Ἀθωώνετε τόν Κεμάλ γιά τά ἐγκλήματα τῆς Σμύρνης;

Ey, Tayyip Erdoğan, Mustafa Kemal’i İzmir’de işlenen cinayetlerden aklıyor musun?

H «ΕΣΤΙΑ» αἰσθάνεται σήμερα τήν ἀνάγκη νά ἀπευθύνει ἀνοικτή ἐπιστολή στόν Πρόεδρο Ἐρντογάν μετά τίς τελευταῖες ἄστοχες δηλώσεις του γιά τίς συνθῆκες καταστροφῆς τῆς ἱστορικῆς Σμύρνης. Ἐπιστολή ἡ ὁποία ἔχει ὡς ἑξῆς (ὁ ὑπότιτλος στά τουρκικά ἐπεξηγεῖ τόν ἑλληνικό τίτλο):
«Ἀξιότιμε Πρόεδρε τῆς Τουρκίας Ταγίπ Ἐρντογάν,

Παρακολουθοῦμε ἐδῶ καί καιρό, μέ κατάπληξη, τήν ἐμμονή σας ἀλλά καί τῶν συνεργατῶν σας νά χρησιμοποιεῖτε τήν ἱστορική μνήμη ἐναντίον τοῦ λαοῦ μας ὡς ἐργαλεῖο προσελκύσεως ψήφων στήν δύσκολη καί μακρά προεκλογική ἐκστρατεία πού ἔχει ὡς στόχο τήν ἐπανεκλογή σας στό ἀξίωμα τοῦ Προέδρου τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας. Προσβάλατε τήν μνήμη τῶν ἀνδρῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ στόν Σαγγάριο, ἐπιτρέψατε δηλώσεις ἑταίρων σας ὅπως ὁ Γκρίζος Λύκος Μπαχτσελί γιά τούς Ἕλληνες πού ἀναπαύονται στόν βυθό τοῦ λιμανιοῦ τῆς Σμύρνης, ἀνεχθήκατε τίς δηλώσεις τοῦ προσωπικοῦ συμβούλου σας Μπουλούτ, ὅτι περίπου εὑρίσκεται στήν πολιτική γιά νά λάβει ἐκδίκηση γιά τόν θάνατο τοῦ παπποῦ του ἀπό τούς Ἕλληνες πού τούς θεωρεῖ “μῦγες” καί “θά τούς σπάσει τά χέρια”.

Τώρα ἔχουμε καί πάλι ἐσᾶς. Νά υἱοθετεῖτε σέ ὁμιλίες σας στήν Σμύρνη τήν ἀνιστόρητη ἄποψη ὅτι τήν Σμύρνη δέν τήν ἔκαψε ὁ στρατός τοῦ Κεμάλ ἀλλά ὁ… Ἑλληνικός στρατός. Εἰλικρινά δέν σᾶς ἀναγνωρίζουμε, κύριε Πρόεδρε. Ἀπό τήν ἄνοδό σας στήν ἐξουσία τό 2002 καί μετά οἱ διαφορές καί οἱ διαφωνίες πού εἴχαμε παρέμειναν ὑπαρκτές καί δέν ἐπελύθησαν. Ἐντάσεις καί σκαμπανεβάσματα ὑπῆρξαν. Ἀλλά σέ αὐτά τά 16 χρόνια ἀφήσαμε ἕως ἕνα βαθμό πίσω μας τίς διχόνοιες τοῦ παρελθόντος. Οὔτε ἐσεῖς ἐκμεταλλευθήκατε τήν οἰκονομική κρίση, τήν ὁποία ἔζησε ἡ χώρα μας γιά ἀλλότριες ἐπιδιώξεις, οὔτε ἐμεῖς διανοηθήκαμε νά ἐκμεταλλευθοῦμε τό πραξικόπημα ἐναντίον σας καί τήν χαώδη κατάσταση στήν Τουρκία γιά ἐνέργειες εἰς βάρος σας.

