Ἀλλάζουν ὄνομα στόν ΣΥΡΙΖΑ μήπως γλυτώσουν τήν συντριβή!

Προστίθεται ὁ ὅρος «Προοδευτική Συμπαράταξη» – Θυγατρική ΠΑΣΟΚ ἱδρύει ὁ Τσίπρας

O ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Ἀλέξης Τσίπρας γνωρίζει ἄριστα πώς μέ τά σημερινά πολιτικά δεδομένα εἶναι ἀδύνατον νά ἀποφύγει τήν ἧττα τό βράδυ τῶν ἐθνικῶν ἐκλογῶν. Θά πιεῖ τό πικρό ποτήρι μέχρι τέλους. Ὡστόσο, ὡς ρεαλιστής πολιτικός πού εἶναι ἔχει ἀρχίσει νά ὀργανώνει τήν ἧττα του. Ἡ ἑπομένη ἡμέρα ἐπιθυμεῖ νά τόν βρεῖ νά ἔχει γλυτώσει τήν διαγραφομένη συντριβή:

• ἔχοντας κερδίσει ἕνα ἀξιοσέβαστο ποσοστό πού θά τόν ἐγκαθιδρύει ὡς ἀδιαμφισβήτητο ἡγέτη τῆς Κεντροαριστερᾶς –στήν Κουμουνδούρου θά εἶναι ἱκανοποιημένοι καί μέ ἕνα 27%

• ἔχοντας καταφέρει νά ἀποτρέψει τήν αὐτοδυναμία τῆς ΝΔ μήπως μπορέσει καί ἐλέγξει τίς μετεκλογικές ἐξελίξεις καί ὁδηγήσει τόν τόπο σέ δεύτερες ἐκλογές μέ τήν ὄχι καί τόσο ἁπλή ἀναλογική

• ἔχοντας ναρκοθετήσει σέ κάθε περίπτωση τήν διακυβέρνηση τῆς ΝΔ τοποθετώντας δικούς του ἀνθρώπους στήν Δικαιοσύνη, τό Στράτευμα, τήν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος, τίς Ἀνεξάρτητες Ἀρχές, τήν Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή, τίς Γενικές Γραμματεῖες Ὑπουργείων.

Ἡ μελέτη τῶν δημοσκοπήσεων δεικνύει ὅτι μέχρι στιγμῆς ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἀδυνατεῖ νά ἀνακάμψει καί κινεῖται περί τό 22%, μολονότι ἀπό τόν περασμένο Αὔγουστο καί μετά ἔχει προχωρήσει σέ παρατεταμένη ἐπικοινωνιακή ἀντεπίθεση γιά νά ἀνακάμψει. Οὔτε ὁ λοῦστρος τῶν Εὐρωπαίων γιά τήν ἔξοδο ἀπό τό μνημόνιο τόν βοήθησε, οὔτε τό ἀφήγημα γιά τίς ἀγορές, οὔτε ἡ ψῆφος τῶν μέτρων γιά μείωση τοῦ ΕΝΦΙΑ, τήν καταβολή τοῦ κοινωνικοῦ μερίσματος καί τήν αὔξηση τοῦ κατώτατου μισθοῦ, οὔτε ὁ κατ’ αὐτόν «θρίαμβος» τῶν Πρεσπῶν, οὔτε οἱ παροχές. Ἡ βελόνα ἔχει κολλήσει.

