Ἀμνηστία γιά τήν Siemens μέ τόν νέο Ποινικό Κώδικα

Ἰδού γιατί ὁ κ. Σώυμπλε ἐπήνεσε τόν κ. Τσίπρα – Ὁ μέγας εὐεργέτης ΣΥΡΙΖΑ

ΕΚΡΗΞΙΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΣΕ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ

Η «ΕΣΤΙΑ» ἦταν ἀπό τίς ἐλάχιστες φωνές στόν χῶρο τοῦ Τύπου πού στηλίτευσαν τίς διατάξεις-πλυντήριο τοῦ νέου Ποινικοῦ Κώδικος ὅταν αὐτές ἐψηφίζοντο ἀπό τήν ἄδεια Βουλή καί ὄχι βεβαίως κατόπιν ἑορτῆς, μετά τίς ἐκλογές. Καταγγείλαμε πρῶτοι τήν ἀμνηστία πού οὐσιαστικῶς ἐδόθη σέ τριακοσίους ὑπαλλήλους τραπεζῶν, οἱ ὁποῖοι ἔβαλαν τήν ὑπογραφή τους γιά τά δάνεια τῶν κομμάτων καί γιά ἄλλες ὑποθέσεις. Ἐπεκράτησε βαθειά σιωπή. Ἀναδείξαμε τήν ἐπίδραση πού θά εἶχαν οἱ νέες διατάξεις σέ ἐκκρεμεῖς ποινικές ὑποθέσεις δημοσίου συμφέροντος. Ἄρχισαν ἤδη νά ἐκδίδονται οἱ πρῶτες ἀθωωτικές ἀποφάσεις ἐμπλεκομένων. Σιωπή καί πάλι. Στιγματίσαμε τήν ἐπίδραση τῶν νέων διατάξεων στίς ὑποθέσεις τρομοκρατίας καί σέ ὑποθέσεις πολυετοῦς καθείρξεως κακοποιῶν, οἱ ὁποῖοι ἑτοιμάζονται τώρα –ἐάν δέν ἀλλάξει γρήγορα ὁ Κῶδιξ– νά ἀποφυλακισθοῦν. Πάλι γενική ἀναισθησία.

Καί, τέλος, ἀναδείξαμε τό μεῖζον σκάνδαλο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Τήν χορήγηση γενικῆς ἀμνηστίας οὐσιαστικῶς σέ ὅλους σχεδόν τούς κατηγορουμένους τῆς ὑποθέσεως Siemens, στήν ὁποία ὑποτίθεται τόσα εἶχε ἐπενδύσει ὡς κυβέρνησις ὁ ΣΥΡΙΖΑ. Ἀκόμη καί στήν συνέντευξή του στόν «Σκάι» ὁ τέως Πρωθυπουργός Ἀλέξης Τσίπρας χαρακτήρισε τήν ὑπόθεση αὐτή ὡς ἕνα ἀπό τά τρία σημαντικώτερα σκάνδαλα μεταπολιτευτικῶς. Δυστυχῶς, γιά ἐμᾶς, ἔφθασε ἡ ὥρα τῆς πικρῆς δικαιώσεως. Ὁ νομικός κόσμος καί ἰδία οἱ εἰσαγγελεῖς δέν βάλλουν πλέον μόνο κατά τῶν διατάξεων τοῦ Κώδικος, πού διευκολύνουν τίς μαζικές ἀποφυλακίσεις κακοποιῶν. Θέτουν καί ἄλλα ζητήματα στήν ἀτζέντα. Ἡ ἀγόρευσις τῆς εἰσαγγελέως Σκεπαρνιᾶ στήν δίκη τῆς Siemens χθές ἦταν ἀρκούντως ἀποκαλυπτική.

Ἡ πτυχιοῦχος τῆς Νομικῆς Σχολῆς Θράκης καί μέ ἀρκετή συνδικαλιστική δράση σέ παρατάξεις τῆς ἐποχῆς κ. Σκεπαρνιᾶ προέβη κατά τήν χθεσινή ἀγόρευσή της σέ δύο σοβαρότατες καταγγελίες ἐναντίον τοῦ νομοθέτου τοῦ Ποινικοῦ Κώδικος ΣΥΡΙΖΑ. Ἡ πρώτη εἶναι πώς μετέτρεψε τό ἀδίκημα τῆς ἐνεργητικῆς δωροδοκίας ἀπό κακούργημα σέ πλημμέλημα, καί αὐτό τήν ἀναγκάζει νά προτείνει τήν ἀθώωση ἤ νά ρίξει στά μαλακά κορυφαῖα στελέχη τῆς γερμανικῆς ἑταιρείας. Ἐπίσης κατήγγειλε ὅτι δεσμεύεται πλέον ἀπό τίς διατάξεις περί παραγραφῆς, ἐπειδή συμφώνως πρός τό νέο ποινικό πλαίσιο οἱ ὑπάλληλοι τοῦ ΟΤΕ δέν θεωρεῖται ὅτι ἀνήκουν στόν δημόσιο ἀλλά στόν ἰδιωτικό τομέα!

