Ἀνακωχή μέ τήν Τουρκία Μέτωπα σέ κοινωνία-οἰκονομία

Κυριάκος Μητσοτάκης: Eὐρύ πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων σέ δικαιοσύνη, ἐργασία, παιδεία, Ἔνοπλες Δυνάμεις

ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ του γιά τό προσεχές 12μηνο παρουσίασε κατά τήν διήμερη ἐμφάνισή του στήν ΔΕΘ ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κύριο χαρακτηριστικό αὐτῶν ἡ ἀπόπειρά του νά ἀρχίσει διάλογος μέ τήν Τουρκία ὥστε νά πέσει ἡ ἔντασις στό Αἰγαῖο καί νά ἀφιερωθεῖ σέ αὐτό πού ὁ ἴδιος θεωρεῖ μείζονες μεταρρυθμίσεις στήν οἰκονομία. Στό ἴδιο πλαίσιο ἡ προσπάθεια νά διαχειρισθεῖ τό προσφυγικό μέ τό νέο κέντρο ταυτοποιήσεως στήν Λέσβο πού θά λειτουργήσει μέ τήν βοήθεια τῆς ΕΕ (οἱ ροές ἐμειώθησαν συμφώνως πρός τήν Frontex κατά 64%.).

Τό γεγονός ὅτι ὁ Πρωθυπουργός ἄνοιξε ἐν μέσω πανδημίας ἀσφαλιστικό, ἐργασιακό, συνδικαλιστικό, ἐκπαιδευτικό ἀκόμη καί ζήτημα ἀναδιοργανώσεως τῆς δικαιοσύνης καί τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων δείχνει πώς προτεραιότης τοῦ κυρίου Μητσοτάκη εἶναι ἡ σύγκρουσις καί ἡ ρῆξις μέ ὅποιες κατεστημένες δυνάμεις στό ἐσωτερικό καί ὄχι στό ἐξωτερικό. Ἀναζητεῖ μέσω ἑνός δύσκολου καί ἐπικίνδυνου διαλόγου ἀνακωχή μέ τήν Τουρκία γιά νά ἀνοίξει χωρίς περισπασμούς μέτωπα στήν κοινωνία καί τήν οἰκονομία. Γιά νά τό ἐπιτύχει μάλιστα αὐτό οἰκοδομεῖ συμμαχίες μέ τούς συνταξιούχους (καταβολή ἀναδρομικῶν σέ δύο δόσεις ἕως τόν Δεκέμβριο), μέ τήν μεσαία τάξη (κατάργησις εἰσφορᾶς ἀλληλεγγύης γιά ἰδιωτικό τομέα-μείωσις ἀσφαλιστικῶν εἰσφορῶν στό 36%), μέ τούς ἀνθρώπους τοῦ πολιτισμοῦ (ἔνταξις σέ μέτρο ἀναστολῆς συμβάσεων) καί μέ τούς ἄνδρες τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων (προσλήψεις πού ὁδηγοῦν σέ βελτίωση διαθεσιμοτήτων).

