ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 12 Απριλίου 2024

Ἀπομόνωσις καί διαθεσιμότης γιά τούς ἀνεμβολίαστους

Σέ ἀναστολή ἐργασίας οἱ δημόσιοι ὑπάλληλοι – Σέ ἀποκλεισμό ἀπό τήν πρόσβαση σέ κλειστούς χώρους οἱ ἀνυπάκουοι

Η ΡΑΓΔΑΙΑ ἐξάπλωσις τῆς νέας μεταλλάξεως τοῦ κορωνοϊοῦ ἠνάγκασε τήν Κυβέρνηση νά προχωρήσει στήν λήψη νέων, ἀκόμη πιό αὐστηρῶν μέτρων, πολύ ἐνωρίτερα ἀπ’ ὅ,τι ἀρχικῶς εἶχε προαναγγείλει. Ὁ Πρωθυπουργός ἀνεκοίνωσε χθές ὅτι γίνεται ὑποχρεωτικός ὁ ἐμβολιασμός τῶν ὑγειονομικῶν καί τῶν ἐργαζομένων σέ οἴκους εὐγηρίας, ἐνῶ ὅσοι δέν ὑπακούσουν τίθενται σέ διαθεσιμότητα. Πρίν ἀπό μερικούς μῆνες, ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης εἶχε δηλώσει ὅτι ἀπό τόν Σεπτέμβριο θά ἴσχυε τό μέτρο τοῦ ὑποχρεωτικοῦ ἐμβολιασμοῦ στίς συγκεκριμένες ἐπαγγελματικές ὁμάδες, ἐάν δέν ἐβελτιώνοντο τά ποσοστά τῶν ἐμβολιασμένων. Ὅμως τόσο ἡ ἄρνησις ἑκατομμυρίων νά προσέλθουν στά ἐμβολιαστικά κέντρα ὅσο καί ἡ ἐπικίνδυνη μετάλλαξις «Δέλτα» ἄλλαξε τά σχέδια καί ἐπισπεύδεται ἡ ποινή τῆς διαθεσιμότητος ἀπό τόν Δεκαπενταύγουστο. Δέν εἶναι τυχαῖο πού στό μήνυμά του ἔβαλε στό ἴδιο καλάθι τό στέλεχος «Δέλτα» μέ τούς ἀνεμβολίαστους, λέγοντας χαρακτηριστικῶς ὅτι πρόκειται γιά «διπλή ἀπειλή» πού ἀναγκάζει πολλές χῶρες νά ἐπιστρέψουν στά lockdown!

Τά τέσσερα μέτρα –«ρυθμίσεις» τίς ἀπεκάλεσε στό χθεσινό διάγγελμά του ὁ Πρωθυπουργός, ὁδηγοῦν στήν ἀπομόνωση τούς ἀνεμβολίαστους, ἀφοῦ περιορίζονται ἤ γίνονται πιό δύσκολες οἱ μετακινήσεις καί ἡ ψυχαχωγία πού τόσο ἔχει λείψει ἀπό ὅλους μας. Συγκεκριμένα, καθίσταται ὑποχρεωτικός ὁ ἄμεσος ἐμβολιασμός τῶν ἐργαζομένων σέ μονάδες φροντίδος ἡλικιωμένων, ἐνῶ ὅσοι δέν τό πράξουν θά τεθοῦν ἀπό τίς 16 Αὐγούστου καί μετά σέ ἀναστολή ἐργασίας. Ὁ Πρωθυπουργός δήλωσε ὅτι δέν μπορεῖ ἐκεῖνοι πού ὑποτίθεται ὅτι προστατεύουν ἐκείνους πού κινδυνεύουν περισσότερο νά εἶναι οἱ ἴδιοι πιθανοί φορεῖς τοῦ ἰοῦ. Ἀπό τήν 1η Σεπτεμβρίου ὁ ὑποχρεωτικός ἐμβολιασμός θά ἰσχύσει καί γιά τούς ὑγειονομικούς, σέ δημόσιο καί ἰδιωτικό τομέα. Γιά νά τεκμηριώσει τήν ἄποψή του εἶπε ὅτι δέν μπορεῖ ἕνας ἀνεμβολίαστος νοσηλευτής νά φροντίζει ἕναν ἀνοσοκατεσταλμένο καρκινοπαθῆ ἀσθενῆ. Γιά τά δύο πρῶτα μέτρα ζήτησε τήν στήριξη τῶν κομμάτων «χωρίς ἀστερίσκους καί ἐπιφυλάξεις».

