Ὕποπτο σχέδιο ὑποκαταστάσεως τῆς Δικαιοσύνης ἀπό τήν «ἀνεξάρτητη» ἐπιτροπή ἐμπειρογνωμόνων

«Ἐκτροπή» χαρακτηρίζουν δικαστικοί κύκλοι τόν μέχρι στιγμῆς μή ὁρισμό πραγματογνώμονος ἐκ μέρους τῶν εἰσαγγελικῶν ἀρχῶν γιά τό δυστύχημα τῶν Τεμπῶν – Εἰσπήδησις τῆς ἐκτελεστικῆς στήν δικαστική ἐξουσία ἡ τυχόν παράλειψις διορισμοῦ καί ἡ ἀποκλειστική ἀνάθεσις τῆς διερευνήσεως στήν ἐπιτροπή Γεραπετρίτη

ΜΕ ΑΠΟΡΙΑ, δυσπιστία ἀλλά καί τήν ἐλπίδα, ὅτι τελικῶς αὐτό πού παρατηροῦν δέν θά συμβεῖ, παρακολουθοῦν ἀνώτεροι δικαστικοί κύκλοι τούς χειρισμούς πού γίνονται ἀπό τίς ἐπίσημες ἀρχές γιά τήν διερεύνηση τοῦ τραγικοῦ δυστυχήματος τῶν Τεμπῶν, στό ὁποῖο ἔχασαν, μέ τόν μέχρι στιγμῆς ἀπολογισμό, τήν ζωή τους 57 συνάνθρωποί μας. Ἡ παραίτησις τοῦ προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς καί πρώην προέδρου τῆς ΤΡΑΙΝΟΣΕ, καθηγητοῦ Ζηλιασκόπουλου, τό περασμένο Σάββατο, καθώς καί ἡ ὁμολογία τοῦ καθηγητοῦ τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, μέλους τῆς Ἐπιτροπῆς, Βασίλη Προφυλλίδη, ὅτι «δέν ξέρουμε τί ἀκριβῶς θά διερευνήσουμε», ἀπετέλεσε πλῆγμα γιά τίς ἐξαγγελίες πού ἔκανε ὁ ἴδιος ὁ Πρωθυπουργός ὁ ὁποῖος ἀνεκοίνωσε τό βράδυ τῆς περασμένης Τετάρτης ὅτι ἡ «ὑπερκομματική αὐτή Ἐπιτροπή» θά ἀναλάβει νά διερευνήσει τά αἴτια τοῦ δυστυχήματος.

Ἡ Κυβέρνησις ἔσπευσε νά καλύψει ἀμέσως τό κενό τῆς παραιτήσεως ἀνακοινώνοντας τόν διορισμό τοῦ καθηγητοῦ Πυργίδη στήν θέση τοῦ κυρίου Ζηλιασκόπουλου, ὡστόσο νέα ἐρωτήματα κάνουν τήν ἐμφάνισή τους καί μᾶς ὁδηγοῦν σέ δεύτερες σκέψεις ἀκόμα καί γιά τήν ἀληθινή αἰτία τοῦ διορισμοῦ τοῦ καθηγητοῦ Γιώργου Γεραπετρίτη στήν θέση τοῦ ὑπουργοῦ Μεταφορῶν.

Ὅταν εἶναι γνωστό στούς παροικοῦντες τήν Ἱερουσαλήμ, ὅτι ἀπό τό δυστύχημα αὐτό ἀνοίγει ἐκτός ἀπό τίς πολιτικές εὐθῦνες καί ζήτημα ποινικῶν εὐθυνῶν κρατικῶν ἀξιωματούχων (καθώς γιά τήν τηλεδιοίκηση ἔχει ληφθεῖ προσφάτως ἀπόφασις ὑπουργικοῦ συμβουλίου, ἀνακοινωθεῖσα στά ΜΜΕ, ὡς θέμα τῆς ἡμερήσιας διατάξεως), γίνεται ἀμέσως ἀντιληπτό ποιά εἶναι ἡ σημασία τοῦ πορίσματος τῆς Ἐπιτροπῆς καί ποιά ἦταν ἡ σημασία τυχόν δικονομικῶν παραβάσεων μέ τήν παράλειψη ὁρισμοῦ πραγματογνώμονος ἀπό τόν ἐπίσημο πίνακα τῆς Δικαιοσύνης (πρός διερεύνησιν τῶν αἰτιῶν καί πρός ὑποβοήθησιν τῶν δικαστικῶν λειτουργῶν πού ἔχουν ἀναλάβει αὐτό τό δικαστικό ἔργο.)

Ἡ καχυποψία μάλιστα ἐπιτείνεται ἀπό τό γεγονός, ὅτι ἡ Κυβέρνησις ἀπό τήν πρώτη στιγμή ἐπιχειρεῖ νά δώσει κατεύθυνση στήν ἔρευνα μιλῶντας συνεχῶς γιά «συστημικά αἴτια» (Γεραπετρίτης) καί «διαχρονικά προβλήματα» στό σιδηροδρομικό δίκτυο ἐπί ὅλων τῶν κυβερνήσεων. Στό πλαίσιο αὐτό μάλιστα ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χθές ἔκανε τό πρωτοφανές, νά ζητήσει ἀπό τά Τέμπη συγγνώμη, ὄχι μόνον γιά λογαριασμό τῆς Κυβερνήσεώς του ἀλλά καί στό ὄνομα ὅλων τῶν προηγούμενων κυβερνήσεων. Γιά λογαριασμό ὅλου τοῦ πολιτικοῦ συστήματος, ὑποτίθεται. Ὁ συστηματικός διαμοιρασμός καί ἡ διάχυσις τῆς εὐθύνης γιά τό δυστύχημα ἕνα μόνον μπορεῖ νά σημαίνει: Ὅπως μέ τά διαγγέλματα γιά τίς ὑποκλοπές, ἔτσι καί τώρα, ἐκτός ἀπό πολιτική γραμμή, ἡ Κυβέρνησις χαράσσει καί νομική ὑπερασπιστική γραμμή. Διά πᾶν ἐνδεχόμενον.

