85 οἰκίες πρέσβεων στόχος τοῦ «Ρουβίκωνα»

n Τό πολιτικό γραφεῖο τῆς Νίκης Κεραμέως μετά τήν ἐπίθεση τοῦ «Ρουβίκωνα»

Σχέδιο ἀναταραχῆς μέ ἀναρχικούς – μετανάστες

ΕΝΩΠΙΟΝ ἑνός ἄρτια ὀργανωμένου σχεδίου πού ἔχουν ἐξυφάνει ἀναρχικές ὁμάδες καί ἔχουν ὡς στόχο τόν διεθνῆ διασυρμό τῆς χώρας, εὑρίσκεται ἡ Κυβέρνησις. Οἱ ἐπιχειρήσεις «καθαρισμοῦ» τῶν Ἐξαρχείων καί ἐπιστροφῆς τῆς ὁμαλότητος στά πανεπιστήμια δέν ἔμεινε ἀναπάντητη ἀπό τούς ἀναρχικούς, πού μέ βασικό πρωταγωνιστή τόν «Ρουβίκωνα» ἐκτοξεύουν γιά πρώτη φορά ἀπειλές πού θά θέσουν σέ κίνδυνο τήν εἰκόνα τῆς Ἑλλάδος στό ἐξωτερικό. Ἡγετικό στέλεχος τῆς ἀναρχικῆς ὁμάδος βλέποντας ὅτι σφίγγει ὁ κλοιός γύρω τους, ἔδωσε στήν δημοσιότητα λεπτομερῆ στοιχεῖα μέ τίς διευθύνσεις 85 (!) πρεσβειῶν ἀλλά καί τῶν κατοικιῶν τῶν πρέσβεων. Μάλιστα ὅπως ἀναφέρεται στήν ἀνακοίνωση αὐτό εἶναι ἕνα μέρος ἀπό τά στοιχεῖα πού διαθέτει ἡ ὀργάνωσις.

Πρόκειται γιά μία πρωτοφανῆ ἐνέργεια πού δέν ἔχει προηγούμενο, καθώς οἱ διευθύνσεις τῶν συγκεκριμένων διπλωματῶν εἰκάζουμε ὅτι δέν εἶναι προσβάσιμες στό διαδίκτυο. Χρησιμοποιεῖ τά ἐν λόγω στοιχεῖα ὡς διαπραγματευτικό ὅπλο σέ περίπτωση συλλήψεως κάποιου στελέχους ἤ ἀκόμη καί τοῦ ἰδίου. Γι’ αὐτόν τόν λόγο στήν ἀνακοίνωση-προκήρυξη ἔχει καλύψει τά στοιχεῖα μέ τίς διευθύνσεις τῶν κατοικιῶν, τά ὁποῖα θά δημοσιευθοῦν ἐάν π.χ. ἡ ἀστυνομία ἐπιτεθεῖ σέ κάποια «δομή της», ὅπως εἶναι ἡ κατάληψις στό «ΒΟΞ».

Τό ἐρώτημα βεβαίως εἶναι πῶς εὑρέθησαν τά ἀπόρρητα αὐτά στοιχεῖα στήν κατοχή τοῦ «Ρουβίκωνα» καί γιατί ἐστάλη ἡ συγκεκριμένη ἀπειλή λίγο πρίν ἀπό τήν ἐπέτειο τοῦ Πολυτεχνείου. Ὁ ἡγέτης τοῦ «Ρουβίκωνα» προφανῶς γιά νά ἀποδείξει ὅτι δέν μπλοφάρει, ὑπενθυμίζει ὅτι ἔχουν γίνει ἐπιθέσεις στίς κατοικίες τῶν πρέσβεων τῆς Χιλῆς, τῆς Βραζιλίας, τῆς Αὐστρίας καί τοῦ Ἰσραήλ. «Σέ περίπτωση πού πραγματοποιηθοῦν κατασταλτικές ἐπιχειρήσεις ἐναντίον μας εἴτε ἐπειδή θά μᾶς ρίξουν βαριές ποινές, εἴτε ἐπειδή θά ἐπιτεθοῦν σέ δομή μας, ἐμεῖς τό γάντι θά τό σηκώσουμε. Αὐτομάτως θά ἐνεργοποιηθεῖ ἕνας πρῶτος κύκλος παρεμβάσεων σέ ὅλες τίς κατοικίες πρεσβευτῶν στήν Ἀθήνα» τονίζει μέ ἀπειλητικό ὕφος ὁ ἡγέτης τοῦ «Ρουβίκωνα».