Μέ ἄλλα λόγια. Ἡ Βουλή τῶν Ἑλλήνων μέ πρωτοβουλία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ –ἡ ΝΔ ἀπεῖχε καταγγέλλοντας συμφέροντα– κατέστη πλυντήριο ἀπαλλαγῆς ποινικῶν εὐθυνῶν στελεχῶν μεγάλης πολυεθνικῆς ἑταιρείας, γιά τήν τύχη τῆς ὁποίας εἶχαν δείξει ἐνδιαφέρον τόσο ἡ καγκελλάριος Μέρκελ ὅσο καί ὁ νῦν Πρόεδρος τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Βουλῆς καί τέως ὑπουργός Οἰκονομικῶν Βόλφγκανγκ Σώυμπλε. Ἔτσι φαίνεται ἐξηγεῖται καί ἡ σπουδή τοῦ κ. Σώυμπλε νά ἀπονείμει στόν ἄλλοτε ἄσπονδο ἐχθρό του κ. Τσίπρα δημόσιο ἔπαινο γιά τήν ἀπόφασή του νά ἀναγνωρίσει τά Σκόπια μέ τό ὄνομα «Βόρειος Μακεδονία». Καί γιατί ὄχι, νά τοῦ ἀπονείμουν αὔριο, μεθαύριο καί τό Νόμπελ Εἰρήνης καί προσαρμοστικότητος. Γιά νά καταδειχθεῖ τό μέγεθος τῆς ὑπηρεσίας ΣΥΡΙΖΑ πρός τήν Γερμανική κυβέρνηση καί πρός τήν Siemens (τό εὐχαριστῶ δέν ἀφοροῦσε τό Σκοπιανό μόνο) καταχωροῦμε ὅλο τό οἰκεῖο τηλεγράφημα τοῦ ΑΠΕ. Παρέλκει νά ἐπισημάνουμε μετά ταῦτα ὅτι προτείνεται καί ἡ ἀπαλλαγή τοῦ Θεόδωρου Τσουκάτου. Τό τηλεγράφημα ἔχει ὡς ἑξῆς:

Ἀπαλλαγή γιά τήν κατηγορία τῆς δωροδοκίας λόγω τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ Νέου Ποινικοῦ Κώδικα πρότεινε ἡ εἰσαγγελέας στή δίκη γιά τήν ὑπόθεση τῆς Siemens, ζητώντας τήν ἐνοχή γιά 22 ἀπό τούς 54 κατηγορούμενους μόνον γιά τό ἀδίκημα τοῦ ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Ἡ Εἰσαγγελέας Ἑλένη Σκεπαρνιᾶ ἡ ὁποία ἀγόρευσε καί πάλι στή δίκη τῆς Siemens, λόγω τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ νέου Ποινικοῦ Κώδικα, στηλίτευσε τίς νέες ρυθμίσεις πού μετέβαλαν σέ πλημμέλημα τήν ἐνεργητική δωροδοκία ὁδηγώντας σέ ἀπαλλαγή τούς ὑπευθύνους τῆς γερμανικῆς ἑταιρείας καί λοιπούς ἐμπλεκόμενους στήν ὑπόθεση, ἐνῶ παράλληλα πρότεινε τήν ἀπαλλαγή τοῦ Θεόδωρου Τσουκάτου, καθώς ὅπως ὑποστήριξε δέν ἀποδείχθηκε ἡ σέ βάρος του κατηγορία.

Κατά τήν εἰσαγγελέα, μέ τόν νέο Ποινικό Κώδικα οἱ ὑπάλληλοι καί τά στελέχη τοῦ ΟΤΕ δέν ἀνήκουν στόν δημόσιο τομέα πλέον, ἀλλά στόν ἰδιωτικό, καί ὡς ἐκ τούτου ἀλλάζει γι’ αὐτούς τό ποινικό πλαίσιο τῆς παραγραφῆς.

Ὅμως κατά τήν κρίση τῆς Εἰσαγγελέως «ἡ συμπεριφορά τους εἴτε στό δημόσιο εἴτε στόν ἰδιωτικό τομέα εἶναι ἀξιόποινες», ὡστόσο ἡ κατηγορία τῆς δωροδοκίας ἔχει ὑποπέσει –ἀκόμα καί γιά τόν ἰδιωτικό τομέα– σέ παραγραφή.

Γιά 22 ἐκ τῶν κατηγορουμένων ὡστόσο ἡ κ. Σκεπαρνιᾶ ζήτησε τήν ἐνοχή τους γιά τό ἀδίκημα τοῦ ξεπλύματος βρώμικου χρήματος κατ’ ἐπάγγελμα. Μεταξύ αὐτῶν οἱ Μιχάλης Χριστοφοράκος, Χρῆστος Καραβέλλας, Πρόδρομος Μαυρίδης, Ἀλέξανδρος Ἀθανασιάδης, τά τραπεζικά στελέχη Φάνης Λυγινός, Ζάν Κλώντ Ὄσβαλντ καί ἄλλοι.

Γιά τόν Θεόδωρο Τσουκᾶτο ἡ εἰσαγγελέας ὑποστήριξε ὅτι δέν ἀποδείχθηκε ὅτι τέλεσε τό ἀδίκημα τῆς συνέργειας σέ δωροδοκία ὑπαλλήλων τοῦ ΟΤΕ.

Κεντρικό θέμα