Εἶναι ὀξύμωρο τοὐλάχιστον σήμερα νά ἐπεκτείνεται ἡ δικαστική ἔρευνα μέ ὁδηγία τοῦ εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου Ἰσίδωρου Ντογιάκου, καί μέ ἀπόφαση τοῦ εἰσαγγελέως πρωτοδικῶν Ἀποστόλου Τζαμαλῆ καί σέ ἄλλα πρόσωπα πού τυχόν ἔχουν παραβιάσει τόν νόμο 3263/19 πέραν τοῦ σταθμάρχου, ἀλλά, τήν ἴδια ὥρα, ἡ Δικαιοσύνη νά μήν ἔχει ὁρίσει ἀκόμη πραγματογνώμονα ἀπό τόν ἐπίσημο πίνακα! Ὁ διορισμός τοῦ πραγματογνώμονος, σύμφωνα μέ δικαστικές πῆγες, μέ τίς ὁποῖες συνομίλησε ἡ «Ἑστία», ἔχει μεγάλη σημασία, γιατί αὐτός προσδιορίζει τό πεδίο ἐπί τοῦ ὁποίου θά κινηθεῖ ἡ ἔρευνα καί ὄχι ἡ ἀνεξάρτητη Ἐπιτροπή Ἐμπειρογνωμόνων, ἡ ὁποία μπορεῖ νά δώσει κατεύθυνση πού ἴσως τῆς ὑποδειχθεῖ καί ἀπό τό ἁρμόδιο Ὑπουργεῖο Μεταφορῶν. Ἤ καί ὑψηλότερα.

Σύμφωνα μέ τίς ἴδιες πηγές, τό ζήτημα τοῦ πραγματογνώμονος εἶναι τόσο κρίσιμο ὥστε στό παρελθόν ἠσκήθη πειθαρχική δίωξις στήν εἰσαγγελέα Γεωργία Τσατάνη γιά παρατυπίες της στόν διορισμό πραγματογνώμονος στήν ὑπόθεση Βγενόπουλου. Ἐπίσης τό ἴδιο συνέβη καί μέ τήν διερεύνηση τοῦ ἀτυχήματος τῆς μεγάλης φωτιᾶς στό Μάτι. Ἄν καί ἡ τότε ἐπιθεωρήτρια Δημοσίας Διοικήσεως Μαρία Παπασπύρου ἐπεχείρησε νά διορίσει τριμελές κλιμάκιο πού θά διερευνοῦσε τά αἴτια τῆς τραγωδίας μέ δική του ὀπτική, γρήγορα οἱ δικαστικές ἀρχές ἀνέλαβαν τά ἡνία τῆς ἐρεύνης καί ἐκτόπισαν τό κλιμάκιο ἀπό αὐτήν. Ὁ διορισμός πραγματογνώμονος ἀπό τίς δικαστικές ἀρχές, λοιπόν, καί μάλιστα ἀπό τόν εἰδικό πίνακα πραγματογνωμόνων, πού ἐπέχει θέση βουλεύματος, ἔχει τεράστια σημασία, γιατί ὁ ἐν λόγῳ εἰδικός ὁρκίζεται καί ἔχει τεράστια ποινική εὐθύνη ἐάν δέν εἶναι ἀντικειμενικός.

Τό ζήτημα ἐν προκειμένῳ λοιπόν εἶναι πολύ σοβαρό γιά τήν ἐξασφάλιση τῆς ἀντικειμενικότητος τῆς ἐρεύνης ὅσο καί τῆς ταχύτητός της, καί τό ἐρώτημα εἶναι γιατί μέχρι στιγμῆς οἱ δικαστικές ἀρχές δέν ἔχουν διορίσει πραγματογνώμονα. Ἀνέμεναν τόν διορισμό τῶν μελῶν τῆς ἀνεξάρτητης Ἐπιτροπῆς Ἐμπειρογνωμόνων οἱ ὁποῖοι βεβαίως δέν ὁρκίζονται πουθενά γιά νά πραγματοποιήσουν τήν ἔρευνά τους; Εἶναι ἕνα ἐρώτημα. Ἀλλά ἐπειδή ἀπό τίς ἀπαντήσεις πού θά δώσουν τόσο ἡ ἀνεξάρτητη Ἐπιτροπή Ἐμπειρογνωμόνων ὅσο καί ὁ πραγματογνώμων (πού εἴμαστε βέβαιοι ὅτι στό τέλος θά διορίσει ἡ Δικαιοσύνη ἀγνοῶντας τίς σειρῆνες), εἶναι κρίσιμες γιά τόν προσδιορισμό τῶν αἰτίων τῆς τραγωδίας ἀλλά καί τῶν ποινικῶν εὐθυνῶν κρατικῶν ἀξιωματούχων, ἡ «Ἑστία» ἀναδεικνύει τό θέμα. Καί ἀναμένει ἔμπρακτες ἀπαντήσεις!

Καί ἀπό τίς δικαστικές ἀρχές ἀλλά καί ἀπό τήν Κυβέρνηση!

Ὑστερόγραφο: Ὅταν ἡ «Ἑστία» ἔκλεινε τήν ὕλη της, ἐπληροφορήθη ὅτι οἱ δικαστικές ἀρχές δέν ὅρισαν ἰατροδικαστή γιά νά πραγματοποιήσει αὐτοψία στόν τόπο τοῦ δυστυχήματος…

Κεντρικό θέμα