40 δισ. δολλάρια «δῶρο» στόν Ζελένσκυ γιά νά «τινάξει» στόν ἀέρα τήν ΕΕ

Ἀποτυγχάνει ὁ ἀντιπερισπασμός τῶν ΗΠΑ γιά τήν διακοπή τῆς ροῆς φυσικοῦ ἀερίου στήν Εὐρώπη – Μάριο Ντράγκι πρός Μπάιντεν: Ὅλοι θά πληρώνουμε σέ ρούβλια τόν Πούτιν!

ΟΣΜΗ πολιτικῆς συναλλαγῆς μεταξύ Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς καί Οὐκρανίας φαίνεται πώς ἀναδίδει ἡ ἀπόφασις τῆς κυβερνήσεως τοῦ Κιέβου νά ἀποκόψει αἰφνιδιαστικῶς τήν Εὐρώπη ἀπό τό ρωσσικό φυσικό ἀέριο. Ἕνα 24ωρο μετά τήν ἀπόφαση Ζελένσκυ νά κλείσει τήν κάνουλα, ἐπικαλούμενος τήν προώθηση τῶν εἰσβολέων, ἦλθε ἡ ἐπιβράβευσις ἀπό τήν Οὐάσιγκτων. Ὡστόσο, τήν ἴδια στιγμή, ὁ Ἰταλός Πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι παρεδέχετο, ἐπί ἀμερικανικοῦ ἐδάφους σημειωτέον, ὅτι οἱ εὐρωπαϊκές ἑταιρεῖες φυσικοῦ ἀερίου ἀνοίγουν λογαριασμούς σέ ρούβλια. Ἐπιβράβευσις μέ ἕνα τεράστιο ὅσο καί πρωτοφανές «πακέτο» βοηθείας ὕψους 40 δισεκατομμυρίων δολλαρίων πρός τήν Οὐκρανία ἐνέκρινε ἡ ἀμερικανική Βουλή τῶν Ἀντιπροσώπων, μέ διακομματική πλειονοψηφία. Ὡστόσο, δέν εἶναι μόνον τό ὕψος τῆς βοηθείας πού ἐντυπωσιάζει ἀλλά καί τό γεγονός ὅτι ἀντίστοιχη βοήθεια εἶχε ἐνεργοποιηθεῖ μόνο μία φορά κατά τό παρελθόν: πρόκειται γιά εἰδικό πρόγραμμα «δανεισμοῦ-μισθώσεως» ἐποχῆς τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, τό ὁποῖο εἶχε συμβάλει ἀποφασιστικῶς στήν ἧττα τῆς ναζιστικῆς Γερμανίας. Ταυτοχρόνως, ἡ Εὐρώπη ἀπεστερήθη ἀπό χθές κρισίμων ποσοτήτων φυσικοῦ ἀερίου, ὡς ἀποτέλεσμα τῆς ἀποφάσεως τοῦ Κιέβου νά κλείσει τήν «κάνουλα» ἐπικαλούμενη τήν ρωσσική προέλαση. Ἤδη, οἱ ποσότητες φυσικοῦ ἀερίου πρός τήν Γερμανία ἦσαν κατά 25% μειωμένες.

Δυτικοί ἀναλυτές ἑστίαζον, πέραν ἀπό τό οὐσιαστικό σκέλος τῆς ἀμερικανικῆς ἀποφάσεως, καί τό συμβολικό, καθώς, ὅπως ἐπεσήμαιναν, πρόκειται ἐμμέσως γιά τήν ἀμερικανική ἀπάντηση στήν ρωσσική Ἡμέρα Νίκης. Τό νομοσχέδιο περί «δανεισμοῦ καί μισθώσεων» (lend – lease) εἶχε ἐγκριθεῖ κατά τήν διάρκεια τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Μέ τόν ἴδιο τρόπο σήμερα οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες Ἀμερικῆς ἐπιδιώκουν νά γίνουν αὐτό πού ὁ Φράνκλιν Ντ. Ροῦσβελτ εἶχε ἀποκαλέσει «ὁπλοστάσιο τῆς δημοκρατίας.» Ἕνα ὁπλοστάσιο πού, τότε, βοήθησε ἀποτελεσματικῶς τήν Βρεταννία καί τούς ἄλλους συμμάχους νά πολεμήσουν τήν Ναζιστική Γερμανία. Καί σήμερα χρησιμοποιεῖται γιά τήν ἐνίσχυση τῆς Οὐκρανίας νά ἀντιμετωπίσει τήν Ρωσσική Ὁμοσπονδία.

Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι ἡ ἀμερικανική βοήθεια ἀνέρχεται στό ὕψος τῶν 40 δισεκατομμυρίων δολλαρίων, σέ στρατιωτικές, οἰκονομικές, ἀνθρωπιστικές παροχές, εἶναι ἀρκετά μεγαλύτερη ἀκόμη καί ἀπό τό «πακέτο» τῶν 33 δισεκατομμυρίων δολλαρίων πού εἶχε ζητήσει ὁ Πρόεδρος Μπάιντεν. Ἀπό τό συνολικό «πακέτο», ἕξι δισ. θά διατεθοῦν γιά νά ἀποκτήσει ἡ Οὐκρανία τεθωρακισμένα ὀχήματα, γιά νά ἐνισχύσει τήν ἀντιαεροπορική της ἄμυνα καί νά ἀγοράσει διάφορα ὅπλα καί πυρομαχικά. Καί τοῦτο, τήν ὥρα πού μαίνονται μάχες στό ἀνατολικό καί τό νότιο τμῆμα της. Σχεδόν 9 δισ. προορίζονται γιά τήν ἐξασφάλιση «τῆς συνέχειας τῶν οὐκρανικῶν δημοκρατικῶν θεσμῶν», χωρίς νά δίδονται ἄλλες διευκρινήσεις, ἐνῶ μέρος τοῦ ποσοῦ προορίζεται γιά τήν χορήγηση ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας.

«Αὐτή ἡ βοήθεια ἦταν κρίσιμη γιά τήν ἐπιτυχία τῆς Οὐκρανίας στό πεδίο τῆς μάχης» ἦταν ἡ χαρακτηριστική δήλωσις τοῦ Τζό Μπάιντεν, ἐνῶ ἡ Πρόεδρος τοῦ Κογκρέσσου Νάνσυ Πελόζι ὑπεγράμμιζε πώς μέ τό «πρόγραμμα βοηθείας», «ἡ Ἀμερική στέλνει στόν κόσμο ὁλόκληρο τό μήνυμα πώς εἶναι ἀπαρασάλευτη ἡ ἀποφασιστικότητά μας νά ὑποστηρίξουμε τόν θαρραλέο λαό τῆς Οὐκρανίας ἕως τήν νίκη» (ἐπί τῆς Ρωσσίας).

