Ἀντάρτικο πόλεως κατά ΝΔ ἀπό τούς διαδόχους Μαζιώτη

Τί συζητεῖται στίς κλειστές συσκέψεις τῆς Πειραιῶς

Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ὑπῆρξε διαχρονικῶς ἕνα ζήτημα πού ἐτοποθετεῖτο στήν κορυφή τῆς πολιτικῆς ἀτζέντας τῆς οἰκογενείας Μητσοτάκη. Ὡς ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως ὁ Κωνσταντῖνος Μητσοτάκης κατήγγειλε τήν δεκαετία τοῦ 1980 παρακρατικές ὀργανώσεις πού τοποθέτησαν βόμβες στό ξενοδοχεῖο «Πλωτίνι» στόν Ἕβρο, ὅπου διεξήγετο κομματική ἐκδήλωσις τῆς ΝΔ, στήν ὁδό Κατεχάκη, ὅπου ἐπραγματοποιεῖτο συγκέντρωσις τῆς ΝΔ κατά τῆς «φασιστικῆς ΕΡΤ» μέ ὁμιλητή τόν ἴδιο τόν Πρόεδρο τῆς ΝΔ (ὑπόθεσις Κρυστάλλη), ἀλλά καί στήν Μυτιλήνη σέ προεκλογική περιοδεία τό 1990. (Ἡ βόμβα πού ἐπρόκειτο νά τοποθετηθεῖ κάτω ἀπό τήν ἐξέδρα τῆς συγκεντρώσεως τῆς ΝΔ «ἔσκασε» στά χέρια τοῦ τρομοκράτου Παυλῆ.)

Ὡς Πρωθυπουργός ὁ Κωνσταντῖνος Μητσοτάκης ἐκλήθη νά ἀντιμετωπίσει δεκάδες τρομοκρατικές ἐπιθέσεις κατά τήν διάρκεια τῆς θητείας του. Τόσες ὅσες εἶχαν συμβεῖ ἀθροιστικῶς ἀπό τό 1974 ἕως τό 1990. Ἐπιθέσεις πού λειτουργοῦσαν ἀποσταθεροποιητικά γιά τήν οἰκονομία καί τό ἐπενδυτικό κλῖμα. Κορυφαῖες, βεβαίως, ἡ ἀπόπειρα κατά Παλαιοκρασσᾶ μέ θῦμα τόν ἄτυχο Θάνο Ἀξαρλιάν καί ἡ ἐπίθεσις κατά τοῦ Βαρδῆ Βαρδινογιάννη, ἐνῶ εἶχε προηγηθεῖ τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1989 ἐπί συγκυβερνήσεως ΝΔ – ΣΥΝ ἡ δολοφονία τοῦ Παύλου Μπακογιάννη. Ἀποτέλεσμα τῆς περιόδου ἐκείνης κατά τήν διάρκεια τῆς ὁποίας σημείωσε ἔξαρση ἡ δρᾶσις τῆς «17 Νοέμβρη» καί τοῦ ΕΛΑ, ἦταν ἡ ψήφισις τοῦ περίφημου τρομονόμου, ὁ ὁποῖος ἀμφισβητήθηκε ἐντόνως. Ἔπρεπε νά φθάσουμε στίς ἀρχές τοῦ 2001, παραμονές τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων, προκειμένου νά ψηφίσει ἡ Ἑλλάς ἀντιτρομοκρατική νομοθεσία. Ἐπί πρωθυπουργίας Σημίτη, ὑπουργίας Σταθόπουλου καί μέ τήν ψῆφο πέντε βουλευτῶν τοῦ Κοινοβουλίου –οἱ τέσσερεις ἐκ τῶν ὁποίων ἦταν νεοδημοκράτες. Οἱ ὑπόλοιποι εἶχαν …σκορπίσει. Ψυχή καρδερίνας πού θά ἔλεγε καί ὁ ἀείμνηστος Μητσοτάκης. Φαίνεται πώς τό ἔχει ἡ μοῖρα τοῦ Προέδρου τῆς ΝΔ νά ἀντιμετωπίσει προβλήματα ἀντίστοιχα μέ αὐτά τοῦ πατρός του. Στάς δυσμάς τῆς θητείας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί στά πρόθυρα τῆς δικῆς του πρωθυπουργίας οἱ τρομοκρατικές ὀργανώσεις φαίνεται νά ἀνακτοῦν τήν «μαχητικότητά» τους. Δέν ἔγραψε τυχαῖα χθές ἡ «Ἑστία» πώς ἡ βομβιστική ἐπίθεσις στό κτίριο τοῦ ΣΚΑΪ πού ἠκολούθησε τήν βόμβα στήν οἰκία Ντογιάκου καί τήν βόμβα στήν οἰκία γνωστῆς εἰσαγγελέως πού ἠσχολήθη μέ τραπεζικά θέματα, ἀποτελεῖ τό …ἐναρκτήριο λάκτισμα. Στίς κλειστές συσκέψεις πού ἔγιναν στήν ὁδό Πειραιῶς ὑπό τήν Προεδρία τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη διετυπώθη ἀπό γνῶστες τοῦ παρασκηνίου πώς αὐτό πού προετοιμάζεται πλέον μεθοδικῶς, ἐν ὄψει τῆς ἐκλογικῆς νίκης τῆς ΝΔ, εἶναι ἕνα γενικευμένο ἀντάρτικο πόλεως πού θά προκαλέσει μείζονα προβλήματα στήν διακυβέρνηση τῆς χώρας καί φυσικά ἀποσταθεροποίηση στήν οἰκονομία.

