Ἀντιλαϊκό κόμμα ὁ ΣΥΡΙΖΑ ὄχι λαϊκίστικο, κύριοι τῆς ΝΔ

Γιατί ἡ «Ἑστία» ἔχει διαφορετική ἄποψη

ΒΑΣΙΚΟ στοιχεῖο τῆς στρατηγικῆς τῆς ΝΔ στήν πορεία πρός τίς κάλπες εἶναι νά πείσει τό ἐκλογικό σῶμα ἀλλά καί τόν διεθνῆ παράγοντα, ὅτι ὁ ΣΥΡΙΖΑ εἶναι ἕνα κόμμα κατ’ ἐξοχήν λαϊκίστικο, ἐξ οὗ καί ὁ στόχος στίς ἐθνικές ἐκλογές, εἶναι νά ἡττηθεῖ μέ μεγάλη διαφορά. Νά καταδειχθεῖ ὅτι ὁ λαϊκισμός σέ ἐπίπεδο διακυβερνήσεως ὑπέστη στήν Ἑλλάδα τήν πρώτη μεγάλη ἧττα του στήν εὐρωπαϊκή ἤπειρο.

Ἀντιλαμβανόμεθα πλήρως τό σκεπτικό τῆς φιλελεύθερης παρατάξεως, ἀλλά δέν συμφωνοῦμε ἀπολύτως. Πράγματι ὁ ΣΥΡΙΖΑ τοῦ πρώτου ὀκταμήνου τοῦ 2015 ἦταν ἕνα κόμμα βαθύτατα λαϊκίστικο. Ὑπεσχέθη στούς πολῖτες πράγματα πού ἀθέτησε μετά, κυρίως μέ τό πρόγραμμα τῆς Θεσσαλονίκης τό ὁποῖο ὅπως ἀπεκάλυψε ἀργότερα ὁ Γιάννης Βαρουφάκης ἦταν γιά τά μάτια τοῦ κόσμου. Ὡστόσο, ἀπό τήν ὑπογραφή τοῦ τρίτου μνημονίου καί μετά ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἄλλαξε χαρακτῆρα. Μετεβλήθη σέ ἕνα κόμμα βαθειά ἀντιλαϊκό. Καί ἄς ἐπεχείρησε στόν δρόμο πρός τίς ἐκλογές νά μετριάσει τήν εἰκόνα καταβάλλοντας κοινωνικό μέρισμα καί αὐξάνοντας κατά τι τόν κατώτατο μισθό.

Ἡ πρώτη μείζων μεταβολή πού ἐδέχθη ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἦταν ἡ πλήρης αὐτονόμησις τῆς

Ἀνεξάρτητης Ἀρχῆς Δημοσίων Ἐσόδων στά πρότυπα πού ἐπιθυμοῦσε ἡ τρόικα. Γραφειοκράτες αὐτῆς τῆς ἀρχῆς ἐπέβαλαν ἀρχικῶς τό πρόστιμο τῶν 200 εὐρώ στήν Πόντια γιαγιά μέ τά τερλίκια στήν Θεσσαλονίκη (τό πλήρωσε ἀπό τήν τσέπη του ὁ δήμαρχος Ἀμπελοκήπων Λάζαρος Κυρίζογλου), γραφειοκράτες αὐτῆς τῆς ἀρχῆς ἐπέβαλαν στήν ἴδια γιαγιά πρόστιμο 2.600 εὐρώ ἐπειδή δέν τηροῦσε τάχα βιβλία. Ἀλήθεια: Πρίν ἀπό τήν παρέμβαση τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου ὁ ὁποῖος τά ἔψαλε κομψά στόν ἐπί κεφαλῆς αὐτῆς τῆς Ἀρχῆς, μπροστά στίς κάμερες, ἀκούσατε ἤ διαβάσατε καμμία παρέμβαση τοῦ Πρωθυπουργοῦ Ἀλέξη Τσίπρα; Τοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν Εὐκλείδη Τσακαλώτου; Κάποιου ἄλλου ἀπό ἐκείνους πού μᾶς παραδίδουν δωρεάν μαθήματα ἀλληλεγγύης, συντροφικότητος καί μαρξισμοῦ; Κανείς δέν συγκινήθηκε γιά τήν πρωτοφανῆ ἐπίδειξη ἀναλγησίας. Ἀλλά νά σπεύσουν νά στηρίξουν τόν κ. Παῦλο Πολάκη –ὁ ὁποῖος ἐπίσης ἐπετέθη σέ πολίτη γιά τίς ἀπόψεις του καί γιά τήν ταυτότητά του– γνώριζαν.