Πανικόβλητος, λοιπόν, ὁ κ. Πρωθυπουργός ἐπιχειρεῖ νά ἀντιγράψει γιά μία ἀκόμη φορά τόν Ἀνδρέα Παπανδρέου, ὁ ὁποῖος τό 1989 σέ συνθῆκες ἐκλογικῆς ὑποχωρήσεως τῶν ποσοστῶν τοῦ ΠΑΣΟΚ καί προελάσεως τῆς ΝΔ τοῦ Κωνσταντίνου Μητσοτάκη ἐπινόησε ἕναν νέο ὅρο: ἀπό τόν ἡγεμονισμό τοῦ «ΠΑΣΟΚ καί λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις» ὁ ἱδρυτής τοῦ ΠΑΣΟΚ ὁδηγήθηκε τότε στό σχῆμα «ΠΑΣΟΚ-Δημοκρατική Συμπαράταξη», ἐπιστρατεύοντας μερικές προσωπικότητες τῆς Ἀριστερᾶς, ὅπως ὁ Ἀντώνης Μπριλλάκης, ὁ Μᾶρκος Βαφειάδης, ὁ Μάριος Νικολινάκος κ.ἄ. Τό στοίχημα Παπανδρέου ἐστέφθη ἀπό μερική ἐπιτυχία: Τό ΠΑΣΟΚ ἡττήθηκε καταφανῶς μέ 6,2 μονάδες διαφορά ἀπό τήν ΝΔ, ἀλλά κατακτώντας ποσοστό 40% ἔμεινε ὄρθιο, ἤλεγξε γιά βραχύβιο διάστημα τίς ἐξελίξεις καί μετεῖχε μαζί μέ τήν ΝΔ καί τόν ΣΥΝ στήν Οἰκουμενική ὑπό τόν Ζολώτα γιά μερικούς μῆνες.

Κάτι ἀνάλογο περιέχει –ὅπως πληροφορεῖται ἡ «Ἑστία»– καί τό «σκονάκι» τοῦ συστηματικοῦ ἀντιγραφέως τοῦ Ἀνδρέα, κ. Τσίπρα σήμερα: Ἑτοιμάζεται νά ἀλλάξει σταδιακῶς τό ὄνομα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μέ παρεμφερῆ ὀνομασία (ὥστε νά καλύπτει καί τόν χῶρο τοῦ ΠΑΣΟΚ) καί νά ἐντάξει στό κόμμα του πασοκογενῆ στελέχη τά ὁποῖα τόν καιρό τῆς πλήρους ἰδεολογικῆς ἡγεμονίας τοῦ αὐτόνομου ΣΥΡΙΖΑ ὀνόμαζε ἀπαξιωτικῶς «ἐκπροσώπους καί ρετάλια τοῦ ξεπερασμένου παλαιοῦ πολιτικοῦ συστήματος». Τώρα, στά …ζόρια, τό «παλαιό» βαπτίζεται «νέο» καί «προοδευτικό». Οἱ σκέψεις Τσίπρα φθάνουν μέχρι καί τοῦ νά προταθεῖ στόν πρώην Πρωθυπουργό Γιῶργο Παπανδρέου νά ἀναλάβει τήν θέση τοῦ Ἕλληνος ἐπιτρόπου στήν Κομμισσιόν μετά ἤ καί πρίν ἀπό τίς εὐρωεκλογές, ἀναλόγως πρός τίς ἐξελίξεις.

Γιά νά ἐφαρμόσει τό σχέδιό του μέ στόχο τήν ρυμούλκηση στελεχῶν τοῦ ΠΑΣΟΚ στόν ΣΥΡΙΖΑ, ὁ κ. Τσίπρας χρειάζεται ἐπειγόντως ἕνα νέο σχῆμα. Τό παλαιό κόμμα δέν τοῦ κάνει. Ἀρχικῶς ἔπεσε στό τραπέζι ἡ ἰδέα νά ἱδρυθεῖ μία νέα πασοκογενής πολιτική κίνησις σύμμαχος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, στήν ὁποία θά μποροῦσαν νά ἐνταχθοῦν χωρίς ἀπ’ εὐθείας προσχώρηση στόν ΣΥΡΙΖΑ πρώην ὑπουργοί καί στελέχη τοῦ ΠΑΣΟΚ, πού θά πλαισίωναν τά ψηφοδέλτιά του στίς ἐθνικές ἐκλογές, στίς εὐρωεκλογές καί στίς αὐτοδιοικητικές. Ὡστόσο, γρήγορα τό ἐγχείρημα ἐγκατελείφθη καί ἐπελέγη ἡ ἀπ’ εὐθείας προσχώρησις πρώην στελεχῶν τοῦ ΠΑΣΟΚ στόν ΣΥΡΙΖΑ. Γιά νά συμβεῖ ὅμως αὐτό ὁ κ. Τσίπρας θά χρειασθεῖ νά ἀλλάξει τό ὄνομα τοῦ κόμματός του. Ἀπό «ΣΥΡΙΖΑ-Ἑνιαῖο Κοινωνικό Μέτωπο» τό 2012 καί «ΣΥΡΙΖΑ» τό 2015 θά τό μετονομάσει τώρα σέ «ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμπαράταξη». Αὐτό τό ὄνομα θά ἀναγράφεται καί στά ψηφοδέλτια.

