Ὠμή παρέμβασις Γάλλων εὐρωβουλευτῶν στόν Ἄρειο Πάγο ὑπέρ «τουρκικῆς μειονότητος»

Διοργανώνουν μαζί μέ τήν «Ὁμοσπονδία Τούρκων» ἐκδήλωση στό Στρασβοῦργο τήν ὥρα πού ἡ Ὁλομέλεια τοῦ Ἀρείου Πάγου συνεδριάζει μέ αἴτημα τήν ἀναγνώριση ἤ μή τῆς δῆθεν «Τουρκικῆς Ἑνώσεως Ξάνθης»

ΠΡΙΝ ἀλέκτορα φωνῆσαι, ἡ «Ἑστία» δικαιώνεται. Οἱ πληροφορίες πού ἀπεκάλυψε χθές στό σημείωμά του ὁ Διευθυντής τῆς ἐφημερίδος Μανώλης Κοττάκης γιά τήν ἀτμόσφαιρα πιέσεων πού καλλιεργεῖται πρός τά μέλη τῆς Ὁλομελείας τοῦ Ἀρείου Πάγου, τήν ὥρα πού συνεδριάζουν γιά νά ἐγκρίνουν ἤ νά ἀπορρίψουν τό αἴτημα σωματείου ἀπό τήν Θράκη νά λειτουργήσει μέ τήν ἐπωνυμία «Τουρκική Ἕνωση Ξάνθης», ἐπικυρώνονται ἀπό ἐκδήλωση πού διοργανώνει στό Στρασβοῦργο ἡ αὐτοαποκαλούμενη «Ὁμοσπονδία Τούρκων Δυτικῆς Θράκης» σέ συνεργασία μέ Γάλλο εὐρωβουλευτή τῶν Πρασίνων καί ὁμιλητές δύο Ἕλληνες, τήν τέως Γενική Γραμματέα Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων ἐπί ΣΥΡΙΖΑ Μαρία Γιαννακάκη καί τόν ἐκπρόσωπο τοῦ Παρατηρητηρίου γιά τό Ἑλσίνκι, ἀξιότιμο κύριο Παναγιώτη Δημητρᾶ.

Αἴτημα τῆς ἐκδηλώσεως, γιά τήν ὁποία ἐξέφρασε σφοδρές ἀντιρρήσεις ὁ εὐρωβουλευτής τῆς ΝΔ Μανώλης Κεφαλογιάννης, εἶναι ἡ ἐφαρμογή τῶν ἀποφάσεων τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου γιά τήν αὐτοαποκαλούμενη «Τουρκική Ἕνωση Ξάνθης» καί γιά τούς αὐτοδιορισθέντες (ψευτο) μουφτῆδες. Ὅλως τυχαίως μέ τό πρῶτο ἀσχολεῖται αὐτήν τήν ἐποχή ὁ Ἄρειος Πάγος, καί ἡ ἐκδήλωσις τῆς Ὁμοσπονδίας σέ συνεργασία μέ τόν εὐρωβουλευτή τῶν Πρασίνων ἀποτελεῖ ὠμή παρέμβαση στήν λειτουργία τῆς Δικαιοσύνης, ἐνῶ μέ τό δεύτερο ἀσχολεῖται ἡ διακομματική ἐπιτροπή γιά τήν Θράκη. Εἶναι δέ ἐνδιαφέρον ὅτι πρωτοστατεῖ σέ αὐτήν εὐρωβουλευτής τῶν Πρασίνων. Στήν πρόσφατη ψηφοφορία γιά τήν ἐκλογή δικαστοῦ εὐρωπαϊκῆς χώρας στό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο καταλυτικό ρόλο ἔπαιξε βουλευτής τῆς συγγενοῦς ὁμάδος τῶν σοσιαλιστῶν.

Ὁ κ. Κεφαλογιάννης μέ ἐπιστολή του πρός τόν Πρόεδρο τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου Νταβίντ Σασσόλι ἐξέφρασε τήν ἔντονη διαμαρτυρία του γιά τήν διαδικτυακή ἐκδήλωση πού συνδιοργανώνει ὁ François Alfonsi μέ τήν λεγόμενη «Ὁμοσπονδία Τούρκων τῆς Δυτικῆς Θράκης». Τό θέμα τῆς ἐκδηλώσεως εἶναι ἡ μή ἐκτέλεσις ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο τῆς ἀποφάσεως τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων πού ἐπιτρέπει τήν λειτουργία τῆς Ἑνώσεως. Ὁ κ. Κεφαλογιάννης ἐπισημαίνει στόν κ. Σασσόλι ὅτι πρόκειται γιά ἕνα ἄκρως δυσφημιστικό καί ἀνακριβές γιά τήν Ἑλλάδα θέμα σέ μία ἐκδήλωση πού συνδιοργανώνεται ἀπό ἕνα μέλος τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου καί ἀπό μία ἕνωση ἡ ὁποία περιφρονεῖ τίς Διεθνεῖς Συνθῆκες καί προσπαθεῖ νά ὑπονομεύσει καί νά ἀμφισβητήσει τήν ἐδαφική ἀκεραιότητα ἑνός κράτους μέλους.

Εἶναι ἀδιανόητο ἕνας εὐρωβουλευτής νά στρώνει χαλί στίς προκλητικές διαθέσεις τῆς Ἀγκύρας, ἡ ὁποία ἔχει κάνει «ταπετσαρία» ὅλες τίς καταδικαστικές ἀποφάσεις τοῦ ἐν λόγω Δικαστηρίου. Ὤφειλε ὁ Γάλλος πολιτικός νά ἐνημερωνόταν γιά τίς προθέσεις τῆς Ἑνώσεως, πού εὐθέως ἀμφισβητεῖ τήν ἑλληνικότητα δύο νομῶν τῆς Θράκης, ἀφοῦ στό ἔμβλημά της τούς ἐμφανίζει μέ πράσινο χρῶμα. Ὅπως ἐπεσήμανε στήν ἐπιστολή του ὁ κ. Κεφαλογιάννης, εἶναι συνεχεῖς οἱ προσπάθειες ἀμφισβητήσεως τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάννης, πού ὁρίζει μεταξύ ἄλλων ὅτι ἡ μειονότης στήν Θράκη εἶναι μουσουλμανική ἐν ἀντιθέσει μέ τήν μειονότητα στήν Κωνσταντινούπολη πού ὁρίζεται ἑλληνική. Ὁ εὐρωβουλευτής τῆς ΝΔ ζητεῖ ἀπό τόν κ. Σασσόλι νά καταδικάσει τέτοιου εἴδους πρακτικές πού ὑπονομεύουν τήν κυριαρχία ἑνός κράτους μέλους, τήν εἰρήνη καί σταθερότητα στήν Εὐρώπη.

Κεντρικό θέμα