«Ἀπορρίπτω τίς διχαστικές ὑποψηφιότητες γιά τήν Προεδρία τῆς Δημοκρατίας»

Τί ἐξομολογεῖται ὁ κ. Μητσοτάκης – Ἕως τίς 10 Φεβρουαρίου οἱ τελικές ἀνακοινώσεις

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ἀκόμη λάβει τίς τελικές ἀποφάσεις του γιά τό πρόσωπο πού θά προτείνει γιά τό ἀξίωμα τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Παρακολουθεῖ μέ ἐνδιαφέρον τά καλλιστεῖα πού γίνονται στόν ΣΥΡΙΖΑ καί στό ΠΑΣΟΚ μέ τά ὀνόματα τῶν πρώην Πρωθυπουργῶν Γιώργου Παπανδρέου, Κώστα Σημίτη καί τοῦ πρώην ἀντιπροέδρου τῆς κυβερνήσεως ΝΔ-ΠΑΣΟΚ Εὐαγγέλου Βενιζέλου, ἀλλά δεν ἀνοίγει τά χαρτιά του. Στό περιβάλλον του ἡ ἄποψις ὅτι πρέπει νά ἐπιλεγεῖ μή πολιτικό πρόσωπο γιά τό ἀξίωμα ἔχει ἀρχίσει καί ὑποχωρεῖ, χωρίς νά λείπουν καί αὐτοί πού ἐπιμένουν. Ὁ ἐπιβαρυμένος ἐθνικός ὁρίζων καί ἡ κρίσις στίς σχέσεις μέ τήν Τουρκία εἶναι ἕνας παράγων πού ὀφείλει νά συνυπολογίσει στήν τελική κρίση του γιά τό πρόσωπο ὁ Πρωθυπουργός, κάτι πού ἀναγνωρίζει πλέον καί ὁ ἴδιος.

Ἡ «Ἑστία» ἀποκαλύπτει σήμερα ὅτι πρῶτον εἶναι ἐνδεχόμενο ὁ Πρωθυπουργός νά ἐξαντλήσει τήν συνταγματική προθεσμία καί νά ἀνακοινώσει τόν ἐκλεκτό του/ἐκλεκτή του γιά τό ἀξίωμα τοῦ Προέδρου στήν ἀπώτατη προθεσμία, στίς 10 Φεβρουαρίου. Ὅπως ἔπραξε καί ὁ Ἀλέξης Τσίπρας στίς 17 Φεβρουαρίου τοῦ 2015. Καί τοῦτο γιά νά περιορίσει εἰς τό ἐλάχιστο τίς ἐσωκομματικές ἤ ἄλλες ἀντιδράσεις πού θά προκληθοῦν ἀναλόγως τῆς κομματικῆς προελεύσεως τοῦ Προέδρου, κεντροαριστερᾶς ἤ κεντροδεξιᾶς. Ἤδη ὁμιλίες κορυφαίων στελεχῶν τῆς παρατάξεως στό Συνέδριο τῆς ΝΔ ἑρμηνεύθηκαν ὡς μήνυμα διαφωνίας τους μέ ὑποψηφιότητες ἀπό τόν κεντροδεξιό χῶρο, ὅπως λ.χ. τοῦ νῦν Προέδρου Προκόπη Παυλόπουλου. Ἤδη, ἐπίσης, ἄλλα συστήματα μέ κομψό καί προσεκτικό εἶναι ἡ ἀλήθεια τρόπο, λανσάρουν τό ὄνομα τῆς Μαρίας Δαμανάκη (ἄγνωστο ἄν ἔχει μετρηθεῖ ἡ ὅποια ἀποδοχή της στήν βάση τῆς ΝΔ) ἤ τοῦ Λουκᾶ Παπαδήμου.

