Ὅταν ἐξαρτᾶς τίς εἰσαγωγές ἀερίου ἀπό τόν TurkStream, αὐτά παθαίνεις

Ὁ λύκος… Ἐρντογάν στήν «ἀναμπουμπούλα» χαίρεται – Ἰδού γιατί δέν πρέπει ὁ ἐφοδιασμός τῆς Ἑλλάδος νά περνᾶ ἀποκλειστικῶς ἀπό ἀγωγούς πού διέρχονται ἀπό τό τουρκικό ἔδαφος

ΟΛΙΓΕΣ λιτές πληροφορίες πού διοχετεύθηκαν ἀπό τήν ΔΕΠΑ ἀποτελοῦν μόνον τήν κορυφή τοῦ παγόβουνου, ἑνός προβλήματος πού μπορεῖ νά πλήξει τήν Ἑλλάδα εἰς τό ἀμέσως προσεχές διάστημα. Τῆς ἐνεργειακῆς ἐπαρκείας τῆς χώρας. Ὅμως ἡ τροφοδοσία τῆς χώρας μέ φυσικό ἀέριο τῆς Gazprom, μέσῳ τοῦ ἀγωγοῦ TurkStream, διακόπτεται ἀπό σήμερα! Ἐπισήμως πρόκειται γιά «ἐτησία προγραμματισμένη συντήρηση» τοῦ ἀγωγοῦ πού θά διαρκέσει μέχρι τίς 27 Ἰουνίου. Γιά μία ἑβδομάδα δηλαδή.

Τό ἐρώτημα εἶναι ἐάν πράγματι ἡ «προγραμματισμένη συντήρησις» θά διαρκέσει μόνον μία ἑβδομάδα. Ἄν μετά οἱ ροές τοῦ φυσικοῦ ἀερίου τῆς Gazprom θά ἐπαναληφθοῦν μέ κανονικούς ρυθμούς. Νά μήν ξεχνᾶμε ὅτι πολλές χῶρες τῆς Εὐρώπης ὑπέστησαν τά ἀντίποινα τῆς Gazprom, ὅσον ἀφορᾶ στήν τροφοδοσία τους μέ φυσικό ἀέριο, μετά τήν ἀνακοίνωση κυρώσεων κατά τῆς Ρωσσίας. Ἀπό τήν περασμένη ἑβδομάδα ὁ ρωσσικός ἐνεργειακός κολοσσός ἄρχισε νά μειώνει σημαντικά τίς παραδόσεις φυσικοῦ ἀερίου σέ χῶρες, ὅπως ἡ Γερμανία, ἡ Γαλλία, ἡ Αὐστρία, ἡ Τσεχία, ἡ Σλοβακία καί ἡ Ἰταλία. Καί σέ αὐτές τίς περιπτώσεις, ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκώφ εἶχε διαβεβαιώσει ὅτι οἱ μειώσεις τῶν προμηθειῶν ἀπό τήν Gazprom δέν ἦταν προσχεδιασμένες καί γίνονται λόγῳ ἐργασιῶν συντηρήσεως τῶν ἀγωγῶν.

Ὅσον ἀφορᾶ στήν Ἑλλάδα, ἀκόμη καί ἄν δεχθοῦμε τίς διαβεβαιώσεις τῆς ΔΕΠΑ, ὅτι ἡ διακοπή δέν ἀναμένεται νά ἐπηρεάσει τήν ἀσφάλεια ἐφοδιασμοῦ τῆς χώρας, πλανᾶται τό ἐρώτημα ἐάν θά ἐπηρεασθεῖ περαιτέρω ἡ τιμή τῆς ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας, ἡ ὁποία ἐξαρτᾶται ἀπό τό φυσικό ἀέριο, καθώς ἤδη ἀπό χθές ἔκανε ἅλμα!

Νά σημειωθεῖ ὅτι ἡ ΔΕΠΑ ἐκτιμᾶ πώς ἡ τροφοδοσία τῆς χώρας θά συνεχισθεῖ μέ ὑγροποιημένο ἀέριο LNG, ἀπό τό ὁποῖο ὑπάρχουν μεγάλα ἀποθέματα, ἀλλά καί μέσῳ τῶν ὑπόλοιπων συμβάσεων ἀερίων ἀγωγοῦ.

