ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2023

Ἀλλαγές συνόρων στά Βαλκάνια δέχεται ἡ κυβέρνησις ΣΥΡΙΖΑ!

Στίς ΗΠΑ τά ναυπηγεῖα Σκαραμαγκᾶ – Ἐλευσῖνος καί τό λιμάνι Ἀλεξανδρουπόλεως

ΕΞΩ ἀπό τό Βελλίδειο τά ΜΑΤ τῆς Ἀριστερᾶς μοίραζαν πόνο καί δάκρυα. «Γονάτισα ἀπό τά δακρυγόνα, τά περισσότερα πού ἔχουν πέσει σέ ΔΕΘ τά τελευταῖα χρόνια» σχολίαζε γνωστή δημοσιογράφος. Ταυτοχρόνως 20.000 πολῖτες ἐξέφραζαν τήν διαμαρτυρία τους γιά τήν ἐκχώρηση τοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας. Ἐντός Βελλιδείου ἡ εἰκόνα ἦταν σουρρεαλιστική. Στίς πρῶτες σειρές ὁ ὑπουργός Ἐμπορίου τῶν ΗΠΑ Γουίλμπουρ Ρός, ἐπιστήθιος φίλος τοῦ Προέδρου Τράμπ, ὁ ὑπερδραστήριος πρέσβυς Πάυατ καί ὁ νέος γενικός πρόξενος τῶν ΗΠΑ. Στίς δεύτερες σειρές τά στελέχη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ πού κατά τό παρελθόν πετοῦσαν πέτρες καί αὐγά στό ἀμερικανικό προξενεῖο Θεσσαλονίκης. Καί ὤ τί θαῦμα! ΗΠΑ καί Ἀριστερά συμπίπτουν πλέον σέ ὅλα. Ἀκόμη καί στίς μεταβολές συνόρων πού εὐνοοῦν οἱ ΗΠΑ στά Βαλκάνια. Ἡ ἰσχυρή στρατηγική σχέσις γιά τήν ὁποία ἔκανε λόγο ὁ Πρωθυπουργός ξεκινᾶ ἀπό τήν παραχώρηση λιμένων καί ναυπηγείων, ἐκτείνεται στό Σκοπιανό καί φθάνει μέχρι τό Κόσσοβο. Ὁ Πρωθυπουργός δέν δίστασε μάλιστα νά πεῖ ὅτι ἡ Ἑλλάς «θά χαιρετίσει συμφωνία Σερβίας – Κοσσόβου» γιά μεταβολή τῶν συνόρων καί ἐμμέσως πώς θά ἀναγνωρίσει τό Κοσσυφοπέδιο. Ἀπόφασις πού θά ἀνοίξει τόν ἀσκό τοῦ Αἰόλου σέ πολλά μέτωπα, ἐνῶ ἤδη πυροδοτεῖ ἐντάσεις. Τίς ὑπέστη χθές ὁ Σέρβος Πρόεδρος Ἀλεξαντάρ Βούτσιτς πού εἶδε τούς Ἀλβανούς νά τοῦ κλείνουν τόν δρόμο πρός τά χωριά τῶν ὁμοεθνῶν του. Ἐξ ἄλλου τυχόν μεταβολή συνόρων στό Κοσσυφοπέδιο θά προκαλέσει ἀστάθεια στό κρατίδιο τῶν Σκοπίων, ἐνισχύοντας τίς τάσεις αὐτονομήσεως τῶν Ἀλβανῶν, λειτουργώντας ἀντικειμενικῶς κατά τῶν ἑλληνικῶν συμφερόντων.

Τούτων δοθέντων δέν πρέπει νά ἐντυπωσιάζει ὁ ἔπαινος τοῦ Ἀμερικανοῦ ὑφυπουργοῦ Ἐμπορίου πρός τόν… ἀνανήψαντα Πρωθυπουργό Ἀλέξη Τσίπρα, ὁ ὁποῖος σφράγισε στήν ΔΕΘ τήν πλήρη πρόσδεσή του στό ἅρμα τῶν ΗΠΑ. Ἄλλωστε πηγές τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ θεωροῦν τήν ἑλληνική Κυβέρνηση πιό πιστή καί ἀπό ἐκείνη τοῦ Ἰσραήλ! Ὁ κύριος Ρός ἦταν ξεκάθαρος: Ἀφοῦ ἔκανε γνωστό τό ἐνδιαφέρον τῆς χώρας του γιά τά ναυπηγεῖα Σκαραμαγκᾶ, Ἐλευσῖνος, Νεωρίου, διεκήρυξε ὅτι γιά τήν κυβέρνηση Τράμπ «ἡ ἑλληνική Κυβέρνηση εἶναι φίλη καί σύμμαχος καί θά τήν ὑποστηρίξει ὅσο περισσότερο μπορεῖ γιατί τηρεῖ τίς ὑποσχέσεις της». Σημείωσε ἐπίσης πώς σύντομα τά ΕΛ.ΠΕ. ἀρχίζουν ἔρευνες γιά ὑδρογονάνθρακες στά δυτικά τῆς Ἑλλάδος, στό Ἰόνιο.

