Ἀπειλοῦν ὅτι θά διαβάσουν τό Κοράνι στήν Παναγία Σουμελᾶ!

Ἀσύλληπτο τουρκικό θράσος – τά μηνύματα πού διακινοῦν στήν Θράκη

Ὅποιος ἐκπλήσσεται ἀπό τό θράσος πού ἐπιδεικνύει ὁ Ταγίπ Ἐρντογάν, μᾶλλον δέν γνωρίζει καλά τούς Τούρκους. Ἡ Ἁγία Σοφία ἦταν γιά αὐτούς ἡ ἀρχή. Καί ἄλλα μνημεῖα τῆς Ὀρθοδοξίας θά ἀκολουθήσουν. Ἤδη ὁ τουρκικός ὄχλος προετοιμάζεται. Ὄχι μόνον στά ἐδάφη τῆς γειτονικῆς χώρας ἀλλά καί στήν ἑλληνική Θράκη. Μέ προσωπικά μηνύματα πού ἀπεστάλησαν στά μέλη τῆς μειονότητος προαναγγέλλεται ἡ μετατροπή τῆς ἱστορικῆς Μονῆς τῆς Παναγίας Σουμελᾶ, στόν Πόντο, σέ ἰσλαμικό ἱεροδιδασκαλεῖο. Ποιός τό διακινεῖ;

Κάποιος πού δέν θέλει νά ἀποκαλύψει τήν ταυτότητά του καί πού, πάντως, ἔχει ἀρκετές γνώσεις σχετικῶς πρός τήν ψηφιακή ἐπικοινωνία, ὥστε νά μήν φαίνεται προέλευσις ἀπό τήν Τουρκία ἤ ἀπό τό τουρκικό πρακτορεῖο τῆς Κομοτηνῆς. Ἐκ πρώτης ὄψεως τουλάχιστον.

Μία φωτογραφία τῆς Μονῆς τῆς Παναγίας Σουμελᾶ μέ τήν παρακάτω σημείωση στά τουρκικά ἦταν τό μήνυμα: «Ἄν ἔχουμε πολλή φαντασία, θά κάνουμε καί μαθήματα ἀναγνώσεως Κορανίου στό μοναστήρι τῆς Παναγίας Σουμελᾶ». Μήπως γιά αὐτό ὁ Ἐρντογάν διέθεσε πιστώσεις γιά τήν ἀνακατασκευή τῆς Μονῆς, γιά τήν ἐπισκευή ἐπικινδύνων τμημάτων της; Γιά νά τήν καταστήσει ἱεροδιδασκαλεῖο; «Μεντρεσέ» ὅπως τήν ὀνομάζουν; Καί οἱ ἀφελεῖς Ἕλληνες πίστευαν ὅτι ἄνοιγε νέο κεφάλαιο σχέσεων μέ τήν Τουρκία, ὅτι θά μποροῦσαν νά ἑορτάζουν τόν Δεκαπενταύγουστο στήν σκλαβωμένη αὐτή πατρίδα, ἀπό ὅπου οἱ ἱερές εἰκόνες πού ξερίζωσαν οἱ Τοῦρκοι μετεφέρθησαν –εὐτυχῶς– στό Βέρμιο, σέ μιά στέγη ἡ ὁποία γιά τούς Ἕλληνες θά εἶναι πάντα προσφυγική.

Ἡ Τουρκία τοῦ Κεμάλ ἔδιδε μιά ἐπίφαση κοσμικότητος, ἡ ὁποία οὐδόλως τόν ἐμπόδισε νά κάνει ἐγκλήματα καί γενοκτονίες. Ἡ Τουρκία τοῦ Ἐρντογάν δείχνει ἀπροκαλύπτως τίς προθέσεις της. Τά μνημεῖα τοῦ πολιτισμοῦ πρέπει νά καλυφθοῦν ἀπό τό ἐφιαλτικό πέπλο τοῦ πρωτόγονου Ἰσλάμ. Τοῦ μοναδικοῦ Ἰσλάμ πού κατανοεῖ ὁ Ἐρντογάν καί πού θέλει νά τό ἐπιβάλλει μέ κάθε τρόπο.

Δέν ἦταν ἡ Ἁγία Σοφία τό πρῶτο σημάδι τῶν προθέσεων τοῦ Τούρκου Προέδρου. Καιρό τώρα δείχνει ὅτι ἀπομακρύνεται ἀπό αὐτό πού κάποιοι ὀνόμαζαν δυτικό προσανατολισμό. Δέν θά εἶναι ἡ Παναγία Σουμελᾶ ἡ τελευταία του πρᾶξις ἁρπαγῆς. Στά πρότυπα τῶν Ταλιμπάν τοῦ Ἀφγανιστάν, πού ἀνατίναζαν βουδιστικά μνημεῖα τῆς παγκόσμιας πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς, στά πρότυπα τῶν βαρβάρων τοῦ ISIS, πού κατέστρεφαν τά μνημεῖα τῆς Παλμύρας, δέν πρόκειται νά σταματήσει ἄν δέν ὑποτάξει στό Ἰσλάμ ὁτιδήποτε ὑπάρχει στά ἐδάφη πού ἡ φυλή τους ἔχει ἁρπάξει.

Καί ἡ Εὐρώπη ὁμιλεῖ ἀκόμη «γιά ἄμεση ἔναρξη διαπραγματεύσεων μέ τήν Τουρκία μέ στόχο τήν ἀποκλιμάκωση». Ὁ Ὕπατος Ἐκπρόσωπος τῆς ΕΕ γιά τήν Ἐξωτερική Πολιτική Ζοζέπ Μπορρέλλ, αὐτός πού ἔτρεχε στήν Ἄγκυρα νά κάνει κοινές δηλώσεις μέ τόν Τσαβούσογλου, ἔφερε στό Συμβούλιο Ἐξωτερικῶν Ὑποθέσεων «ἰδέες» γιά τό πῶς θά προχωρήσει σέ διάλογο. Καί ζητεῖ πολιτική ἐντολή γιά νά τόν διεξαγάγει μόνος του!

Ὁ καθ’ ὕλην ἁρμόδιος Εὐρωπαῖος ψελλίζει προτάσεις γιά διάλογο καί ἀποκλιμάκωση, τήν στιγμή κατά τήν ὁποία ὁ Τοῦρκος προχωρεῖ σέ καθολική κλιμάκωση. Ἀπό τίς προκλήσεις στήν Ἀνατολική Μεσόγειο μέχρι τήν ἀμφισβήτηση τοῦ ρόλου δυνάμεων τοῦ μεγέθους τῆς Γαλλίας καί μέχρι τήν περιφρόνηση τῶν μνημείων τοῦ παγκοσμίου πολιτισμοῦ. Αὐτός εἶναι ὁ Ἐρντογάν.

Κεντρικό θέμα