«Ὑπερήφανη» ἐξωτερική πολιτική γιά …γέλια καί γιά κλάματα!

Οἱ ΗΠΑ διαψεύδουν τήν Κυβέρνηση: Ναί, ἀσκήσαμε πιέσεις γιά τό Σκοπιανό

«Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ διπλωματία διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στήν ἐπίλυση τῆς διαφορᾶς Ἑλλάδος – Μακεδονίας γιά τό ὀνοματολογικό». Αὐτός δέν εἶναι ἰσχυρισμός κάποιου μέσου ἐνημερώσεως ἤ συμπέρασμα κάποιου ἀναλυτοῦ. Εἶναι τά λόγια τοῦ ἰδίου τοῦ ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ Γουές Μίτσελ, ὁ ὁποῖος ἐνημέρωσε τήν Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν Ὑποθέσεων τῆς Γερουσίας γιά τήν ἐνεργό ἀνάμειξη τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ στήν διαμόρφωση τῶν νέων γεωστρατηγικῶν ἰσορροπιῶν, πρός ὄφελος βεβαίως τῶν ἀμερικανικῶν συμφερόντων.

Εἶναι ἡ πρώτη φορά πού Ἀμερικανός ἐπίσημος ἀναφέρεται στίς πιέσεις τίς ὁποῖες ἄσκησαν οἱ ΗΠΑ προκειμένου νά ὑπάρξει συμφωνία τῆς Ἑλλάδος μέ τά Σκόπια. Τό γεγονός δέ ὅτι ἐντάσσει τίς κινήσεις αὐτές στόν γενικώτερο σχεδιασμό ἀποκλεισμοῦ τῆς Ρωσσίας ἀποκαλύπτει καί τήν σκοπιμότητά τους. Ἡ ἔνταξις τῶν Σκοπίων στό ΝΑΤΟ θά ἐξυπηρετήσει τόν στόχο νά κλείσουν καί οἱ δίοδοι ἀπό τά Βαλκάνια πρός τήν Ρωσσία, ἡ ὁποία συνεχῶς περιορίζεται, πιεζόμενη ἀπό μιά «ζώνη χωρῶν». Πράγματι, ὁ κ. Μίτσελ ὑπογραμμίζει ἐπί λέξει: «Δώσαμε ἰδιαίτερη ἔμφαση στήν ἐνίσχυση τῶν χωρῶν στήν πρώτη γραμμή τῆς Εὐρώπης, πού εἶναι περισσότερο εὐάλωτες στήν ρωσσική γεωπολιτική πίεση. Στήν Οὐκρανία καί τήν Γεωργία καταφέραμε νά ἄρουμε περιορισμούς προηγουμένων κυβερνήσεων στήν ἀπόκτηση ἀμυντικῶν ὅπλων γιά τήν ἀντίσταση στήν ρωσσική ἐδαφική ἐπιθετικότητα. Στά Βαλκάνια ἡ ἀμερικανική διπλωματία διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στήν ἐπίλυση τῆς διαφορᾶς Ἑλλάδος – Μακεδονίας γιά τό ὀνοματολογικό καί ἐνεργοποιεῖται γιά νά προωθήσει τόν ὑπό τήν ΕΕ διάλογο ἀνάμεσα στήν Σερβία καί τό Κοσσυφοπέδιο».

Ἡ δήλωσις αὐτή ἀφήνει ἀνεπανορθώτως ἐκτεθειμένο τόν ὑπουργό Ἐξωτερικῶν Νῖκο Κοτζιᾶ, ὁ ὁποῖος ἀπέρριπτε μέ κατηγορηματικότητα τήν ὕπαρξη ἀμερικανικῶν πιέσεων γιά νά «κλείσει» τό Σκοπιανό. Εἶχε μάλιστα ἀναφερθεῖ καί στόν ἴδιο τόν κ. Μίτσελ, μέ τόν ὁποῖο παρεδέχθη ὅτι εἶχε συζητήσεις κατά τήν διάρκεια τῶν διαπραγματεύσεων. Ἀναφερόμενος, μάλιστα, στίς συνομιλίες αὐτές, στίς 23 Μαΐου, ὁ κ. Κοτζιᾶς εἶχε δηλώσει: «Συζητήσαμε ἐπίσης πῶς καί πρός τά ποῦ πηγαίνει τό Σκοπιανό. Ὅπως ξέρετε τό συζητήσαμε μέ τόν κ. Μίτσελ. Στό Σκοπιανό δέν ἔχουμε καμμία πίεση οὔτε κανένας προτίθεται νά μᾶς πιέσει. Δέν θά δεχόμουνα ποτέ νά πιεστοῦμε. Ἐνδιαφέρονται ὅμως πάρα πολύ γιά τή λύση καί προσπαθοῦν νά κατανοήσουν ποῦ βρίσκεται ἡ διαπραγμάτευση καί ποιά εἶναι τά δύσκολα σημεῖα της».