Τί ἀπαντᾶ γιά ὅλα αὐτά ὁ κ. Μητσοτάκης; Εἶναι τό δεύτερο πού ἀποκαλύπτουμε. Ὅπως λέει σέ συνομιλητές του, «δέν ἔχω ἀποφάσει ἀκόμη ποιόν, ἔχω ἀποφασίσει ὅμως ποιοί δέν θά εἶναι». Καί προσθέτει: «Ἀπορρίπτω τίς διχαστικές ὑποψηφιότητες γιά τήν Προεδρία τῆς Δημοκρατίας». Ἀπό τό περιβάλλον του διευκρινίζεται ὅτι μᾶλλον ἐννοεῖ πρόσωπα ἀπό τόν συντηρητικό χῶρο καί δευτερευόντως ἀπό τόν κεντροαριστερό. Στήν πραγματικότητα, ὅμως, διαμηνύοντας αὐτοξεκαθαρίζει πρός πᾶσα κατεύθυνση, μέσα καί ἔξω ἀπό τό κόμμα, ὅτι παρά τούς μικρούς τακτικούς συμβιβασμούς δέν πρόκειται νά διαπραγματευθεῖ τήν ἐξουσία του μέ κανέναν, εἰδικῶς ὅταν πρόκειται γιά μία τόσο κορυφαία ἐπιλογή. Καί μάλιστα γιά τόν ἀνώτατο ἄρχοντα, μέ τόν ὁποῖο θά εἶναι ὑποχρεωμένος νά συνεργασθεῖ γιά τά ἑπόμενα τέσσερα χρόνια. Σέ μία κρίσιμη ἐθνική καμπή.

Τήν γραμμή Μητσοτάκη, μετακινῶντας τίς προθεσμίες ἀνακοινώσεως τοῦ ὀνόματος πρός τά πίσω, ἐξειδίκευσε μέ δηλώσεις του στόν ραδιοφωνικό σταθμό «Πρῶτο Θέμα» ὁ ὑπουργός Ἐπικρατείας Γιῶργος Γεραπετρίτης, ὁ ὁποῖος σημειωτέον ὁμίλησε μέ πολύ θερμά λόγια γιά τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο ἔχει ἐκπληρώσει μέχρι σήμερα τά καθήκοντά του ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος χωρίς νά ὑπερβεῖ τίς ἁρμοδιότητές του.
«Ἀπό ὅ,τι βλέπω ἀπό διάφορες προελεύσεις ἔχουμε ὀνόματα πού ἔρχονται καί παρέρχονται. Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας θά πρέπει νά συγκεντρώνει καί ὄχι νά ἀποσυγκεντρώνει, καί ἔτσι περιορίζεται ἡ δεξαμενή» σημείωσε ὁ κ. Γεραπετρίτης ἀπορρίπτοντας κομψά τίς διχαστικές ὑποψηφιότητες.

Ὁ ἴδιος ἐξέφρασε τήν ἐκτίμηση, ὅτι ἡ διαδικασία θά ξεκινήσει στά τέλη Ἰανουαρίου, καθώς τό ἀργότερο χρονικῶς σημεῖο εἶναι τά μέσα Φεβρουαρίου, δεδομένου ὅτι ἡ ἐκλογή θά πραγματοποιηθεῖ τόν Μάρτιο.

Τόνισε, ἀκόμη, ὅτι μετά τήν ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος καί τό γεγονός ὅτι ἔχουν καταστεῖ πιό ἤπιες οἱ πλειοψηφίες γιά ἐκλογή, «δέν ἀναιρεῖ τήν πολιτική νομιμοποίηση» τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας.

«Ἐάν γιά παράδειγμα προτείνει ὁ Πρωθυπουργός πρόσωπο πού δέν συγκεντρώνει συναίνεση, ἡ εὐθύνη πού τοῦ ἀναλογεῖ εἶναι μεγαλύτερη ἀπό ὅ,τι πρίν, πού μέ τήν παρένθεση τῶν ἐκλογῶν ὑπῆρχε θεσμικό ξέπλυμα» συμπλήρωσε.

Στήν ἐρώτηση γιά τό ἐάν ὁ ἑπόμενος Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας θά εἶναι γυναίκα, ὁ Γιῶργος Γεραπετρίτης ἀπήντησε: «Ὅπως γνωρίζετε ἐμεῖς δέν κάνουμε διάκριση λόγω φύλου, οὔτε ὑπάρχει ρατσισμός λόγω φύλου. Θά ἤθελα σέ κρίσιμες θέσεις νά ἔχουμε περισσότερες γυναῖκες».

Ἐπεσήμανε, ἐπίσης, ὅτι «ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας θά πρέπει νά ἐκφράζει τήν ἑνότητα τοῦ ἔθνους, ἄρα ὑπό αὐτή τήν ἔννοια θά πρέπει νά εἶναι σθεναρός ὑπερασπιστής τῶν ἐθνικῶν θέσεων».

Κεντρικό θέμα