Ἀντίθετη μέ τίς ἰδεολογικές ἀρχές τῆς ΝΔ ἡ διαφωνία γιά τά κέντρα ὑποδοχῆς μεταναστῶν!

Σέ διαγραφές δύο στελεχῶν τοῦ κόμματος στήν Χίο προχώρησε ὁ νέος Γραμματεύς τοῦ κόμματος Παῦλος Μαρινάκης – Ἔκρυθμος ἡ κατάστασις στό ἀκριτικό νησί

ΠΟΔΑΡΙΚΟ μέ διαγραφές ἔκανε τό 2022 ὁ νέος Γραμματεύς τῆς Πολιτικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς ΝΔ Παῦλος Μαρινάκης. Μία ἀπό τίς πρῶτες ἐνέργειες τοῦ νεοεκλεγέντος γραμματέως στήν αὐγή τοῦ νέου χρόνου ἦταν ἡ διαγραφή δύο ἀξιόλογων στελεχῶν τοῦ κόμματος στήν Χίο, ἐπειδή διεφώνησαν μέ τήν κατασκευή τῆς ὑπερδομῆς ὑποδοχῆς καί φιλοξενίας παράνομων μεταναστῶν. Ἡ διαφωνία τους ἐθεωρήθη ἀντίθετη μέ τίς ἱδρυτικές ἀρχές τῆς ΝΔ!

Τό κείμενο τῆς ἑξάμηνης ἀναστολῆς τῆς κομματικῆς ἰδιότητος τῶν Χρήστου Καραχάλιου, πρ. μέλους τῆς πολιτικῆς ἐπιτροπῆς, καί Γιάννη Μαλαφῆ, πρ. Δημάρχου Ὁμηρουπόλεως Χίου:

«… Ἔχοντας ὑπόψη:

1. Τό Καταστατικό τῆς Νέας Δημοκρατίας.

2. Τό ἀπό 10/12/2021 Πρακτικό καί Ἀπόφαση Ἐκλογῆς τοῦ Γραμματέα τῆς Πολιτικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Νέας Δημοκρατίας.

3. Τίς ἰδεολογικές ἀρχές καί τίς θέσεις τοῦ Κόμματος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τήν ἀναστολή τῆς ἰδιότητας τοῦ μέλους τοῦ Κόμματος τοῦ…, καθώς καί τήν ἀπώλεια τῶν δικαιωμάτων καί ἀξιωμάτων πού ἀπορρέουν ἀπό αὐτήν γιά χρονικό διάστημα … () μηνῶν κατόπιν δηλώσεών του, οἱ ὁποῖες εἶναι ἀντίθετες πρός τίς ἰδεολογικές ἀρχές καί θέσεις τοῦ Κόμματος.

Σέ περίπτωση ὑποτροπῆς ἤ νέων ἀντίστοιχων δηλώσεων τοῦ μέλους θά ὑπάρξουν ἐπιπρόσθετες κυρώσεις.

Ὁ Γραμματέας Πολιτικῆς Ἐπιτροπῆς Νέας Δημοκρατίας

ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ»

Τό ποῦ ἀντίκειται ἡ διαφωνία τῶν στελεχῶν ἑνός φιλελεύθερου κατά τά ἄλλα κόμματος μέ τίς ἀρχές τῆς ἰδεολογικῆς διακηρύξεως τῆς ΝΔ εἶναι ἕνα ζήτημα πού μόνον ἡ κεντρική διοίκησις τοῦ κόμματος μπορεῖ νά ἐξηγήσει. Τό μόνο σίγουρο εἶναι τό ἑξῆς: στό νησί ἐπικρατεῖ μεγάλος ἀναβρασμός λόγῳ τῆς προγραμματισμένης γιά σήμερα ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν κατασκευῆς τῆς ὑπερ-δομῆς φιλοξενίας χιλιάδων μεταναστῶν. Τά δύο στελέχη τῆς ΝΔ, Γιάννης Μαλαφῆς καί Χρῆστος Καραχάλιος, μαζί μέ χιλιάδες κατοίκους τῆς Χίου, διαφωνοῦν μέ τήν ἀνέγερση τῆς κλειστῆς δομῆς στήν περιοχή Θόλος. Ὡστόσο ὁ κ. Μαρινάκης θεώρησε ὅτι τά δύο στελέχη παρεξέκλινον τῆς ἐπίσημης γραμμῆς τοῦ κόμματος πού εἶναι ὑπέρ τῆς κατασκευῆς τέτοιων δομῶν σέ νησιά καί Ἕβρο, καί προχώρησε στήν ἀναστολή τῆς κομματικῆς ἰδιότητός τους.

