ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2024

Αἷμα πρίν ἀπό τίς Πρέσπες μέ στόχο τά συλλαλητήρια

Γιατί ἄρχισαν τίς προβοκάτσιες οἱ συνιστῶσες τῆς νέας τρομοκρατίας

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ἔχει σημάνει στίς ἀστυνομικές ἀρχές ἀλλά καί στό σύνολο τῶν πολιτικῶν δυνάμεων τοῦ τόπου μετά τήν τρομοκρατική ἐπίθεση κατά τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου στό Κολωνάκι. Ἡ ἐκδοχή τῆς Ἰντερπόλ καί ἄλλων ξένων μυστικῶν ὑπηρεσιῶν πώς σέ ὁλόκληρη τήν Εὐρώπη ἐκκλησίες καί ναοί γίνονται στόχος κατά τήν διάρκεια τῶν Χριστουγέννων, ἐπειδή ὁ Χριστιανισμός εὑρίσκεται στό στόχαστρο τῶν τζιχαντιστῶν, δέν εὐσταθεῖ στήν ἑλληνική περίπτωση. Ἀντιθέτως, προσεκτική μελέτη προηγουμένων προκηρύξεων ὀργανώσεων μετά ἀπό ἐκρήξεις βομβῶν σέ ἐκκλησίες (ἐνδεικτική ἡ περίπτωσις τοῦ Ἁγίου Βασιλείου στά ὅρια τῶν Ἐξαρχείων πρός τήν πλευρά τῆς Λεωφόρου Ἀλεξάνδρας, στό ὕψος τοῦ Πεδίου τοῦ Ἄρεως) πιστοποιεῖ ὅτι ἡ τυφλή ἐπίθεσις στό Κολωνάκι, χωρίς τηλεφώνημα προειδοποιήσεως, ἐκδηλώθηκε σέ μιά ὕποπτη συγκυρία:

Ἀφ’ ἑνός τά Σκόπια εὑρίσκονται στήν τελική εὐθεῖα γιά τήν κύρωση τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν καί ἀκολούθως περί τά τέλη Ἰανουαρίου ἡ σκυτάλη τῆς εὐθύνης κυρώσεως περνᾶ στήν ἑλληνική πλευρά. Ταυτοχρόνως, ὅμως, θά ἀναζωπυρωθεῖ καί τό παλλαϊκό μέτωπο τῶν συλλαλητηρίων γιά τήν Μακεδονία, τό ὁποῖο ἀναμένεται νά κορυφωθεῖ μέ μεγάλη συγκέντρωση ἔξω ἀπό τήν Βουλή τήν ἡμέρα τῆς κυρώσεως τῆς Συμφωνίας μέ στόχο τήν ἀκύρωσή της.