Στίς Ἔνοπλες Δυνάμεις ἀντιθέτως, ἀφοῦ δέν μπορεῖ νά τεθεῖ τό προσωπικό σέ διαθεσιμότητα, ἡ Κυβέρνησις παρέχει τήν δυνατότητα καί τά κίνητρα σέ μόνιμους καί στρατεύσιμους νά ἐμβολιασθοῦν μέσα στίς μονάδες τους. «Ὅποτε τό θελήσουν οἱ πρῶτοι καί μέ τή στράτευσή τους οἱ δεύτεροι. Κι αὐτό γιατί ἡ ζωή στό στράτευμα εἶναι ἀπό τήν φύση της ὁμαδική καί συνεπῶς ὁ συγχρωτισμός εἶναι ἀναπόφευκτος» δήλωσε.

Ἡ τελευταία «ρύθμισις» ἀφορᾶ τήν καθημερινότητα τῶν ἀνεμβολίαστων. Ἀπό τήν προσεχῆ Παρασκευή καί μέχρι τά τέλη Αὐγούστου ὅλοι οἱ κλειστοί χῶροι, κέντρα διασκεδάσεως καί μπάρ, κινηματογράφοι καί θέατρα, θά λειτουργοῦν ἀποκλειστικά γιά ἐμβολιασμένους. Ἔτσι δέν πρόκειται νά ὑπάρχουν χῶροι ἀποκλειστικά γιά ἐμβολιασμένους καί μεικτοί, πού εἶχε φέρει σέ δύσκολη θέση τούς ἐπιχειρηματίες. Οἱ ἀνεμβολίαστοι οὐσιαστικά θά κάθονται σέ χώρους «ἀπομονώσεως». Ὁ ἀριθμός τῶν θεατῶν θά αὐξηθεῖ, ἀλλά θά εἶναι προκαθορισμένος. Ὅσοι δέ βρεθοῦν νά παραβιάζουν τά ὅρια, τότε θά ὑποστοῦν κυρώσεις. Ἡ εἴσοδος στούς ἀνωτέρω χώρους θά γίνεται μέσω τῆς ψηφιακῆς ἐφαρμογῆς πού θά πιστοποιεῖ εὔκολα ἄν ὁ πολίτης ἔχει ἐμβολιασθεῖ. «Πρόκειται γιά τέσσερεις ἐπιλογές ὑπέρ τῆς ὑγείας τῶν ἴδιων τῶν ἐργαζομένων καί τῶν γύρω τους. Ταυτόχρονα, ὅμως, καί γιά ἀποφάσεις πού ἀποδίδουν ἐλευθερίες σέ ἐκείνους πού τίς δικαιοῦνται. Ἐνῶ παράλληλα συνιστοῦν μία πράξη δικαιοσύνης πρός τήν πλειονότητα τῶν πολιτῶν πού δροῦν μέ κοινωνική εὐθύνη καί εὐαισθησία» συνέχισε.

Ὁ Πρωθυπουργός ἦταν σαφής λέγων ὅτι δέν πρόκειται νά ἐπιτρέψει τό «κλείσιμο» τῆς χώρας λόγω τῆς στάσεως ὁρισμένων. Βεβαίως αὐτοί οἱ ὁρισμένοι εἶναι ἕνα μεγάλος μέρος τοῦ πληθυσμοῦ, πού βάσει τῶν δημοσκοπήσεων δέν πρόκειται ἀκόμη καί ὑπό τόν φόβο τοῦ ἐξοστρακισμοῦ ἀπό τήν διασκέδαση ἤ τῆς ταλαιπωρίας τῶν rapid test νά κάνει τό ἐμβόλιο. «Αὐτό δέν πρέπει νά ἐπιτρέψουμε νά συμβεῖ στόν τόπο μας! Καθώς οἱ ἐπιστήμονες προειδοποιοῦν ὅτι σέ λίγο ὅλοι ἤ θά ἐμβολιαστοῦμε ἤ θά νοσήσουμε, ἡ λύση εἶναι μία: αὐτό τό τέλος νά ἔρθει χωρίς ἄλλον πόνο» εἶπε χαρακτηριστικά ὁ κ. Μητσοτάκης. Τέλος, ἐξετίμησε ὅτι ἐάν κάνουμε ὅλοι τό ἐμβόλιο «κλείνουμε ἀπό σήμερα, καί γρήγορα, τό τελευταῖο κεφάλαιο τῆς ὑγειονομικῆς κρίσης».

