1.453 χιλιόμετρα προσβολῆς στόν Ποντιακό Ἑλληνισμό

Ποδηλατοδρομία-πρόκλησις μέ ἀφετηρία τήν οἰκία Κεμάλ στήν Θεσσαλονίκη

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ Η ΣΑΜΨΟΥΝΤΑ ΟΠΟΥ ΑΡΧΙΣΕ Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΜΕ χθές τό βράδυ τόν κ. Πρωθυπουργό νά λεονταρίζει ἀπέναντι στήν Τουρκία προαναγγέλλοντας «οἰκονομικές κυρώσεις καί μέτρα» κατά τῆς γείτονος ἐφ’ ὅσον αὐτή δέν σεβασθεῖ τά δικαιώματα τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας στήν ΑΟΖ.

Παρακολουθήσαμε τόν κ. Πρωθυπουργό νά εἰρωνεύεται τήν Τουρκία ὅτι οἱ γεωτρήσεις πού θά ἐπιχειρήσει νά κάνει στήν ΑΟΖ θά εἶναι «τζούφιες», ἐπειδή δέν διαθέτει ὑλικοτεχνική ὑποδομή.

Παρακολουθήσαμε ἐπίσης τόν κ. Πρωθυπουργό νά προκαλεῖ τούς Ἕλληνες κομπάζοντας ὅτι θά ἔχει καί πολιτικό ὄφελος ἀπό τήν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, γιατί τό 40% τῶν πολιτῶν πού κατά τήν ἄποψή του συμφωνεῖ μέ τήν συμφωνία θά τό ἰδιοποιηθεῖ στίς κάλπες ἀποκλειστικῶς ὁ ΣΥΡΙΖΑ.

Θά προτείναμε στόν κ. Πρωθυπουργό νά ἀφιππεύσει ἀπό τόν κάλαμο στόν ὁποῖο ἐπιβαίνει ὡς γνώστης θεμάτων διεθνοῦς γεωπολιτικῆς καί νά ζητήσει ἀπό τούς κυρίους συμβούλους του νά τόν ἐνημερώνουν μέ τήν ἴδια ταχύτητα πού τόν ἐνημερώνουν γιά τίς δηλώσεις Μητσοτάκη περί «ἑπταημέρου» καί γιά τίς ἐνέργειες τοῦ Τούρκου Προξένου στήν Θεσσαλονίκη.

Διότι ὅπως πληροφορεῖται ἡ «Ἑστία» ἀπό δημοσιεύματα τοῦ μειονοτικοῦ Τύπου τῆς Θράκης, οἱ Τοῦρκοι μέ ἀφετηρία τήν Θεσσαλονίκη, γενέτειρα τοῦ Κεμάλ, σχεδιάζουν καί ὑλοποιοῦν ἤδη μία μεγάλη ἀπρέπεια κατά τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ, τήν μαύρη ἐπέτειο τῆς γενοκτονίας τοῦ ὁποίου τιμοῦμε στίς 19 Μαΐου. Συμφώνως πρός δημοσίευμα τῆς μειονοτικῆς ἐφημερίδος τῆς Θράκης Birlik, ποδηλατικός σύλλογος ἀπό τήν Κεσσάνη τῆς Τουρκίας θά κάνει 1.453 χιλιόμετρα πρός τιμήν τῆς ἐνάρξεως τοῦ «ἐθνικοαπελευθερωτικοῦ ἀγῶνος τῆς Τουρκίας».

Τό ἐνδιαφέρον τῆς συγκεκριμένης προκλητικῆς ποδηλατοδρομίας, ἡ ὁποία θά διεξαχθεῖ σέ φορτισμένο κλῖμα λόγω τῆς ἐντάσεως στήν Κύπρο, εἶναι πώς θά ἔχει ὡς ἀφετηρία τήν Θεσσαλονίκη καί κατάληξη τήν Σαμψοῦντα. Πρόκειται γιά τήν πόλη ἀπό τήν ὁποία ὁ Κεμάλ στασιάζοντας στόν Σουλτάνο ἄρχισε τίς διώξεις κατά τῶν χριστιανικῶν κοινοτήτων τῆς Τουρκίας μέ πρῶτα θύματά του τούς χιλιάδες Ποντίους τῆς περιοχῆς καί ἔπειτα τούς Ἀρμενίους. Ἡ ποδηλατοδρομία θά τερματίσει στήν πόλη αὐτή στίς 19 Μαΐου –ἀποφράς ἡμέρα γιά τούς Ποντίους– καί κατά πληροφορίες τῆς «Ἑστίας» ὁ Τοῦρκος Γενικός Πρόξενος στήν Θεσσαλονίκη δίδει στούς ποδηλάτες ἀπό τήν Κεσσάνη σημαῖες μέ τήν ἡμισέληνο γιά νά τίς ἀνεμίζουν στόν τερματισμό!!!

Ἴσως καί τίς ὧρες πού γράφονται αὐτές οἱ γραμμές ἡ ποδηλατοδρομία-πρόκλησις πού θά διέλθει τοῦ ἑλληνικοῦ ἐδάφους καί μάλιστα ἀπό μειονοτικά χωριά τῆς Θράκης νά ἔχει ξεκινήσει.

Καλοί λοιπόν οἱ λεονταρισμοί τοῦ κ. Πρωθυπουργοῦ, ἄριστο καί τό ὑφάκι στήν συνέντευξή του στόν Alpha, ἀλλά ἀφοῦ ἡ Κυβέρνησις κομπάζει ὅτι διαθέτει Ὑπουργεῖο Μακεδονίας-Θράκης καί λοιπές ὑπηρεσίες στήν περιοχή, καλόν εἶναι νά ἐνημερώνεται καί νά ἀποτρέπει τουρκικές προκλήσεις σάν καί αὐτήν, πού στρέφονται εὐθέως κατά τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ. Πολύ δέ περισσότερο πού στό περίφημο κομμένο σπότ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ εἶχε Ποντίους καλλιτέχνες καί εἰκόνες ἀπό τό παρελθόν. Ἄν θέλει μάλιστα ὁ κ. Πρωθυπουργός νά μάθει τί σημαίνουν 1.453 χιλιόμετρα ποδηλατοδρομίας μέ χορηγό τό τουρκικό Προξενεῖο, ἀφετηρία τήν Θεσσαλονίκη καί κατάληξη τήν Σαμψοῦντα στίς 19 Μαΐου, δέν ἔχει παρά νά ἐρωτήσει τόν σημαντικό ἱστορικό καί ὑποψήφιο εὐρωβουλευτή τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ. Βλάσση Ἀγτζίδη, ὁ ὁποῖος γνωρίζει ἄριστα τήν ἱστορία τῆς ἀποβάσεως τοῦ Κεμάλ καί ἔχει δημοσιεύσει σχετικές ἐργασίες. Γιά τήν ὥρα, ὅπως ἀντιλαμβανόμεθα, ἡ Κυβέρνησις κοιμᾶται τόν ὕπνο τοῦ δικαίου. Ἐκτός ἀπό τόν Τοῦρκο Πρόξενο στήν Κομοτηνή, ὁ ὁποῖος τά δίνει ὅλα γιά τό μειονοτικό κόμμα ΚΙΕΦ, ἐκτός ἐλέγχου εἶναι καί ὁ Τοῦρκος Πρόξενος στήν Θεσσαλονίκη. Κυρίαρχη χώρα κατά τά ἄλλα, ὅπως τόνισε χθές ὁ κ. Πρωθυπουργός. Αὐτό εἶναι ἀνέκδοτο, καί μάλιστα ὄχι ποντιακό.

Κεντρικό θέμα