17.000 προσλήψεις γιά τήν Ἄμυνα εἰς βάθος πενταετίας

Μέ 12 νέα πλοῖα καί μέ 18 μαχητικά ἐνισχύονται οἱ Ἔνοπλες Δυνάμεις – Τί ἀνακοινώνει ὁ Μητσοτάκης στήν ΔΕΘ

ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ τοῦ Γενικοῦ Λογιστηρίου τοῦ Κράτους, τό ὁποῖο βρίσκεται στό Κέντρο τῶν Ἀθηνῶν, ἐντυπωσιάσθηκαν προχθές ὅταν εἶδαν νά κυκλοφορεῖ στούς διαδρόμους τῆς ὑπηρεσίας τους μιά γνώριμη «φιγούρα»: ὁ Ἀρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντῖνος Φλῶρος. Ὁ ἐπί κεφαλῆς τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεών μας –οἱ ὁποῖες μᾶς κάνουν αὐτόν τόν καιρό ὑπερήφανους γιά τήν σθεναρή ἀντίσταση πού προβάλλουν ἀπέναντι στήν Τουρκία στό Αἰγαῖο– ἦταν ἐκεῖ γιά σοβαρό λόγο: ἐπρόκειτο νά συσκεφθεῖ μέ τόν ἀναπληρωτή Ὑπουργό Οἰκονομικῶν Θεόδωρο Σκυλακάκη γιά τούς… ἀριθμούς.

Ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πρόκειται νά ἐξαγγείλει ἀπό τήν Διεθνῆ Ἔκθεση Θεσσαλονίκης ἕνα ἔκτακτο ἐξοπλιστικό πρόγραμμα πού θά καλύπτει τίς αὐξημένες ἀμυντικές δαπάνες τῆς χώρας καί γιά τόν λόγο αὐτό ἔδωσε ἐντολή στόν Ὑπουργό του νά συζητήσει μέ τόν Ἀρχηγό ΓΕΕΘΑ ὅλες τίς λεπτομέρειες. Ἡ συνάντησις κατέληξε σέ ἕνα ἐντυπωσιακό ἀποτέλεσμα. Οἱ Ἑλληνικές Ἔνοπλες Δυνάμεις θά ἐνισχυθοῦν μετά ἀπό χρόνια τόσο σέ ἐξοπλισμούς, ἀλλά τό βασικώτερο σέ ἔμψυχο δυναμικό. Μετά τά καταστροφικά χρόνια τῶν μνημονίων τό προσωπικό τους ἐμειώθη ραγδαίως, ὁ μέσος ὅρος ἡλικίας τῶν μονίμων ἀξιωματικῶν πού ὑπηρετοῦν σήμερα σέ αὐτές ηὐξήθη σέ 40-45 ἐτῶν (διακρίνεται διά γυμνοῦ ὀφθαλμοῦ στίς στρατιωτικές παρελάσεις), ἐνῶ οἱ διαθεσιμότητες τοῦ Στρατοῦ –εἰδικῶς στήν μεθόριο– ἐμειώθησαν δραματικά.