Ὁ κ. Μαλαφῆς δέν κρύφτηκε πίσω ἀπό τό δάκτυλό του καί κατέστησε σαφές ὅτι θά συνεχίσει νά ἀντιδρᾶ στήν κατασκευή τοῦ ἔργου καί θά συνεχίσει νά ὑπερασπίζεται ἀταλάντευτα τήν φυσιογνωμία τοῦ νησιοῦ. «Ἡ ὁποιαδήποτε προσωρινή ἀπόφαση γιά ἀναστολή τῆς κομματικῆς μου ἰδιότητας δέν μοῦ στερεῖ τίς φιλελεύθερες ἰδέες πού μέ διακατέχουν. Θά συνεχίσω νά στηρίζω τίς μεταρρυθμιστικές δράσεις στήν δομή τοῦ Κράτους καί στήν Κοινωνία ὅπως τόσα χρόνια πράττω. Θά συνεχίσω ταυτόχρονα νά ὑπερασπίζομαι ἀταλάντευτα τήν φυσιογνωμία τοῦ τόπου μας καί νά προειδοποιῶ τήν Κυβέρνηση ὅτι ἡ στρεβλή ἐπιμονή της στήν δημιουργία Ὑπερ-Δομῶν στήν Ἀκριτική Νησιωτική Ἑλλάδα εἶναι Ἐθνικά Ἐπιζήμια. Θέλω νά πιστεύω ὅτι ἔστω καί ἀργά θά τό ἀντιληφθεῖ καί δέν θά κάνει τούς νησιῶτες τοῦ Βορείου Αἰγαίου νά αἰσθανθοῦν ὅτι ἐπιχειρεῖ νά τούς διώξει ἀπό τήν Γενέθλια γῆ» ἐδήλωσε ὁ διαγραφείς ἀπό τήν ΝΔ.

Ἤδη ἀπό χθές τό πρωί ἔχει ἀρχίσει 24ωρη φύλαξις τῆς περιοχῆς τοῦ Θόλου, μέ δεκάδες κατοίκους ἀπό τά γύρω χωριά (Συκιάδα, Λαγκαδᾶ καί Βροντάδο) νά ἐναλλάσσουν βάρδιες ἀνά δύο ὧρες τόσο ἀπό στεριά ὅσο καί ἀπό θάλασσα γιά νά ἀποτρέψουν τήν εἴσοδο στά σκαπτικά μηχανήματα. Τοποθέτησαν καί οἰκίσκο γιά τίς ἀνάγκες φυλάξεως τοῦ χώρου. Συμφώνως πρός τά τοπικά ΜΜΕ, ἐργολάβοι πού εἶχαν δηλώσει ἐνδιαφέρον γιά συμμετοχή στό ἔργο, φαίνεται ὅτι κάνουν ἕνα βῆμα πίσω, μετά τίς ἀντιδράσεις. Ὡστόσο Κυβέρνησις καί ἀνάδοχος ἑταιρεία δέν ἐγκαταλείπουν τόν σχεδιασμό, τονίζοντας ὅτι ἡ δομή θά ὁλοκληρωθεῖ ἐντός τοῦ 2022.

Τό ζήτημα μέ τήν κατασκευή τῶν ὑπερ-δομῶν δίπλα στά τουρκικά παράλια ἔφθασε καί στίς Βρυξέλλες. Μέ ἐπιστολή πρός τήν εὐρωβουλευτή τῆς ΝΔ Ἄννα Μισέλ Ἀσημακοπούλου, ὁ ὑποψήφιος βουλευτής μέ τήν ΝΔ στήν Χίο, πρῶτος ἐπιλαχών ὑποναύαρχος (ἐ.ἀ.) Λ.Σ. Σταῦρος Γ. Μιχαηλίδης, ἐπικρίνει τίς ἐπιλογές τῆς Κυβερνήσεως στό φλέγον αὐτό ζήτημα καί ἀναδεικνύει τά προβλήματα πού θά προκύψουν γιά τίς τοπικές κοινωνίες τῶν νησιῶν ἀπό τήν κατασκευή τῶν συγκεκριμένων δομῶν. Ὄχι μόνον παγιώνεται ἡ παραμονή τῶν μεταναστῶν στά νησιά, μετατρέποντάς τα σέ «γκρίζες ζῶνες», ἀλλά οἱ δομές θά λειτουργήσουν ὡς κέντρα «ἐπιλογῆς ταλέντων» γιά τίς πλούσιες χῶρες τῆς Βορείου Εὐρώπης. Ἐπίσης ζητεῖ ἀπό τήν κ. Ἀσημακοπούλου καί τούς ὑπολοίπους Ἕλληνες Εὐρωβολευτές νά μήν ψηφίσουν τό Νέο Σύμφωνο Μεταναστεύσεως καί Ἀσύλου.

