Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε: Μεταφορά μεταναστῶν στήν ἐνδοχώρα ἀπαιτεῖ ὁ Τσίπρας

«Στηρίζει» τήν Κυβέρνηση, ὑβρίζει τούς πολῖτες – Διαφωνεῖ ὅμως ὁ Πρωθυπουργός

ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ τῆς ὁμιλίας του στήν ἐκδήλωση πού πραγματοποίησε ὁ ΣΥΡΙΖΑ στό γήπεδο «Τάε Κβόν Ντό» ὁ ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως Ἀλέξης Τσίπρας χαρακτήρισε τό προσφυγικό ὡς «βόμβα στά θεμέλια τῆς κοινωνίας». Προσθέτων μάλιστα ὅτι «ἡ κατάσταση εἶναι ἐκρηκτική καί ἐπικίνδυνη».

Ὅταν ὅμως ἀπεφάσισε νά ὁμιλήσει συγκεκριμένως ἐπί τοῦ πρακτέου ἐπέλεξε νά ἐπιτεθεῖ μέν στήν κυβέρνηση τῆς ΝΔ, ἀλλά καί νά τῆς παράσχει μία ἰδιόρρυθμη συναίνεση. Τήν προέτρεψε νά μεταφέρει ἀπό τά νησιά στήν ἐνδοχώρα χιλιάδες πρόσφυγες καί μετανάστες, δίδοντας ἔτσι κίνητρο στούς Τούρκους καί τούς διακινητές νά ἀρχίσουν νέο γῦρο ἐποικίσεως τῶν νησιῶν τοῦ Αἰγαίου μέ μετανάστες. «Ἡ ἐνθάρρυνση τῶν κάθε λογῆς ἀκροδεξιῶν, Μακεδονομάχων καί προσφυγοφάγων γιά νά πληγεῖ ὁ ΣΥΡΙΖΑ, δέν γίνεται μοναχά ἡ θηλιά στό λαιμό τοῦ κ. Μητσοτάκη. Ἀλλά δυστυχῶς καί στό λαιμό τῶν νησιῶν καί τῆς χώρας. Ἀλλά σήμερα δέν ἀρκεῖ νά δείχνουμε τόν ἔνοχο, πρέπει νά δείξουμε καί τήν λύση. Καί ἡ μόνη λύση εἶναι αὐτή πού ἡ ΝΔ ἐμπόδιζε ἐπί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Ἡ ἄμεση ἀποσυμφόρηση τῶν νησιῶν. Ἡ μεταφορά τῶν εὐάλωτων στήν ἠπειρωτική χώρα. Ἡ ἑλληνική κοινωνία πρέπει νά κερδίσει τό στοίχημα τῆς φιλοξενίας καί τῆς ἔνταξης. Μόνο ἔτσι θά μπορέσουμε νά πιέσουμε καί τήν ὑπόλοιπη Εὐρώπη νά κάνει τό καθῆκον της στά πλαίσια τῆς εὐρωπαϊκῆς ἀλληλεγγύης. Μόνο ἔτσι θά ἀπομονώσουμε τούς ἀκραίους. Μόνο ἔτσι θά πετύχουμε μέ συμμαχίες μέ τήν Εὐρώπη τήν ἀναθεώρηση τοῦ Δουβλίνου καί τήν δίκαιη κατανομή τῆς εὐθύνης ἀνάμεσα στά κράτη μέλη γιά τούς πρόσφυγες καί τούς μετανάστες πού ζητᾶνε ἄσυλο. Αὐτή τήν πολιτική ἐμεῖς θά τήν στηρίξουμε χωρίς νά προτάσσουμε τό κομματικό συμφέρον» τόνισε.

Εἶναι πράγματι ἐντυπωσιακό πόσο ἀποξενωμένη εἶναι ἡ Ἀριστερά ἀπό τήν ἑλληνική κοινωνία καί τά αἰσθήματά της. Ἀπό τήν συνολικῶς ἐπικρατοῦσα ἀτμόσφαιρα. Ἡ μεταφορά χιλιάδων προσφύγων καί μεταναστῶν στήν ἐνδοχώρα θά ἀποτελέσει –συμφώνως πρός τήν ὁρολογία Τσίπρα– πράγματι βόμβα στά θεμέλια της ἑλληνικῆς κοινωνίας. Τά στοιχεῖα τό Ληξιαρχεῖο Χαλκίδος πού διακινοῦνται στό διαδίκτυο –ἐφ’ ὅσον εἶναι ἀκριβῆ, εἶναι ἐντυπωσιακά: Μεταξύ 29 Ἰανουαρίου καί 5 Φεβρουαρίου ἐγεννήθησαν σέ αὐτήν τήν πόλη μόνον ἀλλοδαποί καί πέθαναν μόνον Ἕλληνες.