Σήμερα, πλέον, εἶναι προφανές ὅτι τό ἐνδιαφέρον τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ δέν περιορίζετο σέ μιά προσπάθεια κατανοήσεως, ἀλλά προχωροῦσε σέ πιέσεις γιά λύση μέ συγκεκριμένο στόχο. Νά ἀνοίξει ὁ δρόμος γιά τήν ἔνταξη τῶν Σκοπίων στό ΝΑΤΟ, ὥστε νά ἀποκλεισθεῖ καί ἀπό τόν νότο ἡ Σερβία, ἡ ὁποία δέν ἔπαυσε ποτέ νά διατηρεῖ στενές σχέσεις μέ τήν Μόσχα. Μένει νά διευθετηθοῦν οἱ ἐκκρεμότητες γιά τό Κοσσυφοπέδιο, ὥστε νά κλείσει ὁ κλοιός γύρω ἀπό τήν ρωσσόφιλη Σερβία, ὅπως ἔχει κλείσει γιά τήν Ρωσσία διά τῆς ἀσκήσεως ἐπιρροῶν σέ ὅλες τίς χῶρες τῆς πρώην ἀνατολικῆς Εὐρώπης στίς ὁποῖες προσετέθησαν ἡ Οὐκρανία καί ἡ Γεωργία.

Οἱ ἀποκαλύψεις αὐτές ἀποτελοῦν καίριο πλῆγμα πρός τήν ρητορική τοῦ Νίκου Κοτζιᾶ, ὁ ὁποῖος ὁμιλεῖ γιά «ὑπερήφανη» ἐξωτερική πολιτική χρησιμοποιώντας ὑποτιμητικές ἐκφράσεις γιά τήν πολιτική πού ἀκολουθοῦσαν οἱ προκάτοχοί του. Οἱ ἐκφράσεις αὐτές ὅμως ἐκλαμβάνονται ὡς προσβλητικές καί γιά τήν Ρωσσία, δεδομένης τῆς ἐντάσεως τῆς τελευταίας περιόδου στίς σχέσεις τῶν Ἀθηνῶν μέ τήν Μόσχα. Μέ τίς εὐθύνες γιά τήν ἔνταση αὐτή νά καταλογίζονται ἀποκλειστικῶς στόν ὑπουργό Ἐξωτερικῶν, ἀναλαμβάνει τώρα ὁ Ἀλέξης Τσίπρας τήν ἐπιχείρηση κατευνασμοῦ τοῦ Βλαντιμήρ Πούτιν. Μετά τίς ἔμμεσες ἀποδοκιμασίες τῶν ὑψηλῶν τόνων τούς ὁποίους τηρεῖ ὁ Νῖκος Κοτζιᾶς, κύκλοι προσκείμενοι στόν Πρωθυπουργό ὁμίλησαν γιά ἐπικείμενο ταξίδι Τσίπρα στήν Μόσχα. Μάλιστα δέν ἀπέκλεισαν τό ἐνδεχόμενο ἡ ἐπίσκεψις αὐτή νά προετοιμασθεῖ μέ ἀσυνήθη ταχύτητα, ὥστε νά καταστεῖ δυνατόν νά πραγματοποιηθεῖ ἐντός τοῦ προσεχοῦς Σεπτεμβρίου. Ὑπενθυμίζεται ὅτι μιά ἐπίσημος ἐπίσκεψις τοῦ Ρώσσου ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Σεργκέι Λαβρώφ στήν Ἀθήνα προγραμματίζετο γιά τόν Σεπτέμβριο, ἀλλά ἀκυρώθηκε στήν δίνη τῶν ἐντάσεων καί τῶν συνακολούθων ἀπομακρύνσεων διπλωματῶν ὅπως καί ἄλλων ἑκατέρωθεν κυρώσεων.

Κεντρικό θέμα