Ἀπό τό «Ἑάλω» στό «Ἀνέστη» ἡ Πόλις!

Πρώτη φορά μετά ἀπό δεκαετίες, Ἀμερικανός Πρόεδρος ἀπεκάλεσε τήν Βασιλεύουσα Κωνσταντινούπολη Εὖγε, κ. Μπάιντεν – Ἀνεγνώρισε τήν γενοκτονία τῶν Ἀρμενίων – Σειρά ἔχει ἡ γενοκτονία τῶν Ποντίων

ΕΙΝΑΙ μία ἀπό τίς ἐλάχιστες περιπτώσεις, ὅπου ἡ εὐφορία τήν ὁποία δημιουργεῖ ἡ στάσις καί ἡ δήλωσις τοῦ ἡγέτου τῆς μεγάλης δυνάμεως, τοῦ Προέδρου τῶν ΗΠΑ, ὑπερκαλύπτεται ἀπό τήν λογική -ἄς τήν ποῦμε καί ψυχρή- πολιτική ἀνάλυση τοῦ κειμένου του. Ὁ Τζό Μπάιντεν ἀνταποκρίθηκε στίς προσδοκίες τῆς πολιτισμένης ἀνθρωπότητος καί ἀπέδωσε τόν χαρακτηρισμό «γενοκτονία» στό ἔγκλημα τῶν «Νεοτούρκων», κατά τοῦ ἔθνους τῶν Ἀρμενίων. Ταυτοχρόνως ὅμως ἔθεσε καί ὅρια, τά ὁποῖα ἴσως καί κάποιοι ἐχέφρονες Τοῦρκοι (οἱ μή προσδεδεμένοι στό ἅρμα τοῦ νέο-οθωμανικοῦ ἐξτρεμισμοῦ) μποροῦν νά κατανοήσουν. Εἶναι σαφές, μετά τό μήνυμα Μπάιντεν, ὅτι γιά τήν Τουρκία τά ὄνειρα τοῦ Ἐρντογάν νά ἀναβιώσει τό χαλιφᾶτο καί τήν ὀθωμανική αὐτοκρατορία εἶναι βαρίδι πού τήν ἀπομακρύνει ἀπό τήν Δύση καί οὐσιαστικῶς τήν θέτει ἐκτός τῶν δομῶν τῆς σύγχρονης ἀρχιτεκτονικῆς σταθερότητος καί ἀσφαλείας.

Ὁ Τζό Μπάιντεν ἀναφέρθηκε στό ἔγκλημα πού διέπραξαν οἱ Ὀθωμανοί. Ὅλοι γνωρίζουμε ὅτι τό διέπραξαν οἱ λεγόμενοι Νεότουρκοι, μία φατρία δῆθεν ἐκσυγχρονιστῶν τῆς ἐποχῆς, οἱ ὁποῖοι ἐπεδίωξαν καί τελικῶς ἐπέτυχαν τόν περαιτέρω ἐκβαρβαρισμό τοῦ κράτους τους.

Ὁ Μπάιντεν μίλησε γιά Ὀθωμανούς, ἀφήνοντας στούς Τούρκους τό περιθώριο νά διαχωρίσουν τήν θέση τους. Κάτι πού ἤδη ἔδειξαν ὅτι δέν πρόκειται νά κάνουν. Ἡ χώρα αὐτή  (γιατί τίς γενοκτονίες δέν τίς διέπραξαν οἱ ἡγέτες μόνοι τους) εἶναι πολύ βαθειά δεμένη μέ τίς ἐγκληματικές πράξεις τοῦ παρελθόντος της. Μᾶλλον εἶναι καί ὑπερήφανος γιά αὐτές, καθώς μόνον σφαγές καί ἐγκλήματα ἔχει νά παρουσιάσει. Εὐτυχῶς, ἔχει καί ἧττες. Πολλές ἧττες.

Ὁ Μπάιντεν μίλησε γιά τήν Κωνσταντινούπολη. Δέν θέλησε νά χρησιμοποιήσει τήν βαρβαρική ἐκφορά τῆς ἐκφράσεως «εἰς τάν Πόλαν», ἀπό τήν ὁποία προέρχεται τό ὄνομα πού χρησιμοποιοῦν οἱ σημερινοί Τοῦρκοι. Μέ τόν τρόπο αὐτό, ἔθεσε πάλι ὅρια. Ἔδειξε στούς Τούρκους πώς ὁ κόσμος γνωρίζει ὅτι ἡ Πόλις αὐτή δέν εἶναι δική τους. Μετά τόσους αἰῶνες, πού τήν κρατοῦν ὑπό κατοχήν, παραμένουν σέ αὐτόν τόν γεωγραφικό χῶρο παρείσακτοι. Καί τέτοιοι θά παραμένουν, ὅσο διατηροῦν τήν νοοτροπία τοῦ ἐγκληματικοῦ παρελθόντος τους.