Τήν στιγμή πού ὁ «Ρουβίκωνας» υἱοθετοῦσε τήν τακτική παλαιῶν τρομοκρατικῶν ὀργανώσεων μέ προκηρύξεις πού «φωτογράφιζαν» μελλοντικούς στόχους, οἱ ἀστυνομικοί στά Ἐξάρχεια ἐγίνοντο στόχος κουκουλοφόρων. Ἡ ἐπίθεσις πού πραγματοποίησαν ἀναρχικοί κατά ἀνδρῶν τῆς ὁμάδος ΔΙΑΣ παρ’ ὀλίγον νά εἶχε δραματική κατάληξη. Οἱ ἀστυνομικοί ἔπεσαν θύματα ἐνέδρας καί ἐδέχθησαν σφοδρή ἐπίθεση ἀπό δύο ὁμάδες κουκουλοφόρων. Τρεῖς ἐξ αὐτῶν ὑπέστησαν ἐγκαύματα ἀπό τίς μολότωφ καί χρειάσθηκε νά νοσηλευθοῦν, ἐνῶ κάηκε μιά μοτοσυκλέττα. Αὐτό πού ἠκολούθησε ὅμως ἔχει ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον, καθώς ὑπῆρξε ἄμεση κινητοποίησις τῆς ὁμάδος ΟΠΚΕ. Κατόπιν πληροφοριῶν οἱ ἀστυνομικοί ἔφθασαν σέ καφενεῖο ἐπί τῆς πλατείας Ἐξαρχείων ὅπου φέρεται νά εἶχαν βρεῖ καταφύγιο οἱ δρᾶστες τῆς ἐπιθέσεως. Ἡ προσπάθεια τῶν ἀστυνομικῶν νά εἰσέλθουν στό κατάστημα δέν ἐστέφθη μέ ἐπιτυχία, ἐνῶ ὅπως ἔγινε γνωστό ἔλαβαν ἐντολές μέσω ἀσυρμάτου νά ἀπομακρυνθοῦν ἀπό τήν περιοχή. Ὁ ὑπουργός Ἀναπτύξεως Ἄδωνις Γεωργιάδης χαρακτήρισε τό περιστατικό τρομοκρατική ἐπίθεση, ἐνῶ δέν ἔκρυψε τήν ἀπογοήτευσή του γιά τήν ἀποχώρηση τῆς ΟΠΚΕ ἀπό τό καφενεῖο. Οἱ ἀστυνομικοί ὅμως εἶχαν προλάβει νά κάνουν 18 προσαγωγές, ἐκ τῶν ὁποίων ἡ μία μετετράπη σέ σύλληψη. Πρός ἔκπληξιν ὁ συλληφθείς εἶναι γνωστό μέλος τοῦ «Ρουβίκωνα» πού εὑρέθη στήν περιοχή κατά τήν ἐπίθεση ἐναντίον τῶν ἀστυνομικῶν.