Ἀφ’ ἑτέρου στήν Ἑλλάδα εὑρίσκεται σέ ἐξέλιξη ὁ καυτός διάλογος Ἐκκλησίας-Πολιτείας γιά τό θέμα τῆς μισθοδοσίας τῶν ἱερέων καί τῆς διαχειρίσεως τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας. Ἡ Ἐκκλησία, αὐτή τήν στιγμή, ἀποτελεῖ τόν ἰδανικό νέο στόχο γιά τήν τρομοκρατία τῆς νέας γενιᾶς. Μητροπολῖτες ἀντιδροῦν στά σχέδια τῆς Πολιτείας νά ἀπαλλαγεῖ τό Δημόσιο ἀπό τήν μισθοδοσία τῶν ἱερέων, ἐνῶ τήν ἴδια στιγμή οἱ Μητροπόλεις τῆς Μακεδονίας πρωταγωνιστοῦν στίς διαδηλώσεις γιά τό Σκοπιανό. Πλέον αὐτῶν τῶν δεδομένων, κυκλοφορεῖ μία ἀκόμη πληροφορία: στό παλλαϊκό συλλαλητήριο, πού μετά βεβαιότητος θά διεξαχθεῖ ἔξω ἀπό τήν Βουλή τήν ἡμέρα τῆς κυρώσεως τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν, θά μετάσχουν σχολεῖα καί μαθητές ἀπό ὅλη τήν Ἑλλάδα. Ὅταν ἐκδηλώθηκε γιά πρώτη φορά στά τέλη Νοεμβρίου τό πρῶτο κῦμα καταλήψεων σέ σχολεῖα τῆς Βορείου Ἑλλάδος καί παρετηρήθη τό ἀπαράδεκτο φαινόμενο τῆς ἀποβολῆς μαθητῶν στόν Γέρακα, ἐπειδή τραγούδησαν τό «Μακεδονία Ξακουστή», ἡ ἀπάντησις κάποιων πανικόβλητων κύκλων ἦταν ἡ διοργάνωσις ἀντι-συγκεντρώσεων στά Προπύλαια τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Ἀντισυγκεντρώσεων, πού διοργανώθηκαν μέ τήν διευκόλυνση τῶν ἀρχῶν, σέ ἀντίθεση μέ τά μαθητικά συλλαλητήρια πού ἀντιμετώπισαν πλεῖστες ὅσες δυσκολίες. Πολλά κομματικά ἐπιτελεῖα τόσο στήν Ἀριστερά ὅσο καί στήν Κεντροδεξιά φοβοῦνται πλέον, ἐν ὄψει τῶν μαζικῶν συλλαλητηρίων γιά τίς Πρέσπες, τήν πραγματοποίηση κάποιας προβοκάτσιας μέ θύματα, ὥστε νά χυθεῖ αἷμα καί νά φοβηθεῖ ὁ κόσμος τήν συμμετοχή του σέ αὐτά.

Οἱ ἐκτιμήσεις αὐτές διατυπώνονται ἀπό παλαιούς ἀριστερούς –δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι ὁ Παναγιώτης Λαφαζάνης χρησιμοποίησε τόν ὅρο προβοκάτσια– καί γίνονται ἀντικείμενο προβληματισμοῦ ἀπό κεντροδεξιούς. Ἡ κυρίαρχη ἀνάλυσις στήν δεξιά παράταξη ἦταν πώς θά στοχοποιηθοῦν κανάλια, ραδιόφωνα, ἐφημερίδες μέ ἔκδηλο φιλοδυτικό προσανατολισμό, καί ἕως ἕνα βαθμό ἀπεδείχθη σωστή. Ὡστόσο, ἡ ἐπίθεσις κατά τῆς ζωῆς πολιτῶν ἔξω ἀπό ἐκκλησία στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν θέτει νέες παραμέτρους στήν ἐξίσωση τῆς τρομοκρατίας. Παραμέτρους, οἱ ὁποῖες εἶναι ἀδύνατον νά ἀναγνωσθοῦν ἔξω ἀπό τό συνολικό πολιτικό πλαίσιο καί τήν ἀτμόσφαιρα τῆς ἐποχῆς.

Σημειωτέον ὅτι οἱ ἐξελίξεις μέ τήν ἐπίθεση στό Κολωνάκι συμπίπτουν καί μέ τήν πληροφορία τῆς ἐλεύσεως τῆς Καγκελλαρίου Μέρκελ στίς ἀρχές Ἰανουαρίου στήν Ἀθήνα. Ἡ ἐνισχυμένη Μέρκελ ἔρχεται νά δεῖ ἄν ὑπάρχουν στήν Ἑλλάδα οἱ προϋποθέσεις νά περάσει ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν ἀπό τήν Ἑλληνική Βουλή. Βάσει τῶν ὅσων φέρεται ὅτι ἔχει πεῖ στόν Πρωθυπουργό καί στόν ἀρχηγό τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως, ὁ Σταῦρος Θεοδωράκης μοιάζει νά περνάει. Γιά τήν ὥρα ὑποτιμᾶται ἀπό κάποιους τό μέγεθος τῆς λαϊκῆς ἀντιδράσεως στό ταυτοτικό αὐτό ἐθνικό θέμα. Ἀπό κάποιους ἄλλους ὑπερτιμᾶται. Ἐξ οὗ καί ἡ ἔντασις μέ τίς βόμβες λοιπόν.

Κεντρικό θέμα