Ἀνοίγουν τό Γενί τζαμί Θεσσαλονίκης γιά τό μπαϊράμ!

Κυβερνητικός ἐκπρόσωπος: «Ὥριμο» τό αἴτημα

ΓΙΑ πολύ καιρό ὁ ἰσλαμιστής Τοῦρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ἐρντογάν ἐπέμενε πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες στίς συναντήσεις του μέ τούς ἑκάστοτε Ἕλληνες πρωθυπουργούς σέ δύο θέματα: στήν λειτουργία τοῦ Ἰσλαμικοῦ τεμένους στόν Βοτανικό καί στήν ἀποκατάσταση τῆς φθορᾶς τῶν τζαμιῶν στό Μοναστηράκι τῶν Ἀθηνῶν καί στήν Θεσσαλονίκη.

Τό Ἰσλαμικό τέμενος ἱδρύθηκε, τό προεδρικό διάταγμα λειτουργίας του ἐξεδόθη, τό διοικητικό συμβούλιό του διορίσθη, ἐνῶ ἡ Ἑλλάς κατέστησε πρός ὅλους τούς ἐμπλεκομένους σαφές ὅτι αὐτό δέν συνιστᾶ ἱκανοποίηση αἰτήματος τῆς Τουρκίας. Ἡ Ἑλλάς δέν ἀναγνωρίζει στήν Ἄγκυρα τό δικαίωμα τῆς ἐκπροσωπήσεως ὅλων τῶν μουσουλμάνων πού ζοῦν στήν Ἑλλάδα, μολονότι ἐκείνη διακαῶς τό ἐπιθυμεῖ. Τό αὐτό ἰσχύει καί γιά τίς φθορές στά τεμένη, οἱ ὁποῖες ἀποκατεστάθησαν ἀπό τό Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ στό πλαίσιο τοῦ σεβασμοῦ τῆς πολιτιστικῆς κληρονομίας.

Στήν προχθεσινή συνάντηση τοῦ Ἕλληνος Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη καί τοῦ Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ἐρντογάν στήν Νέα Ὑόρκη ὅμως ἐσημειώθη μία διπλή μεταβολή. Καί ἐκ μέρους τῶν Τούρκων καί ἐκ μέρους ἡμῶν. Μετά τήν ἧττα στήν ἀπόπειρα ἐλέγχου τοῦ τεμένους στόν Βοτανικό ὁ Ἐρντογάν ἐπανῆλθε καταθέτοντας ἕνα «συμβολικό» αἴτημα: ζήτησε τήν ἐπαναλειτουργία τῶν τζαμιῶν στό Μοναστηράκι καί τοῦ Γενί Τζαμί στήν Θεσσαλονίκη, κατά τήν διάρκεια τῆς ἰσλαμικῆς θρησκευτικῆς ἑορτῆς μπαϊράμ. (Στήν Θράκη ἑορτάζεται δύο φορές: ὡς σεκέρ μπαϊράμ καί ὡς κουρμπάν μπαϊράμ.) Ἡ τουρκική πλευρά ζήτησε μάλιστα στίς ἐπαφές νά παραχωρηθεῖ τό Γενί Τζαμί στόν «Σύλλογο Τούρκων Θεσσαλονίκης» πού ἔχει ἱδρύσει τό ἐκεῖ τουρκικό Προξενεῖο. Τό αἴτημα τοῦ Ἐρντογάν δέν εἶναι ἀθῶο: Προθυμοποιούμενος νά ἀποστέλλει ἰμάμηδες ἀπό τήν Τουρκία γιά νά ἱερουργήσουν ἐκεῖνες τίς ἡμέρες, θέλει στήν πραγματικότητα νά διεισδύσει στούς μουσουλμάνους-γκιουλενιστές πού διέφυγαν ἀπό τήν Τουρκία καί ἐγκατεστάθησαν μονίμως στήν Θεσσαλονίκη. Μέ τελικό στόχο νά διαλύσει τούς πυρῆνες καί νά συλλάβει τούς ἡγέτες τους.

Ἡ δεύτερη μεταβολή πού ἐσημειώθη ἐκ μέρους «ἡμῶν» στήν συνάντηση Μητσοτάκη – Ἐρντογάν εἶναι ὅτι παραδόξως ἡ Κυβέρνησις συζητεῖ τήν ἐπαναλειτουργία τοῦ τεμένους στήν Θεσσαλονίκη καί τήν θεωρεῖ στήν διπλωματική ζυγαριά ζήτημα ἰσοδύναμο μέ τήν ἐπαναλειτουργία τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης! Δήλωσε ὁ κυβερνητικός ἐκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας προχθές τό βράδυ στήν ΕΡΤ: «Συζητήσαμε καί θέματα συμβόλων, ὅπως ἡ ἐπαναλειτουργία τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης. Οἱ Τοῦρκοι ἔθεσαν ζήτημα ἀνάδειξης συμβόλων τῆς ὀθωμανικῆς πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς ὅπως τά τζαμιά τῶν Ἀθηνῶν καί τῆς Θεσσαλονίκης. Ἴσως πιό ὥριμο εἶναι τό ζήτημα τῆς Θεσσαλονίκης».

Οἱ πληροφορίες τῆς «Ἑστίας» ἀναφέρουν ὅτι ἡ Ἑλλάς δέν ἀπεδέχθη τό αἴτημα ἀλλά καί δέν τό ἀπέρριψε ὅμως ὅπως ἔπραττε στό παρελθόν. Ἡ ἀπάντησις πού ἐδόθη, καί οἱ γείτονες ἀξιολόγησαν θετικά, ἦταν θά «δοῦμε». Ἄριστοι γνῶστες τῶν ἰσλαμικῶν πραγμάτων ἀλλά καί τοῦ γεωπολιτικοῦ παιγνιδιοῦ πού κρύβεται πίσω ἀπό αὐτά ἐπισημαίνουν στήν «Ἑστία» τό ἑξῆς: εἶναι ἄλλο πρᾶγμα νά κάνει ἄνοιγμα ἡ Ἑλλάς στούς μουσουλμάνους τῆς Ἑλλάδος κάθε ἐθνικότητος λειτουργώντας συμβολικά τό τζαμί μέ ἰμάμη τῆς ἐπιλογῆς της (καί πάντως ὄχι Τοῦρκο) στό μπαϊράμ, καί ἄλλο νά δέχεται ἡ Ἑλλάς ὡς διμερές ἑλληνοτουρκικό θέμα τήν ἐπαναλειτουργία τοῦ τεμένους Γενί Τζαμί τῆς Θεσσαλονίκης μέ ἰμάμη ἐπιλογῆς τῆς Ἀγκύρας. Τό πρῶτο εἶναι ἐθνικῶς ἀνεκτό. Τό δεύτερο μακροπρόθεσμα ἐθνικῶς ὀλέθριο. Ἄν ἐπιτραπεῖ στήν Τουρκία νά ἐμφανίζεται ὡς ὁ πάτρων ὅλων τῶν μουσουλμάνων τῆς χώρας, δέν θά ἀργήσουμε νά γυρίσουμε στό 1914: τότε πού ἡ Τουρκία ὡς ὀθωμανική διοίκησις ἐπέτυχε μέ τήν Συνθήκη τῶν Ἀθηνῶν τήν σύσταση θέσεως ἀρχιμουφτῆ (ὅπως ὁ δικός μας Ἀρχιεπίσκοπος) γιά ὅλους τούς μουσουλμάνους τῆς χώρας. Ἀμφισβητώντας τόν χριστιανικό χαρακτῆρα τῆς πατρίδος μας.

Κεντρικό θέμα