Ἀνθ’ ὑμῶν ὁ Πέδρο πού σᾶς ἔλεγε ψεύτη!

Τό προφητικό tweet τοῦ Πέδρο Σάντσεθ

Ἡ Ἱσπανία ἐκπρόσωπος τῆς Ἑλλάδος στήν Σύνοδο Κορυφῆς τῆς ΕΕ

ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΤΣΙΠΡΑ – Ο ΣΑΝΤΣΕΘ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ!

ΠΡΙΝ ἀπό μία ἑβδομάδα, ὁ Πρωθυπουργός Ἀλέξης Τσίπρας ἐξέφρασε τήν ἀδυναμία του νά παραστεῖ στό «ντημπαίητ» πού ἦταν προγραμματισμένο γιά χθές τό βράδυ, λόγω τῶν εὐρωπαϊκῶν ὑποχρεώσεών του. Τῆς παρουσίας του στήν Σύνοδο Κορυφῆς τῆς ΕΕ, πού ἔχει ὡς ἀντικείμενο τήν ἐκλογή νέας εὐρωπαϊκῆς ἡγεσίας, θέμα ἐξόχως σημαντικό γιά τά ἐθνικά μας συμφέροντα. Εἶχε, μάλιστα, διερωτηθεῖ ἄν μπορεῖ νά μετάσχει στό «ντημπαίητ» μέσω… skype, καθώς πρόθεσίς του ἦταν νά παραμείνει στήν εὐρωπαϊκή πρωτεύουσα. Στήν πραγματικότητα ἐπρόκειτο γιά προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις.

Ἡ χθεσινή ἀπόφασις τοῦ κ. Τσίπρα νά ἐγκαταλείψει τήν Σύνοδο γιά νά παραστεῖ καί νά μιλήσει σέ κομματική ἐκδήλωση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ στό Ἡράκλειο (ἡ ὁποία ἐπαναλαμβάνεται προφανῶς γιά νά αὐξήσει τήν συσπείρωση τοῦ κόμματός του), δείχνει ἁπλῶς ὅτι ὁ Πρωθυπουργός ἐψεύδετο καί ὅτι ἤθελε κατά βάθος νά ἀποφύγει μιά ἀναμέτρηση στήν ὁποία θά ἦταν ἕνας ἐναντίον ὅλων. Ἡ Σύνοδος Κορυφῆς ἦταν ἡ τέλεια δικαιολογία. Αὐτό πού δέν εἶχε φανταστεῖ κανείς ὅμως, ἦταν πώς ὁ κ. Πρωθυπουργός πρῶτον θά τήν «κοπανοῦσε» ἀπό τήν Σύνοδο καί δεύτερον ὅτι θά ἀνέθετε τήν ἐκπροσώπηση τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας στόν ἄνευ νομιμοποιήσεως μετά τίς ἱσπανικές ἐκλογές Πρωθυπουργό τῶν Ἰβήρων, τόν σοσιαλιστή Πέδρο Σάντσεθ. Ποτέ στό παρελθόν Ἕλληνας Πρωθυπουργός δέν διανοήθηκε νά ἀναθέσει τήν ἐκπροσώπηση τῶν συμφερόντων τῆς χώρας μας σέ πολιτικό ἄλλης χώρας πλήν τῆς Κύπρου. Τό αὐτό ἔχει συμβεῖ καί μέ τούς Κυπρίους ἀδερφούς μας. Ὅταν ὁ Πρόεδρος Ἀναστασιάδης ὑπεβλήθη σέ ἐπέμβαση καρδιᾶς στήν Νέα Ὑόρκη τό 2013, ζήτησε ἀπό τόν τότε Πρωθυπουργό Ἀντώνη Σαμαρᾶ νά τόν ἐκπροσωπήσει σέ Σύνοδο Κορυφῆς, ὅπερ καί ἐγένετο. Ἦταν τότε, πράγματι, μιά συγκινητική στιγμή γιά τό Ἔθνος.