Ὁ στόχος του διπλός: διά τῆς προσθήκης «Προοδευτική Συμπαράταξη» νά στρωθεῖ κόκκινο χαλί γιά τήν ἔνταξη τῶν ρεταλίων τοῦ παλαιοῦ συστήματος στό κόμμα του. Μέ τήν… ἀνανεωμένη… σύνθετη ὀνομασία νά σπάσει τόν ἀρνητισμό πού ὑπάρχει σέ μεγάλο τμῆμα τῆς κοινωνίας γιά τό πολιτικό brandname ΣΥΡΙΖΑ καί, ἀναλόγως ἀποτελέσματος, νά ἀλλάξει τήν μαρκίζα πλήρως μετεκλογικῶς. Ὁ κ. Τσίπρας δέν κρύβει τίς προθέσεις του ἄλλωστε. Στήν ἐκδήλωση γιά τόν ἀπολογισμό τοῦ ἔργου τοῦ εὐρωβουλευτοῦ Δημήτρη Παπαδημούλη τό βράδυ τῆς Δευτέρας ἀπεκάλυψε τήν φιλοδοξία του: «Ὁ χῶρος μου νά ἀποτελέσει τόν κορμό τῆς νέας ἑνωτικῆς διαδικασίας ἀριστερῆς καί προοδευτικῆς συμπαράταξης» εἶπε, ἐνῶ ἔκανε λόγο γιά «προοδευτικές φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις» (!) καί γιά τό ἄθροισμα τῶν δυνάμεων «Σοσιαλδημοκρατίας, Ἀριστερᾶς καί Πρασίνων» ἔναντι τῆς Ἀκροδεξιᾶς καί τοῦ νεοφιλελευθερισμοῦ.

Ὁ πνιγμένος κ. Τσίπρας ἀπό τά μαλλιά πιάνεται βεβαίως, ἀλλά ἔτσι εἶναι ἡ ζωή: Ἡ «Ἑστία» παρακολουθεῖ καί θά καταγράψει τόν πλοῦ τοῦ Τιτανικοῦ τῆς Ἀριστερᾶς πρός τό παγόβουνο «Ἑλληνικός λαός». Καί ἐάν οἱ ἐκδηλώσεις γιά τήν «Προοδευτική Συμπαράταξη» γίνονται στό …Μέγαρο Μουσικῆς, στήν σκιά τῶν φαντασμάτων τῆς παλαιᾶς διαπλοκῆς, καί σέ ξενοδοχεῖα πού κάποτε ἦταν πολιτικά –καί ὄχι μόνο– ὁρμητήρια τοῦ Ἄκη Τσοχατζόπουλου, ἀκόμη καλύτερα. Τό θέαμα θά εἶναι ἀπολαυστικό!


* Ἡ «Ἑστία» εὐχαριστεῖ
Εὐχαριστοῦμε τούς διαδικτυακούς τόπους Europost.gr καί Νewsbomb.gr, πού ἀνεφέρθησαν στήν «Ἑστία», στά ρεπορτάζ πού ἀναπαρήγαγαν τό χθεσινό πρῶτο θέμα μας γιά τήν ἀλλαγή ὀνόματος στόν ΣΥΡΙΖΑ. Ἀντιθέτως, λυπούμεθα γιά τό γεγονός ὅτι τό Protagon.gr καί οἱ ραδιοφωνικοί παραγωγοί τοῦ «Πρώτου Θέματος», κ. Φελέκης καί Κούτρας, τό ἀνέφεραν λές καί ἐπρόκειτο γιά δική τους πληροφορία. Συγχαρητήρια κ. Μεμῆ, συγχαρητήρια κ. συνάδελφοι!

Κεντρικό θέμα