τό δεύτερο πιό σημαντικό πρόβλημα εἶναι τό προσφυγικό (13%) ἐν ἀντιθέσει μέ τούς Τούρκους (4,4%). Ἐκεῖ ὅμως πού καταγράφεται σημαντική διαφορά εἶναι ὡς πρός τόν τρόπο ἐπιλύσεως τῶν διαφορῶν. Ἐνῶ οἱ Ἕλληνες ὑποστηρίζουν τήν ἐξεύρεση λύσεων μέσω τῶν διεθνῶν ὀργανισμῶν καί τήν προσφυγή στήν διεθνῆ διαιτησία (49,1%), οἱ Τοῦρκοι τάσσονται ὑπέρ τῶν διμερῶν διαπραγματεύσεων 62,4%).

Ἀπόκλισις παρατηρεῖται καί στό ζήτημα τῆς ἐντάξεως τῆς Τουρκίας στήν ΕΕ, ἀφοῦ μόλις τό 20,2% τῶν Ἑλλήνων τάσσεται ὑπέρ τῆς ἐντάξεως ἐν ἀντιθέσει μέ τούς Τούρκους πού φθάνει τό 53,6%. Κατά τῆς ἐντάξεως στήν εὐρωπαϊκή οἰκογένεια ἀπαντᾶ τό 51,8% τῶν Ἑλλήνων καί τό 18,5% τῶν Τούρκων. Ἀντίθετες εἶναι καί οἱ ἀπόψεις πού ἐκφράζουν οἱ δύο λαοί γιά τήν στάση τῶν ΗΠΑ ἀπέναντι στήν κάθε χώρα (σ.σ. ἡ ἔρευνα ἔγινε τόν Φεβρουάριο), μέ τό 43,2% τῶν Ἑλλήνων νά πιστεύει ὅτι ἡ Οὐάσιγκτων στηρίζει τήν Τουρκία εἰς βάρος τῆς χώρας μας, καί τό 62,8% τῶν Τούρκων νά πιστεύει ὅτι οἱ ΗΠΑ στηρίζουν τήν Ἑλλάδα εἰς βάρος τῆς χώρας τους.

Στήν ἐρώτηση ποιά χώρα θά στηρίξει ἡ διεθνής κοινότης σέ περίπτωση πού ἐπιδεινωθοῦν οἱ σχέσεις μεταξύ τῶν δύο χωρῶν, τό 3,8% τῶν Ἑλλήνων καί τό 5,9% τῶν Τούρκων ἀπαντᾶ «τήν Τουρκία». Ἀντιθέτως, τό 17,5% τῶν Ἑλλήνων καί τό 35,9% τῶν Τούρκων πιστεύει ὅτι ἡ διεθνής κοινότης θά ὑποστηρίξει τήν Ἑλλάδα. Πάντως τό μεγαλύτερο ποσοστό –τό 63% τῶν Ἑλλήνων καί τό 43,2% τῶν Τούρκων– ἀπαντᾶ «ὅποιος ταιριάζει στά συμφέροντα τῶν ξένων». Πάντως οἱ Ἕλληνες φοβοῦνται περισσότερο ἀπό τούς Τούρκους γιά ἕνα θερμό ἐπεισόδιο.

Ἐξ ἴσου μεγάλο ἐνδιαφέρον ἔχει καί ἡ πρότασις τοῦ Προέδρου τοῦ ΣΥΡΙΖΑ νά ἐπιλυθεῖ στήν Χάγη τό ζήτημα τῆς ὑφαλοκρηπῖδος σέ συνδυασμό μέ τήν εἰδική οἰκονομική σχέση πού θέλει ἡ Τουρκία μέ τήν ΕΕ. Συγκεκριμένα ὁ κ. Τσίπρας ἀπαντῶν στήν ἐρώτηση, ὅτι «γιά νά πᾶμε γιά ΑΟΖ καί ὑφαλοκρηπῖδα στή Χάγη, πρέπει νά βρεθεῖ μία λύση καί γιά τήν αἰγιαλίτιδα ζώνη. Δέν θά δεχτεῖ ἡ Τουρκία νά πᾶμε μόνο γι’ αὐτά», εἶπε μεταξύ ἄλλων: «…Μέ βάση τό διεθνές δίκαιο λοιπόν ὀφείλουμε νά ἀνοίξουμε δρόμους στήν προοπτικῆς τῆς ἐπίλυσης, ἤ τοῦ ἐξαναγκασμοῦ τῆς Τουρκίας στήν ἐπίλυση μέ τό σεβασμό τοῦ διεθνοῦς δικαίου, στήν προοπτική τῆς Χάγης. Καί ἐγώ θά σᾶς ἔλεγα τό ἑξῆς: θεωρῶ ὅτι δέν πρέπει νά χάσουμε τήν εὐκαιρία –πρωτοστατώντας ὅμως ἐμεῖς καί ὄχι ἀφήνοντας στίς ἄλλες δυνάμεις, στή Γερμανία, στήν ΕΕ στίς ΗΠΑ νά παίζουν τόν ρόλο τοῦ διαμεσολαβητῆ– ἀλλά δέν πρέπει νά χάσουμε καί τήν εὐκαιρία νά ἀξιοποιήσουμε τή θέση τῆς χώρας μας στήν ΕΕ καί τήν ἀνάγκη τῆς Τουρκίας, πού ἀναζητᾶ μιά νέα οἰκονομική σχέση μέ τήν ΕΕ. Πρίν ἀπό πολλά χρόνια ἦταν διαφορετικά τά πράγματα. Ἡ Τουρκία ἔβλεπε τήν προοπτική της τήν εὐρωπαϊκή. Σήμερα δέν τή βλέπει. Σήμερα αὐτό πού βλέπει, ὅμως, εἶναι μιά εἰδική οἰκονομική σχέση. Θεωρῶ ὅτι θά πρέπει ἡ χώρα νά συνδέσει τήν προοπτική ἀναθεώρησης τῆς ΕΕ, Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης – Τουρκίας μέ δύο βασικά ζητήματα: τήν ἀναγνώριση τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας καί τήν προοπτική τῆς Χάγης μέ σεβασμό στό διεθνές δίκαιο γιά τήν ἐπίλυση τῆς διαφορᾶς μας σέ σχέση μέ τήν ὑφαλοκρηπῖδα καί τήν ΑΟΖ».

Κάποιοι προσπαθοῦν νά παρουσιάσουν τόν δρόμο τῶν συμβιβασμῶν πολύ ὁμαλό. Κάποιοι ἐθελοτυφλοῦν ἀπέναντι στά πραγματικά προβλήματα. Προβλήματα πού ὑποβόσκουν καθώς τόσο ἡ Τουρκία ὅσο καί τά Σκόπια ἐξακολουθοῦν νά κινοῦνται διεκδικητικά καί ἀποσταθεροποιητικά. Μέ αὐτές τίς συνθῆκες ἡ Ἑλλάς δέν μπορεῖ νά παραμένει ἀπαθής. Ἤ ἀκόμη χειρότερα συμβιβαστική.

Κεντρικό θέμα