Δέν εἶναι ὅμως τό παράδειγμα τῆς Ποντίας γιαγιᾶς μέ τά τερλίκια πού ἀποδεικνύει πώς τό κόμμα αὐτό τῆς Ἀριστερᾶς ἐξελίσσεται σέ βαθειά ἀντιλαϊκό. Προηγήθηκαν οἱ περικοπές στίς συντάξεις μέ τόν νόμο Κατρούγκαλου. Τά δυσάρεστα μέτρα δέν τά λές καί λαϊκισμό. Ἀντιλαϊκά τά λές! Προηγήθηκε ἐπίσης ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν. Ἡ Ἀριστερά ἀγνόησε τήν κοινή γνώμη πού σέ ποσοστά 75% διαφωνοῦσε μέ τήν συμφωνία. Ἡ Ἀριστερά ἐπετέθη μέ τά ΜΑΤ στήν κοινή γνώμη καί στό Πισοδέρι Φλωρίνης καί στό Σύνταγμα. Μέ ἀγριότητα, μάλιστα. Οὔτε καί αὐτό, τό νά πηγαίνει κυβέρνησις κόντρα στό ρεῦμα, ὀνομάζεται λαϊκισμός. Ὁ λαϊκισμός ἀποτελεῖ τήν παραφθορά τοῦ λαϊκοῦ. Οἱ φορεῖς του ὑπόσχονται τό ἀδύνατο καθ’ ὑπερβολήν. Ἀλλά ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν στρέφεται κατά τοῦ λαοῦ.

Δέν εἶναι ἐπίσης λαϊκισμός οἱ παροχές τῆς τελευταίας στιγμῆς μέ τίς μειώσεις σέ ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ κ.ἄ. Ἡ Κυβέρνησις αὐτή αὔξησε τούς φορολογικούς συντελεστές, εἰδικῶς τήν ἔμμεση φορολογία, καί ἐπί τέσσερα χρόνια λεηλάτησε τήν μεσαία τάξη. Ὁ ΕΝΦΙΑ δέν κατηργήθη ποτέ. Τά μέτρα πού ἔλαβε ἦταν βαθύτατα ἀντιλαϊκά. Ὅπως βαθύτατα ἀντιλαϊκή ἦταν ἡ πενταετής καθυστέρησις τῶν ἐπενδύσεων (Ἑλληνικό) πού στέρησε χιλιάδες θέσεις ἐργασίας σέ ἀνέργους Ἕλληνες. Ποιός λαϊκός καί ποιός λαϊκισμός λοιπόν; Δέν τεκμαίρεται πώς ἀγαπᾶ κάποιος τόν κόσμο ἄν τοῦ δώσει τήν δυνατότητα νά εἰσπράττει μερικά ἐπιδόματα γιά μιά συγκεκριμένη, μέ ἡμερομηνία λήξεως, συγκυρία. Χρειάζονται καί ἄλλα. Μά πλέον εἶναι πολύ ἀργά. Κατά συνέπεια δέν συμφωνοῦμε μέ τήν ΝΔ πού χρησιμοποιεῖ τό παράγωγο τῆς ἐννοίας λαϊκός (λαϊκισμός) γιά νά περιγράψει τόν ΣΥΡΙΖΑ. Χάριν τοῦ κάνει ἀκόμη καί ὅταν τόν ἐμφανίζει ὡς παραφθορά τοῦ λαϊκοῦ. Κόμμα ἀντιλαϊκό εἶναι καί ὡς τέτοιο ἔτσι πρέπει νά ἀντιμετωπίζεται. Καί ἄν δέν τό πιστεύετε ρωτῆστε καί τήν γιαγιά μέ τά τερλίκια πού πικραμένη ἀπό τήν ἀντιμετώπιση τούς κάλεσε στήν κηδεία της γιά νά πάρουν τό πρόστιμο πού τῆς ἐπέβαλαν.

Κεντρικό θέμα