Ὑπάρχει καί φιλότιμο: Παραίτησις ὑπουργοῦ στήν Κύπρο

Ὁ Ἀλ. Τσίπρας και ὁ Π. Πολάκης σέ ταβέρνα στήν Κρήτη • Ὁ Ν. Ἀναστασιάδης μέ τόν Ἰωνᾶ Νικολάου

Κυβέρνησις παραλίας στήν Ἀθήνα – Θεσμῶν στήν Λευκωσία

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ ΙΩΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΜΕΙΝΕ ΚΟΛΛΗΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΕΚΛΑ

ΜΙΑ ξεχασμένη ἀπό πολλοῦ χρόνου ἀρετή τῆς πολιτικῆς ἐπανέφερε στό κέντρο τῆς πολιτικῆς ἀτζέντας στήν Λευκωσία καί στήν Ἀθήνα ὁ μόλις παραιτηθείς ὑπουργός Δικαιοσύνης καί Δημοσίας Τάξεως τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας Ἰωνᾶς Νικολάου: τήν ἀρετή τῆς εὐθιξίας. Τήν ποιότητα ἐκείνη πού χαρακτηρίζει τούς δημόσιους ἄνδρες, οἱ ὁποῖοι, ἐνῶ δέν ἔχουν εὐθύνη γιά τήν τροπή πού λαμβάνει μιά δημοσίσα ὑπόθεσις, νιώθουν τό χρέος ἀπέναντι στό ἐκλογικό σῶμα νά ἀναλάβουν ἐκεῖνοι τίς εὐθύνες, παραιτούμενοι γιά λογαριασμό τῆς δοτῆς διοικήσεως. Ἔτσι συμβαίνει στίς δημοκρατίες: οἱ ἐκλεγμένοι λογοδοτοῦν στόν λαό, ὄχι οἱ γραφειοκράτες.

Ὁ ὑπουργός Δικαιοσύνης καί Δημοσίας Τάξεως, στενός συνεργάτης τοῦ Προέδρου Ἀναστασιάδη –μέ ἕξι χρόνια θητείας στό ἀξίωμα, ἔνδειξη ἐπιτυχίας– δέν ἄντεξε τήν κρίση συνειδήσεως γιά τήν ἀποτυχία τῆς Κυπριακῆς Ἀστυνομίας νά συλλάβει τόν περιώνυμο πλέον serial killer, πού ἀφαιροῦσε ἐπί μακρόν ζωές ἀνενόχλητος. Δέν ἄντεξε νά παρακολουθεῖ τίς ἀποκαλύψεις γιά τήν τραγική ὀλιγωρία, τήν ἔλλειψη ἐπαγγελματισμοῦ καί ἐνδιαφέροντος τῆς Κυπριακῆς Ἀστυνομίας γιά τήν τύχη ἀγνοουμένων θυμάτων τοῦ μακελλάρη. Καί μολονότι δέν εἶναι ἁρμοδιότης του νά παριστάνει τόν ἀστυνόμο καί τόν ντετέκτιβ, ἀσχολούμενος μέ ἐγκλήματα τοῦ κοινοῦ ποινικοῦ δικαίου –ἄλλη εἶναι ἡ δουλειά ἑνός ἐπιτελικοῦ ὑπουργοῦ Δημοσίας Τάξεως σέ μιά εὐρωπαϊκή χώρα– δέν δίστασε. Ὑπέβαλε τήν παραίτησή του στόν Πρόεδρο Ἀναστασιάδη. Ἀποφασιστικά. Ὄχι εἰκονικά. Καί ἡ παραίτησις ἔγινε δεκτή.

Δέν μπορεῖ νά μήν μελαγχολεῖ κανείς διαπιστώνοντας τήν διαφορά ποιότητος μεταξύ τῶν μελῶν τῆς Κυπριακῆς καί τῆς Ἑλλαδικῆς Κυβερνήσεως. Ὁ Ἰωνᾶς Νικολάου δέν χειρίσθηκε ποτέ πλημμύρες κατά τήν διάρκεια τῆς ὁποίας χάθηκαν ἀνθρώπινες ζωές. Ὁ Ἰωνᾶς Νικολάου δέν διαχειρίσθηκε ποτέ πυρκαϊές γιά νά δηλώσει ἀνερυθρίαστα μπροστά σέ κάμερες πώς «σκέπτομαι τί κάναμε καί δέν μπορῶ νά βρῶ ποῦ εἶναι τό λάθος», ὅπως ἔπραξε ὁ Ἕλλην συνάδελφός του στήν πυρκαϊά στό Μάτι, κατά τήν διάρκεια τῆς ὁποίας ἔχασαν τήν ζωή τους πάνω ἀπό ἑκατό ἄνθρωποι. Ὁ Ἰωνᾶς Νικολάου δέν δήλωσε ποτέ πώς οἱ νεκροί πού ἄφησε πίσω του ὁ serial killer θολώνουν τό ἔργο τοῦ Προέδρου Ἀναστασιάδη στόν τομέα τῆς ἀσφαλείας, ὅπως ἔπραξε Ἕλλην ὑπουργός στό Μάτι. Ὁ Ἰωνᾶς Νικολάου δέν ἔλαβε προνομιακῶς καταναλωτικό δάνειο ἀπό τράπεζα οὔτε καθύβρισε ἄτομο μέ εἰδικές δεξιότητες. Τίποτε ἀπό ὅλα αὐτά πού συνέβησαν στήν Ἑλλάδα καί παρέμειναν πολιτικά ἀτιμώρητα. Ὁ Ἰωνᾶς Νικολάου παραιτήθηκε ἐπειδή ἡ Ἀστυνομία, τήν πολιτική εὐθύνη τῆς ὁποίας ἔχει, δέν κατάφερε νά συλλάβει ἐγκαίρως ἕναν παρανοϊκό δολοφόνο.

Τελικῶς ὑπάρχει καί φιλότιμο. Δέν ὑπάρχει στήν Ἀθήνα, ὅπου μέχρι σήμερα, στά σχεδόν πέντε χρόνια διακυβερνήσεως τῆς χώρας ἀπό τόν κ. Τσίπρα, μόνον δύο ὑπουργοί ἔχουν παραιτηθεῖ, ὁ ἕνας μέ δική του ἀπόφαση (ὁ Νῖκος Κοτζιᾶς) καί ὁ ἄλλος κατόπιν συνεννοήσεως μέ τόν Ἀλέξη Τσίπρα (Κώστας Ζουράρις). Ὑπάρχει, ὅμως, στήν Λευκωσία. Τό κοντράστ μεταξύ τῆς εἰκόνας χαλαρῆς παρέας πού ἐπικρατεῖ μεταξύ Πρωθυπουργοῦ καί ἀναπληρωτοῦ ὑπουργοῦ Ὑγείας, ὅπως αὐτή ἀποτυπώθηκε στά Σφακιά Κρήτης, καί τῆς θεσμικῆς εἰκόνος μεταξύ Προέδρου Κυπριακῆς Δημοκρατίας καί ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης-Δημοσίας Τάξεως εἶναι ἀπόλυτο. Οἱ μέν φοροῦν τά παντελόνια τῶν εὐθυνῶν καί οἱ δέ τά κοντά παντελόνια τῆς ἀνευθυνότητος.

Κεντρικό θέμα