ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024

Ἀποσυνδέουν τίς Πρέσπες ἀπό τήν ἔνταξη στό ΝΑΤΟ!

Στά δύο ἡ συμφωνία πρός ἐγκλωβισμό τῆς ΝΔ – Μετά τίς ἐκλογές ἡ ψηφοφορία εἰσδοχῆς

ΣΕ ΟΛΑ τά κλειστά δεῖπνα τῆς ἀμερικανικῆς πρεσβείας τῶν Ἀθηνῶν κορυφαῖα στελέχη τῆς ΝΔ ἔδιδαν παρασκηνιακῶς τήν διαβεβαίωση, ὅτι ἡ ἀξιωματική Ἀντιπολίτευσις θά ἀρνηθεῖ νά κυρώσει μέν τήν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, ἀλλά στήν δεύτερη ψηφοφορία πού ἐπρόκειτο νά διεξαχθεῖ ἀμέσως μετά τήν πρώτη –γιά τήν κύρωση τοῦ πρωτοκόλλου εἰσδοχῆς τῶν Σκοπίων στό ΝΑΤΟ, ἡ ΝΔ ἐπρόκειτο νά ψηφίσει θετικά.

Μέ τόν τρόπο αὐτό ἡ ἡγεσία τῆς ΝΔ θεωροῦσε πώς μπορεῖ νά διαχειρισθεῖ τήν κρίσιμη ἰσορροπία. Νά εἶναι ἐντάξει καί ἀπέναντι στούς συμμάχους καί ἀπέναντι στόν λαό. Τομεάρχες τοῦ κόμματος ἐξήγησαν κατ’ ἐπανάληψιν στούς σημαντικούς ξένους συνομιλητές τους ὅτι ἡ ΝΔ δέν ἔχει ἄλλη ἐπιλογή καθώς σέ ἀντίθετη περίπτωση θά ἀντιμετωπίσει σοβαρό πρόβλημα συνοχῆς καί στό μέλλον συνομιλητές τῶν συμμάχων θά ἦταν ἐκπρόσωποι ἀκραίων δεξιῶν δυνάμεων καί ὄχι νηφάλιοι κεντροδεξιοί.

Τήν ἀπόφαση αὐτή τῆς ΝΔ γιά διπλή ψῆφο –ὄχι στίς Πρέσπες, ναί στό Πρωτόκολλο εἰσδοχῆς στό ΝΑΤΟ– ἀπεκάλυψε προχθές δημοσίως σέ ραδιοφωνικό σταθμό ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς ΝΔ Ἄδωνις Γεωργιάδης, ἰσχυριζόμενος πώς ὅπως εἶναι διατυπωμένο τό ἄρθρο 2 τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν ὑποχρεώνει περίπου τόν πολιτικό κόσμο νά ψηφίσει ὑπέρ τῆς ἐντάξεώς τους στό ΝΑΤΟ. Δεδομένων τῶν ἀρνητικῶν συσχετισμῶν πού ἀρχίζουν καί καταγράφονται στό Κοινοβούλιο εἰς βάρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ (μετά τήν προσχώρηση σειρᾶς ἀνεξαρτήτων Βουλευτῶν στήν ΝΔ) καί δεδομένου ὅτι (ἐξ αἰτίας τῆς στάσεως τῆς ΝΔ καί τοῦ ΚΙΝΑΛ) τό βάρος ψηφίσεως τῶν Πρεσπῶν θά βαρύνει ἀποκλειστικῶς τίς κοινοβουλευτικές ὁμάδες τοῦ κυβερνῶντος κόμματος καί τοῦ Ποταμιοῦ, ὁ Πρωθυπουργός μελετᾶ –ὅπως πληροφορεῖται ἡ «Ἑστία»– ἕναν πρωτοφανῆ ἑλιγμό: νά μεταθέσει τήν ψηφοφορία γιά τήν ἔνταξη τῶν Σκοπίων στό ΝΑΤΟ στήν ἑπομένη Βουλή, μετά τίς ἐκλογές, καί νά ἐπικεντρώσει τήν προσοχή του στήν ψηφοφορία γιά τήν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν τώρα. Καί τοῦτο γιά νά φράξει κάθε διέξοδο πού θά ἐπέτρεπε στήν ΝΔ νά εἶναι –σύμφωνα μέ τήν λογική του βεβαίως– καί μέ τόν ἀστυφύλαξ καί μέ τόν χωροφύλαξ.