Ὅπως διεφάνη ἀπό τίς τοποθετήσεις του στήν ΔΕΘ, ὁ Πρωθυπουργός ἐπιθυμεῖ τήν σύγκρουση μέ τά συνδικᾶτα. Ὁ νέος συνδικαλιστικός νόμος μέ τόν ὁποῖο θά καταργηθοῦν τά προνόμια τοῦ ν.1268/82, ἡ σχεδιαζομένη ἀξιολόγησις δασκάλων καθηγητῶν τό 2021, ἡ τοποθέτησις ἐπικούρων βοηθῶν δικαστῶν μέ θητεία δίπλα στούς τακτικούς δικαστές (ἀντιδροῦν οἱ ἑνώσεις τους) σέ συνδυασμό μέ τόν διάλογο γιά τά «παρωχημένα δικαιώματα τῆς ἀγορᾶς ἐργασίας τοῦ περασμένου αἰῶνα», μέ τό νέο ὡράριο ἐργασίας στόν ἰδιωτικό τομέα, τό νέο κεφαλαιοποιητικό ἀσφαλιστικό καί μέ τίς (ἰδιωτικές) μονάδες χρονίων παθήσεων καί ἡμερησίας νοσηλείας στήν ὑγεία, ἀποτελοῦν ἕνα εὐρύτατο μέτωπο ἀντιπαραθέσεως. Τό ἴδιο καί ἡ ὅποια ἐπέμβασις γίνει μέ τόν νέο νόμο πλαίσιο στήν παιδεία, καθώς ὁ Πρωθυπουργός μίλησε ἀπαξιωτικῶς γιά τήν ἀνωτατοποίηση τῶν ΤΕΙ. Γιά νά προχωρήσει ὅμως ἐντός τοῦ 2021 στά μέτωπα αὐτά πού θά τόν φέρουν ἀπέναντι σέ εὐρεῖες λαϊκές μᾶζες, ὁ κύριος Μητσοτάκης ἐκτός ἀπό πολιτικά ἀποθέματα ἔχει ἀνάγκη τήν ἀνοχή καί τήν ἀποκλιμάκωση στά ἑλληνοτουρκικά. Γιά νά τό ἐπιτύχει αὐτό ἔκανε ἀπό τήν Τετάρτη στό πλαίσιο τῆς «ρεάλ» πολιτίκ τέσσερεις κινήσεις:

1. Χαρακτήρισε μή ὁριοθετημένη καί διεκδικούμενη τήν περιοχή νοτίως τοῦ Καστελλορίζου.

2. Ἔκανε λόγο γιά «μείζονα διαφορά» μεταξύ Ἑλλάδος – Τουρκίας δημιουργώντας ἐρωτήματα γιά τό ποία εἶναι ἡ ἐλάσσων.

3. Διεκήρυξε πώς δέν εἶναι ἡ πρώτη ἐπιλογή του οἱ κυρώσεις κατά τῆς Τουρκίας.

4. Δήλωσε ἕτοιμος νά προσέλθει σέ συνάντηση μέ τόν Πρόεδρο Ἐρντογάν καί νά ἀρχίσουν οἱ διερευνητικές, ἀρκεῖ νά ἔχει συνέχεια ἡ ἀποχώρησις τοῦ ἐρευνητικοῦ σκάφους.

Τό δύσκολο θά εἶναι ἡ ἀτζέντα τοῦ διαλόγου. Ὅπως εἶπε «τό πλαίσιο τοῦ διαλόγου θά τό καθορίσουν οἱ διαπραγματευτές». Στήν πραγματικότητα ὁ Πρωθυπουργός ἐπιχειρεῖ μέ τόν διάλογο νά κερδίσει χρόνο ἐν ὄψει τῆς διαφαινόμενης ἀλλαγῆς συσχετισμῶν στίς ΗΠΑ καί τῆς ἐκλογῆς νέου Προέδρου. Μέ τήν ὁμάδα Μπάιντεν ἔχει ἄριστες προσωπικές σχέσεις. Τό ζήτημα εἶναι ἐάν θά ἔχει αὐτόν τόν χρόνο ἤ ἡ Τουρκία θά ὁδηγήσει σύντομα σέ ἀδιέξοδο τίς διερευνητικές καί θά ἐπιστρέψει μέ τόν στόλο καί τό ἐρευνητικό στό Αἰγαῖο. Αὐτήν τήν στιγμή πάντως ἔτσι ἔχει ἡ κατάστασις: ὁ Πρωθυπουργός ἐπιχειρεῖ σταδιακή ἐπιστροφή στήν ἐσωτερική ἀτζέντα μέ διάθεση ρήξεων καί συγκρούσεων μέ κατεστημένες δυνάμεις τῆς οἰκονομίας. Τό ὡράριο ἐργασίας θά εἶναι τό δυσκολώτερο στοίχημά του. Ὁ κόσμος τῆς ἐργασίας εἶναι ἰδιαιτέρως ἐξηντλημένος.

Κεντρικό θέμα