140 νάρκες κατά προσωπικοῦ ἐκλάπησαν ἀπό τήν Λέρο!

Ἡ «Ἑστία» ἀποκαλύπτει τήν ἀφαίρεση ὁπλισμοῦ ἀπό ἀποθῆκες τοῦ Στρατοῦ

ΠΟΛΥ σοβαρότερη ἀπ’ ὅ,τι ἀρχικῶς εἶχε γίνει γνωστή ἀποδεικνύεται ὅτι εἶναι ἡ κλοπή ἀπό τήν ναυτική βάση τῆς Λέρου. Συμφώνως πρός πληροφορίες τῆς «Ἑστίας», ἀπό τίς ἐγκαταστάσεις τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ στό ἀκριτικό νησί ἐκλάπησαν ἐκτός ἀπό ἀντιαρματικά ὅπλα, ἀμυντικές χειροβομβίδες, ἐκρηκτικές ὗλες καί 140 νάρκες κατά προσωπικοῦ! Πρόκειται γιά ἕνα ὑπερβολικά μεγάλο ἀριθμό στρατιωτικοῦ ὑλικοῦ, πού εἶναι ἄγνωστο ποῦ καί πῶς μπορεῖ νά χρησιμοποιηθεῖ. Παραλλήλως ἀναδεικνύεται τό ζήτημα τοῦ κατά πόσον εἶναι ἀσφαλής ἡ ἀποθήκευσις ὅπλων καί πυρομαχικῶν τοῦ Στρατοῦ ἀνά τήν ἐπικράτεια.

Οἱ δρᾶστες, σέ ἄγνωστο χρόνο, ἀφήρεσαν 140 νάρκες κατά προσωπικοῦ, τίς ὁποῖες ὑποτίθεται ὅτι ἡ χώρα μας ὤφειλε νά ἔχει καταστρέψει βάσει τῆς Συμφωνίας τῆς Ὀττάβα πού εἶχε ὑπογράψει τό 1999. Κανονικά ὁ ἑλληνικός Στρατός θά ἔπρεπε νά ἔχει καταστρέψει ἕως τόν Μάρτιο τοῦ 2008 τίς περίπου 1,5 ἑκατ. νάρκες κατά προσωπικοῦ πού διέθετε. Παρά ταῦτα ἡ χώρα μας ἕως τίς ἀρχές τοῦ 2018 εἶχε ἀκόμη ἀποθηκευμένες σέ δεκάδες στρατόπεδα περίπου 400.000 νάρκες αὐτοῦ τοῦ τύπου, χωρίς νά ἔχουν ἀπενεργοποιηθεῖ.

Τό Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Ἀμύνης πρέπει νά δώσει ἀπαντήσεις γιά τό ὑλικό πού «ἔκανε φτερά», ἀλλά καί πῶς γίνεται ἡ καταγραφή ὑλικοῦ στίς στρατιωτικές ἀποθῆκες ἀπό τούς ὁπλονόμους. Ἐάν ἐπιβεβαιωθεῖ ἡ πληροφορία, ὅτι ἡ καταγραφή στήν συγκεκριμένη ἀποθήκη ἦταν μία διαδικασία πού δέν ἐτηρεῖτο κατά γράμμα, τότε οἱ εὐθύνες εἶναι μεγάλες καί τά ἐρωτήματα πολλά. Σέ περίπτωση πού οἱ 140 νάρκες πέσουν στά χέρια τρομοκρατῶν, τότε τό ζήτημα λαμβάνει ἄκρως ἐπικίνδυνες διαστάσεις καί ξεφεύγει ἀπό τά ὅρια τῆς πολιτικῆς ἀντιδικίας, ἡ ὁποία καταγράφεται τίς τελευταῖες ἡμέρες. Σέ θέματα ἐθνικῆς ἀσφαλείας ὅλοι πρέπει νά συμφωνήσουν ὅτι δέν χωροῦν ἀντεγκλήσεις γιά τό ποιά κυβέρνησις ἦταν στήν ἐξουσία ὅταν ἔγινε ἡ κλοπή καί ποιός ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης εἶχε τό γενικό πρόσταγμα. Πρέπει νά διαλευκανθεῖ ἡ κλοπή ἐγκαίρως, νά βρεθοῦν οἱ νάρκες καί τό ὑπόλοιπο κλαπέν ὑλικό, νά ἀποδοθοῦν εὐθύνες καί φυσικά νά ἐνισχυθοῦν τά μέτρα ἀσφαλείας σέ ὅλες τίς ἀποθῆκες τοῦ Στρατοῦ.

