Ανεύθυνοι στρέφουν τις μαθητικές καταλήψεις εναντίον της αμύνης της χώρας

Ὕποπτα παιγνίδια καί ρεσιτάλ λαϊκισμοῦ σέ δύσκολους καιρούς

Ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει τίς μαθητικές καταλήψεις. Σέ αὐτές τίς λίγες λέξεις κρύβεται ὅλη ἡ ὑποκρισία τῆς ἀριστερᾶς. Τί νά περιμένει ὅμως κανείς ἀπό ἕνα κόμμα πού ὁ ἀρχηγός του ἄρχισε τήν σταδιοδρομία του ἀπό καταληψίας μαθητής! Τά πράγματα ὅμως δέν εἶναι τόσο ἁπλά, οὔτε καί θά ἦταν σκόπιμο νά μείνουμε στόν χλευασμό κάποιων κινήσεων. Ἐδῶ πρέπει νά ἀναδείξουμε τήν ἀνευθυνότητα πού ὑποκρύπτουν οἱ ἐνέργειες τῆς ἀριστερᾶς. Ἡ ὁποία ἀπό τήν μία θέλει νά προβάλλεται σάν πατριωτική πολιτική δύναμις καί ἀπό τήν ἄλλη κινητοποιεῖ τίς παραφυάδες της –ἀκόμη καί μικρούς μαθητές– ἐναντίον τῶν κινήσεων πού ἀποβλέπουν στήν ἀμυντική θωράκιση τῆς χώρας. Ἀπό τήν μία κόπτεται ὑπέρ τῆς δημοσίας ὑγείας καί ἀπό τήν ἄλλη ὑποδαυλίζει κινήσεις ἐναντίον τῶν μέτρων προστασίας ἀπό τήν πανδημία. Θέλει δηλαδή νά γεμίσουν οἱ κλῖνες ἐντατικῆς θεραπείας γιά νά ὑποστηρίζει μετά ὅτι οἱ ὑποδομές ὑγείας εἶναι ἀνεπαρκεῖς;

Οἱ μαθητικές καταλήψεις ἄρχισαν ὡς ἀντίδρασις στήν χρήση μασκῶν, ἐξελίχθηκαν στό αἴτημα γιά ὀλιγώτερους μαθητές ἀνά τάξη, ἐπεξετάθησαν νά ζητοῦν περισσοτέρους καθηγητές καί καθαρίστριες καί ἐν τέλει τό γύρισαν καί στήν ἄρνηση τῆς στρατιωτικῆς θητείας γιά νά καταλήξουν καί στήν ἀπόρριψη τῆς ἀποκτήσεως τῶν νέων ἀεροσκαφῶν Rafale… Γιά ποιόν λόγο; Οὔτε κάνουν τόν κόπο νά τό ἑρμηνεύσουν, οὔτε ὅμως καί καταλαβαίνουν τί λένε.

Ἡ πληρωμένη ἀπάντησις ἔχει δοθεῖ ἐδῶ καί πολλά χρόνια ἀπό τήν ἐμβληματική φυσιογνωμία τοῦ πλοιάρχου Γεωργίου Κρέμου ΠΝ, ὁ ὁποῖος ἀπέρριψε ἐπισήμανση κάποιων ὑποκριτῶν τῆς ἐποχῆς του σχετικά μέ τό πόσα σχολεῖα θά ἐκτίζοντο ἔναντι τοῦ κόστους μιᾶς φρεγάτας. Μήν ἀγοράζεται φρεγάτες προκειμένου νά ὑποστεῖτε τούς Τούρκους μορφωμένοι. Βεβαίως ὁ μακαρίτης ὁ Κρέμος μέ τήν παροιμιώδη ἀθυροστομία του τό διετύπωσε κάπως διαφορετικά, ὅμως τό νόημα αὐτό εἶναι.

Ἐν προκειμένω τό ζήτημά μας δέν εἶναι ἄν θά ἀγοράσουμε Rafale ἤ φρεγάτες. Εἶναι ὅτι ἀπό τήν στιγμή πού ἕνα μεγάλο κόμμα, ἡ ἀξιωματική Ἀντιπολίτευσις, ἀπεκάλυψε τόν ρόλο του ὅσον ἀφορᾶ στίς μαθητικές καταλήψεις, τά «αἰτήματα» ἐπεξετάθησαν καί σέ χώρους ἀλλοτρίους. Οἱ μαθητές δικαιοῦνται νά ἐπιδεικνύουν τήν ἀνευθυνότητα τῆς ἡλικίας τους. Ἕνα πολιτικό κόμμα ὅμως;

Μιλήσαμε παραπάνω γιά ὑποκρισία. Ἀλλά ἀπό αὐτό τό κόμμα, τόν ΣΥΡΙΖΑ, προέρχεται ὁ γνωστός καί μή ἐξαιρετέος Γιάννης Μπαλάφας πού εἶπε τό περίφημο «θά τό ρισκάρουμε», προκειμένου νά δικαιολογήσει τήν στάση τοῦ κόμματός του νά καταβαραθρώσει τίς ἀμυντικές δαπάνες τῆς χώρας. Πόση (κατά Κρέμον) «μόρφωσις» ἀπαιτεῖται γιά νά διατυπώνει κανείς τέτοιες ἀπόψεις;

Ἡ ἀξιωματική Ἀντιπολίτευσις παραδέχεται ὅτι εὑρίσκεται πίσω ἀπό τίς κινητοποιήσεις καί δημιουργεῖ ἀναστάτωση γιά μικροκομματικά καί περιστασιακά κέρδη. Ἄς γνωρίζει ὅμως ὅτι αὐτή ἡ ἀνευθυνότης της κρίνεται ἀπό τούς γονεῖς καί ἀπό τό σύνολο τῆς κοινωνίας. Καί θά κριθεῖ αὔριο ἀπό τούς σημερινούς καταληψίες μαθητές, οἱ ὁποῖοι μεγαλώνοντας θά μάθουν καί θά συνειδητοποιήσουν ὅλα ὅσα ἔχουν παιχτεῖ εἰς βάρος τους.

Ἡ σκεπτόμενη κοινωνία πού παρακολουθεῖ καί βαθμολογεῖ Κυβέρνηση καί Ἀντιπολίτευση, αὐτήν τήν φορά θά ἀφήσει τόν ΣΥΡΙΖΑ ἐπανεξεταστέο.

Καί κάτι τελευταῖο. Εἴδαμε προκηρύξεις τῶν καταληψιῶν οἱ ὁποῖες ἔβριθαν ὀρθογραφικῶν λαθῶν. Γραμμένες ὑποτίθεται ἀπό μαθητές. Μᾶλλον κακούς μαθητές, οἱ ὁποῖοι τελοῦν ὑπό τήν ἐπήρεια ἀκόμη χειροτέρων καθοδηγητῶν.

Κεντρικό θέμα