Ὁ κ. Τσίπρας ἀπεφάσισε ἀκόμη καί στάς δυσμάς τῆς θητείας του νά… πρωτοτυπήσει, αἰφνιδιάζοντάς μας δυσάρεστα. Ἀνέθεσε σέ ἕναν Ἱσπανό νά ἐκπροσωπήσει τήν Ἑλλάδα. Καί μάλιστα σέ ἕναν ὑπηρεσιακό Ἱσπανό Πρωθυπουργό ἄνευ νομιμοποιήσεως, καθώς μετά τίς ἱσπανικές ἐκλογές ὁ Σάντσεθ δέν ἔχει καταφέρει νά συγκροτήσει κυβέρνηση μέ τούς Ποδέμος. Καί βεβαίως, τόν πρωθυπουργό τῆς χώρας πού ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις ἔχει ἀφήσει ἀπροστάτευτη πολλάκις, ἄν θυμηθοῦμε πόσο εὔκολα ἔφθασε στήν κατοικία τοῦ Ἱσπανοῦ πρεσβευτοῦ στήν Ἀθήνα ὁ Ρουβίκωνας. Παρά ταῦτα, εἴχαμε καί «πρόσωπο» νά τούς ζητήσουμε… διευκόλυνση.

Πέραν ὅλων αὐτῶν τῶν εὐτράπελων πάντως, ἡ ἱστορία καμμιά φορά ἐκδικεῖται περίεργα. Ἀξίζει νά θυμηθοῦμε τί ἔλεγε γιά τόν Ἀλέξη Τσίπρα ὁ σοσιαλιστής Πέδρο Σάντσεθ, ἐπιτιθέμενος στόν τότε Πρωθυπουργό τῆς Ἱσπανίας Μαριάνο Ραχόυ. Σέ tweet πού εἶχε κάνει στά ἱσπανικά καί τό ὁποῖο δικαιώθηκε πλήρως στήν πρόβλεψή του ἀπό τό ἀποτέλεσμα τῶν προσφάτων εὐρωεκλογῶν, ὁ Σάντσεθ ἔγραφε τό 2015: «Tsipras acabará como usted, incumpliendo su programa electoral: Tsipras mintió a los griegos como Rajoy mintió a los españoles». Δηλαδή: «Ὁ Τσίπρας θά καταλήξει σάν ἐσᾶς, παραβιάζοντας τό ἐκλογικό του πρόγραμμα. Ὁ Τσίπρας εἶπε ψέματα στούς Ἕλληνες καί ὁ Ραχόυ στούς Ἱσπανούς».

Βεβαίως, ἐπειδή ὁ κ. Πρωθυπουργός δέν «κολλᾶ» σέ κάτι τέτοια, ὑποψιαζόμαστε τό ἐπιχείρημά του: ὁ Σάντσεθ ἀνήκει στό Σοσιαλιστικό Κόμμα, ὁ Ἀναστασιάδης στό Εὐρωπαϊκό Λαικό καί ἐδῶ κρίνεται ἡ ἐπιλογή τοῦ σοσιαλιστοῦ Τίμμερμανς. Ἡ ἀπάντησις εἶναι εὔκολη. Πρῶτον: οἱ πρωθυπουργοί καί οἱ πρόεδροι ἐκπροσωποῦν ἐθνικά συμφέροντα καί ὄχι ἰδεολογικά στίς Συνόδους Κορυφῆς. Ὁ Πρόεδρος Ἀναστασιάδης, μέ τόν ὁποῖο ὁ κ. Τσίπρας ἔχει ἀρίστη σχέση, θά μποροῦσε ἄνετα νά δηλώσει τίς προτιμήσεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ. Δεύτερον, ὁ ἴδιος ὁ Τσίπρας ἄφησε στήν τελευταία του συνέντευξη στίς Βρυξέλλες νά ἐννοηθεῖ πώς θά μποροῦσε νά συναινέσει στήν λύση τοῦ Γάλλου κεντροδεξιοῦ Μπαρνιέ γιά τήν Κομμισσιόν. Δέν εἶναι βουνό οἱ ἰδεολογίες σέ αὐτά τά θέματα. Ἀλλά εἴπαμε: στόν ΣΥΡΙΖΑ εἶναι ἀμετανόητα διεθνιστές. Ἀνθ’ ὑμῶν ὁ Πέδρο, πού σᾶς ἔλεγε ψεῦτες!

Κεντρικό θέμα