Ὁ πρῶτος ξένος ἀξιωματοῦχος πού σᾶς κάλεσε στό τηλέφωνο ἐκείνη τήν κρίσιμη βραδυά ἦταν ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος. Οὔτε ἐμεῖς καταφερθήκαμε ποτέ κατά τοῦ τουρκικοῦ λαοῦ μέ ὅπλο τήν ἱστορία στίς ἐσωτερικές μας ἀντιπαραθέσεις –καί ἔχουμε νά ποῦμε πολλά– ἀλλά οὔτε καί ἐσεῖς διστάσατε νά γίνετε ὁ πρῶτος Τοῦρκος ἡγέτης πού ἔκανε δημόσια αὐτοκριτική καί ζήτησε συγγνώμη γιά τό πογκρόμ τῶν κεμαλιστῶν ἐναντίον τῆς Ἑλληνικῆς Μειονότητας στήν Κωνσταντινούπολη. Εἴμαστε, τέλος, βέβαιοι ὅτι θυμᾶστε πώς ὅταν πήγατε στήν Θράκη τό 2004 καί εἴδατε τόν μουεζίνη στόν μιναρέ, εἴπατε στήν σύζυγό σας Ἐμινέ:

“Γιά αὐτά ἐμεῖς στήν Τουρκία πήγαμε φυλακή”. Ἀπό τούς ὀπαδούς τοῦ κεμαλικοῦ καθεστῶτος, βεβαίως. Καί δέν ζήσαμε, καί ἐλπίζουμε ὁ Θεός νά σᾶς φωτίσει νά μήν ζήσουμε σύρραξη σάν καί αὐτή τοῦ 1996. Ἡ μεταμόρφωσις τῶν τελευταίων ἐτῶν σέ σύγκριση μέ τίς προσδοκίες πού εἶχαν δημιουργηθεῖ κατά τήν ἐκλογή σας προκαλεῖ ἀρνητικότατες ἐντυπώσεις. Δικό σας θέμα, βεβαίως, νά χρησιμοποιεῖτε τήν ἱστορία καί τό μῖσος γιά νά κερδίσετε ἐκλογές –δέν κερδίζονται ἐκλογές μέ τό παρελθόν ἀλλά μέ τό μέλλον, θεωροῦμε ἐδῶ στήν Ἑλλάδα. Ὡστόσο, εἶναι καί δικό μας θέμα νά σᾶς ἐπισημαίνουμε ὅτι στήν ἀγωνία σας γιά ψῆφο παραπάνω φθάσατε στό σημεῖο νά ἀθωώνετε τόν Μουσταφᾶ Κεμάλ καί τά ἐγκλήματά του. Καί αὐτό δέν μπορεῖ νά μείνει ἀναπάντητο. Καί δέν μπορεῖ νά μείνει ἀναπάντητο, γιατί στήν πατρίδα μας ζοῦν ἀκόμη ἄνθρωποι καί θυμοῦνται. Θυμοῦνται πῶς μεταχειρίσθηκαν τήν ἑλληνική κοινότητα πού ἦταν πλοῦτος γιά τήν Σμύρνη οἱ ἄνδρες τοῦ Κεμάλ. Θυμοῦνται πῶς φέρθηκαν καί στίς ἄλλες κοινότητες.