Εἰδικώτερα, ἡ ἐπιστολή πού ἀπηύθυνε στήν εὐρωβουλευτή ὁ κ. Μιχαηλίδης εἶναι ἡ ἑξῆς:

«Ἡ Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή τόν περασμένο Σεπτέμβριο ἐξέδωσε σχέδιο Νέου Συμφώνου γιά τήν Μετανάστευση καί τό Ἄσυλο (Βρυξέλλες, 23.9.2020 COM [2020] 609). Στόχος τοῦ νέου κανονισμοῦ, ὅπως ἰσχυρίζεται ἡ Ἐπιτροπή, εἶναι ἡ “… ὁλοκληρωμένη προσέγγιση, … γιά ταχύτερες, ἀπρόσκοπτες μεταναστευτικές διαδικασίες καί ἰσχυρότερη διακυβέρνηση τῶν μεταναστευτικῶν πολιτικῶν καί τῶν πολιτικῶν γιά τά σύνορα…”. Τό προαναφερόμενο πολυσέλιδο κείμενο τῆς Ἐπιτροπῆς ἀποτελεῖ, κατά τήν ἄποψή μου, ὑπόδειγμα σύγχυσης πολιτικῶν καί ἐπιδιώξεων: Ἐνῶ καταβάλλεται προσπάθεια νά ἀναδειχθεῖ ὡς ἐπιδίωξη τῆς Ἐπιτροπῆς ἡ ἀλληλεγγύη πρός τίς χῶρες πού εὑρίσκονται στήν πρώτη γραμμή ἀντιμετώπισης τοῦ προβλήματος, ἐν τούτοις στήν οὐσία οἰκοδομεῖ μηχανισμό διασφάλισης τῆς παραμονῆς τῶν παράνομων μεταναστῶν στά σημεῖα εἰσόδου, δηλαδή, στά νησιά τοῦ ΒΑ Αἰγαίου καί στόν Ἕβρο.

»Εὐδιάκριτος εἶναι ὁ πραγματικός στόχος: ἡ μετάλλαξη τῆς μεθορίου στά ἀνατολικά σύνορα τῆς Ε.Ε. σέ “γκρίζα” ζώνη διαλογῆς “ταλέντων”’ καί ἐξειδικευμένου ἐργατικοῦ δυναμικοῦ γιά τίς ἀνάγκες τῶν χωρῶν τῆς κεντρικῆς Εὐρώπης. Τά “ὑπόλοιπα” ἀφήνονται ὡς “ὑποκείμενα” στίς ἐθνικές πολιτικές καθόσον ὁ εὐρωπαϊκός μηχανισμός ἐπιστροφῶν τῶν μή δικαιουμένων διεθνοῦς προστασίας ἤ εἰσόδου στήν Ε.Ε. ἔχει ἀποτύχει ἐκκωφαντικά. Ἄς ἔχουμε δέ ὑπόψη καί τήν ὁδηγία 2003/109/ΕΚ γιά τούς ἐπί μακρόν διαμένοντες τήν ὁποία ἡ Ἐπιτροπή ἐπίσης προγραμματίζει νά ἀναθεωρήσει ὡς ἀνεπαρκῆ γιά τήν κινητικότητα μεταναστῶν στά ΚΜ. Τελικά κανείς δέν θά ἐπιστρέφει στήν χώρα προέλευσης.

»Γιά τήν εὔρυθμη λειτουργία τοῦ μηχανισμοῦ “διαλογῆς” ξεκίνησε ἤδη μέ δαπάνες τῆς Ε.Ε. ἡ κατασκευή ὑπερδομῆς φιλοξενίας παράνομων μεταναστῶν στήν Σάμο καί ἐπιδιώκεται ἡ κατασκευή παρόμοιων στά νησιά Λέσβο, Χίο καί στόν Ἕβρο. Εὔκολα συνάγεται ὅτι ἡ ἐπιδιωκόμενη δημιουργία τέτοιων ὑπερδομῶν στά νησιά καί στόν Ἕβρο οὐσιαστικά “ὑποδεικνύει” στούς μηχανισμούς διακίνησης παράνομης μετανάστευσης καί τίς θολές ΜΚΟ τά ὀργανωμένα “πεντάστερα” σημεῖα εἰσόδου παράνομης μετανάστευσης. Αὐτό θά εἶναι τό ἀποτέλεσμα, συγκεκαλυμμένα “Ellis” Islands. Ἡ ἐπί σειρά ἐτῶν κακοδιαχείριση τοῦ μεταναστευτικοῦ προβλήματος ἔχει ἐξουθενώσει τίς κοινωνίες καί καταστρέψει τήν πενιχρή οἰκονομία τῶν νησιῶν τῆς φτωχότερης περιφέρειας τῆς Εὐρώπης, τήν Περιφέρεια Βορείου Αἰγαίου. Τό εὐρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο ὑποδοχῆς, διαμονῆς καί ἔνταξης μεταναστῶν τρίτων χωρῶν, παρά τῶν περί ἀντιθέτου ἐξαγγελιῶν, καθίσταται ὁλοένα καί ἑλκυστικότερο στήν παράνομη μετανάστευση γιά εὐνόητους λόγους, ἐξάλλου σέ κάθε σχετικό κείμενο ὑπερ-τονίζεται ὅτι “εἶναι πολιτική τῆς ΕΕ ἡ δημιουργία πολυμορφίας ἀνοικτῶν καί ἀνθεκτικῶν κοινωνιῶν ἐπ’ ὠφελείᾳ τοῦ δυναμισμοῦ τῆς οἰκονομίας καί τῆς κοινωνικῆς συνοχῆς”.

