Ἀπό τόν κατευνασμό στήν ὄξυνση: Στήν ἀντεπίθεση ἡ Ἑλλάς

Κλιμάκωσις Μητσοτάκη μέ γενοκτονία Ποντίων – Διάβημα στό ΝΑΤΟ – ΗΠΑ κατά Τουρκίας

ΑΝ ΚΑΙ ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ἀποδέχεται τήν πρόσκληση τοῦ Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ἐρντογάν νά συναντηθοῦν στό Λονδῖνο προκειμένου νά συζητήσουν τίς ἐξελίξεις, ἐμπράκτως ἀποδεικνύει ὅτι δέν προτίθεται νά ἀποδεχθεῖ τά τετελεσμένα πού θέλησε νά δημιουργήσει ἡ Ἄγκυρα. Ἔτσι ἐνῶ ἀποδέχεται τήν χεῖρα πού τείνει ὁ Ἐρντογάν, ἀναλαμβάνει ταυτοχρόνως ἐνέργειες πού δεικνύουν ὅτι δέν τήν ἐκλαμβάνει ὡς «χεῖρα φιλίας». Μᾶλλον τήν ἀποδέχεται διερευνητικῶς, καθώς ὑπάρχουν ἐνδείξεις ὅτι μπορεῖ ὁ Ἐρντογάν νά ἀναδιπλωθεῖ σέ κάποια τουλάχιστον σημεῖα.

Ἔτσι ὁ Ἕλλην Πρωθυπουργός ταξιδεύει στό Λονδῖνο γιά τήν Σύνοδο Κορυφῆς τοῦ ΝΑΤΟ, ἕτοιμος νά ἐγκαλέσει τήν συμμαχία γιά τήν τακτική τῶν ἴσων ἀποστάσεων πού τηρεῖ συστηματικῶς. Γνωρίζει βεβαίως ὅτι ὁ Γενικός Γραμματεύς τοῦ ΝΑΤΟ Γένς Στόλτενμπεργκ ὁμίλησε καί χθές γιά τήν στάση τῆς Συμμαχίας τήν ὁποία περιέγραψε ὡς αὐτήν τοῦ «οὐδετέρου παρατηρητοῦ», ὅμως ἔχει νά προτάξει τό γεγονός πώς ἡ Ἑλλάς εἶναι μία ἀπό τίς ὀλίγες χῶρες (ἐννέα ἀπό τίς 27) πού ἀνταποκρίνονται στό βασικό αἴτημα τῆς Συμμαχίας νά διαθέτουν γιά τήν ἄμυνα τουλάχιστον τό 2% τοῦ ἐθνικοῦ προϋπολογισμοῦ τους.

Πολύ σημαντικώτερο σημειολογικῶς εἶναι τό γεγονός ὅτι ἀνεκοινώθη ἀπό τό πρωθυπουργικό γραφεῖο ὅτι τήν Παρασκευή ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης θά ἀπευθύνει χαιρετισμό στό Διεθνές Συνέδριο γιά τό Ἔγκλημα τῆς Γενοκτονίας πού διοργανώνεται ἀπό τήν Παμποντιακή Ὁμοσπονδία Ἑλλάδος. Κάθε ἀναφορά σέ αὐτό τό ἔγκλημα κατά τῆς ἀνθρωπότητος προκαλεῖ στήν Ἄγκυρα ἀντιδράσεις πού φθάνουν σέ σημεῖο παρακρούσεως.

Ταυτοχρόνως ὅμως φαίνεται πώς ὁ κ. Μητσοτάκης εἶναι ἀνοικτός στόν διάλογο, εἶναι ὡστόσο προετοιμασμένος νά ἀντιμετωπίσει ὁποιοδήποτε ζήτημα προσπαθήσει νά ἀνοίξει ὁ Ἐρντογάν, καί γιά τόν λόγο αὐτόν τόν συνοδεύουν οἱ ὑπουργοί Ἐξωτερικῶν Νῖκος Δένδιας καί Ἐθνικῆς Ἀμύνης Νῖκος Παναγιωτόπουλος. Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ἔχει διδαχθεῖ ἀπό τά παθήματα τοῦ προκατόχου του πού ἐπέμενε σέ συναντήσεις καί συνομιλίες ἐν κρυπτῶ καί προχωρεῖ πρός τήν συνάντηση μέ καθαρή ἀτζέντα καί μέ παρόντες τούς ὑπουργούς πού μπορεῖ νά ἔχουν λόγο ἐπί τῶν ἐξελίξεων. Ἔτσι θά στερήσει καί ἀπό τόν Ταγίπ Ἐρντογάν νά διατυπώνει κάποιους ἰσχυρισμούς, ὅπως τό γεγονός ὅτι μέ ὅλους τούς Ἕλληνες Πρωθυπουργούς τούς ὁποίους εἶχε συναντήσει, «ὑπῆρχε σύγκλιση ἀπόψεων, ἀλλά δέν μποροῦσε νά ἀποτυπωθεῖ σέ συμφωνία». Αὐτό τουλάχιστον εἶχε ὑποστηρίξει σέ συνέντευξη πού εἶχε δώσει στόν Ἀλέξη Παπαχελᾶ στίς 7 Δεκεμβρίου 2017.