Ἐν τῶ μεταξύ, ἀπό τό Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Ἀμύνης οἱ πληροφορίες βγαίνουν μέ τό σταγονόμετρο. Ὁ ὑπουργός Νῖκος Παναγιωτόπουλος διευκρίνισε ὅτι ἡ ἀπώλεια στρατιωτικοῦ ὑλικοῦ διεπιστώθη τήν περασμένη Δευτέρα, ὑπάρχουν ὡστόσο ἐνδείξεις ὅτι ἔλαβε χώρα πρίν ἀπό ἀρκετό καιρό, γεγονός πού προεκάλεσε τήν ἀντίδραση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Ὁ κ. Παναγιωτόπουλος δήλωσε ὅτι ἔχει διαταχθεῖ προνάκρισις ἀπό τίς ἁρμόδιες στρατιωτικές καί ἀστυνομικές Ἀρχές, μέ τήν συνδρομή τῆς Ἀντιτρομοκρατικῆς καί τήν ἐπίβλεψη τοῦ στρατιωτικοῦ εἰσαγγελέως. «Ἀντικείμενο τῆς ἔρευνας πού διεξάγεται, εἶναι νά διερευνηθοῦν οἱ συνθῆκες κάτω ἀπό τίς ὁποῖες ἔλαβε χώρα ἡ ἀπώλεια τοῦ ὑλικοῦ, καθώς προκύπτουν σοβαρές ἐνδείξεις ὅτι αὐτή ἐκτείνεται σέ ἱκανό βάθος χρόνου. Καθίσταται προφανές ὅτι τό ζήτημα δέν πρόεκυψε χθές, ἀλλά διαπιστώθηκε χθές. Ἄς ἀφήσουμε τά ἁρμόδια προανακριτικά ὄργανα νά πραγματοποιήσουν τήν ἔρευνα πού ἀπό τήν πρώτη στιγμή ἔλαβαν τήν ἐντολή νά διεκπεραιώσουν καί ἄς περιμένουμε τό πόρισμα τῶν ἐργασιῶν τους πρίν καταλήξουμε σέ ἀνεύθυνα, ἐπιπόλαια καί ἀνακριβῆ συμπεράσματα, δεδομένων τῶν ἀνωτέρω, θά συνιστούσαμε λίγη αὐτοσυγκράτηση σέ αὐτούς πού ἐπιχειροῦν ἀπροκάλυπτη πολιτική σπέκουλα στήν ὑπόθεση αὐτή, γιά φθηνή μικροπολιτική ἐκμετάλλευση» σχολίασε ὁ ΥΕΘΑ.

Ἡ ἀναφορά καί μόνο γιά τόν χρόνο πού ἔγινε ἡ κλοπή τῶν ναρκῶν προεκάλεσε τήν ἀντίδραση τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως πού κατηγόρησε τόν ὑπουργό ὅτι βασιζόμενος στίς «πρῶτες ἐνδείξεις» ἔσπευσε αὐθαιρέτως καί ἀναρμοδίως νά γνωμοδοτήσει χωρίς νά ἔχει ὁλοκληρωθεῖ ἡ ἔρευνα. Ὁ ἁρμόδιος τομεάρχης τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Θ. Δρίτσας ζήτησε ἀπό τήν Κυβέρνηση «νά ἐξασφαλίσει πλήρη, ἀποτελεσματική καί χωρίς σκοπιμότητες διερεύνηση, καί νά προστατεύσει τό κῦρος τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων».

Κεντρικό θέμα