Ὥρα ἀπελάσεων γιά ἐγκληματίες

Ἀπό τήν Μυρτώ τῆς Πάρου μέχρι τόν Ν. Μουστάκα

ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ γιά τήν ἄγρια δολοφονία τοῦ φοιτητοῦ στοῦ Φιλοπάππου εἶναι καί οἱ τρεῖς ἀλλοδαποί. Δύο ἐξ αὐτῶν εἶναι σεσημασμένοι (δηλαδή ἔχουν καταδικασθεῖ) γιά πανομοιότυπες ληστεῖες στήν ἴδια περιοχή. Ὁ τρίτος, ὁ ὁποῖος εὑρίσκεται μόλις ἕναν χρόνο στήν Ἑλλάδα, ἔχει συλληφθεῖ κατ’ ἐπανάληψιν γιά πανομοιότυπες ληστεῖες. Ἔχουμε, λοιπόν, σέ αὐτή τήν τραγική περίπτωση ἀνάγλυφο τό πρόβλημα ἀσφαλείας στήν Ἑλλάδα. Ἄν ὅμως ἐπικεντρωθοῦμε στό γεγονός ὅτι οἱ δρᾶστες εἶναι ἀλλοδαποί θά μᾶς ἀποκαλέσουν ρατσιστές. Ἄν ἐπισημάνουμε ὅτι οἱ κατάδικοι κυκλοφοροῦν ἐλεύθεροι θά μᾶς ποῦν ὅτι ἡ κοινωνία δέν πρέπει νά «τιμωρεῖ» ἀλλά νά «σωφρονίζει». Ὅσο γιά τόν τελευταῖο τῶν δραστῶν θά μᾶς ποῦν ὅτι εἶναι μόλις 17 ἐτῶν καί δικαιοῦται μία δεύτερη εὐκαιρία. Ἔ, λοιπόν, τό θῦμα τους δέν θά ἔχει καμμία εὐκαιρία στήν ζωή του. Ὁ σωφρονισμός δέν ἐπέρχεται διά τῆς ἐπιεικείας ἔναντι ἀμετανοήτων κακοποιῶν. Καί ἡ διαπίστωσις τῶν γεγονότων δέν συνιστᾶ ρατσισμό. Ἄν θέλουν «δεύτερες εὐκαιρίες» οἱ κακοποιοί πού μεταναστεύουν στήν χώρα μας, νά τούς στείλουμε νά τίς ἀναζητήσουν στίς δικές τους πατρίδες. Καιρός νά ἀρχίσουν οἱ ἀπελάσεις. Καιρός νά ἀρχίσουμε νά στέλνουμε πίσω στίς πατρίδες τους τούς ἀλλοδαπούς πού ἔρχονται καί ἐγκληματοῦν στήν Ἑλλάδα. Ἔτσι ἴσως ἀποσυμφορηθοῦν οἱ φυλακές ὥστε νά μήν χρειάζεται νά ἀπολύονται προώρως οἱ ἡμέτεροι καταδικασμένοι κακοποιοί…