Δέν χρειάζεται νά ἐπεκταθοῦμε. Ἡ ἀνακοίνωσις τοῦ Λευκοῦ Οἴκου τά λέει ὅλα. Γιά αὐτό καί τήν παραθέτουμε:

«Κάθε χρόνο αὐτήν τήν ἡμέρα, θυμόμαστε τίς ζωές ὅλων ἐκείνων πού πέθαναν στή γενοκτονία τῶν Ἀρμενίων τῆς ὀθωμανικῆς ἐποχῆς καί δεσμευόμαστε νά ἀποτρέψουμε ξανά μιά τέτοια θηριωδία. Ξεκινώντας στίς 24 Ἀπριλίου 1915, μέ τή σύλληψη Ἀρμενίων διανοουμένων καί ἡγετῶν τῆς κοινότητας στήν Κωνσταντινούπολη ἀπό ὀθωμανικές ἀρχές, ἑνάμισι ἑκατομμύριο Ἀρμένιοι ἀπελάθηκαν, σφαγιάστηκαν ἤ ὁδηγήθηκαν στόν θάνατο, σέ μιά ἐκστρατεία ἐξόντωσης. Τιμοῦμε τά θύματα τῶν Meds Yeghern (σ.σ. οἱ Ἀρμένιοι ἀναφέρονται στά γεγονότα τῆς γενοκτονίας μέ αὐτή τή φράση), ἔτσι ὥστε οἱ φρικαλεότητες τοῦ τί συνέβη νά μήν χαθοῦν ποτέ στήν ἱστορία. Καί θυμόμαστε ἔτσι ὥστε νά παραμείνουμε πάντα σέ ἐγρήγορση ἐνάντια στή διαβρωτική ἐπίδραση τοῦ μίσους σέ ὅλες τίς μορφές του.

»Ἀπό αὐτούς πού ἐπέζησαν, οἱ περισσότεροι ἀναγκάστηκαν νά βροῦν νέα σπίτια καί νέες ζωές σέ ὅλο τόν κόσμο, συμπεριλαμβανομένων τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν. Μέ δύναμη καί ἀνθεκτικότητα, ὁ Ἀρμενικός λαός ἐπέζησε καί ἀνοικοδόμησε τήν κοινότητά του. Μέ τίς δεκαετίες, οἱ Ἀρμένιοι μετανάστες ἔχουν ἐμπλουτίσει τίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες μέ ἀμέτρητους τρόπους, ἀλλά δέν ἔχουν ξεχάσει ποτέ τήν τραγική ἱστορία πού ἔφερε τόσους πολλούς ἀπό τούς προγόνους τους στίς ἀκτές μας. Τιμοῦμε τήν ἱστορία τους. Βλέπουμε αὐτόν τόν πόνο. Ἐπιβεβαιώνουμε τήν ἱστορία. Δέν τό κάνουμε αὐτό γιά νά κατηγορήσουμε, ἀλλά γιά νά διασφαλίσουμε ὅτι αὐτό πού συνέβη, δέν θά ἐπαναληφθεῖ ποτέ.

»Σήμερα, καθώς θρηνοῦμε ὅ,τι χάθηκε, ἄς στρέψουμε ἐπίσης τά μάτια μας στό μέλλον – πρός τόν κόσμο πού θέλουμε νά χτίσουμε γιά τά παιδιά μας. Ἕνας κόσμος πού δέν λεκιάζεται ἀπό τά καθημερινά κακά τῆς ἀδιαλλαξίας καί τῆς μισαλλοδοξίας, ὅπου γίνονται σεβαστά τά ἀνθρώπινα δικαιώματα καί ὅπου ὅλοι οἱ ἄνθρωποι μποροῦν νά κάνουν τή ζωή τους μέ ἀξιοπρέπεια καί ἀσφάλεια. Ἄς ἀνανεώσουμε τήν κοινή μας ἀποφασιστικότητα, νά ἀποτρέψουμε μελλοντικές φρικαλεότητες ἀπό ὁπουδήποτε στόν κόσμο. Καί ἄς συνεχίσουμε τήν ἀνάρρωση καί τή συμφιλίωση γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους τοῦ κόσμου.

Ὁ ἀμερικανικός λαός τιμᾶ ὅλους ἐκείνους τούς Ἀρμενίους πού χάθηκαν στή γενοκτονία πού ξεκίνησε 106 χρόνια πρίν».

Ἔναντι τῶν μηνυμάτων τῆς ἀνακοινώσεως τοῦ Προέδρου Μπάιντεν, ἡ τουρκική ἡγεσία ἀντέδρασε, ἐκπέμποντας μηνύματα παραληρηματικά καί βρίθοντα ἀντιφάσεων. Κάτι πού σημαίνει ὅτι οὐδέν ἀντελήφθησαν. Ὅτι ἡ νέο-οθωμανική ὀνείρωξις τοῦ Ἐρντογάν εἶναι μιά συνολική παράκρουσις, ἀπό τήν ὁποία πολύ δύσκολα θά ἀφυπνισθοῦν. Χαρακτηριστικό εἶναι τό ἀπόσπασμα τῆς ἀνακοινώσεώς τους, πού κομπάζει ὅτι ἡ Τουρκία εὑρίσκεται «στό κέντρο μιᾶς περιοχῆς πού ὀνομάζεται λίκνο πολιτισμῶν». Μόνον πού ἡ αἰτία τῆς ἐξαφανίσεως τῶν πολιτισμῶν τῆς περιοχῆς αὐτῆς εἶναι ἡ ἔλευσις τῶν Τούρκων.

Κεντρικό θέμα