Στήν πραγματικότητα, ὡς φαίνεται καί ἀπό τίς διαγραφόμενες ἐξελίξεις στό Κοινοβούλιο τῶν Σκοπίων, ὁ κ. Τσίπρας ἐμφανίζεται νά ἔχει κάνει διά τῆς μεσολαβήσεως τοῦ ΟΗΕ ἕνα πρωτοφανές παρασκηνιακό deal. Αἴρει στήν οὐσία μέ τήν μετάθεση τῆς ψηφοφορίας γιά τό ΝΑΤΟ μετεκλογικῶς τό βέτο τοῦ Βουκουρεστίου ὑπέρ τῶν Σκοπίων φυσικά (μετά τήν ἐνδεχομένη κύρωση τῶν Πρεσπῶν θά ἀκολουθήσει κῦμα ἐγκρίσεως τῆς αἰτήσεως ἐντάξεως τῶν Σκοπίων στό ΝΑΤΟ ἀπό ἄλλες χῶρες), ἀποσυνδέει τίς Πρέσπες ἀπό τήν ἔνταξη τῆς γείτονος στήν Συμμαχία καί σέ ἀντάλλαγμα παίρνει ἀμφιβόλου ἀξίας διατυπώσεις γιά τό θέμα τῆς ὑπηκοότητος-ἐθνότητος. Καί ὅλα αὐτά γιά νά «στριμώξει»-«ἐγκλωβίσει» τήν ΝΔ στήν ψηφοφορία γιά τίς Πρέσπες, ὥστε νά μήν καταψηφίσει τουλάχιστον τήν συμφωνία, ἀλλά νά ἀποχωρήσει αὐτῆς!

Κατ’ οὐσίαν ὁ κ. Τσίπρας ἀπεμπολεῖ ἕνα ἐθνικό κεκτημένο «πρῶτα λύση γιά τό ὄνομα – μετά ἔνταξη στό ΝΑΤΟ», τό μετατρέπει σέ «λύση γιά τό ὄνομα χωρίς νά εἶναι ἄμεση προϋπόθεσις ἐντάξεως στό ΝΑΤΟ» καί στρέφεται κατά τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως τῆς χώρας γιά νά τῆς φορτώσει τά προσωπικά ἀδιέξοδά του!

Ἡ πληροφορία ὅτι ὁ Πρωθυπουργός μελετᾶ εἰσηγήσεις γιά τήν ἀποσύνδεση τῆς κυρώσεως τῶν Πρεσπῶν ἀπό τήν διαδικασία ἐντάξεώς τους στό ΝΑΤΟ ἔχει φθάσει πλέον στά αὐτιά τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως καί φυσικά τῆς προκαλεῖ ὀργή. Συμφώνως δέ μέ ὅλες τίς ἐνδείξεις, βάσει τοῦ νέου χρονοδιαγράμματος (καί ὑπό τήν αἵρεσιν ὅτι ἡ Βουλή τῶν Σκοπίων θά ὁλοκληρώσει τίς ψηφοφορίες μέχρι τίς 15 Ἰανουαρίου), ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν θά εἰσαχθεῖ πρός κύρωσιν στό ἐθνικό Κοινοβούλιο στά τέλη Ἰανουαρίου, ἀρχές Φεβρουαρίου. Καί ὄχι τέλη Φεβρουαρίου ὅπως προγραμμάτιζε ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων κ. Βούτσης. Μέ ὅ,τι αὐτό ἴσως συνεπάγεται γιά τόν πολιτικό σχεδιασμό τοῦ Μεγάρου Μαξίμου καί τοῦ ἰδίου τοῦ Πρωθυπουργοῦ.

Κατά τούς ἀναλυτές, ἡ ἔγκρισις τῆς Συμφωνίας εὑρίσκεται πλέον στήν κόψη τοῦ ξυραφιοῦ: Τό «151» ἄν ὑπάρξει θά κριθεῖ ἀπό τήν ψῆφο τριῶν βουλευτῶν τοῦ Ποταμιοῦ. Τά ἐνδιαφέροντα εἶναι μπροστά μας.

Κεντρικό θέμα