103 θέσεις κενές στήν Σχολή Εὐελπίδων!

Στίς εἰδικές κατηγορίες τῶν ὅπλων – Θά λείψουν ἀπό μάχιμες μονάδες τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων – Ἰδού τά ἀποτελέσματα τοῦ νέου συστήματος πανελλαδικῶν ἐξετάσεων

ΤΟ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ τῆς «Ἑστίας» τοῦ Σαββάτου γιά τίς παρενέργειες πού προκαλοῦνται στίς ἀκριτικές περιοχές ἀπό τήν πρώτη ἐφαρμογή τοῦ νέου συστήματος πανελλαδικῶν, δημιούργησε αἴσθηση. Ἠνώχλησε. Κάποιοι πού διάβασαν μόνο τήν πρώτη σελίδα τῆς ἐφημερίδος στό διαδίκτυο ἔσπευσαν μάλιστα νά διαστρεβλώσουν τήν θέση μας καί νά ὑποστηρίξουν ὅτι εἴμαστε ὑπέρ τῆς εἰσαγωγῆς στά ΑΕΙ μέ βαθμό δύο καί τρία. Πόσο ψεῦτες! Τά πρωτοσέλιδά μας ὅταν ἡ ὑπουργός Παιδείας νομοθέτησε τήν βάση, ἡ Συμφωνία μας ἐπί τῆς ἀρχῆς καί οἱ ἐπισημάνσεις μας σέ ἐπί μέρους θέματα εἶναι ἐκεῖ γιά νά τούς διαψεύδουν. Ἄς τά ἀναζητήσουν. Ἐμεῖς σταθήκαμε στίς συνέπειες στίς σχολές ἀκριτικῶν περιοχῶν στίς ὁποῖες εἰσήχθησαν ἐλάχιστοι εἰσακτέοι, τήν στιγμή πού ποτέ σέ αὐτές δέν εἰσήχθησαν φοιτητές μέ βαθμό δύο καί τρία. Ἀντιθέτως, πάντοτε εἰσήγοντο φοιτητές πού ἔπιαναν τήν βάση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ἡ Νοσηλευτική Διδυμοτείχου, ὅπου εἰσήχθη μόνον ἕνας ἀπό τό Γενικό Λύκειο.

Πρίν ἀλέκτορα φωνῆσαι ἦλθε ὅμως ἡ δικαίωσις! Οἱ ἀτέλειες στόν σχεδιασμό τοῦ συστήματος κτύπησαν ἐκτός ἀπό τά ἀκριτικά ΑΕΙ καί τίς Ἔνοπλες Δυνάμεις. 103 θέσεις εὐελπίδων καί μάλιστα στίς εἰδικές κατηγορίες τῶν Ὅπλων οἱ ὁποῖες ἐπί δεκαετίες ἐκαλύπτοντο, ἔμειναν κενές. Καί μάλιστα θέσεις εὐέλπιδων ἀξιωματικῶν πού προορίζοντο γιά μάχιμες μονάδες τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων! Ἀπό τίς ὁποῖες θά λείψουν! Ἐνῶ οἱ θέσεις Εὐελπίδων τῶν λεγομένων σωμάτων πού ὁδηγοῦν σέ θέσεις ὑπαλληλίας, ἐκαλύφθησαν ὅλες! Τί ἔχουν ἆρά γε νά ποῦν σήμερα ὅσοι χαιρέκακα μᾶς κατηγόρησαν ὅτι κάνουμε τάχα ἀντιπολίτευση στήν Κυβέρνηση; Τίποτε! Ἄς τό ξεκαθαρίσουμε μέ ἀφορμή τό λυπηρό αὐτό γεγονός τῆς Σχολῆς Εὐελπίδων: ἡ «Ἑστία» κάνει ἐθνική συμπολίτευση. Μέ ματιά ἐθνική καί ὄχι κομματική. Στηρίζει τήν φιλελεύθερη παράταξη ἀναδεικνύοντας καί τά σωστά της καί τά λάθη της. Μεγαλύτερη ἀπόδειξις γιά αὐτό, πλήν τῆς ἀποκαλύψεώς μας γιά τήν Σχολή Εὐελπίδων, εἶναι καί τά ἀποτελέσματα τῶν εἰσακτέων πού ὁδηγοῦν σέ ἐρήμωση τίς ἀκριτικές σχολές τῆς Ἀνατολικῆς Μακεδονίας-Θράκης. Καί προκαλοῦν τεράστια δυσφορία στούς ἐκεῖ πληθυσμούς.

