ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2023

Ἀσυμπτωματικοί ἀπάτριδες

Σκανδάλισε τούς «κοσμοπολῖτες» ἡ Σημαία, ἡ Παναγία καί τά τάνκς στήν πρόσοψη τῆς Βουλῆς γιά τόν ἑορτασμό τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων

ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ πού οἱ Τοῦρκοι ἀνανέωσαν προκλητικῶς τήν Navtex τους γιά τίς σεισμογραφικές ἔρευνες τοῦ «Ὀρούτς Ρέις» στό ὅριο τοῦ σκληροῦ πυρῆνος τῆς ἐθνικῆς μας κυριαρχίας, στά 6 μίλια ἀπό τό Καστελλόριζο, καί ἐνῶ προετοιμάζονται πυρετωδῶς γιά τήν τελική ἀναμέτρηση (τήν ἀποστολή γεωτρυπάνου στήν περιοχή μετά τίς 11 Δεκεμβρίου), τό Γενικό Ἐπιτελεῖο Ἐθνικῆς Ἀμύνης μέ ἀπόφαση τοῦ ΑΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνου Φλώρου (μέ τήν σύμφωνη γνώμη τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Ἀμύνης Νίκου Παναγιωτόπουλου καί τοῦ Προέδρου τῆς Βουλῆς Κώστα Τασούλα) προέβη τό Σάββατο σέ μία στοχευμένη προειδοποίηση: Ἀξιοποίησε τόν ἑορτασμό τῆς Ἡμέρας τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων καί τά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου γιά νά ἀποστείλει ἕνα ἠχηρό μήνυμα ἀποφασιστικότητος στήν ἀπέναντι ὄχθη τοῦ Αἰγαίου. Ἀλλά καί γιά νά προετοιμάσει ψυχολογικῶς τόν ἑλληνικό λαό καί νά τόν ἀνορθώσει ἠθικῶς γι’ αὐτά πού, ἐν μέσω κορωνοϊοῦ, ἔρχονται. Προέβαλε λοιπόν ἕνα ἐντυπωσιακό βίντεο στήν πρόσοψη τοῦ κτιρίου τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων στό ὁποῖο ἀπεικονίζοντο ἡ Σημαία καί ἡ Ὑπέρμαχος Στρατηγός Παναγία καθώς καί εἰκόνες ἀπό ὅλες τίς ἐθνικές μάχες, ἀπό τήν Μάχη τοῦ Μαραθῶνος, τίς Θερμοπύλες καί τήν Σαλαμῖνα ἕως τούς Βαλκανικούς Πολέμους, τό 1940 καί τίς ἡμέρες μας. Μάχες πού ἐδόθησαν σῶμα-σῶμα ἤ μέ τά ὁπλικά μέσα πού διαθέταμε ὡς Ἔθνος, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἅρματα. Ταυτοχρόνως ὁ ΑΓΕΕΘΑ Κωνσταντῖνος Φλῶρος προειδοποίησε τούς Τούρκους: «Ὅποιος κάνει τό μοιραῖο λάθος, θά τό πληρώσει».

Ἀπό τήν λήξη τῆς προβολῆς τοῦ βίντεο στήν πρόσοψη τῆς Βουλῆς ξέσπασε «θύελλα ἀντιδράσεων» στά περίφημα κοινωνικά δίκτυα πού ἀπεκάλεσαν «θέαμα στά ὅρια τοῦ κίτς τό συγκεκριμένο βίντεο». Πολιτικό κόμμα ἐξέδωσε ἀνακοίνωση στήν ὁποία ὁμιλεῖ γιά «ΥΕΝΕΔοποίηση τῆς δημόσιας ζωῆς». Ἀνιστόρητοι χρῆστες ἐξηγέρθησαν ἐπίσης καί παρομοίασαν τήν Ἀθήνα μέ τήν Τεχεράνη. «Ἔγκυρα» σάιτ διεμαρτυρήθησαν γιά «τήν μίξη πολιτικῆς ἱστορίας καί θρησκείας». Στήν πραγματικότητα τό κίτς καί ἡ παρακμή δέν εἶναι οὔτε ἡ Σημαία, οὔτε τά ἅρματα, οὔτε ἡ Παναγία. Κίτς καί παρακμή εἶναι ὅλοι αὐτοί οἱ ἀσυμπτωματικοί ἀπάτριδες. Οἱ ὁποῖοι φέρουν τήν ἰδιότητα τοῦ Ἕλληνος πολίτου, ἀλλά δέν γνωρίζουν τί σημαίνει ὁ τίτλος «Ἕλλην Πολίτης».