Μά τό σημαντικώτερο, Πρόεδρε Ἐρντογάν, οἱ θηριωδίες αὐτές εἶναι καταγεγραμμένες σέ Ἐκθέσεις διπλωματῶν ὅπως ὁ Τζώρτζ Χόρτον, ἡ κόρη τοῦ ὁποίου πέθανε πρό καιροῦ στήν Ἀθήνα σέ ἡλικία 103 ἐτῶν. Ὑπάρχουν –ἀκόμη χειρότερα γιά τό κεμαλικό καθεστώς– κατατεθειμένες μαρτυρίες στήν Ἀγγλική δικαιοσύνη μετά ἀπό ἀγωγή τῆς βρεταννικῆς ἀσφαλιστικῆς ἑταιρείας “Γκάρντιαν”. Ζητῆστε ἀπό τόν Τοῦρκο πρεσβευτή ἐδῶ στήν Ἀθήνα, κ. Τσελίκ, νά σᾶς στείλει τό βιβλίο τοῦ Γκάιλς Μίλτον “Χαμένος Παράδεισος” τό ὁποῖο στηρίζεται σέ ἄγνωστα ἀρχεῖα τοῦ Foreign Office. Ζητῆστε το –περιλαμβάνει καί τήν δική σας ἐκδοχή, καταρρίπτοντάς την– γιά νά διαβάσετε μαρτυρίες Σμυρνιῶν ἀλλά καί ἀλλοδαπῶν ὅπως:

– “Στό βάθος μιά ὁμάδα στρατιωτῶν ξεφόρτωνε κάτι πού ἔμοιαζε μέ μεγάλα βαρέλια πετρέλαιο. Δέν εἶδα τό περιεχόμενό τους ἀλλά κρίνοντας ἀπό τό σχῆμα καί τό χρῶμα ἦταν ὁλόιδια μέ τά βαρέλια τῆς Ἑταιρείας Πετρελαίων Σμύρνης. […] Ὅλο καί περισσότερα βαρέλια μεταφέρονταν πρός τήν ἀρμενική συνοικία. Οἱ Τοῦρκοι στρατιῶτες κατέβρεχαν τά κτίρια μέ πετρέλαιο” (Κρικόρ Μπαγκτζιάν).

–“Εἶδα μέ τά μάτια μου ἕναν Τοῦρκο ἀξιωματικό νά μπαίνει σέ ἕνα σπίτι κρατώντας μικρούς τενεκέδες πετρελαίου ἤ βενζίνης καί μέσα σέ λίγα λεπτά τό σπίτι νά γίνεται παρανάλωμα” (Μίννι Μίλς).

–“Ἀνέβηκα στόν Πύργο τοῦ Ἀμερικανικοῦ Κολλεγίου καί μέ ἕνα ζευγάρι κυάλια εἶδα ὁλοκάθαρα Τούρκους στρατιῶτες νά βάζουν φωτιά σέ σπίτια” (Κίννγκ Μπίρτζ).

–“Ρώτησα Τούρκους στρατιῶτες τί ἔκαναν. Μοῦ ἀπάντησαν ἀδιάφορα ὅτι εἶχαν διαταγές νά κάψουν καί νά ἀνατινάξουν ὅλα τά σπίτια τῆς περιοχῆς” (Ζουμπέρ). Ὅπως ἀποκαλύπτει ὁ Μίλτον στήν βρεταννική δικαιοσύνη, κατέθεσαν κατά τῶν Τούρκων καί ἄνδρες πού ὑπηρετοῦσαν στήν πυροσβεστική ὑπηρεσία τῆς Σμύρνης!

Διαβάστε τις, λοιπόν, καί θέστε στόν ἑαυτό σας τό ἐρώτημα: “Εἶμαι ὑπερήφανος πού πάω νά κερδίσω ἐκλογές πατώντας πάνω σέ ψυχές πού ἀναζητοῦν ἀνάπαυση; Εἶμαι ὑπερήφανος πού πάω νά κερδίσω ἐκλογές ἀθωώνοντας τόν Κεμάλ γιά τά ἐγκλήματά του; Εἶμαι ὑπερήφανος πού διεκδικῶ νά κερδίσω ἐκλογές χρησιμοποιώντας τό αἷμα τῶν Ἑλλήνων κατοίκων τῆς Σμύρνης;”. Ἀπαντῆστε, κύριε Πρόεδρε! Εἶσθε;».

Κεντρικό θέμα