»Τούτων δοθέντων καί ὑπό τό φῶς τῶν προνοιῶν τοῦ ὑπό ἔγκριση καί δημοσίευση νέου κανονισμοῦ οἱ μικρές κοινωνίες τῶν προαναφερόμενων νησιῶν καί τοῦ Ἕβρου εἶναι ὅσο ποτέ ἀποφασισμένες νά ἀντιδράσουν ἀκόμα πιό δυναμικά στήν μετατροπή τῶν ἤδη ἐπιβαρυμένων καί ἐθνικά εὐαίσθητων περιοχῶν τους σέ “γκέτο” ὑποδοχῆς, ἀξιολόγησης καί διαλογῆς ταλέντων, χρήσιμου καί μή χρήσιμου ἐξειδικευμένου ἐργατικοῦ δυναμικοῦ. Πεποίθηση τῶν κατοίκων τῆς ἑλληνικῆς-εὐρωπαϊκῆς μεθορίου εἶναι ὅτι ὁ νέος κανονισμός καί οἱ κατευθύνσεις πρός τά Κ.Μ. γιά τήν διαχείριση τοῦ προβλήματος δέν ἐπιδιώκει τήν εὐημερία καί τήν συνοχή τῶν κοινωνιῶν τῶν νησιῶν τῆς πρώτης γραμμῆς οὔτε ἐξυπηρετεῖ τά συμφέροντα τῶν πολιτῶν τῆς Ε.Ε. Δέν ἐνισχύει τήν κοινωνική συνοχή καί οἰκονομική ἐνίσχυση τῶν ἀκριτικῶν νησιῶν τόν ἀμυντικό θώρακα τῆς Εὐρώπης, δέν ἀγγίζει κἄν τέτοια θέματα.
Κυρία Εὐρωβουλευτή,

Οἱ ἀκρῖτες κάτοικοι τῶν νησιῶν τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου προσβλέπουν στήν ἀνάληψη πρωτοβουλιῶν ἐκ μέρους σας γιά τήν ἀποτροπή τῆς ψήφισης τοῦ ἐν λόγῳ κανονισμοῦ, τήν ματαίωση κατασκευῆς ὑπερδομῶν ὑποδοχῆς καί διαλογῆς παράνομων μεταναστῶν. Προσβλέπουν ἀπό τούς Εὐρωβουλευτές μας στήν ἐνημέρωση τοῦ εὐρωκοινοβουλίου καί τῆς κοινῆς γνώμης τῶν Κ.Μ. γιά τήν πραγματική κατάσταση πού βιώνουν οἱ νησιῶτες καί τούς πραγματικούς κινδύνους πού ἐπαπειλοῦνται στό Ἀνατολικό Αἰγαῖο ἀπό τήν υἱοθέτηση τέτοιων πολιτικῶν».

Μέ τιμή

Σταῦρος Γ. Μιχαηλίδης

Ὑποναύαρχος (ἐ.ἄ.) Λ.Σ.

Μόνιμος κάτοικος Χίου

Ἡ ΝΟΔΕ Χίου ἐπιτίθεται κατά ὅσων ἀντιδροῦν στήν ἀνέγερση τῆς δομῆς, μεταξύ αὐτῶν καί τῶν διαγραφέντων στελεχῶν της, ἀποκαλῶντας τους μεταξύ ἄλλων «νοσταλγούς τοῦ 2015». «Ἐκφράζουμε τή σιγουριά μας ὅτι κυβερνητική πολιτική δέν θά ἐπιτρέψει στούς νοσταλγούς τοῦ 2015 καί 2016 νά ξαναζήσουμε σκηνές παράδοσης τῆς πλατείας, τῆς Σούδας καί ἐν γένει τῆς πόλης στίς μεταναστευτικές ροές. Ἀντιθέτως μέ πολιτική ὑπευθυνότητα παραδίδει τήν πόλη στούς κατοίκους της μέ αἴσθημα ἀσφάλειας καί κανονικότητας» ὑπεγράμμισε ἡ ΝΟΔΕ Χίου.

Κεντρικό θέμα