Ἀπαράδεκτη ἀνάμειξις Ζάεφ στά ἐσωτερικά τοῦ Κοινοβουλίου μας

Προανήγγειλε ψήφιση ἐξπρές γιά τά μνημόνια ἀμυντικῆς συνεργασίας μέ τά Σκόπια – Ἡ Κυβέρνησις τό παρέπεμψε στίς καλένδες

ΩΜΗ παρέμβαση στά ἐσωτερικά τῆς χώρας μας, καί δή στόν τρόπο πού λειτουργεῖ τό ἑλληνικό Κοινοβούλιο, ἔκανε ὁ Πρωθυπουργός τῶν Σκοπίων Ζόραν Ζάεφ. Χωρίς κἄν νά κρατήσει τά προσχήματα, μέ τό πού πάτησε τό πόδι του στήν Ἀθήνα, ἔσπευσε νά δηλώσει στήν «Αὐγή» ὅτι ἡ Βουλή τῶν Ἑλλήνων εἶναι ἕτοιμη νά ψηφίσει τά τρία μνημόνια συνεργασίας, πού ἐπί τῆς οὐσίας ἀποτελοῦν τήν «οὐρά» τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν. Πρόκειται γιά μία ἀπαράδεκτη δήλωση ἐκ μέρους ἑνός ἡγέτου, πού θέλει ἡ χώρα του νά ἐνταχθεῖ τό συντομώτερο δυνατόν στήν ΕΕ καί χρειάζεται τήν στήριξη τῆς ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως. Τέτοιες δηλώσεις εἴχαμε συνηθίσει νά ἀκοῦμε τά πρῶτα χρόνια τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως. Ὅμως καί τότε οἱ δηλώσεις αὐτές διετυπώνοντο μέ διπλωματική γλῶσσα, καθώς εἶναι ἀπαράβατος κανών ὅτι καμμία χώρα στήν Εὐρώπη δέν μπορεῖ νά ἀναμειχθεῖ στόν τρόπο λήψεως τῶν ἀποφάσεων μιᾶς ἄλλης χώρας τῆς ΕΕ.

Ὁ Ζόραν Ζάεφ ἀντιθέτως μέ θρασύτητα ἐξέφρασε τήν βεβαιότητα, ὅτι τά τρία μνημόνια πού ἐκκρεμοῦν θά ἐπικυρωθοῦν συντόμως ἀπό τήν Βουλή. Συνέδεσε τήν ψήφισή τους μέ τήν ἐνίσχυση τῶν διμερῶν σχέσεων, ἰδιαίτερα δέ τῆς οἰκονομικῆς συνεργασίας, καί τήν προώθηση τῆς εὐρωπαϊκῆς προοπτικῆς τῶν Δυτικῶν Βαλκανίων.

Ἡ Κυβέρνησις θορυβημένη ἀπό τήν προσπάθεια τῶν Σκοπιανῶν νά ἐμπλακοῦν στήν κοινοβουλευτική διαδικασία παραπέμπει στίς καλένδες τήν ψήφιση τῶν μνημονίων. «Δέν ὑπάρχει βία» εἶπαν χαρακτηριστικά κοινοβουλευτικές πηγές στήν «Ἑστία». Εἶναι γνωστό ἐξ ἄλλου ὅτι πολλοί βουλευτές τῆς ΝΔ, μέ πρῶτον τόν Ἀντώνη Σαμαρᾶ, ἔχουν ταχθεῖ κατά τῶν συμφωνιῶν καί ἔχουν δηλώσει πώς θά τίς καταψηφίσουν, ὅταν καί ὅποτε ἔλθουν στήν Βουλή.