Πλέον γίνεται ἀντιληπτό ὅτι οἱ ἀναρχικοί, μέ αἰχμή τοῦ δόρατος τόν «Ρουβίκωνα», δέν ἀστειεύονται. Θέλουν νά ἐπιστρέψουν δυναμικά στόν «θρόνο» τῶν Ἐξαρχείων, ἀκόμη καί ἄν αὐτό συμπεριλαμβάνει θυσία ἀστυνομικῶν. Ἡ πρόθεσις τῆς Κυβερνήσεως νά ἐπιβάλλει αὐστηρές ποινές σέ ὅσους ἐκτοξεύουν μολότωφ σέ δημοσίους χώρους, νά «μπλοκάρει» τήν ἀποφυλάκιση τοῦ Κουφοντίνα ἀλλά καί νά τιμωρήσει μέ τρία χρόνια φυλάκιση ὅσους εἰσβάλουν σέ δημόσια κτίρια καί πρεσβεῖες, ἔχει ἐξοργίσει τόν «Ρουβίκωνα». Ἐπί πλέον, ἡ ἐπανασύστασις τῆς νέας «ὁμάδος ΔΕΛΤΑ», παραμονές τῶν ἐκδηλώσεων γιά τήν ἐπέτειο τοῦ Πολυτεχνείου, ἀναμένεται νά διαταράξει τίς ἰσορροπίες στά Ἐξάρχεια καί νά ἐπιφέρει πλῆγμα στούς ἀναρχικούς. Ἡ Νέα Δημοκρατία ρίχνει ξανά στόν δρόμο ἀρχικῶς 50 ἄνδρες πού θά κινοῦνται κατά ὁμάδες, μέ βασικό στόχο τήν ἐκκένωση καταλήψεων καί τήν πάταξη τῆς ἐγκληματικότητος στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν. Ἡ μικροεγκληματικότης, ἡ διακίνησις ναρκωτικῶν καί ἡ αὔξησις τοῦ ἀριθμοῦ τῶν παρατύπων μεταναστῶν πού κινοῦνται ἐλεύθερα στήν πρωτεύουσα χρήζουν ἀμέσου ἀντιμετωπίσεως. Ἡ ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Μεταναστευτικῆς Πολιτικῆς ἀναμένει μπαράζ ἐπιθέσεων τίς ἑπόμενες ἡμέρες ἀπό ἀναρχικούς πού θέλουν νά ἐπανακαταλάβουν κτίρια πού ἐκκενώθηκαν ἐν μιᾶ νυκτί.

Τό σημεῖο-πρόκλησις γιά τήν Κυβέρνηση εἶναι ἐάν κατά τό τριήμερο τῶν ἐκδηλώσεων γιά τό Πολυτεχνεῖο θά ἐπιβληθεῖ ὁ νόμος γιά τό πανεπιστημιακό ἄσυλο. Τά πρόσφατα γεγονότα στήν ΑΣΟΕΕ κατέδειξαν οὐσιαστικά προβλήματα ὡς πρός τήν ἐπιβολή τοῦ νόμου, τά ὁποῖα ἐνδεχομένως οἱ ἀναρχικοί ἐκλάβουν ὡς ἀδυναμία τῆς ΕΛ.ΑΣ. νά τούς «κτυπήσει» μέσα στήν ἕδρα τους. Χθές ἔστειλαν καί τό πρῶτο μήνυμα στήν Κυβέρνηση μέ τήν ἐπίθεση στό γραφεῖο τῆς ὑπουργοῦ Παιδείας Νίκης Κεραμέως. Τά μέλη τοῦ «Ρουβίκωνα» ἀνέλαβαν τήν εὐθύνη τῆς ἐπεμβάσεως πού εὐτυχῶς δέν εἶχε τραυματίες. Ἡ ἀναρχική ὁμάς στρέφεται εὐθέως κατά τῆς ὑπουργοῦ, διότι «κατήργησε νομικά τό ἄσυλο μές τό καλοκαίρι, στοχοποιῶντας κατά κύριο λόγο τούς ἀγωνιζόμενους φοιτητές, οἱ ὁποῖοι στηρίζουν τήν ἐλευθερία ἔκφρασης, συλλογικοποίησης καί πολιτικῆς ζύμωσης ἐνάντια στό κράτος». Ἀσκεῖ κριτική στό ἐκπαιδευτικό νομοσχέδιο καί προβάλλεται ὡς ὑπερασπιστής τῶν «αἰωνίων φοιτητῶν», τῶν μή ἀρίστων, καί βάλλει κατά τῆς συμμετοχῆς τοῦ ἰδιωτικοῦ τομέως στήν ἀναδιάρθρωση τῶν πανεπιστημίων. Τά τελευταῖα γεγονότα συνθέτουν ἕνα ἐκρηκτικό κοκταίηλ, πού σέ συνδυασμό μέ τήν αὔξηση τῶν μεταναστευτικῶν ροῶν καί τῆς ἐγκληματικότητος θέτουν σέ συναγερμό τόν κρατικό μηχανισμό. Ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἡ Κυβέρνησις θά ἀντιμετωπίσει τά τρία αὐτά προβλήματα οὐσιαστικῶς θά κρίνει καί τό κοινωνικό ἔργο της, κατά τό πρῶτο ἑξάμηνο τῆς διακυβερνήσεώς της.

Κεντρικό θέμα