Στήν κεντροδεξιά παράταξη παρετήρησαν μέ προβληματισμό πόσο εὔκολα ἄλλαξε ἡ ἀτζέντα καί ἐξηφανίσθη ἀπό τήν κορυφή της ὁ ἀπόηχος τοῦ ἐπιτυχημένου συνεδρίου τοῦ κόμματος μετά τήν βόμβα στόν ΣΚΑΪ. Ἐπισημαίνουν, μάλιστα, ὅτι ἐν συγκρίσει πρός τό παρελθόν οἱ ὑπηρεσίες γνωστῆς πρεσβείας εἶναι ἐξ αἰτίας τῆς ρευστότητος πού ἐπικρατεῖ στό ἐθνικό κέντρο αὐτῆς τριχοτομημένες καί διασπασμένες, κατά συνέπεια δέν θά μπορεῖ νά ἀναμένει κανείς ἀπό αὐτές ἰσχυρή βοήθεια. Στήν Πειραιῶς –ἀνεξαρτήτως τῶν δημοσίων δηλώσεων πού γίνονται γιά προφανεῖς σκοπούς συσπειρώσεως τοῦ κόμματος– διακρίνουν δύο ὁμοιότητες σέ σύγκριση μέ τό παρελθόν: Πρῶτον, οἱ τρομοκράτες ὅπως καί ἡ «17Νοέμβρη» φαίνεται ὅτι ἔχουν διεισδύσει ἀθόρυβα στόν σκληρό πυρῆνα τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ, στό Ὑπουργεῖο Δημοσίας Τάξεως καί φέρονται νά εἶναι ἐνήμεροι τῆς τακτικῆς τῆς Ἀστυνομίας σέ ποικίλες περιπτώσεις. Μέ ποιό τρόπο, ἄγνωστο. Διατυπώνεται, μάλιστα, ἡ ἐκτίμησις γιά ἐπαφές τρομοκρατῶν «μέ περιφερειακές πηγές». Δεύτερον, τό ἀντάρτικο πόλεως ἑτοιμάζεται ἀθόρυβα καί μαζικά μέσω τῆς προπονήσεως πού γίνεται μέ καταδρομικές ἐπιχειρήσεις σέ Ὑπουργεῖα κ.λπ. Συντόμως θά ζήσουμε ξανά στόν ἀστερισμό τῶν μολότωφ. Ὡστόσο, στήν ΝΔ δέν ἔχουν ἀμφιβολίες: Τό βάρος τῆς ἐπιθέσεως κατά στόχων βαρέος συμβολισμοῦ φέρουν πλέον νεώτερες ὀργανώσεις διάδοχες –ὅπως λέγεται– στό παρασκήνιο τῶν Μαζιώτη καί Ρούπα. Ὁ Πρόεδρος τῆς ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης στήν χθεσινή ὁμιλία του γιά τόν Προϋπολογισμό προειδοποίησε πάντως ὅτι «ὅσοι φαντασιώνονται ἐπαναστάσεις νά ξέρουν ὅτι ἐπί τῶν ἡμερῶν μας θά ὁδηγηθοῦν στήν Δικαιοσύνη». Χωρίς νά υἱοθετήσει τό σκεπτικό τῆς ἠθικῆς αὐτουργίας τῶν ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στίς τρομοκρατικές πράξεις ὁ κ. Μητσοτάκης σχολίασε ὅτι «οἱ ἐπιθέσεις αὐτές εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς στρατηγικῆς τῆς ἔντασης πού ἀκολουθεῖ ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἀπό τήν περίοδο τῆς ἀντιπολίτευσης, καθώς μέρος τῆς στρατηγικῆς του ἦταν ἡ στοχοποίηση σταθμῶν, ἐντύπων, ἐκδοτῶν, σταθμῶν». Καί ἀφοῦ ὁ κ. Μητσοτάκης σημείωσε πώς «ὅταν οἱ ἐξτρεμιστές χαρακτηρίζονται κοινωνικοί ἀγωνιστές καί “παιδιά” ἀποκτοῦν ἄλλοθι» κατέληξε μέ τήν φράση: «Ἡ τρομοκρατία γεννιέται στά λόγια τοῦ ἀκραίου διχασμοῦ καί τοῦ κηρυγμένου μίσους».

Ἀπαντώντας χθές στήν Βουλή ὁ Πρωθυπουργός κ. Ἀλέξης Τσίπρας εἶπε ὅτι πρόκειται γιά ἀκραία καί ἀθλία κατηγορία, ὅτι αὐτός καί ὁ ΣΥΡΙΖΑ εἶναι ἠθικοί αὐτουργοί τῆς ἐπιθέσεως στόν «Σκάι». Προσέθεσε ὅτι τήν κατηγορία αὐτή εἶχε νά ξανακούσει ὁ ἑλληνικός λαός ἀπό τήν δεκαετία τοῦ 1980, ὅταν κάποιοι ἀκραῖοι στήν ΝΔ κατηγοροῦσαν τόν Ἀνδρέα Παπανδρέου ὡς «ἀρχηγό τῆς 17 Νοέμβρη».

Κεντρικό θέμα