«Ἀναλαμβάνω χωροφύλαξ τοῦ Ἀφγανιστάν ἐάν μέ στηρίξετε σέ Αἰγαῖο καί Κύπρο»

Οἱ τρεῖς ὅροι πού θέτει στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες ὁ Ταγίπ Ἐρντογάν γιά τήν ἀνίερη συμφωνία

ΠΟΤΕ οἱ Τοῦρκοι δέν πῆγαν στό Ἀφγανιστάν νά ὑποστηρίξουν τούς σκληροτραχήλους κατοίκους του, ὅταν πολεμοῦσαν εἰσβολεῖς, ὅταν ἀντιμετώπιζαν ἀποικιοκρᾶτες, οὔτε ἀκόμη ὅταν ταπείνωναν τούς σοβιετικούς. Ὁ Ταγίπ Ἐρντογάν ὅμως ἔχει τήν δική του ἀνάγνωση τῆς ἱστορίας καί ὑποστηρίζει ὅτι: «Κι ἐμεῖς πήραμε θέση ἐνάντια σέ αὐτές τίς ἰμπεριαλιστικές δυνάμεις, δίπλα στά ἀδέρφια μας τούς Ἀφγανούς». Αὐτά τοὐλάχιστον ὑπεστήριξε ὁμιλῶν στήν κατεχομένη Ἀμμόχωστο καί βεβαίως εἶχε τήν σκοπιμότητά του. Διά τοῦ Ἀφγανιστάν θέλει ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος νά ἀνατρέψει τήν κατάσταση πρός ὄφελός του. Ἐμφανίζεται πρόθυμος νά καλύψει τό κενό πού ἀφήνει ἡ ἀποχώρησις τῶν Ἀμερικανῶν ἀπό τήν χώρα καί ἔτσι νά καταφέρει νά ἀρθοῦν οἱ εἰς βάρος του κυρώσεις, ἀκόμη καί νά ἀποδεσμευθοῦν τά μαχητικά F-35 γιά τήν Ἀεροπορία του. Οὐδέποτε ἄλλως τε εἶχε ἡ Τουρκία ἐνδοιασμούς νά στείλει τόν Στρατό της «στό στόμα τοῦ λύκου» καί νά ὑποστεῖ ἀπώλειες προβάλλοντας τόν ἑαυτό της ὡς «ἀφοσιωμένο σύμμαχο» πρόθυμο νά κάνει τήν «βρώμικη δουλειά».

Τώρα, ἀπό τήν μία θέλει νά προβάλλει αὐτήν τήν εἰκόνα τοῦ «καλοῦ συμμάχου» καί ἀπό τήν ἄλλη ὁμιλεῖ γιά τίς «ἰμπεριαλιστικές δυνάμεις» πού δημιουργοῦν προβλήματα στό Ἀφγανιστάν καί πού ἡττήθησαν ἀπό τήν ἀντίσταση τοῦ λαοῦ τῆς χώρας. Περιλαμβάνει ἄραγε καί τούς Ἀμερικανούς σέ αὐτούς τούς «ἰμπεριαλιστές»; Ἤ μήπως αὐτές εἶναι φράσεις προσεγγίσεως πρός τούς Ταλιμπάν, μέ τούς ὁποίους ὁ Ἐρντογάν λέγει ὅτι θά «συνομιλήσει»;

Πέρα ὅμως ἀπό αὐτά τά ὑποθετικά ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος ἔθεσε τούς ὅρους του. Ξέρει πώς ὑπάρχουν στήν Οὐάσιγκτων καί στίς Βρυξέλλες εὐήκοα ὦτα γιά τήν πρότασή του νά ἀναλάβει ἡ χώρα του τόν ἔλεγχο τοῦ ἀεροδρομίου τῆς Καμπούλ, ὁπότε καί ζητεῖ ἀνταλλάγματα: «Ἐδῶ καί 20 χρόνια, ἡ Τουρκία λειτουργεῖ τό ἀεροδρόμιο τῆς Καμπούλ καί βλέπει θετικά τό νά συνεχίσει νά τό κάνει» ὑποστηρίζει καί ἐν συνεχεία ἀπαιτεῖ:

Ἀπό τίς ΗΠΑ νά εἶναι στό πλευρό τῆς Τουρκίας διπλωματικῶς.

Νά παρέχουν στόν Στρατό της ἐφόδια καί στρατιωτικό ὑλικό.

Τέλος, νά τούς στηρίξουν ἄν θά ὑπάρξουν «διοικητικά προβλήματα».

Καί καταλήγει: «Ἐάν ἐπιτευχθοῦν αὐτά σκεφτόμαστε νά ἀναλάβουμε τήν λειτουργία τοῦ ἀεροδρομίου τῆς Καμπούλ».

Τό γεγονός ὅτι τά εἶπε ὅλα αὐτά ἀπό τήν Ἀμμόχωστο σημαίνει ὅτι ἡ Τουρκία ὁμιλεῖ γιά τό Ἀφγανιστάν ἔχοντας στό μυαλό της τήν πολύ εὐρύτερη περιοχή τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου στήν ὁποία ἀνήκουν τό Αἰγαῖο καί ἡ Κύπρος.

Στό Αἰγαῖο καί τήν Κύπρο περιμένει νά πάρει τά ἀνταλλάγματά της γιά τήν ἀνάληψη τῆς εὐθύνης τοῦ ἀεροδρομίου τῆς Καμπούλ.

Τί εἶναι τά ἐφόδια καί τό στρατιωτικό ὑλικό πού θέλει; Συστήματα ἀμύνης ἀεροδρομίου μόνον; Καί ποῦ θά ἐκδηλωθεῖ ἡ διπλωματική στήριξις; Τήν ἔχει ἀνάγκη στό Ἀφγανιστάν; Τήν ἀτζέντα της στήν ἀνατολική Μεσόγειο θέλει νά προωθήσει ἡ Ἄγκυρα, μέ τίς εὐλογίες τῶν Ἀμερικανῶν. Καί δυστυχῶς τό παιγνίδι τοῦ δοῦναι καί λαβεῖν τό γνωρίζει. Καί τό παίζει καλά. Τήν εὐμενῆ σιωπή τῆς Οὐάσιγκτων θέλει μόνον, γιά νά προχωρήσει τήν ἀπαίτηση τῶν δύο κρατῶν στήν Κύπρο ταπεινώνοντας περαιτέρω τόν ἐπιδεικτικῶς ἀνίκανο ΟΗΕ. Καί τῆς ἀρκεῖ οἱ ἀντιδράσεις νά εἶναι μόνον λεκτικές ὅταν θά δημιουργεῖ σφῆνες στίς συμφωνίες τῶν κρατῶν γιά ὁριοθέτηση ζωνῶν καί ἐκμεταλλεύσεως τοῦ ὑποθαλασσίου πλούτου τοῦ Αἰγαίου καί τῆς Μεσογείου. Γιά ὅλα αὐτά τό «κλειδί» εὑρίσκεται στό Ἀφγανιστάν. Καί στήν «πρεμούρα» τοῦ Προέδρου Μπάιντεν, νά ἔχει ἀποσύρει τίς ἀμερικανικές δυνάμεις ἀπό ἐκεῖ, στίς ἑπόμενες 50 ἡμέρες…

Κεντρικό θέμα