Σέ μιά περιοχή ὅπου ἡ παρουσία χιλιάδων φοιτητῶν ὄχι μόνο ἐνισχύει τήν οἰκονομία ἀλλά δίδει μιά γενικώτερη εἰκόνα ἀναζωογοννήσεως πού τόσο ἔχει ἀνάγκη γιά πολλούς λόγους, τά στοιχεῖα εἶναι τοὐλάχιστον ἀποκαρδιωτικά. Καί δέν εἶναι μόνον ἡ Ἀρχιτεκτονική Θράκης στήν ὁποία δέν εἰσάγεται οὐδείς φοιτητής καί ἔλαβε διαστάσεις καί ἔγιναν ἐξηγήσεις καί ἐπεξηγήσεις γιά τό ἐάν εἶναι ἀληθινό ἤ fakenews. Στήν Σχολή Διοικητικῆς Ἐπιστήμης καί Τεχνολογίας στήν Καβάλα ἐκαλύφθησαν μόλις οἱ 69 θέσεις ἀπό τίς 285 καί στήν Σχολή Λογιστικῆς καί Χρηματοοικονομικῆς στήν Καβάλα ἐκαλύφθησαν 60 θέσεις ἀπό τίς 292. Πανωλεθρία ἔχουμε ὅμως στήν Σχολή Φυσικῆς Καβάλας ὅπου ἐκαλύφθησαν 11 θέσεις ἀπό τίς 201! Καί ἡ Ὀρεστιάς θά ὑποστεῖ πλῆγμα ἀφοῦ στήν Σχολή Ἀγροτικῆς Ἀναπτύξεως Ὀρεστιάδος ἐκαλύφθησαν 17 θέσεις ἀπό τίς 293 καί στήν Σχολή Δασολογίας καί Διαχειρίσεως Περιβάλλοντος καί Φυσικῶν Πόρων Ὀρεστιάδος ἐκαλύφθησαν 7 θέσεις ἀπό τίς 220. Ἡ δέ Σχολή Γλώσσης καί Φιλολογίας Παρευξεινίων Χωρῶν στήν Κομοτηνή θά ὑποδεχθεῖ 54 φοιτητές ἀντί 143. Τό ἴδιο θά συμβεῖ καί στήν Σχολή Ἱστορίας καί Ἐθνολογίας στήν Κομοτηνή στήν ὁποία ἀπό τίς 196 θέσεις ἐκαλύφθησαν οἱ 88. Στήν Ξάνθη ἡ τοπική οἰκονομία θά ὑποστεῖ πλῆγμα, κάτι πού συνέβη καί πέρυσι (ἀκαδημαϊκή χρονιά) λόγω κορωνοϊοῦ, ἀφοῦ ἡ Σχολή Μηχανικῶν Περιβάλλοντος θά ἀνοίξει τίς πύλες γιά 52 φοιτητές ἀντί γιά 116 καί ἡ Σχολή Πολιτικῶν Μηχανικῶν γιά 94 ἀντί γιά 192.

Στήν Σχολή Βιοτεχνολογίας καί Οἰνολογίας Δράμας ἐκαλύφθησαν 24 θέσεις ἀπό τίς 196, στήν Σχολή Νοσηλευτικῆς στό Διδυμότειχο μόλις 1 ἐπί συνόλῳ 102 καί στήν Σχολή Δασολογίας καί Φυσικοῦ Περιβάλλοντος ἐκαλύφθησαν 0 θέσεις ἀπό τίς 159!

Ὑπενθυμίζεται ὅτι στό Μαθηματικό Σάμου εἴχαμε πέντε ἐπιτυχόντες καί 305 θέσεις, στό Τμῆμα Ἐπιστήμης Διατροφῆς Λήμνου μόλις ἕξι σέ 106 θέσεις, στό Μηχανικῶν Ὀρυκτῶν Πόρων Κοζάνης τρεῖς σέ 185 θέσεις καί στό Μαθηματικῶν Καστοριᾶς ἕξι σέ 144 θέσεις. Συνολικῶς 16 τμήματα δέν ἔχουν εἰσακτέους μετά τήν ἀνακοίνωση τῶν βάσεων.

Ἡ Ἐλαχίστη Βάσις Εἰσαγωγῆς δυσκόλεψε ὑπερβολικῶς τούς ὑποψηφίους. Περισσότερα ἀπό 68 πανεπιστημιακά τμήματα ἔχουν Ἐλαχίστη Βάση ἐπάνω ἀπό 14, ἄλλα 20 τμήματα ἔχουν ΕΒΕ ἀπό 13 ἕως 14 καί ἄλλα 59 τμήματα ἔχουν ΕΒΕ ἀπό 12 ἕως 13.

Κεντρικό θέμα