Ὅμως γιά τήν χώρα μας ἀνακύπτει ἕνα ἀκόμη μεῖζον θέμα. Ἡ τροφοδοσία της μέ φυσικό ἀέριο ἐξ ἀνατολῶν γίνεται ἀποκλειστικῶς μέσῳ ἀγωγῶν πού διέρχονται ἀπό τήν Τουρκία. Θά ἦταν ἀφελές νά θεωρήσει κανείς ὅτι ἡ ἐνεργειακή ἀσφάλεια τῆς χώρας ἐξαρτᾶται μόνον ἀπό τίς «ἐκδικητικές διαθέσεις» τῆς Gazprom καί ὄχι καί ἀπό τά καπρίτσια τῆς Τουρκίας. Ἐδῶ ἀνθρώπους (μεταναστευτικές ροές) ἐργαλειοποιεῖ ἡ Ἄγκυρα γιά νά πλήξει τήν Ἑλλάδα, δέν θά ἀξιοποιήσει τούς ἀγωγούς πού περνοῦν ἀπό τό ἔδαφός της; Καί νά μήν μᾶς διαφεύγει ὅτι ἡ περίοδος εἶναι ἐξαιρετικῶς κρίσιμη μέ τήν Τουρκία νά ἀνεβάζει τούς τόνους τῆς προκλητικῆς ρητορικῆς της καί νά δημιουργεῖ τίς προϋποθέσεις γιά κλιμάκωση κρίσεων σέ ὅλο τό μῆκος τῆς χερσαίας καί θαλασσίας μεθορίου. Σέ τέτοια περίπτωση θά ἀφήνει τό φυσικό ἀέριο νά περνᾶ στήν Ἑλλάδα κανονικῶς; Καί ἡ Ρωσσία ἄλλως τε, δεδομένων τῶν τεταμένων σχέσεων μέ τήν Ἀθήνα, μᾶλλον δέν θά ἀντιδράσει μέ ἰδιαίτερη ἔνταση σέ μία τέτοια περίπτωση.

Νά ὑπενθυμίσουμε ὅτι ὁ TurkStream εἶναι τό ἀπότοκο συμφωνίας πού ἡ Gazprom εἶχε ὑπογράψει τόν Δεκέμβριο τοῦ 2014 μέ τήν τουρκική, τήν Botaş Petroleum Pipeline Corporation. Ἡ ἐγκατάστασις τοῦ ὑπερακτίου τμήματος τοῦ ἀγωγοῦ στήν Μαύρη Θάλασσα ὁλοκληρώθηκε τόν Νοέμβριο τοῦ 2018, ἐνῶ ὁ τερματικός σταθμός λήψεως φυσικοῦ ἀερίου κοντά στήν τουρκική πόλη Κιγίκοϊ ὁλοκληρώθηκε τόν Μάρτιο τοῦ 2019. Ἡ ροή φυσικοῦ ἀερίου ξεκίνησε τόν Ὀκτώβριο τοῦ ἰδίου ἔτους. Ὁ TurkStream ξεκινᾶ ἀπό τόν σταθμό συμπιέσεως Russkaya πού βρίσκεται στήν παραθαλάσσια ρωσσική πόλη Ἀνάπα. Ὁ ἀγωγός φθάνει στήν ἀνατολική Θράκη καί συνεχίζει στήν ξηρά γιά 180 χιλιόμετρα ἀπό τήν τουρκική ἀκτή τῆς Μαύρης Θαλάσσης μέχρι τά σύνορα Τουρκίας – Ἑλλάδος.

Νά σημειωθεῖ ὅτι ἀπό τήν Τουρκία περνᾶ καί ὁ ἀγωγός ΤΑΡ πού προμηθεύει ἀέριο ἀπό τό Ἀζερμπαϊτζάν στήν Εὐρώπη ἀπό τό 2020. Αὐτή εἶναι ἡ ἐναλλακτική πηγή προμηθείας ἀερίου ἀπό τήν Ἑλλάδα. Καί αὐτή εὑρίσκεται στά χέρια τοῦ Ἐρντογάν, ὁ ὁποῖος δίκην λύκου ἐπωφελεῖται ἀπό τήν ἀστάθεια (ἀναμπουμπούλα) τῆς ἐποχῆς.

Κεντρικό θέμα