Ἀλλά ὁ κ. Τσίπρας ὀνειρεύεται μιά ἐπικράτεια μέ δεκάδες hot spots, μέ στόχο νά κερδίσει ἡ κοινωνία μας τό στοίχημα τῆς «φιλοξενίας» καί τῆς «ἐντάξεως». Ἀλλά ἡ ἑλληνική κοινωνία δέν ἔχει ἄλλες ἐξετάσεις ἀλληλεγγύης γιά νά περάσει. Τίς πέρασε! Καί τό 1990, μέ τήν ὁμαλή ἔνταξη τῶν Ἑλληνοποντίων ἀλλά καί Γεωργιανῶν-Οὐκρανῶν κ.λπ. πού κατέφθασαν μετά τήν πτώση τοῦ ὑπαρκτοῦ σοσιαλισμοῦ, καί μέ τήν ἔνταξη 1 ἑκατομμυρίου Ἀλβανῶν, καί μέ τήν ἔνταξη-διέλευση 1,5 ἑκατομμυρίων προσφύγων ἀπό τήν Συρία, τό 2016. Ἕως ἐδῶ ἦταν. Εἶναι ἀπορίας ἄξιον πού ὁ κ. Τσίπρας ἀλλά καί τμῆμα τοῦ πολιτικοῦ συστήματος δέν καταλαβαίνουν ὅτι ἡ μεταφορά τῶν ἀσυνοδεύτων τέκνων (ἀρκετά ἀπό τά ὁποῖα δέν εἶναι παιδιά ἀλλά μεγάλοι πού κρύβουν τήν ἡλικία τους) ἤ τῶν «εὐάλωτων» (ὅπως βαπτίσθηκαν πολλοί ἀπό τίς ΜΚΟ) θά ἀνατινάξουν καί τήν ὑγιῆ ἑλληνική κοινωνία τῆς περιφερείας.

Εἶναι ἀπορίας ἄξιον πού δέν καταλαβαίνουν ὅτι τά 1.590 εὐρώ ἐπίδομα τόν μῆνα πού θά εἰσπράττει κάθε ἀσυνόδευτο, εἴτε γνήσιο εἴτε «μαϊμού», ἀποτελεῖ πρόκληση γιά χιλιάδες ἀνέργους στήν πατρίδα μας.

Εἶναι ἀπορίας ἄξιον πού δέν καταλαβαίνει ὅτι τά 450 εὐρώ πού εἰσπράττουν στά ATM τῶν νησιῶν ἐξοργίζουν τόν κόσμο, γιατί καταλαβαίνει ὅτι ἡ ΕΕ τούς ἐπιδοτεῖ γιά νά ἐγκατασταθοῦν ἐδῶ. Καί ἀκόμη: Γιά ποιά «ἔνταξη» καί γιά ποιούς «εὐάλωτους» ὁμιλεῖ ἄραγε ὁ κ. Τσίπρας; Ἔνταξη γι’ αὐτούς πού δέν ἐντάσσονται, ἐνῶ στήν καλύτερη περίπτωση γιά ἐμᾶς σφάζονται μεταξύ τους στούς δρόμους τῶν Ἀθηνῶν ὅπως Ἀφγανοί καί Πακιστανοί στήν Μενάνδρου; Γιά ποιούς «εὐάλωτους», ὅταν ὅσοι περνοῦν τά σύνορα δέν εἶναι πλέον πρόσφυγες ἀλλά παράνομοι μετανάστες; Καί ἐν τέλει, γιά ποιούς ἀκραίους Ἕλληνες ὁμιλεῖ ὁ κ. Τσίπρας; Ὅταν Ἕλλην μέ πτυχίο εἰσπράττει –σέ κανάλια πού ἐπαναλειτουργοῦν– 680 εὐρώ καί ὁ μετανάστης εἰσπράττει 4.400 εὐρώ πρίμ μετεγκαταστάσεως στήν ἐνδοχώρα, ποιός εἶναι ὁ «ἀκραῖος» ἄν τυχόν διαμαρτυρηθεῖ γι’ αὐτήν τήν κατάσταση, κ. ἀρχηγέ τῆς Ἀντιπολιτεύσεως; Ὁ Ἕλλην; Εἶναι τουλάχιστον –ἐν μέρει παρήγορο– ὅτι ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τήν χθεσινή ὁμιλία του στήν Κεντρική Ἐπιτροπή τῆς ΝΔ ἀφοῦ ὁμίλησε γιά «λελογισμένη ἀποφόρτιση τῶν νησιῶν τοῦ Αἰγαίου», προσέθεσε τό ἑξῆς: «Ἀκούω κάποιους νά ἰσχυρίζονται “πάρτε τους ὅλους ἀπό τά νησιά καί πηγαῖντε τους ὅλους στήν ἠπειρωτική Ἑλλάδα”. Μά δέν γνωρίζουν αὐτοί πού τό λένε ὅτι ἡ συμφωνία Τουρκίας – ΕΕ (τήν ὁποία οἱ ἴδιοι ὑπέγραψαν) δέν μᾶς ἐπιτρέπει νά κάνουμε ἐπιστροφές ἀπό τήν ἠπειρωτική Ἑλλάδα; Πῶς τό λένε ἔτσι λοιπόν, ἀβίαστα;» Στήν πραγματικότητα, ὁ κ. Τσίπρας προτείνει μόνιμη ἐγκατάσταση χιλιάδων μεταναστῶν στήν ἐνδοχώρα!

Κεντρικό θέμα