Ἀντίποινα στόν Ράμα γιά τίς διώξεις στήν Βόρειο Ἤπειρο

Μπλόκο σέ ὑποψήφιο δήμαρχο Χειμάρρας ἐπειδή διαδήλωσε μέ τήν ἑλληνική Σημαία!

Η ΩΡΑ ἔφθασε. Δέν πάει ἄλλο. Οἱ συστηματικές διώξεις τοῦ καθεστῶτος Ράμα κατά τοῦ βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ, τόν ὁποῖο ἡ ἀλβανική κυβέρνησις ἐπιχειρεῖ νά ξεριζώσει ἀπό τίς πατρογονικές ἑστίες του δημεύοντας τίς περιουσίες του, ξεπέρασε κάθε ὅριο. Τήν Παρασκευή, ἡ κεντρική ἐφορευτική ἐπιτροπή τοῦ κράτους, πού ἔχει τό θράσος νά κτυπᾶ τήν πόρτα τῆς δημοκρατικῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ἀπέκλεισε μέ ἀπόφασή της τόν ἑλληνικῆς καταγωγῆς Ἀλβανό ὑπήκοο Φρέντυ Μπελέρη ἀπό τήν διεκδίκηση τοῦ Δήμου Χειμάρρας, μέ τήν ἀπίστευτη δικαιολογία ὅτι ἐκκρεμεῖ ἐναντίον του δικαστική ἀπόφασις γιά πρόκληση ἐθνικοῦ μίσους καί προσβολή τῶν συμβόλων τῆς Ἀλβανικῆς Δημοκρατίας.

Στήν πραγματικότητα, ὁ στόχος τῶν Ἀλβανῶν εἶναι νά κερδίσει χωρίς ἀντίπαλο τόν Δῆμο ὁ Ἕλλην ἐξωμότης, νῦν δήμαρχος Γκόρο, γιά νά διευκολυνθοῦν τά σχέδια τῶν Τιράνων γιά τήν ἐκδίωξη τῶν Ἑλλήνων τῆς Βορείου Ἠπείρου, κατά τά πρότυπα τῆς ἐξοντώσεως τῆς ἑλληνικῆς μειονότητος τῆς Κωνσταντινουπόλεως τό 1955. Ἡ ἀπόφασις πού κατεδίκασε τόν Μπελέρη καί ἄλλα στελέχη τῆς ἑλληνικῆς μειονότητος γιά ἐπεισόδια τά ὁποῖα ἔγιναν ἔξω ἀπό ἐκλογικό κέντρο στίς δημοτικές ἐκλογές τοῦ 2003, εἶναι ἕωλη. Ὄχι μόνο γιατί ἔχει ἀρθεῖ τό ἀξιόποινο βάσει τοῦ ἀλβανικοῦ νόμου ἀπό τό 2016 (δέν ἀποτελεῖ κώλυμα) οὔτε ἐπειδή οἱ καταδικασθέντες οὐδέποτε ὁδηγήθησαν στίς φυλακές, ἀλλά γιατί ἡ αἰτιολογία της εἶναι ἀστεία. Τό ἀλβανικό δικαστήριο τοῦ Αὐλῶνα κατεδίκασε σέ τρίχρονη φυλάκιση τόν ἡγέτη τῆς μειονότητος μέ τήν ἀπόφαση 302/18.7.2006, πρῶτον διότι διαδήλωσε μέ τήν ἑλληνική Σημαία ἔξω ἀπό τό ἐκλογικό κέντρο, γιά νά καταγγείλει τήν νοθεία, καί δεύτερον ἐπειδή μέ ἄρθρο του στήν ἐφημερίδα τῶν ἐν Ἀθήναις Χειμαρριωτῶν τό 2003 κάλεσε τούς συνδημότες του νά μεταβοῦν μαζικά στίς ἐκλογές. Καί τοῦτο γιά νά κερδίσει τήν μάχη τῆς δημαρχίας ὁ ἑλληνικῆς καταγωγῆς ὑποψήφιος δήμαρχος Μπολάνο ἔναντι τοῦ ἐξωμότου –τοῦ ἀφαιρέθηκε προσφάτως ἡ ἑλληνική ἰθαγένεια– Γκόρο.

Σέ αὐτό συνίστατο ἡ «πρόκληση ἐθνικοῦ μίσους» καί ἡ «προσβολή τῶν ἀλβανικῶν συμβόλων» πού ἀναφέρει ἡ δικαστική ἀπόφασις. Αὐτό πού στήν Ἑλλάδα ὀνομάζεται ἐλευθερία τοῦ συνέρχεσθαι καί ἐλευθερία ἐκφράσεως καί ἀναγνωρίζεται –καθ’ ὑπερβολήν καμμιά φορά– σέ μέλη τῆς θρησκευτικῆς μειονότητος στήν Θράκη, στήν Βόρειο Ἤπειρο διώκεται! Συγκεκριμένως, ἡ δικαστική ἀπόφασις ἐπάνω στήν ὁποία στηρίχθηκε ἡ ἐφορευτική ἐπιτροπή γιά νά ἀποκλείσει τόν ἑλληνικῆς καταγωγῆς Βορειοηπειρώτη νά διεκδικήσει τήν δημαρχία, θεώρησε ποινικό ἀδίκημα:

«Πρῶτον, ἄρθρο τοῦ Φρέντυ Μπελέρη τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2003 στήν ἐφημερίδα τῆς Χειμάρρας μέ τίτλο “δυναμικά μέ μιά φωνή. Ἡ ἀπάντηση τῆς Χειμάρρας γιά τά δικαιώματα τῆς χώρας μας. Ψηφίζουμε μέ ἀξιοπρέπεια καί ὄχι μέ δουλοπρέπεια”.

