28.168 «καρέκλες» ἐξουσίας σέ πλειστηριασμό τό 2019!

Στίς 3 κάλπες τῶν ἐκλογῶν – Τό δόλιο σχέδιο Σκουρλέτη γιά διασπάσεις-συμμαχίες

ΚΑΤΙ σπάνιο γιά τά μεταπολιτευτικά δεδομένα θά συμβεῖ ἐντός τοῦ ἐκλογικοῦ 2019, γι’ αὐτό καί ὁ ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεῖ νά ἀποφύγει πάση θυσία τίς πρόωρες ἐκλογές ἐντός τοῦ 2018. Γιά πρώτη φορά τήν ἴδια χρονιά θά προκηρυχθοῦν ὅλες οἱ θέσεις αἱρετῶν ἀντιπροσώπων τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ σέ ὅλα τά ἐπίπεδα. Βουλή, Εὐρωβουλή, Περιφέρειες, Δῆμοι. Ἤτοι: 300 θέσεις βουλευτῶν, 22 θέσεις εὐρωβουλευτῶν, 13 θέσεις περιφερειαρχῶν, 703 θέσεις περιφερειακῶν συμβούλων, 325 θέσεις δημάρχων, 9.375 θέσεις δημοτικῶν συμβούλων καί 15.223 θέσεις τοπικῶν συμβούλων. Σέ αὐτές πρέπει νά προσμετρηθοῦν ἡ θέση τοῦ προέδρου τῆς Βουλῆς, τῶν σαράντα ὑπουργῶν, τῶν ἑπτά ἀντιπροέδρων, τῶν 325 προέδρων Δημοτικῶν Συμβουλίων, οἱ 13 θέσεις προέδρων Περιφερειακῶν Συμβουλίων, οἱ 1.771 θέσεις ἀντιδημάρχων καί οἱ 60 θέσεις ἀντιπεριφερειαρχῶν (προκύπτουν ἐμμέσως) πού ἀνεβάζουν τόν συνολικό ἀριθμό σέ 28.168 θέσεις ἐξουσίας!! Ἄν ἀναλογισθεῖ κανείς ὅτι στίς ἀμέσως προηγούμενες ἀναμετρήσεις μετεῖχαν ὡς ὑποψήφιοι 4.000 ὑποψήφιοι βουλευτές, 1.299 ὑποψήφιοι εὐρωβουλευτές, 66.709 ὑποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι, 55.607 ὑποψήφιοι τοπικοί σύμβουλοι καί 7.555 ὑποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι –συνολικῶς δηλαδή 138.241 Ἕλληνες ἦταν ὑποψήφιοι γιά τά δημόσια ἀξιώματα– τότε ἄριστα μπορεῖ νά καταλάβει τί ἐπιδιώκει ὁ ΣΥΡΙΖΑ! Εἴτε διεξαχθοῦν διπλές ἐκλογές (ἐθνικές ἐκλογές καί αὐτοδιοικητικές) εἴτε τριπλές (ἐθνικές, εὐρωεκλογές, αὐτοδιοικητικές), τό ὕπουλο σχέδιο τῆς Κουμουνδούρου μέ τήν ἁπλή ἀναλογική καί τό σπάσιμο τῶν μεγάλων ἐκλογικῶν περιφερειῶν τῆς Β΄ Ἀθηνῶν καί τοῦ Ὑπολοίπου Ἀττικῆς ἀπό δύο σέ πέντε (ἀναλυτικό ρεπορτάζ σελ. 3) ἔχει τούς ἑξῆς στόχους:

Πρῶτον νά μειωθεῖ ὁ πολιτικός χαρακτήρας καί τά διακυβεύματα τῶν ἐκλογῶν ὥστε νά περιορισθοῦν αὐτές στά πρόσωπα τῶν ὑποψηφίων πρωθυπουργῶν. Ἀπό τήν στιγμή πού τά βασικά στελέχη τῶν κομματικῶν μηχανισμῶν θά εἶναι ἀφοσιωμένα στήν ἐπανεκλογή τους στήν αὐτοδιοίκηση, ἀναγκαστικά θά ἐγκαταλείψουν τήν προεκλογική ἐκστρατεία τῶν κομμάτων – βουλευτῶν, μέ ὅ,τι αὐτό συνεπάγεται.