Χθές ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνηντήθη μέ τόν Σκοπιανό ὁμόλογό του στό Μέγαρο Μαξίμου ὅπου ἦταν ἔκδηλη ἡ ἀμηχανία μετά τήν ὠμή παρέμβαση τοῦ Ζάεφ. Ὁ κ. Μητσοτάκης ὁμίλησε σέ αὐστηρό ὕφος γιά το γεγονός ὅτι εἶναι ζωτικῆς σημασίας ὁ σεβασμός τῶν σχέσεων καλῆς γειτονίας καί ἡ πλήρης, συνεπής καί καλῇ τῇ πίστει ἐφαρμογή τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν –«ὅπως ἔχουμε συζητήσει», ὑπονοώντας ὅτι ὑπάρχουν παρεκκλίσεις πού ἔχουν ἐνοχλήσει τήν Ἀθήνα. Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι οἱ δηλώσεις τοῦ Ἕλληνος Πρωθυπουργοῦ ἦσαν ὀλιγόλογες –ἐν ἀντιθέσει μέ ἐκεῖνες τοῦ Ζάεφ– καί ἀφοροῦσαν ἀποκλειστικῶς τήν τήρηση τῆς Συμφωνίας καί τήν ἐνταξιακή πορεία τῶν Σκοπίων.

Ὁ Ζάεφ δέν ἔκανε καμμία ἀναφορά στά περί Συμφωνίας καί ἄρχισε νά ὁμιλεῖ γιά τίς ἐπενδυτικές συμφωνίες στά Σκόπια πού ἔχουν ὑπογράψει ἑλληνικές ἑταιρεῖες. Συνεχάρη τήν Ἑλλάδα γιά τά 200 ἀπό τήν Ἐπανάσταση καί ὁμίλησε μέ ἐνθουσιασμό γιά τήν πτήση ἑλληνικῶν μαχητικῶν πάνω ἀπό τόν σκοπιανό ἐναέριο χῶρο. Ἡ ἐκνευριστική ἀδιαφορία του ὡς πρός τά ὅσα τοῦ εἶπε ἐνωρίτερα ὁ κ. Μητσοτάκης, ἔφθασε στό ζενίθ, ὅταν ζήτησε ἀπό τόν Ἕλληνα Πρωθυπουργό νά τοῦ πεῖ πότε θά ἀνοίξουν τά σύνορα γιά νά ἔλθουν οἱ Σκοπιανοί νά πιοῦν καφέ στήν Θεσσαλονίκη!

Τήν ἴδια στιγμή, δέν ἔχει κοπάσει ὁ σάλος πού προεκάλεσε ἡ ἀπόφασις τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ, νά ἀποδεχθεῖ αἴτηση γιά ἐγγραφή στά μητρῶα τῶν πολιτιστικῶν συλλόγων τῆς χώρας τῆς «Μακεδονικῆς Κινήσεως Προωθήσεως τῆς Μητρικῆς Γλώσσας». Ὁ σύλλογος ἱδρύθηκε λίγο μετά τήν ὑπογραφή τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν –τόν Νοέμβριο τοῦ 2018– καί προωθεῖ ἀκραῖες ἀλυτρωτικές θέσεις Σκοπιανῶν ἐθνικιστῶν, ὅπως τήν διδασκαλία «μακεδονικῆς γλώσσης» ἐντός Ἑλλάδος καί τήν ἀναγνώριση «μειονότητος». Ἡ ἀπόφασις φέρει τήν «ὑπογραφή» τοῦ ὑφυπουργοῦ Σύγχρονου Πολιτισμοῦ Νικόλα Γιατρομανωλάκη, ὁ ὁποῖος προέρχεται ἀπό τό Ποτάμι. Ὑπενθυμίζεται ὅτι βουλευτές τοῦ κόμματος εἶχαν ὑπερψηφίσει τήν Συμφωνία καί δέν εἶχαν φέρει ἀντιρρήσεις σέ ἐνδεχόμενη δημιουργία ΜΚΟ πού θά ἦταν ὑπεύθυνη γιά τήν διδασκαλία τῆς δῆθεν «μακεδονικῆς γλώσσης». Τό ἔγγραφο τοῦ Ὑπουργείου δημοσίευσε ἡ ἴδια ἡ ὀργάνωσις στήν ἱστοσελίδα της. Ἡ ἐπί κεφαλῆς τῆς φιλοσκοπιανῆς ὀργανώσεως Εὐγενία Νατσουλίδου, περιχαρής, ἔκανε λόγο γιά «ἀναγνώριση ἀπό τό ἑλληνικό Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ τῆς “μακεδονικῆς μητρικῆς γλώσσας” Ἑλλήνων πολιτῶν». Ἡ κ. Νατσουλίδου, μέ θητεία σέ ἐθνικιστικές ὀργανώσεις Σκοπιανῶν, ὅλως τυχαίως διατηρεῖ στενές ἐπαφές μέ ἀκραῖα στοιχεῖα τῆς μουσουλμανικῆς μειονότητος στήν Θράκη.

