Ἀναθεώρησις διχασμοῦ μέ παρωπίδες ἰδεολογικές

Τό Σύνταγμα, οἱ παραγραφές, ἡ Ἐκκλησία, ἡ παγίδα μέ τά ἰδιωτικά ΑΕΙ

ΣΤΗΝ τελευταία συνεδρίαση τῆς πολιτικῆς ἐπιτροπῆς τῆς ΝΔ ὁ ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως Κυριάκος Μητσοτάκης εἶπε σέ μιά ἀποστροφή τῆς ὁμιλίας του ὅτι ὁ ΣΥΡΙΖΑ σχεδιάζει νά ἐργαλιοποιήσει καί τό Σύνταγμα. Δέν τό εἶπε τυχαῖα. Στήν Πειραιῶς φθάνουν ἐσχάτως πληροφορίες ὅτι ὁ Πρωθυπουργός στήν ἀπέλπιδα προσπάθειά του νά δημιουργήσει εὐρύτερες συσπειρώσεις πού θά τοῦ ἐπιτρέψουν νά κυρώσει τελικῶς τόν Φεβρουάριο τήν συμφωνία τῶν Πρεσπῶν καί νά οἰκοδομήσει ἐπάνω σέ αὐτή τήν ἐξέλιξη τήν κεντροαριστερά πού ὀνειρεύεται, δέν θά διστάσει νά χρησιμοποιήσει πρός τοῦτο καί τόν Καταστατικό Χάρτη τῆς χώρας.

Τρεῖς θά εἶναι οἱ κεντρικές ἐπιλογές του τίς ὁποῖες θά σηκώσει ὡς λάβαρο ἀπέναντι στήν Ἀντιπολίτευση. Ἡ πρώτη θά εἶναι ἡ ἀναθεώρησις τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ Συντάγματος πού ἀφορᾶ στίς σχέσεις Ἐκκλησίας – Κράτους καί τά παρεπόμενα αὐτῆς. Ἀποβολή τῆς Ἐκκλησίας ἀπό τίς ὁρκωμοσίες πολιτειακῶν ὀργάνων ὅπως ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, τό κοινοβούλιο κ.λπ. Σύμφωνα μέ πληροφορίες τῆς «Ἑστίας», ὁ Πρωθυπουργός ἔχει ἐξασφαλίσει στό παρασκήνιο τήν συναίνεση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος Ἱερωνύμου γιά μία «ἤπια» ἐπαναδιατύπωση πού θά καθιερώνει τήν ἀρχή τῆς οὐδετεροθρησκείας γιά τό κράτος ἀλλά θά ἀναγνωρίζει καί τό προβάδισμα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἔναντι τῶν ἄλλων θρησκειῶν ὡς κρατούσας (ὄχι ἐπικρατούσας) στήν χώρα. Τό κλειδί γιά τήν ἐξασφάλιση τῆς συναινέσεως τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ διαβεβαίωσις πού φέρεται νά ἔδωσε ὁ κύριος Τσίπρας στόν Ἀρχιεπίσκοπο πώς τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν –ἡ πολιτεία γενικώτερα– θά συνεχίσει νά καταβάλλει στούς 9.000 κληρικούς τήν μισθοδοσία τους ἀπό πόρους τοῦ κρατικοῦ Προϋπολογισμοῦ. Ἡ διατύπωσις τοῦ ἄρθρου 3 μπορεῖ νά θεωρεῖται ἤπια καί σύμφωνα μέ μυστικές δημοσκοπήσεις νά ἔχει ἀπήχηση στήν νέα γενιά πού ἔχει ταυτίσει ὁρισμένες μητροπόλεις μέ τήν κερδοσκοπία (γάμοι-βαφτίσεις κ.λπ.), ὡστόσο ἀντικειμενικῶς δημιουργεῖ μέγα θέμα καί ἐκ τῶν πραγμάτων φέρει σέ δύσκολη θέση τήν ΝΔ. Μέγα θέμα διότι οὐδετεροθρησκεία σημαίνει ἀφαίρεση θρησκευτικῶν συμβόλων ἀπό σχολεῖα, δικαστήρια καί πλήρη κατάργηση τῶν θρησκευτικῶν ὅρκων. Πρόβλημα δημιουργεῖ στήν ΝΔ, διότι αὐτή ἡ ὑποτίθεται ἤπια ρύθμισις δέν εἶναι δυνατόν νά γίνει ἀνεκτή ἀπό τό συντηρητικό κόμμα τῆς χώρας. Ἄν συναινέσει θά ἔχει μεγάλες διαρροές στά δεξιά του. Πρόκειται γιά τόν ἴδιο κίνδυνο πού ἀντιμετώπισε μέ τά Σκόπια. Εἰδικά ἄν προκηρυχθεῖ δημοψήφισμα, ἡ ΝΔ εἶναι ὑποχρεωμένη νά ἀπορρίψει αὐτή τήν πρόταση. Ὁ κύριος Τσίπρας ὅμως μέ τήν συναίνεση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου στήν τσέπη θά ὀργανώσει πάνω στήν ἄρνησή της τό γνωστό ἰδεολογικό παιγνίδι προόδου-συντηρήσεως!