Εἶναι γεγονός ὅτι οἱ ἀλλοδαποί κακοποιοί καί κυρίως αὐτοί πού προέρχονται ἀπό ἀσιατικές μουσουλμανικές χῶρες ἔχουν ἐλάχιστο σεβασμό γιά τήν ἀνθρώπινη ζωή καί σχεδόν κανέναν γιά τίς γυναῖκες. Ἄν καί ἔχουν περάσει ἕξι χρόνια, παραμένει νωπή ἡ ἀνάμνησις τοῦ ἀπεχθοῦς Πακιστανοῦ Ἀχμέτ Βακάς, ὁ ὁποῖος τό 2012 εἶχε κακοποιήσει καί σχεδόν σκοτώσει τήν 16χρονη Μυρτώ Παπαδομιχελάκη στήν Πάρο. Ἀνατριχιαστική ἦταν ἡ ὁμολογία του: «Περνοῦσα τόν δρόμο καί καθόταν μιά κοπέλλα. Τήν εἶδα πρώτη φορά. Στήν ἀρχή σκέφτηκα νά τῆς κλέψω τό κινητό καί μετά σκέφτηκα νά τή βιάσω». Ἔτσι ἁπλά. Ἕνας τέτοιος ἄνθρωπος δέν μπορεῖ νά σκεφθεῖ τίποτε ἄλλο ἀπό τό νά κλέψει καί νά βιαιοπραγήσει. Καί αὐτόν, ὅπως καί τούς ὁμοίους του, τόν περιθάλψαμε στήν Ἑλλάδα. Τό ἀνταπέδωσε μάλιστα κάνοντας τό μόνο πού καταλάβαινε, βιάζοντας καί κλέβοντας. Τώρα δέ τόν κρατᾶμε στίς φυλακές καταδικασμένο τελεσιδίκως. Θέλει ὅμως δέκα μόνον χρόνια νά ἐπικαλεσθεῖ τόν γνωστό νόμο Παρασκευόπουλου καί νά ζητήσει νά ἀποφυλακισθεῖ. Νωρίτερα μπορεῖ νά ζητήσει καί πενθήμερη ἄδεια ἤ νά βρεθεῖ νά κάνει παρέα στόν Κουφοντίνα σέ κάποια ἀγροτική φυλακή. Ἕναν χρόνο νωρίτερα, τό 2011, ἕνα ἐξ ἴσου εἰδεχθές ἔγκλημα εἶχε διαπραχθεῖ στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν. Ὁ Μανώλης Καντάρης μαχαιρώθηκε στήν ὁδό 3ης Σεπτεμβρίου ἀπό δύο Ἀφγανούς ἐνῶ πήγαινε πρός τήν κλινική ὅπου γεννοῦσε ἡ γυναίκα του. Ὅλοι θυμοῦνται ὅτι οἱ δρᾶστες τόν σκότωσαν γιά νά τοῦ κλέψουν μιά βιντεοκάμερα. Σέ ἰσόβια καί κάθειρξη 23 ἐτῶν κατεδικάσθησαν οἱ δρᾶστες, οἱ ὁποῖοι ἐπίσης περιμένουν νά τύχουν τῶν εὐεργετικῶν διατάξεων τοῦ νόμου Παρασκευόπουλου. Αὐτά τά περιστατικά εἶναι ἐνδεικτικά καί ἀποτυπώνουν ὅτι τό πρόβλημα ὑφίσταται ὅσο ὑπάρχουν παράνομοι μετανάστες στήν Ἑλλάδα. Ἀτελείωτες οἱ καταγραφές κλοπῶν, ληστειῶν, διαρρήξεων καί βασανισμῶν εἰς βάρος κυρίως ἡλικιωμένων. Καί οἱ δρᾶστες ἀποδεικνύονται πολύ συχνά ἀλλοδαποί. Καί ἀκόμη ὅταν συλλαμβάνονται εἴτε ἀφήνονται ἐλεύθεροι εἴτε δικάζονται καί κάνουν χρήση εὐεργετικῶν διατάξεων. Ἀποφυλακίζονται γιά νά ξαναπαρανομήσουν.

Ἡ «Ἑστία» δέν ἔχει βεβαίως θέμα μέ τούς χιλιάδες νόμιμους μετανάστες πού ἐργάζονται καί φορολογοῦνται στήν Ἑλλάδα –ξέρουμε οἱ Ἕλληνες ἀπό μετανάστευση– ἀλλά μέ ὅσους δέν τηροῦν τόν νόμο. Ἡ λύσις πάντως εἶναι ἁπλή. Γιά τό παραμικρό ἀδίκημα πού θά διαπράξει ἀλλοδαπός νά ἀπελαύνεται ἀμέσως. Καμμία σημασία ἄν εἶναι πλημμέλημα ἤ πταῖσμα. Ἀπό «μικρά» διολισθαίνει ὁ κακοποιός πρός τό ἔγκλημα. Ἡ Πολιτεία πρέπει νά λειτουργεῖ προληπτικά. Καί ἐπιβάλλεται νά χαρακτηρισθεῖ ἰδιώνυμο ἀδίκημα ἀκόμη καί τό θεωρητικῶς ἥσσονος σημασίας πλημμέλημα πού διαπράττει ἕνας ἀλλοδαπός. Καί νά ἐπισύρει τήν ἄμεση ἀπέλασή του. Δέν εἶναι δυνατόν νά ἀνεχόμεθα τήν ἐγκληματική συμπεριφορά ἀνθρώπων πού φιλοξενοῦνται στήν Ἑλλάδα καί ἀκόμη περισσότερο παρανόμως εἰσελθόντων πού ὑποστηρίζουν ὅτι εἶναι πρόσφυγες. Ἡ ὥρα τῶν ἀπελάσεων ἦλθε…

Κεντρικό θέμα