Ἄμεσος ἦταν ἡ ἀντίδρασις τοῦ Οὐκρανοῦ Προέδρου Ζελένσκυ, ὁ ὁποῖος, μέσῳ ἀναρτήσεώς του στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως, εὐχαρίστησε τήν κυρία Πελόζι καί «ὅλους τούς φίλους του», ὅπως ἀνέφερε, στήν Βουλή τῶν Ἀντιπροσώπων «γιά τήν ταχεῖα ἔγκριση τοῦ νόμου γιά τήν πρόσθετη οἰκονομική στήριξη τοῦ κράτους μας.» Μιά ἐνέργεια, συνεπλήρωσε, ἡ ὁποία ξεκίνησε ἀπό τόν Ἀμερικανό Πρόεδρο. Κλείνοντας ὁ Βολόντυμυρ Ζελένσκυ ἐξέφρασε τήν «ἀνυπομονησία» του γιά τό ἑπόμενο βῆμα πού εἶναι ἡ ἔγκρισις τῆς βοηθείας ἀπό τήν Γερουσία, ὡς ἐνδιάμεσο στάδιο πρό τῆς τελικῆς ὑπογραφῆς ἀπό τόν Προέδρο τῶν ΗΠΑ. Ἡ ὑπερψήφισις τῆς ἀμερικανικῆς βοηθείας ἔρχεται τήν ἑπομένη τῆς διαπιστώσεως τῆς ἐπί κεφαλῆς τῶν ἀμερικανικῶν ὑπηρεσιῶν πληροφοριῶν, Ἄβριλ Χέινς, πού ὑπεστήριξε ὅτι ὁ Ρῶσσος Πρόεδρος Πούτιν ἑτοιμάζεται γιά παρατεταμένο πόλεμο στήν Οὐκρανία, ἀκριβῶς γιατί ὑπολογίζει ὅτι ἡ προσφερομένη ἀπό τήν Δύση βοήθεια πρός τό Κίεβο θά ἀρχίσει νά ἐλαττώνεται σύν τῷ χρόνῳ. Ἀναφορικῶς πρός τίς ἐξελίξεις ὡς πρός τήν ροή τοῦ ρωσσικοῦ ἀερίου, αὐτό ἐνεφανίσθη μειωμένο ἀπό χθές καθώς οἱ συγκρούσεις στά ἀνατολικά τῆς Οὐκρανίας μέ τόν ρωσσικό στρατό ἐμποδίζουν, σύμφωνα μέ τό Κίεβο, τήν ὁμαλή λειτουργία τῶν ὑποδομῶν μεταφορᾶς.

Εἰδικώτερα, ἡ διαχειρίστρια ἑταιρεία τοῦ συστήματος μεταφορᾶς ἀερίου τῆς Οὐκρανίας GTSOU ἐδήλωσε ὅτι ἡ παρουσία ρωσσικῶν δυνάμεων πλησίον τῶν ἐγκαταστάσεων τῆς Σοχρανίφκα καί τοῦ Νοβοπσκώφ στήν περιοχή τοῦ Λουχάνσκ δέν ἐπιτρέπουν τήν διασφάλιση τῆς ὁμαλῆς ροῆς ἀερίου καί ἐζήτησε τήν μεταφορά αὐτῶν τῶν ὄγκων ἀπό ἄλλο σημεῖο διασυνδέσεως, στήν Σούτζα.

Ἀνταπαντῶντας, ὁ ρωσσικός κολοσσός ἀερίου Gazprom ἠρνήθη ὅτι ὑπάρχει ὁποιαδήποτε περίπτωσις «ἀνωτέρας βίας» καί ὑπεστήριξε ὅτι εἶναι ἀδύνατον νά γίνει ἐκτροπή τῆς ροῆς τοῦ ἀερίου. Ἀπό τήν πλευρά του, ὁ ἐπί κεφαλῆς τῆς οὐκρανικῆς κρατικῆς ἑταιρείας ἀερίου, Naftogaz, Γιούρι Βιτρένκο, ἀντέτεινε πώς δέν μπορεῖ νά ἐπιβεβαιώσει τόν ἰσχυρισμό τῆς Gazprom, ὅτι δέν εἶναι τεχνικῶς δυνατόν νά γίνει ἐκτροπή ἀερίου στήν Οὐκρανία σέ νέο σημεῖο εἰσόδου.

Συμφώνως μέ τά στοιχεῖα πού ἀνεκοινώθησαν ἀπό τήν GTSOU, οἱ ὄγκοι πού περνοῦν ἀπό τή Σοχρανίφκα ἔπεσαν στό μηδέν καί αὐτοί ἀπό τή Σούτζα ἀναμένονται ηὐξημένοι ἀλλά ὄχι τόσο ἀρκετά γιά νά ἀντισταθμίσουν τήν μείωση. Ἡ μείωσις τοῦ ἀερίου πού μεταφέρεται μέσῳ Οὐκρανίας ἀπό τά σημεῖα αὐτά ἐξετιμᾶτο ὅτι θά ἤγγιζε χθές τά 16,2 ἑκατ. κυβικά μέτρα, δηλαδή περίπου τό 18% τῆς συνήθους ποσότητος.

Κεντρικό θέμα