Τό δεύτερο ἰδεολογικό λάβαρο πού θά θελήσει νά σηκώσει ὁ Πρωθυπουργός εἶναι ἡ ἀλλαγή στόν χρόνο παραγραφῆς γιά τά ποινικά ἀδικήματα ὑπουργῶν. Ἡ ἀλλαγή τοῦ νόμου περί εὐθύνης ὑπουργῶν καί ὁ ὁρισμός νέας μεγάλης ἀποσβεστικῆς προθεσμίας στό ἄρθρο 86 πού, ὅπως ἰσχύει, ὁδηγεῖ σέ ταχεῖες παραγραφές. Ἡ ρύθμισις ὅτι ἀδικήματα ὑπουργῶν παραγράφονται μέ τήν παρέλαση δύο κοινοβουλευτικῶν περιόδων ἀκόμη καί ἐντός τῆς ἰδίας τετραετίας ὁδήγησε τόν ΣΥΡΙΖΑ στήν ἀπόφαση νά μήν κλείσει τήν Βουλή ἀπό τό 2015 μέχρι ἐφέτος πού λειτουργοῦν πρώτη φορά θερινά τμήματα μέ ἕναν σκοπό: νά μήν παραγραφοῦν τυχόν ἀδικήματα πολιτικῶν ἀντιπάλων του, τήν ἐξόντωση τῶν ὁποίων ἐπιδιώκει. Τό γεγονός ὅτι ἡ Βουλή ἔκλεισε, καί μόλις ἐφέτος εἰσήλθαμε στήν δεύτερη περίοδο, μαρτυρεῖ ὅτι τό Μαξίμου ἀναμένει διώξεις κατά πρώην ὑπουργῶν μεταξύ Σεπτεμβρίου 2018 καί Μαΐου 2019. Τό ὑπαινίχθηκε καί ὁ Πρωθυπουργός μιλώντας ἄνευ γραβάτας στό Ζάππειο. Ἡ ΝΔ ἐπί τῆς ἀρχῆς συμφωνεῖ μέ τήν καθιέρωση νέου ὁρίου παραγραφῶν γιά ὑπουργούς. Ὑπάρχουν ὡστόσο δυνάμεις στό ἐσωτερικό της πού φοβοῦνται ὅτι ὁ ΣΥΡΙΖΑ ὑπό τό φῶς τυχόν δικαστικῶν ἐξελίξεων θέλει νά καθιερώσει νέες παραγραφές γιά νά καταστήσει ὁμήρους κορυφαῖα στελέχη τοῦ πολιτικοῦ κόσμου ἀκόμη καί ὅταν ἐκεῖνος θά εὑρίσκεται στήν ἀντιπολίτευση. Καί μολονότι θετικές γιά τήν ἀλλαγή, εἶναι πολύ ἐπιφυλακτικές γιά τά πραγματικά κίνητρα τοῦ κυρίου Τσίπρα.

Τό τρίτο …«λάβαρο» Τσίπρα εἶναι μιά παγίδα πού στήνει γιά τήν ΝΔ . Μελετᾶ ἐπαναδιατύπωση τοῦ ἄρθρου 16 ὥστε νά ἐπιτραπεῖ ἡ λειτουργία τῶν μή κρατικῶν ΑΕΙ καί τό σημαντικώτερο νά νομιμοποιηθοῦν χιλιάδες πτυχές παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων εὐρωπαϊκῶν καί ἀμερικανικῶν πού λειτουργοῦν στήν Ἑλλάδα σέ συνεργασία μέ κολλέγια. Μέ ἐπιχείρημα ὅτι πρέπει νά μπεῖ τέλος σέ αὐτήν τήν ἄναρχη κατάσταση, θά θέσει σέ διάλογο τήν ἀναθεώρηση τοῦ ἄρθρου 16, κάτι πού ἀποτελεῖ βασική θέση τῆς ΝΔ. Ἤδη ὁ Πρωθυπουργός ὑπαινίχθηκε τήν σκέψη του μιλώντας στούς φοιτητές τοῦ LSE κατά τήν πρόσφατη ἐπίσκεψή του στό Λονδῖνο.

Τελευταῖο ἀλλά ὄχι ἔλασσον: στήν ἀτζέντα ἴσως εἶναι ἡ ἐκλογή Προέδρου δημοκρατίας ἀπό τόν λαό καί ἡ συνταγματική κατοχύρωσις τοῦ ἀναλογικοῦ συστήματος γιά τίς ἐκλογές.

Εἶναι σαφές λοιπόν ὅτι ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἑτοιμάζει συνταγματική ἀναθεώρηση διχασμοῦ μέ κομματικές παρωπίδες, πολιτικές ὑστεροβουλίες ἀλλά καί ἐκπλήξεις γιά θέματα πού κάποτε ἦταν ταμπού γι’ αὐτόν. Εἴμαστε βέβαιοι ὅτι ἡ ΝΔ θά ἀπαντήσει πειστικά καί ὁλοκληρωμένα στά συνταγματικά κόλπα τοῦ καθεστῶτος.

Κεντρικό θέμα