Τότε ὁ κ. Ἐρντογάν εἶχε ὁμιλήσει καί γιά «ἐπικαιροποίηση» τῆς συνθήκης τῆς Λωζάννης τονίζοντας: «Ὅταν μιλάω γιά ἐπικαιροποίηση, μποροῦμε νά συζητήσουμε τά πάντα. Ἀπό τό Α μέχρι τό Ω».

Στό σημεῖο αὐτό θά πρέπει νά ἐπισημάνουμε ὅτι καί ἀπό ἑλληνικῆς πλευρᾶς –ἀπό τόν ἀναπληρωτή Σύμβουλο Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας Θάνο Ντόκο– ἔχει καταστεῖ σαφές ὅτι «ἀκόμη καί ἰδέες περί συνεκμετάλλευσης (kazan-kazan) μποροῦν νά συζητηθοῦν ὑπό τήν προϋπόθεση τῆς προηγούμενης ὁριοθέτησης μέσω προσφυγῆς σέ διεθνές δικαιοδοτικό ὄργανο».

Σαφέστερα ἔθεσε τά ζητήματα αὐτά ὁ κυβερνητικός ἐκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, ὁ ὁποῖος κατέστησε σαφές ὅτι «πρέπει νά ὑπάρξουν σαφῆ δείγματα γραφῆς, ὅτι ἡ Τουρκία σταματάει τίς προκλήσεις γιά νά συζητήσουμε ὅλα τά ἄλλα θέματα». Ὁ κ. Πέτσας ἐπανέλαβε τό αὐτονόητο, ὅτι στίς τουρκικές προκλήσεις θά ἀναφερθεῖ ὁ Πρωθυπουργός στήν Σύνοδο τοῦ ΝΑΤΟ στό Λονδῖνο καί θά ζητήσει ἀπό τήν Συμμαχία νά λάβει θέση: «Δέν μπορεῖ μιά συμμαχία νά στέκεται ἀδιάφορη ὅταν ἕνα μέλος της παραβιάζει ἀνοιχτά τό Διεθνές Δίκαιο καί στρέφεται ἔτσι κατά ἄλλου μέλους της. Ἡ τακτική τῶν ἴσων ἀποστάσεων ἀδικεῖ κατάφωρα τήν πατρίδα μας πού οὐδέποτε ἐπιδίωκε τήν ἔνταση στήν περιοχή μας». Ὅσο γιά τήν «οὐσία τοῦ ζητήματος» ἐπανέλαβε ὅτι οἱ θέσεις μας εἶναι ξεκάθαρες: «Ἡ ἀπόπειρα τῆς Τουρκίας νά καταργήσει θαλάσσιες ζῶνες νησιῶν –ὅπως ἡ Κρήτη, ἡ Ρόδος, ἡ Κάρπαθος, τό Καστελλόριζο– μέ τεχνάσματα ὅπως ἄκυρα διμερῆ μνημόνια, δέν παράγει διεθνῶς ἔννομα ἀποτελέσματα. Δέν μπορεῖ δηλαδή νά θίξει κυριαρχικά δικαιώματα τῶν νησιῶν μας, πού εἶναι ἑδραιωμένα στό Διεθνές Δίκαιο καί, εἰδικότερα, στό Δίκαιο τῆς Θάλασσας».

Ὁ κυβερνητικός ἐκπρόσωπος ἔδωσε δηλαδή τό μήνυμα ὅτι μπορεῖ νά συζητηθεῖ συνεκμετάλλευσις, ἀλλά ὄχι στήν λογική πού εἶχε εἰσαγάγει ὁ ΣΥΡΙΖΑ, ὁ ὁποῖος μιλοῦσε περί «δικαίων μεριδίων» χωρίς ποτέ νά ἐξηγήσει πῶς ἀντιλαμβάνεται τόν ὅρο αὐτό. Ἐμμέσως πάντως ἐπεβεβαίωσε τό πρωτοσέλιδο τῆς «Ἑστίας» περί «τριγωνικῆς συμφωνίας» μέ Αἴγυπτο καί Κύπρο. «Ὅλα αὐτά εἶναι θέματα πού γίνονται» δήλωσε ὁ κ. Πέτσας, ἀπαντῶντας σέ ἐρώτηση γιά τόν ἐάν ὑπάρχουν σκέψεις γιά προώθηση ὁριοθετήσεων μέ τήν Λευκωσία μετά τήν Αἴγυπτο.

Κεντρικό θέμα