52 ἐπιχειρήσεις μέ ἕδρα τήν Ἑλλάδα ἑνώνουν τίς δυνάμεις τους

Τό Ἀρχοντικό Χατζηγάκη καί τό λογότυπο τῆς πρωτοβουλίας «Ἑλλα-δικά μας»

Συμμαχία ἀρίστων μέ στόχο τήν αὔξηση τῶν πωλήσεων ἑλληνικῶν προϊόντων – Ποιές εἶναι

Η ΕΙΔΗΣΙΣ πέρασε χθές στά «ψιλά» τῆς οἰκονομικῆς εἰδησεογραφίας: 52 ἑλληνικές ἑταιρεῖες συνεργαζόμενες στό πλαίσιο τῆς πρωτοβουλίας «Ἑλλα-δικά μας» συνεφώνησαν μέ μεγάλη ἰδιωτική ἑταιρεία παραγωγῆς ρεύματος γιά φθηνότερο τιμολόγιο, μέ στόχο νά θωρακισθεῖ ἡ κοινότης τῶν ἐπιχειρήσεων αὐτῶν ἀπό τό ἀσταθές περιβάλλον καί τήν αὔξηση τῆς τιμῆς τῆς ἐνέργειας πού προαναγγέλλει ἡ ΔΕΗ. Ἡ συμφωνία αὐτή ἀνεκοινώθη ἀπό τόν Πρόεδρο τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Πρωτοβουλίας Ἄγι Πιστιόλα στήν ἕκτη συνάντηση τῶν μελῶν της, στό Περτοῦλι Τρικάλων στό Ἀρχοντικό «Χατζηγάκη», τό περασμένο Σαββατοκύριακο.

Καί ὅπως πληροφορεῖται ἡ «Ἑστία», δέν θά εἶναι ἡ μόνη: Τά μέλη τῆς πρωτοβουλίας, τά ὁποῖα ἔχουν ὡς σκοπό τήν αὔξηση τοῦ μεριδίου ἀγορᾶς τῶν ἑλληνικῶν προϊόντων στήν Ἑλλάδα, ἔχουν ἤδη ἐκπονήσει κοινό σχέδιο δράσεως γιά κοινή προμήθεια πετρελαίου καί ἄλλων πρώτων ὑλῶν κατά τά πρότυπα τῆς συμφωνίας μέ τήν «Elpedison», ἀνάθεση τῆς φυλάξεως τῶν ἐγκαταστάσεών τους σέ μιά ἑταιρεία security, ἀγορά ρουχισμοῦ ἀπό ἕναν προμηθευτή γιά τούς ἐργαζομένους τους κ.ἄ. Ἀπόρρητες ἔρευνες κοινῆς γνώμης πού ἔχουν στήν διάθεσή τους τά μέλη τῆς πρωτοβουλίας, δεικνύουν ὅτι οἱ Ἕλληνες ἐπιθυμοῦν σέ ποσοστό 58% νά ἀγοράζουν κατά προτίμηση ἑλληνικά προϊόντα ὑπό τήν προϋπόθεσιν ὅτι αὐτά θά εἶναι ὑψηλῆς ποιότητος καί ἀνταγωνιστικά στίς τιμές.

Οἱ ἐπιχειρηματίες πού συνεκρότησαν αὐτήν τήν πρωτοβουλία ἀντελήφθησαν γρήγορα δύο πράγματα: Πρῶτον, γιά νά ἔχει ἐπιτυχία τό σχέδιό τους πρέπει νά ἑνωθοῦν οἱ «ἄριστοι» τοῦ ἑλληνικοῦ ἐπιχειρεῖν ἐπί τῆ βάσει πιστοποιημένων κριτηρίων ἀξιολογήσεως, καί δεύτερον, πώς γιά νά γίνουν ἀνταγωνιστικοί πρέπει νά κάνουν μέ κοινό σχέδιο δράσεως οἰκονομίες κλίμακος στό λειτουργικό τους κόστος. Τό πρῶτο ἀνέλαβε ἡ ἑταιρεία πιστοποιήσεως Eurocert. Οἱ προϋποθέσεις ἐντάξεως στήν πρωτοβουλία «Ἑλλα-δικά μας», ἡ ὁποία συντόμως ἀποκτᾶ ἑνιαῖα ράφια γιά ἑλληνικά προϊόντα σέ μεγάλα σοῦπερ μάρκετ, εἶναι αὐστηρότατες.

Οἱ 52 ἐπιχειρήσεις πού τήν συγκροτοῦν –ἄλλες δέκα περιμένουν στόν προθάλαμο– ἔχουν ἐπιχειρηματική ἕδρα στήν Ἑλλάδα, ὄχι στό ἐξωτερικό.

• Ἡ πλειονότης τῶν μετοχῶν τους ἀνήκει σέ ἑλληνική ἰδιοκτησία.

• Οἱ ἐργαζόμενοί τους κατά πλειοψηφία, ἄνω τοῦ 50 τοῖς ἑκατό, εἶναι Ἕλληνες.

• Τηροῦν τίς ὑποχρεώσεις τους ἔναντι τοῦ Δημοσίου, δέν χρωστοῦν, ἐνῶ εἶναι ἀπαραίτητο νά εἶναι κερδοφόρες.

• Ἐφαρμόζουν αὐστηρά τήν ἐργατική νομοθεσία καί προστατεύουν τήν ὑγεία καί τήν ἀσφάλεια τῶν ἐργαζομένων τους.

• Παράγουν προϊόντα ὑψηλῆς προστιθέμενης ἀξίας.

Ὅσο γιά τίς οἰκονομίες κλίμακος αὐτές γίνονται μέ διαπραγματεύσεις πού κάνει συντεταγμένα τό ἐκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιό τους. Οἱ ἑταιρεῖες πού μετέχουν μέχρι στιγμῆς στήν πρωτοβουλία «Ἑλλα-δικά μας» εἶναι οἱ: Agrino, «Ἔψα», «λούξ», «Νιτσιάκος», «Χαϊτόγλου-ΧΑΡΤΕΛ», Galenica, «Ζαγόρι», Νavarino Vineyards, ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ, «Δίρφυς», Kalamata Papadimitriou, ΜΕΓΑ, ΗΛΙΟΣ, «Νῆσος», «Βίκος», greek tomato, «Φλώρινας», Brava, ΕΖΑ, Ζύμη Ψαχνῶν, KYKNOS, SKAG, Hellas Frost, Petrou Nuts, Captains, ΒΙΟΛΑΝΤΑ, «Κτῆμα Γεροβασιλείου», Eurochartiki, The Writing Fields, «ἀβγά Βλαχάκη», Thermogaz, «Μανδρέκας Α.Ε.», Cretan Mill, «Χρυσά Αὐγά», Ἀπόστολος Παπαδόπουλος meatcompany.gr, Tottispack, Regina, Draculi coffee, «οὖζο Πλωμαρίου», «Συνεταιρισμός Καλλικούνη», Sativa, «Οἰνοποιία Γεωργιάδη», «Πυρήνας Α.Ε.», Biosolids, ΧΙΩΝ, KORONAKIS S.A, «Γεωργική Ἀνάπτυξη», «Τυροκομικά Μυτιλήνης Θέμελης», «οὖζο Βαρβαγιάννη», «Ἑλληνικά ἐκλεκτά Ἔλαια». Πρόκειται γιά ἐπιχειρήσεις πού ἔχουν τήν ἕδρα τους, στήν μεγάλη πλειονότητά τους, στήν ἑλληνική περιφέρεια.

Κεντρικό θέμα