Δεύτερον διότι, συμφώνως πρός τήν ἀπόφαση, “οἱ ἐναγόμενοι μετέβησαν ἔξω ἀπό κτίριο τοῦ Δημαρχείου Χειμάρρας, ὅπου ἦταν ἡ ἐφορευτική ἐπιτροπή, καί ὀργάνωσαν μιά διαδήλωση πού κράτησε ἀρκετές ὧρες. Φώναζαν ἀντι-αλβανικά, φιλελληνικά συνθήματα καί φιλο-βορειοηπειρωτικά συνθήματα, μέ σκοπό τήν πρόκληση ἐθνικοῦ μίσους. […] Ὄχι μόνο αὐτό ἀλλά οἱ ἐναγόμενοι μέ τίς συμπεριφορές τους καί τίς πράξεις τους, ἀγνοώντας τήν ἀλβανική σημαία καί ὑψώνοντας τήν σημαία καί τόν ἐθνικό ὕμνο τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους, θεωρώντας τήν Χειμάρρα ἑλληνική γῆ, […] ἐξευτέλισαν παγκοσμίως διά τῆς ἐκδόσεως ἄρθρων στήν ἐφημερίδα τήν Ἀλβανική Δημοκρατία καί τό συνταγματικό καθεστώς”».

Πρόκειται, βεβαίως, γιά ἀπόφαση ἀνέκδοτο. Ποιά Δημοκρατία καί ποιό Σύνταγμα, ὅταν ἡ ἀλβανική κυβέρνησις καταγγέλλεται γιά ἀπόπειρες νοθείας ἀπό τούς ἰδίους τούς Ἀλβανούς. Ἀκόμη καί σήμερα, οἱ δημοτικές ἐκλογές εἶναι ἀμφίβολο ἄν θά γίνουν λόγω τῆς ἀποχῆς τῆς ἀντιπολιτεύσεως. Ποιά Δημοκρατία καί ποιό καθεστώς ὅταν στήν συγκεκριμένη δικαστική ἀπόφαση θεωρεῖται ποινικό ἀδίκημα ὅτι ἡ ἑλληνικῆς καταγωγῆς διαδηλώτρια Σοφία Ραπίτο «ἔδειξε ἕνα Σταυρό πού κρατοῦσε στό λαιμό, χρησιμοποιώντας ἑλληνικές λέξεις».

Θεωροῦμε πώς τά ἑλληνικά κόμματα πρέπει νά ἀρθοῦν στό ὕψος τῶν περιστάσεων καί στήν βάση τῆς ἐθνικῆς συνεννοήσεως νά καταλήξουν σέ μιά συμφωνία-πλαίσιο γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν προκλήσεων τοῦ Ράμα. Πρῶτον νά συναποφασίσουν νά ἀπαγορευθεῖ ἡ εἴσοδος στήν Ἑλλάδα ὅλων ἐκείνων πού μετέχουν στό σχέδιο ἐξοντώσεως τοῦ βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ. Πρόκειται γιά ἑκατό ἀξιωματούχους, ὑπουργούς, προϊσταμένους ὑπηρεσιῶν, δικαστές, μέλη μυστικῶν ὑπηρεσιῶν. Ὅλοι ὅσοι συμπράττουν στό σχέδιο Ράμα.

Ὅπως πληροφορεῖται ἡ «Ἑστία», κάποιοι ὑπουργοί τοῦ Ράμα ἔχουν –ὅπως καί ὁ νῦν δήμαρχος Χειμάρρας– ἑλληνική ὑπηκοότητα. Τό προνόμιο αὐτό πρέπει νά τούς ἀφαιρεθεῖ ἕως ὅτου ἡ ἀλβανική κυβέρνησις συμμορφωθεῖ μέ τίς ἀρχές τῆς Δημοκρατίας καί τοῦ Κράτους Δικαίου. Ἐπιπροσθέτως, πρέπει νά ἀπαιτηθεῖ νά καταργηθεῖ τό καθεστώς τῶν εἰδικῶν ζωνῶν, γιά νά θεωρηθεῖ ὅτι προστατεύεται ἡ Χειμάρρα ὡς μειονοτική περιοχή. Καί τέλος, νά δεήσουν οἱ ἀλβανικές Ἀρχές νά ἐκδώσουν τήν ἰατροδικαστική ἔκθεση γιά τήν δολοφονία τοῦ Κωνσταντίνου Κατσίφα. Ἀλλοιῶς, ἄν δέν γίνει τίποτε ἀπό αὐτά, ὑπάρχει καί ἡ τελική λύσις – βέτο στήν πορεία τῆς Ἀλβανίας πρός τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση. Ὅσο γιά ὅσους θεωροῦν τόν ὅρο «Βόρειος Ἤπειρος» ἀλυτρωτικό ἀπαντοῦμε: πρόκειται γιά σύνθετη ὀνομασία περιφέρειας τῆς γείτονος, πού ἀποτελεῖ… γεωγραφικό προσδιορισμό. Τίποτε ἄλλο!

Κεντρικό θέμα