Ὁ ἀμερικανός ὑπουργός ἔλεγε τήν ἀλήθεια. Ὁ κύριος Τσίπρας ἀνεκοίνωσε στήν συνέντευξη Τύπου τήν ἔναρξη τοῦ διαγωνισμοῦ πού προκηρύσσει τό ΤΑΙΠΕΔ γιά τήν παραχώρηση τοῦ λιμένος Ἀλεξανδρουπόλεως γιά τό ὁποῖο, ὅπως εἶπε, ἐνδιαφέρονται ἀμερικανικές ἑταιρεῖες. Ὅλες αὐτές οἱ κινήσεις στρατηγικοῦ χαρακτῆρος δείχνουν πώς ὁ ΣΥΡΙΖΑ βάζει ὅλα του τά λεφτά στίς σχέσεις μέ τίς ΗΠΑ γιά νά ἀνακόψει τήν κάμψη ἐπιρροῆς. Βεβαίως ὁ κύριος Τσιπρας ἀνεκοίνωσε τήν μετάβασή του στήν Μόσχα μετά ἀπό πρόσκληση Πούτιν. Γιά νά μετριάσει μάλιστα τίς ἐντυπώσεις χαρακτήρισε «μικρή περιπέτεια» τίς ἀπελάσεις τῶν Ρώσσων διπλωματῶν.

Ὅσοι λοιπόν παρηκολούθησαν προσεκτικά στήν ΔΕΘ ἀκόμη καί τό ἄνοιγμα τοῦ Πρωθυπουργοῦ σέ δικαστές, ἐνστόλους, δικηγόρους, μηχανικούς, ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες καταλήγουν στό ἑξῆς: οἱ ἐπιλογές Τσίπρα τόσο στήν ἐξωτερική πολιτική ὅσο καί στήν οἰκονομική πολιτική τόν καθιστοῦν πλέον κατεστημένο κόμμα, ψευδεπίγραφο ἀριστερό κόμμα. Κόμμα πού παρεδόθη γιά νά καταφέρει νά ἐπιπλεύσει ἐκλογικῶς μέχρι τίς προσεχεῖς ἐκλογές, τίς ὁποῖες ἐπιδιώκει νά πραγματοποιήσει στό τέλος τῆς τετραετίας, τόν προσεχῆ Ὀκτώβριο. Οἱ ἐξαγγελίες τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὁ ὁποῖος ἐμφανίσθηκε στήν ΔΕΘ ὡς …διανομεύς ὁράματος (θά μοιράσω ὅραμα…), πρός τά ἐκεῖ κατατείνουν.

Εἶναι λίαν ἀμφίβολο ὅμως ἐάν ἀρκοῦν γιά τήν πολιτική ἀνασύνταξή του. Too little too late. Σχεδόν ὅλες οἱ ἐξαγγελίες του ἔχουν ὡς δυνητικό χρόνο ἐφαρμογῆς μετά τό πέρας τῆς τετραετίας καί δέν ἐξαρτῶνται ἀπό τόν ἴδιο ἀλλά ἀπό τήν βούληση τοῦ κυρίαρχου ἑλληνικοῦ λαοῦ. Ἡ ἔξωθεν βοήθεια μπορεῖ νά τόν φθάσει στό σημεῖο τοῦ τερματισμοῦ, μά ὅταν φθάσει ἐκεῖ θά διαπιστώσει πώς ἔχει ξεμείνει ἀπό πολιτικά καύσιμα καί κυρίως ἀπό τήν στήριξη τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Οἱ ὑποστηρικτές του πού μετεφέρθησαν στό Βελλίδειο γιά νά ὀνειρευθοῦν μαζί του μέχρι τόν οὐρανό δέν εἶναι ἀρκετοί γιά τήν ἐπανεκλογή. Ὅσο γιά τόν ξένο παράγοντα, ἐπηρεάζει ἀλλά δέν ψηφίζει!

Κεντρικό θέμα