Ἐξελίξεις ἀναμένεται νά ἔχουμε σήμερα καί στήν Ἐκκλησία ὅπου συνεδριάζει ἡ Ἱερά Σύνοδος παρουσίᾳ τοῦ ὑπουργοῦ Ὑγείας Βασίλη Κικίλια καί τοῦ καθηγητοῦ Σωτήρη Τσιόδρα. Τό γεγονός ὅτι θά παρίσταται καί ὁ κ. Τσιόδρας καταδεικνύει τήν σοβαρότητα τῆς καταστάσεως ὡς πρός τήν στάση τῆς Ἐκκλησίας ἔναντι τῆς πανδημίας. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ.κ. Ἱερώνυμος καί ἡ πλειοψηφία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ὄχι μόνο τάσσονται ὑπέρ τοῦ ἐμβολιασμοῦ ἀλλά στηρίζουν κάθε προσπάθεια πού ἔχει νά κάνει μέ τόν περιορισμό τῆς πανδημίας. Ὅμως ὑπάρχουν πολλοί ἱερεῖς σέ μικρά χωριά, ἀπομακρυσμένα νησιά ἀλλά καί σέ Μητροπόλεις μεγάλων πόλεων πού ἀρνοῦνται νά υἱοθετήσουν τίς ὑποδείξεις τῶν ἀνωτέρων τους. Πρόβλημα ἔχει ἀνακύψει μέ τήν Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία τῆς Κρήτης ὅπου ὑπάρχουν καταγγελίες πώς ἱερεῖς ἀρνοῦνται τήν μετάληψη καί τήν ἐξομολόγηση σέ ἐκείνους πού ἔχουν κάνει τό ἐμβόλιο. Μέ ἐνδιαφέρον ἀναμένονται οἱ ἀποφάσεις τῆς συνεδριάσεως πού ἐνδεχομένως νά κινοῦνται στήν γραμμή τῆς Κυβερνήσεως.

Ἐπί πλέον χθές ἔγινε γνωστό ὅτι ἀπό μεθαύριο Πέμπτη ἀνοίγει ἡ πλατφόρμα τῶν ραντεβού γιά ἐμβόλιο γιά τίς ἡλικίες ἀπό 15 ἕως 17 ἐτῶν. Ὁ γ.γ. τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας Μάριος Θεμιστοκλέους ἐξήγησε ὅτι τόν προγραμματισμό θά μποροῦν νά κάνουν οἱ γονεῖς χρησιμοποιώντας τούς κωδικούς τους στό taxisnet καί ὁ ἐμβολιασμός τῶν ἐφήβων θά γίνεται στά ἐμβολιαστικά κέντρα συνοδείᾳ τῶν γονέων τους. Ἐπίσης ὁ κ. Θεμιστοκλέους ἀνεκοίνωσε πώς καταργεῖται ἡ «ποινή» τῶν ἕξι ἡμερῶν γιά ὅσους ἄλλαζαν ἄνω τῶν δύο φορῶν τό ραντεβού τους. Ἕως τώρα περισσότεροι ἀπό τό 70% ἄνω τῶν 70 ἐτῶν ἔχουν κάνει τήν πρώτη δόση τοῦ ἐμβολίου. Ὁ ἴδιος τόνισε ὅτι ὑπάρχουν καθημερινά ραντεβού ἀκόμη καί γιά τήν ἑπόμενη ἡμέρα ὅσον ἀφορᾶ τά ἐμβόλια τῆς Moderna καί τῆς Johnson & Johnson, καί εἶπε ὅτι ὑπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού μέσα στίς ἑπόμενες τρεῖς ἡμέρες γιά τό ἐμβόλιο τῆς Pfizer. Δέν ἀποκλείεται νά μπορεῖ ἀκόμη καί τήν ἑπόμενη ἀπό τό κλείσιμο τοῦ ραντεβού νά κάνει κάποιος τό ἐμβόλιο τῆς Pfizer. Τό ποσοστό τῆς καλύψεως μέ δύο δόσεις ἀνέρχεται στό 41%.

Καί χθές τά κρούσματα ἦσαν ἄνω τῶν 2.000 (2.065), ἐνῶ οἱ θάνατοι ἦσαν 10 καί οἱ διασωληνωμένοι 139. Οἱ εἰσαγωγές νέων ἀσθενῶν στά νοσοκομεῖα τῆς ἐπικρατείας εἶναι 85 (ἡμερησία μεταβολή +30.77%). Ὁ μέσος ὅρος εἰσαγωγῶν τοῦ ἑπταημέρου εἶναι 65 ἀσθενεῖς. Ἐνδεικτικά σημειώνουμε ὅτι τήν προηγούμενη Δευτέρα τά κρούσματα ἦσαν 801.

Κεντρικό θέμα