Οἱ ὁποῖοι πολεμοῦν τόν ἐθνικισμό, ἀλλά δέν ἀγνοοῦν τί σημαίνει πατριωτισμός. Οἱ ὁποῖοι δοξάζουν ὡς προοδευτική ἐπιλογή νά ντύνεται ἡ Βουλή τῶν Ἑλλήνων στά χρώματα τῆς σημαίας τῆς ΛΟΑΤΚΙ κοινότητος τῶν gay κάθε Ἰούνιο, ἀλλά ἔχουν ἀλλεργία ὅταν συμβαίνει τό ἴδιο μέ τήν ἑλληνική Σημαία. Οἱ ὁποῖοι ἀπαιτοῦν ἀπό τίς Ἔνοπλες Δυνάμεις νά ὑπερασπίζονται μέ σθένος καί 1.200 εὐρώ μισθό τό πολύ τά σύνορα, ἀλλά «εὐχαριστῶ» καί χειροκρότημα στά μπαλκόνια ἤ ἀπό τό twitter ἔχουν μόνο γιά τούς ἄξιους βεβαίως ἰατρούς, νοσηλευτές, καί ἐθελοντές μας. Οἱ ὁποῖοι ὑπερασπίζονται μέ σθένος τό δικαίωμα τῶν μουσουλμάνων νά ἔχουν δημόσιο τέμενος πού πληρώνει τό Ἑλληνικό Δημόσιο στήν Ἀθήνα (καί ἐδῶ κράτος καί θρησκεία πᾶνε μαζί), ἀλλά δέν ἀντέχουν νά δοῦν γιά τέσσερα δευτερόλεπτα, μετρημένα, στήν πρόσοψη τῆς Βουλῆς, τήν εἰκόνα τῆς Ὑπερμάχου Στρατηγοῦ Παναγίας μας. Οἱ ὁποῖοι ἐνοχλοῦνται ἀπό τά ἅρματα μάχης στήν πρόσοψη τοῦ Κοινοβουλίου, ἀλλά ἀγνοοῦν παντελῶς –πλήν τῆς περιόδου 1967-1974, βεβαίως– τήν συνεισφορά τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων στήν ἐμπέδωση τῆς Δημοκρατίας σέ αὐτήν τήν χώρα καί πώς αὐτές σέ συγκεκριμένες περιόδους ἔδρασαν ὡς καταλύτες γιά τήν ἑνότητα τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ.

Οἱ ὁποῖοι ὅταν πλήττονται ταυτόχρονα ἡ Ἑλλάς καί ἡ Τουρκία ἀπό μιά φυσική καταστροφή, εὔχονται μόνο στούς γείτονες κουράγιο ἀλλά ὄχι στούς Ἕλληνες. Ἐκείνους οἱ Σάξονες μέ τά ἑλληνικά ἐπώνυμα ἀσυμπτωματικά τούς ξεχνοῦν. Ἀγνοοῦν οἱ ἀνιστόρητοι πώς ὁ Πατριάρχης Σέργιος διέτρεχε τά τείχη τῆς Πόλεως μέ τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Βλαχερνίτισσας τό ἔτος 626 καί πώς μέ τήν ἐπίνευσή της ἐσώθη ἡ Κωνσταντινούπολις ἀπό τούς κατακτητές Ἀβάρους. Ἀγνοοῦν ὅτι ἡ Παναγία εἶναι μέρος τῆς ἱστορίας μας καί ὄχι ἁπλῶς πρόσωπο συνδεδεμένο μέ τήν θρησκεία μας. Ἀγνοοῦν οἱ ἀνιστόρητοι τί σημαίνει γιά τήν Θεσσαλονίκη ὁ Ἅγιος Δημήτριος ὁ ἐλευθερωτής πού ἔζησε στήν πόλη καί θεωρεῖται ἐλευθερωτής της. Ἡ δοξολογία πού ἔγινε στήν χάρη του στήν πυρά, ἀλλά τό ντέρτι τους νά κάνουν πορεία συνωστισμοῦ στό Πολυτεχνεῖο, ἡρωική πρᾶξις. Ἀγνοοῦν, οἱ ἀνιστόρητοι, τί ἔπραξε ὁ στρατιωτικός Σύνδεσμος «Νικόλαος Ζορμπᾶς» ὑπέρ τῆς Δημοκρατίας τό 1909. Στήν πραγματικότητα πρόκειται γιά Ἕλληνες πού ἐνῶ ζοῦν στήν Ἑλλάδα, στήν πραγματικότητα ζοῦν ἀλλοῦ. Μόνο τό σῶμα τους ὑπάρχει ἐδῶ. Γνωρίζουν ἄριστα τί συμβαίνει στό τελευταῖο προάστιο τοῦ Λονδίνου καί στήν τελευταία πολιτεία τῶν ΗΠΑ, ἀλλά ἀγνοοῦν τί σημαίνει κάθε τι στό ἔδαφος τῆς χώρας πού ζοῦν, ἐργάζονται, ζητοῦν ψῆφο, ἀποδοκιμάζονται, ἐκλέγονται. Δυστυχῶς, ὅπως ἐπισημάναμε καί τίς προηγούμενες ἡμέρες μέ ἀφορμή δημοσκοπήσεις, ἐκτός ἀπό δύο Αμερικές ὑπάρχουν καί δύο Ελλάδες. Μία γηγενής καί μία εἰσαγόμενη. Μία πού θέλει νά ξέρει καί νά θυμᾶται ἀπό ποιούς παραλαμβάνει τήν σκυτάλη καί μία «οὐδέτερη», «ἀντικειμενική», «σνόμπ» πού ὄχι μόνο δέν τῆς ἀρέσει ἡ καταγωγή της ἀλλά τήν διαπομπεύει κιόλας. Δέν θά τήν ἀφήσουμε σέ χλωρό κλαρί αὐτή τήν «Ἑλλάδα». Θά τήν ἀποκαλύπτουμε κάθε μέρα. Ἡ διάβρωσις τοῦ Ἔθνους δέν μπορεῖ νά εἶναι ἐπιλογή.

Κεντρικό θέμα