Μόλις ἔγινε γνωστή ἡ εἴδησις ἀπό τό πρωτοσέλιδο τῆς «δημοκρατίας», ἡ ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ ἔσπευσε νά διορθώσει τό μεγάλο σφάλμα στό ὁποῖο ὑπέπεσε καί νά τονίσει ὅτι φιλοσκοπιανή ὀργάνωσις διεγράφη ἀπό τό μητρῶο. Μετά τόν σάλο πού ξέσπασε, ἡ ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου ἀνεκάλυψε ὅτι «ὁ ἐμφανιζόμενος ὡς διαχειριστής καί νόμιμος ἐκπρόσωπος τῆς ἐν λόγῳ ΑΜΚΕ φέρεται νά ἔχει ἀπασχολήσει ἐπανειλημμένως τήν ἑλληνική Δικαιοσύνη, γεγονός πού ἐγείρει σοβαρά ἐρωτήματα ὡς πρός τή δυνατότητα συμπερίληψής του στό Μητρῶο Πολιτιστικῶν Φορέων τοῦ Ὑπ. Πολιτισμοῦ». Προέβαλε δέ τόν ἰσχυρισμό, ὅτι ἡ ἐγγραφή στό Μητρῶο Πολιτιστικῶν Φορέων «ἀποτελεῖ διαδικασία πού ὑλοποιεῖται ἀποκλειστικά σέ ὑπηρεσιακό ἐπίπεδο μέ τήν προσκόμιση σχετικῶν τυπικῶν δικαιολογητικῶν»!

Μόλις ἔγινε γνωστή ἡ ἔγκρισις πού ἔλαβε ἡ ὀργάνωσις, οἱ δήμαρχοι Ἐδέσσης καί Ἀλμωπίας Πέλλης, Δημήτρης Γιάννου καί Χρῆστος Μπάτσης ἀντιστοίχως, ἐξέφρασαν τήν ἔκπληξή τους γιά τήν ἐπιπολαιότητα τοῦ Ὑπουργείου. «Ποιά εἶναι ἡ μελέτη συμφώνως πρός τήν ὁποία βασίσθηκαν οἱ ὑπάλληλοι αὐτοί καί ἔδωσαν μία τέτοια ἔγκριση; Ἔχουν γνώση τῆς κατάστασης καί τῶν προβλημάτων πού θά φέρει μία τέτοια ἔγκριση; Ἐπειδή προκύπτουν πάρα πολλά ἐρωτήματα, τό θέμα πρέπει νά ἐξεταστεῖ πολύ σοβαρά. Γιατί, ἄν ὑπῆρχε παραπλάνηση τοῦ ὑπουργείου, πρέπει νά ἀκυρωθεῖ ἡ ἀπόφαση καί σίγουρα νά μήν χρηματοδοτεῖται μία ΑΜΚΕ πού δέν ἀγαπάει τό Ἔθνος καί τήν Ἑλλάδα» δήλωσε ὁ κ. Μπάτσης.

Κεντρικό θέμα