Τό ἔτος 2009 ἡ τότε κυβέρνησις μέ ΑΓΕΕΘΑ τόν στρατηγό Γράψα παρέδωσε διαθεσιμότητα τῆς τάξεως τοῦ 75% σέ αὐτήν πού τήν διεδέχθη. Μετά τά μνημόνια καί τίς αὐστηρές ἀπαγορεύσεις προσλήψεων –μέτρο ἀπό τό ὁποῖο δυστυχῶς δέν ἐξηρέθησαν οἱ Ἔνοπλες Δυνάμεις– τό ποσοστό αὐτό ἔπεσε κατακόρυφα. Καί ἡ λύσις πού ἐδόθη ἐπί ἀρχηγίας Εὐάγγελου Ἀποστολάκη ἦταν ἡ κατάργησις τῆς ἐκπαιδεύσεως, ἡ ἄμεσος ἀποστολή τῶν στρατευμένων στά σύνορα καί ἡ παραμονή τους ἐκεῖ γιά ἐννέα μῆνες μέχρι τῆς ἀπολύσεώς τους. Ἔτσι ηὐξήθησαν κάπως οἱ διαθεσιμότητες. Ὁ ἀρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντῖνος Φλῶρος γνωρίζει ἄριστα ὅτι ἄν ἡ διαθεσιμότης του εὑρίσκετο στά ἐπίπεδα τοῦ 2010 θά εἶχε ἀκόμη περισσότερες δυνατότητες στόν ἐπιτελικό σχεδιασμό πού κάνει στό Αἰγαῖο. Ἔτσι στήν συνάντησή του μέ τόν Θεόδωρο Σκυλακάκη ἐξησφάλισε τήν πίστωση γιά 17.000 προσλήψεις ἀξιωματικῶν ὅλων τῶν εἰδικοτήτων γιά τήν προσεχῆ πενταετία. Πρόκειται γιά Ἐπαγγελματίες Ὁπλῖτες (ΕΠΟΠ), Ὁπλῖτες Βραχύβιας Ἀκακατατάξεως (ΟΒΑ) οἱ ὁποῖοι μετά τό πέρας τῆς θητείας τους μποροῦν νά παραμείνουν ἐπί ἕξι χρόνια συνολικῶς (3+3) στόν Στρατό καί ἀργότερα νά μονιμοποιηθοῦν, ἀλλά καί ἀξιωματικούς τῶν Σχολῶν τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων (Σχολή Εὐελπίδων, Σχολή Ἐθνικῆς Ἀμύνης κ.ἄ.). Πέραν τοῦ προγραμματισμοῦ τῶν προσλήψεων μετά ἀπό ἐντολή τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη πρός τόν ἁρμόδιο ὑφυπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης Ἀλκιβιάδη Στεφανῆ, καταρτίζεται καί εἰδικό πρόγραμμα πιστοποιήσεως δεξιοτήτων γιά νέους πού ὑπηρετοῦν τήν θητεία τους στό στράτευμα. Ἄν τέλος οἱ δημοσιονομικές δυνατότητες τό ἐπιτρέψουν, ἴσως ὁ Πρωθυπουργός ἀνταμείψει καί ὑλικά μέσω ἐπιδόματος-ἔκπληξη ἀπό τόν Προϋπολογισμό ὅλους τούς ἀξιωματικούς τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων οἱ ὁποῖοι εὑρίσκονται αὐτήν τήν στιγμή ἐπί 40 ὁλόκληρες ἡμέρες στήν πρώτη γραμμή στό Αἰγαῖο καί τήν Μεσόγειο.

Ἐκτός ὅμως ἀπό τό προσωπικό τό νέο πενταετές ἐξοπλιστικό πρόγραμμα προβλέπει τήν ἐνίσχυση τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ μας, κάτι πού ὅπως λέει ὁ Πρωθυπουργός στούς συνεργάτες του «εἶναι ἡ ἀπόλυτή μου προτεραιότητα». Στό τραπέζι εἶναι λοιπόν αὐτήν τήν στιγμή ἡ κατασκευή τεσσάρων νέων φρεγατῶν (οἱ γαλλικές ἐγκατελείφθησαν γιατί ὅπως λέγεται στό Μαξίμου «αὐτές εἶναι Ρόλλς Ρόυς καί ἐμεῖς ψάχνουμε Μερσεντές» –φθηνότερες δηλαδή), ἡ ἀναβάθμισις 4 φρεγατῶν ΜΕΚΟ καί ἡ ἀγορά 4 κορβετῶν. Στό τραπέζι ὑπάρχει αἴτημα γιά ἀπόκτηση δύο ἐπίσης νέων ὑποβρυχίων, καί ἐξετάζεται. Τό τελικό «μεῖγμα» μαζί μέ ἄλλες συνοδευτικές πολιτικές ἀγορᾶς ἐξοπλισμοῦ πού συνεφώνησε ὁ ΑΓΓΕΘΑ μέ τόν ἀναπληρωτή Ὑπουργό Οἰκονομικῶν (ἀγορές τορπιλλῶν, βλημάτων κ.λπ.) θά διαμορφωθοῦν μετά τήν τελική συμφωνία Μητσοτάκη – Μακρόν γιά τήν ἀπόκτηση 18 μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν Rafale. Δέν ἀποκλείεται τό πακέτο νά περιλαμβάνει καί μεταχειρισμένες φρεγάτες Fremme. Τελευταῖο ἀλλά ὄχι ἔλασσον: εἶναι ἀνοικτό ἀκόμη τό ζήτημα τῆς ὑπογραφῆς συμφωνίας μέ ρήτρα ἀμοιβαίας ἀμυντικῆς συνδρομῆς μεταξύ Ἑλλάδος καί Γαλλίας. Ὥς τήν Τετάρτη θά ξέρουμε.

Κεντρικό θέμα