Ἀνεξάρτητο τουρκικό κράτος θέλει ἡ Ἀκσενέρ στήν Θράκη!

Ἡ Μεράλ Ἀκσενέρ κατά τήν ὁμιλία της ζήτησε «ἀνεξάρτητο» τουρκικό κράτος στήν Θράκη

«Κλαῖμε καί σᾶς ζητᾶμε συγγνώμη γιά τήν διάλυση τοῦ προηγουμένου»

ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ἔχουμε παρατράγουδα στήν Θράκη. Τό μνημόσυνο τοῦ Ἀχμέτ Σαδίκ εἶναι ἡ ἀφορμή γιά τήν κορύφωση τῶν τουρκικῶν ἐθνικιστικῶν ἐκδηλώσεως εἰς βάρος τῆς ἑλληνικῆς μουσουλμανικῆς μειονότητος. Τήν ὁποία θέλουν νά θέσουν ὑπό κατοχήν. Καί κάθε χρόνο ἔχουμε κλιμάκωση. Κάθε χρόνο θέτουν νέους «προωθημένους» στόχους. Ἐφέτος ξεπέρασαν κάθε ὅριο. Τώρα θέλουν «ἀνεξάρτητο» κράτος γιά τήν Θράκη. Κάτι πού ἐτέθη ξεκάθαρα καί χωρίς περιστροφές ἀπό τήν πρόεδρο τοῦ ἀκραίου κόμματος IYI Μεράλ Ἀκσενέρ: «Σάν Τοῦρκοι τῆς δυτικῆς Θράκης δύο φορές στήν ἱστορία ἱδρύσατε ἀνεξάρτητο κράτος μέ τήν ὀνομασία Ἀνεξάρτητο Τουρκικό κράτος τῆς Δυτικῆς Θράκης. Ἀλλά αὐτά τά κράτη, καί τά δύο, δέν εἴχανε μεγάλη διάρκεια ζωῆς. Ἐμεῖς φταῖμε πού ὡς τουρκικό κράτος τότε δέν σᾶς στηρίξαμε ὅπως ἔπρεπε. Σήμερα ὡς Πρόεδρος κόμματος θέλω ἐδῶ νά σᾶς ζητήσω συγγνώμη στό ὄνομα τοῦ τουρκικοῦ λαοῦ, πού τότε δέν σᾶς στηρίξαμε, νά ἔχετε τό δικό σας ἀνεξάρτητο κράτος. Ὅταν τό ἀνεξάρτητο τουρκικό κράτος πού ἱδρύσατε ἐσεῖς ὡς Τοῦρκοι τῆς Δυτικῆς Θράκης διαλύθηκε, μέ μαῦρες σημαῖες διαμαρτυρηθήκατε, κλάψατε, καί ἐμεῖς, τότε καί σήμερα, κλαῖμε».

Ἀλλά δέν ἦταν μόνον ἡ Ἀκσενέρ στό μνημόσυνο τοῦ Σαδίκ στήν Κομοτηνή. Εἶχαν ἔλθει ἀκόμη ὁ πρόεδρος τῆς τουρκικῆς βουλῆς Μουσταφᾶ Σεντόπ, ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς κοινοβουλευτικῆς ὁμάδος τοῦ Ρεπουμπλικανικοῦ (κεμαλικοῦ) κόμματος CHP Ἐνγκίν Ἀλτάι, ὁ πρόεδρος τοῦ κόμματος τῆς Εὐημερίας Τεμέλ Καραμολλάογλου, ὁ πρόεδρος τοῦ Ἑνωτικοῦ Κόμματος Μουσταφᾶ Ντεστιτζί καί ἀκόμη ὁ πρέσβυς τῆς Τουρκίας στήν Ἀθήνα Μπουράκ Ὀζουγκεργκίν, ὁ δήμαρχος τῆς Ἀδριανουπόλεως Ρετζέπ Γκιουρκάν, ὁ πρόεδρος τοῦ τουρκικοῦ κόμματος στήν Βουλγαρία Λουτφού Μεστάν, ὁ μουφτῆς τῆς Ἀδριανουπόλεως Ἐμρουλλάχ Οὐζούμ, ὁ πρόξενος τῆς Τουρκίας στήν Κομοτηνή Μουράτ Ὀμέρογλου καί πολυάριθμοι Τοῦρκοι βουλευτές.

