«Ἀπαγoρεύουν» στήν Χρυσή Αὐγή νά κατέλθει στίς ἐθνικές ἐκλογές

Μελετᾶται νέα συνταγματική ρύθμισις γιά τήν λειτουργία τῶν κομμάτων

Η ΝΕΑ ἀντικοινοβουλευτική καί ἀντιδημοκρατική συμπεριφορά βουλευτοῦ τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς ἐντός τῆς ἱερᾶς αἰθούσης τοῦ Κοινοβουλίου πυροδότησε ἐκ νέου τήν συζήτηση γιά τό πόσο συμβατή εἶναι βάσει τοῦ πολιτεύματος ἡ κάθοδος στίς ἐκλογές πολιτικῶν σχηματισμῶν οἱ ὁποῖοι μέ τήν δράση τους τό ἀντιστρατεύονται. Ἡ ἀντίδρασις τῆς πολιτείας στήν προκλητική παρότρυνση τοῦ βουλευτοῦ Αἰτωλοακαρνανίας τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς Κωνσταντίνου Μπαρμπαρούση πρός τά στελέχη τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων νά συλλάβουν τόν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας, τόν Πρωθυπουργό καί τόν ὑπουργό Ἀμύνης ὑπῆρξε κατ’ ἀρχήν «ἀστυνομική». Στό πλαίσιο τοῦ ὑπάρχοντος θεσμικοῦ πλαισίου. Ὁ ὑπουργός Δικαιοσύνης Σταῦρος Κοντονῆς ἐνεργοποίησε τό ἄρθρο 30 τοῦ Κώδικος Ποινικῆς Δικονομίας καί μέ ἐπιστολή του στίς δικαστικές ἀρχές ζήτησε τήν σύλληψη τοῦ ἐκτραπέντος βουλευτοῦ, διετάχθη. Ὁ ὑπουργός Ἀμύνης Πάνος Καμμένος καί ὁ ἀναπληρωτής ὑπουργός Ἀμύνης Φώτης Κουβέλης ὑπέβαλαν μηνυτήρια ἀναφορά στίς δικαστικές ἀρχές.

Ὡστόσο, ἐν προκειμένω, τίθεται ἕνα εὐρύτερο ζήτημα τό ὁποῖο ἐκλήθη νά σχολιάσει χθές ὁ ὑπουργός Δικαιοσύνης Σταῦρος Κοντονῆς: τί εἶναι ἡ Χρυσή Αὐγή; Κοινοβουλευτικό κόμμα μέ πλήρη δικαιώματα κατά τόν κανονισμό τῆς Βουλῆς ἤ ἐγκληματική ὀργάνωσις; Πῶς συμβιβάζεται τό γεγονός ἀπό τήν μία βουλευτές της νά καλοῦν στελέχη τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων σέ στρατιωτικό πραξικόπημα καί ἀπό τήν ἄλλη κάθε παραμονή ἐκλογῶν ἡ ἡγεσία τοῦ ἰδίου κόμματος νά καταθέτει δήλωση στόν Ἄρειο Πάγο μέ τήν ὁποία ὀμνύει πίστη στίς ἀρχές καί τίς ἀξίες τοῦ δημοκρατικοῦ πολιτεύματος; Τό «Ὁρκίζομαι Πίστη στό Δημοκρατικό Πολίτευμα …γιά νά παροτρύνω σέ στρατιωτικό πραξικόπημα» εἶναι ἤ δέν εἶναι σχῆμα ὀξύμωρο;

Ὁ Σταῦρος Κοντονῆς ἀπήντησε (ἐρωτηθείς σχετικῶς) γιά τό ἐάν συντρέχει λόγος ψηφίσεως λειτουργίας συνταγματικῆς ρυθμίσεως γιά τήν λειτουργία τῶν κομμάτων, ὅτι «τό ζήτημα εἶναι πολύ σοβαρό γιά νά συζητηθεῖ παρεμπιπτόντως». Προσέθεσε ὅμως ὅτι «πράγματι ὑπάρχει βάση συζήτησης γιά τήν ψήφιση νέας συνταγματικῆς ρύθμισης καί ἀναθεώρησης τοῦ ἄρθρου 29 τοῦ Συντάγματος», ρυθμίσεως πού θά ὁρίζει ποιά κόμματα ἐπιτρέπεται νά μετέχουν στίς ἐκλογές καί ποιά ὄχι. Καί σημείωσε: «Ὅταν ψηφίστηκε τό δημοκρατικό σύνταγμα τοῦ 1975 ὁ συντακτικός νομοθέτης δέν μποροῦσε νά φανταστεῖ ὅτι ὑπῆρχε περίπτωση νά ὑπάρξει τέτοιο κόμμα καί νά λειτουργεῖ στό πλαίσιο τοῦ κοινοβουλίου. Οἱ μνῆμες ἀπό τήν δικτατορία ἦταν πολύ νωπές». Ἀνεγνώρισε ὅμως στόν δημοσιογράφο πού τόν ρώτησε γιά τό ἐνδεχόμενο ἀπαγορεύσεως καθόδου τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς ἀλλά καί ὅποιου σχήματος μέ τά αὐτά χαρακτηριστικά, ὅτι «ὁ προβληματισμός σας ἔχει πολύ σοβαρή βάση».

Εἶναι προφανές ὅτι ἡ Κυβέρνησις θά ἐπιχειρήσει νά ἀξιοποιήσει τίς νέες ἐκτροπές βουλευτῶν ἐντός τοῦ Κοινοβουλίου γιά νά ἐντάξει τό ἐπίμαχο θέμα στήν συνταγματική ἀναθεώρηση πού πρόκειται νά ἀρχίσει τόν Ὀκτώβριο –ὁ Πρωθυπουργός ἀπεκάλυψε στήν ΕΡΤ προχθές ὅτι θά ἐπανεκκινήσει τόν διάλογο μέσα στό καλοκαίρι. Τό θέμα τῶν ἄκρων φαίνεται πώς ἀποτελεῖ καύσιμο ὕλη γιά τόν πολιτικό σχεδιασμό τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ὁ ὁποῖος ὄχι μόνο προσπαθεῖ νά ἀναβιώσει διαχωριστικές γραμμές, ἀλλά προσπαθεῖ ἀπαραδέκτως νά χρεώσει πολιτικά τήν στάση τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς στήν ΝΔ καί τόν Κυριάκο Μητσοτάκη. Σημειωτέον ὅτι χθές ὁ ὑπουργός Δικαιοσύνης ἔδειξε νά ἐπείγεται γιά τήν ἐτυμηγορία τῆς Δικαιοσύνης γιά τό ἐάν ἡ Χρυσή Αὐγή εἶναι ἤ δέν εἶναι ἐγκληματική ὀργάνωσις. Διότι ἄν ἡ ἐτυμηγορία εἶναι καταδικαστική, ὅλη ἡ Κοινοβουλευτική Ὁμάδα τοῦ κόμματος θά ἐκπέσει ἀπό τά ἀξιώματά της καί ἔτσι ὁ κορμός τοῦ κόμματος θά ἀποκλεισθεῖ ντέ φάκτο ἀπό τίς προσεχεῖς ἐθνικές ἐκλογές, πολύ πρίν ἀπό τήν ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος. Γιά τόν λόγο αὐτό ἡ δίκη τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς θά μεταφερθεῖ συντόμως σέ αἴθουσα τῆς πρώην βιομηχανίας «Κεράνη».

Κεντρικό θέμα