Δεύτερον θά δοθοῦν κίνητρα σέ μικρά κόμματα στά δεξιά τῆς ΝΔ ἀλλά καί σέ ἀντάρτικους συνδυασμούς τοῦ φιλελεύθερου χώρου νά μετάσχουν στίς ἐκλογές, τόσο τῆς αὐτοδιοικήσεως ὅσο καί τίς ἐθνικές. Ἡ κατάτμησις τῶν ἐκλογικῶν περιφερειῶν πού ἀνεκοίνωσε χθές ἡ Κυβέρνησις μέ διαρροή στήν ἐφημερίδα «Αὐγή» δέν ἔχει ὡς στόχο τό κτύπημα στήν διαπλοκή ὅπως διαφημίσθηκε ἀλλά τήν «ἐναρμόνιση» τοῦ ἐκλογικοῦ χάρτου στίς ἀνάγκες τῆς ἁπλῆς ἀναλογικῆς. Μικρότερες περιφέρειες σημαίνει περισσότερες ἕδρες γιά τό δεύτερο κόμμα. Σημαίνουν, ἐπίσης, καλύτερες εὐκαιρίες γιά ἐκλογική ἐπιτυχία μικροτέρων σχημάτων.

Τρίτον ἡ ἐφαρμογή τῆς ἁπλῆς ἀναλογικῆς στίς δημοτικές καί περιφερειακές ἐκλογές ἔχει ὡς στόχο νά ἀναγκάσει τούς ὑποψηφίους δημάρχους καί περιφερειάρχες τοῦ ΠΑΣΟΚ νά συνεργασθοῦν ἀναγκαστικά μέ τόν ΣΥΡΙΖΑ, κόντρα στήν τακτική τῆς Προέδρου τοῦ ΚΙΝ.ΑΛ Φώφης Γεννηματᾶ ἀπέναντι στόν Ἀλέξη Τσίπρα. Στήν πραγματικότητα ὁ ΣΥΡΙΖΑ χρησιμοποιεῖ τήν σύμπτωση τῶν τριῶν ἀναμετρήσεων μέ σταυρό, μέ στόχο νά ἐνθαρρύνει τίς ἑνοποιήσεις-συγχωνεύσεις τοῦ μηχανισμοῦ του σέ ἐθνικό-τοπικό ἐπίπεδο μέ τό ΠΑΣΟΚ ἀλλά καί νά προκαλέσει διασπάσεις-ἀντάρτικα τῆς ΝΔ, ἐπίσης σέ τοπικό ἐπίπεδο, προκειμένου νά δημιουργηθεῖ ρῆγμα στά δεξιά της. Ἐάν μάλιστα οἱ ὑποψήφιοι γιά ὅλες τίς θέσεις προσεγγίσουν τίς 150.000 –ἄρα περί τό 1 ἑκατομμύριο τοῦ πληθυσμοῦ θά ἔχει κάποιον ἀπό τήν οἰκογένειά του νά εἶναι ὑποψήφιος βουλευτής, εὐρωβουλευτής, περιφερειακός, δημοτικός, τοπικός σύμβουλος– τότε γίνεται ἀπολύτως κατανοητό ὅτι στόχος του εἶναι τό πολιτικό χάος καί φιλοδοξία του νά καταστεῖ αὐτός ὁ ρυθμιστής τοῦ πολιτικοῦ χάους.

Γιά νά ἀντιμετωπισθεῖ αὐτό τό δόλιο σχέδιο ἡ κεντροδεξιά παράταξις πρέπει νά ἔχει τήν μεγίστη δυνατή ἑνότητα σέ ἐπίπεδο βάσεως, μεσαίων στελεχῶν καί κορυφῆς. Ὀφείλει νά ἀξιοποιήσει τήν πεῖρα τοῦ «παλαιοῦ» σέ συνδυασμό μέ τό σφρίγος καί τό πάθος τοῦ «νέου». Ἡ σύνθεσις εἶναι τό «στοίχημα».

Ἐλπίζουμε ἀπό τά στοιχεῖα πού παραθέτουμε κάποιοι νά ἀντιλαμβάνονται ποιό εἶναι τό διακύβευμα.

Κεντρικό θέμα