Ἐπρόκειτο γιά μία παρέλαση ἐκπροσώπων τῆς Τουρκίας πού προσχηματικῶς μόνον πῆγαν νά τιμήσουν τήν μνήμη τοῦ Σαδίκ. Ὁ πραγματικός λόγος τῆς παρουσίας τους ἦταν νά καπηλευθοῦν τήν μνήμη ἑνός νεκροῦ, γιά νά δώσουν τό μήνυμα τῆς ἀμφισβητήσεως τῆς ἑλληνικῆς κυριαρχίας. Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι ὑπερθεματίζοντας τά λόγια τῆς Ἀκσενέρ ὁ πρόεδρος τῆς Βουλῆς Σεντόπ μετέφερε «τά χαιρετίσματα καί τήν ἀγάπη» τοῦ Προέδρου Ἐρντογάν, διακηρύσσοντας ὅτι «ἡ Τουρκία πάντοτε βρισκόταν καί θά βρίσκεται δίπλα στήν τουρκική μειονότητα δυτικῆς Θράκης». Καί κατέληξε: «Ἐπιθυμῶ νά γνωρίζετε πώς ἡ ψυχή μας καί ἡ καρδιά μας εἶναι πάντοτε μαζί σας. Ἡ προστασία τῶν δικαιωμάτων τῶν ὁμογενῶν μας ἀποτελεῖ προτεραιότητα στήν ἐξωτερική πολιτική τῆς Τουρκίας».

Ἡ ρητορική αὐτή παραπέμπει σέ ἀνάλογες δηλώσεις τῆς τουρκικῆς ἡγεσίας γιά τήν βόρειο Κύπρο, ὅπου ἐπιδιώκει τήν ἀναγνώριση τοῦ κατοχικοῦ μορφώματος. Καί ὅμως, στά 45 χρόνια πού ἔχουν περάσει, ὁ γηγενής τουρκοκυπριακός πληθυσμός ἔχει μειωθεῖ δραματικά περιοριζόμενος σέ 80.000 περίπου μέ 300.000 Τούρκους ἐποίκους νά ἔχουν καταλάβει τίς ἑλληνοκυπριακές περιουσίες στήν βόρειο Κύπρο. Εἶναι αὐτό ἐνδεικτικό τοῦ πῶς ἀντιλαμβάνεται ἡ Ἄγκυρα τήν «ἀνεξαρτησία». Πόσο μᾶλλον ὅταν πρόκειται γενικῶς γιά μουσουλμάνους καί ὄχι εἰδικῶς γιά Τούρκους.

Ἡ ἱστορία πάντως τοῦ «ἀνεξαρτήτου» τουρκικοῦ κράτους τῆς Θράκης καλλιεργεῖται σταθερά ἀπό τήν Τουρκία. Ἡ σημαία τῆς «αὐτόνομης τουρκικῆς κυβερνήσεως τῆς δυτικῆς Θράκης» μέ τό μισοφέγγαρο σέ πράσινο φόντο φιγουράρει σέ ἀλυτρωτικές ἑνώσεις στήν Κωνσταντινούπολη, τίς ὁποῖες ἐπισκέπτονται τά ἐνεργούμενα τῆς Ἀγκύρας. Καί κάθε φορά προβάλλουν αὐτήν τήν σημαία. Πρέπει νά τίς βλέπουμε καί νά τίς προβάλλουμε αὐτές τίς εἰκόνες. Ἐπιβεβαιώνουν τόν ἀλυτρωτισμό καί τόν ἀναθεωρητισμό τῆς Τουρκίας.

Στό ἐφετινό μνημόσυνο τοῦ Σαδίκ παρέστη μέ τήν στολή του δόκιμος ἔφεδρος ἀξιωματικός τοῦ ἑλληνικοῦ Στρατοῦ. Ἦταν ὅπως λέγουν πληροφορίες μουσουλμάνος τῆς Δυτικῆς Θράκης. Ἄς προσέξουμε. Αὐτοί πού τόν παρότρυναν νά ἐμφανισθεῖ ἐκεῖ ἐν στολῆ προφανῶς ἔχουν ἕτοιμη τήν προπαγάνδα, ὥστε νά τόν ἀναγάγουν σέ μάρτυρα, ἐάν διωχθεῖ πειθαρχικῶς. Τό χειρότερο πού μπορεῖ νά τούς συμβεῖ εἶναι νά μήν τούς δώσουμε τήν εὐκαιρία νά τό πράξουν.

Κεντρικό θέμα